Dokument och blanketter

Här finns informationsmaterial, blanketter, mallar för bland annat protokoll och annat som rör verksamheten i förbundet och föreningarna.


Årsberättelser

Här kan du läsa årsberättelserna direkt på skärmen. Du kan också beställa tryckta exemplar från förbundskansliet»

Verksamheten 2016

Verksamheten 2015

Verksamheten 2014

Verksamheten 2013

Verksamheten 2012


Här kan du ladda ner:

Förbundets logotyp (jpg)

Tulpanillustration (jpg)


Parkinsonförbundets program

Antagna vid kongressen 2015. Broschyrerna kan beställas från förbundets kansli.

Ekonomisk trygghet, vård, rehabilitering och forskning – det här verkar vi för! (pdf)

I detta program beskriver vi vad Parkinsonförbundet ska verka för, i syfte att upprätthålla eller att uppnå inom vården, forskning och rehabilitering för personer med Parkinson, atypisk Parkinsonism, yngre med Parkinson och för dem som är närstående till dessa. Desutom tar vi upp rätten till ekonomisk trygghet.

Parkinsonförbundet  – så här arbetar vi! (pdf)

I detta program beskriver vi Parkinsonförbundets organisation och verksamhet. Innehåller även policy för medlemsregister, alkoholpolicy och finanspolicy.


Informationsbroschyrer

Broschyrerna beställs från förbundets kansli.

Rekryteringsbroschyr

 

Folder med fakta om Parkinsons sjukdom

Folder med information till arbetsgivare

 

 

 

Brev från förbundsordföranden

Ordförandebrev december 2017

Ordförandebrev juli 2017

Ordförandebrev juni 2017

Ordförandebrev april 2017

Ordförandebrev februari 2017

 

Protokoll från förbundsstyrelsemöten 2017

Möte nr 6 2017

Möte nr 5 2017

Möte nr 4 2017

Protokoll konstituerande möte 21 maj 2017

Möte nr 3 2017

Möte nr 2 2017

Möte nr 1 2017

Förbundsstyrelsemöten 2016

Möte 20161209

Möte 20161011-12

Möte 20160902

Möte 20160616

Möte 20160521

Möte 20160318

Möte 20160204


För läns- och lokalföreningar

Här nedan finns mallar som kan användas i det lokala föreningsarbetet. På Funktionsrätt Sveriges webbsida finns också en Verkygslåda för påverkansarbetet som kan vara till hjälp när man ska uppvakta politiker och tjänstemän.

Kallelse till årsmöte (Word) 

Dagordning årsmöte (Word)

Motion (Word)

Mötesprotokoll (Word)

Verksamhetsplan (Word)

Verksamhetsberättelse (Word)

Parkinsonförbundets grafiska manual (pdf)

Handlingar som länsföreningarna ska skicka in till kansliet efter sina årsmöten:

  1. Föregående års Verksamhetsberättelse

  2. Föregående års Ekonomiska redovisning

  3. Revisionsberättelse för föregående år

  4. Protokoll konstituerande möte för innevarande år

  5. Protokoll årsmöte för innevarande år

  6. Verksamhetsplan för innevarande år

  7. Budget för innevarande år


Övriga dokument

Fadderförteckning (pdf)

Parkinsonförbundets stadgar (pdf)

Reseräkningsblankett (Excel)

Använd den här blanketten om du vill få automatisk summering av utläggen.

Reseräkningsblankett (pdf)

Med den här blanketten summerar du själv ihop dina utlägg.


Protokoll från Kongresser och Ordförandekonferenser

Protokoll från kongressen 2017 (pdf)

Protokoll från kongressen 2015 (pdf)

Protokoll från kongressen 2013 (pdf)

Protokoll från kongressen 2011 (pdf)

Protokoll från ordförandekonferensen 2016 (pdf)

Protokoll från ordförandekonferensen 2014 (pdf)

Protokoll från Ordförandekonferensen 2012 (pdf)