Parkinsonförbundets kongress 2017


Kongressen är Parkinsonförbundets högsta beslutande organ. Till kongressen, som anordnas vartannat år, kommer medlemmar, ombud och inbjudna gäster. På kongressen beslutas om förbundets verksamhet under de närmaste åren och vi väljer ordförande, ledamöter och ersättare till förbundsstyrelsen.

I år anordnas kongressen 20-21 maj på Welcome Hotel i Stockholm/Barkarby. Alla medlemmar i förbundet har rätt att närvara vid kongressförhandlingarna.

 

Arbetsordning

Detaljerad arbetsordning har skickats ut och kommer även att finnas på plats.

Lördag 20 maj

11.00-13.30 Registrering

12.00-13.30 Lunch för ombud och gäster

13.30-14.00 Kongressförhandlingar

14.00-15.00 "Balans vid tidig Parkinson" Christer Johansson, fysioterapeut

15.00-18.00 Kongressförhandlingar, inkl paus för kaffe och incheckning

19.30 Kongressmiddag för ombud och gäster

 

Söndag 21 maj

08.30-09.00 Logopedstudie Ellika Schalling, logoped

09.00-09.30 Markörer för Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism Sara Hall, överläkare

09.30-12.00 Kongressförhandlingar, inkl paus för kaffe och utcheckning

12.00-13.00 Lunch för ombud och gäster

13.30-14.30 Konstituerande möte för nya styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

Kongressdokument

Kallelse (pdf)

Anmälningsblankett (pdf)