NYPs nätverk

Det praktiska arbetet i NYP leds av en styrgrupp som består av personer från hela landet. I förbundsstyrelsen finns en plats vikt för NYP. Denna person föreslås av valberedningen och väljs av kongressen vartannat år.

I Parkinsonförbundet finns ca 8500 medlemmar. Av dessa är 3000 stödmedlemmar eller anhöriga. Av de som har Parkinson är cirka 20 procent under 65 år, det vill säga drygt 1000 personer.

SYFTE

NYP verkar inom Parkinsonförbundet och har som syfte att arbeta i ett nätverk för yngre med Parkinson. Syftet är att stärka dem genom att ge dem verktyg och kunskap att hantera livet med Parkinson samt skapa mötesarenor/plattformar.

Målet är att stödja, informera och inspirera varandra inom nätverket.


Det gör vi genom att:

 • skapa plattformar för att driva utvecklingsfrågor/ aktuella frågor
 • ge fler möjlighet att ta del av aktuell forskning
 • skapa möjligheter att möta personer i samma situation
 • göra informationen lättåtkomlig på hemsidan.
 • ge möjlighet till faddersystem för nydiagnostiserade
 • belysa problematiken med att vara ung och få Parkinson
 • skapa en möjlighet att få juridisk rådgivning
 • vara ett ansikte utåt
 • bli fler medlemmar
 • jobba med olika projekt för att skapa möjligheter för fler att engagera sig i nätverket.
 • ha roligt tillsammans!

 

 

 

 

 

NYPs styrgrupp

Lena von Post är åter med i styrgruppen.


Här nedan finns styrgruppen. Vill du se länsrepresentanterna klickar du här.

Du når oss med manus, förslag och synpunkter på nyp@parkinsonforbundet.se

Åsa Holmgren

Ordförande NYP

Norrbotten

tel 070 - 34 77 585

e-post: asaholmgren66@gmail.com

 

Britta Djurberg

Gävleborg

tel: 073-157 22 41

e-post: britta.djurberg@gavle.se

Lena Schalin

Skåne

tel: 070 - 34 333 79

e-post: lena@parkinsonskane.se

 

Anneli Malm

Webbredaktör

Västerbotten

tel: 0914 - 400 49 alt
070 - 291 71 99

e-post: malm.anneli@gmail.com

 

Lena von Post

Jönköping

tel: 073 - 82 88 500

e-post: NYP.Lena.vP@gmail.com

 

Johan Eklund

Stockholm

tel: 0733 - 514675

e-post:eneklund@gmail.com