Parkinsonförbundets kongress lördag 22 maj 2021

Kongressen är Parkinsonförbundets högsta beslutande organ. Vid kongressen förättas val av förtroendevalda funktioner i förbundet och förbundets förvaltning, program, ansvarsfrågor samt motioner behandlas. Kongressen beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

Deltagare vid kongressen är länsordförandena, utsedda ombud från länsföreningarna samt förbundsstyrelse, revisorer och valberedning. Av tekniska skäl är kongressen inte öppen för andra än ombud och särskilt inbjudna gäster.

Varje länsförening äger rätt att utöver ordföranden utse ett (1) ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Ombuden utses på länsföreningens årsmöte. 

Anmälan av kongressombud och andra deltagare ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 31 mars. E-post: info@parkinsonforbundet.se

Kongressen blir digital 

På grund av coronapandemin kommer kongressen att ske digitalt, och av kostnadsskäl genomförs kongressen på en dag, istället för som tidigare aviserats, två dagar.

Motioner

Du som är medlem i Parkinsonförbundet har möjlighet att påverka förbundets verksamhet. Det gör du genom att lämna en motion till kongressen. Motionen ska först vara behandlad av din länsförenings årsmöte, efter beredning av den egna föreningsstyrelsen. 

Om motionen avslagits på länsnivå har du rätt att själv inlämna din motion till förbundsstyrelsen, med tillägg att den behandlats och avslagits av parkinsonföreningens årsmöte, med angivande av datum och skäl. 

Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 10 mars 2021.