Livet efter diagnos

Med rätt behandling kan man leva som tidigare

Att få en sjukdom som Parkinson kan förändra mycket i livet, särskilt för den som är i yrkesverksam ålder. Det är ett tungt besked för alla berörda, även om reaktionerna kan vara väldigt olika. Vanliga känslor, både för den som är sjuk och de anhöriga, kan vara en blandning av sorg, ilska, förvirring, frustration och hopplöshet.

Med rätt behandling och regelbunden rehabilitering kan man leva som tidigare i många år. Eftersom sjukdomen varierar mycket mellan olika individer är det viktigt att se hur den aktuella individens variant utvecklas. Ett antal effektiva mediciner finns och kan kombineras på en mängd sätt för att uppnå bästa effekt. Det verkar som att de som insjuknar tidigt uppvisar en långsammare utveckling i sin sjukdom jämfört med dem som får sjukdomen senare i livet.
 

Läs mer under 'Om Parkinsons sjukdom'. Här finnns information om

sjukdomen

behandlng och mediciner

avancerade behandlingsmetoder som pumpar och DBS mm

På länksdan finns länkar till forskning, tex Parkinsonfonden och mycket annat.

Titta också på din länsförenings sida - ofta har olika landsting egna rekommendationer angående behandling, rehabilitering etc och många länsföreningar har länkat till dessa. Om inte, kan man söka på 1177.se under det egna landstinget (välj landsting högst upp på sidan).

Var observant på...

Om du plötsligt utvecklar uppslukande intressen på ett sätt som du eller dina närstående inte riktigt känner igen. Det rör sig ofta om shopping, datoranvändning, sexuell överaktivitet, spelande (tex nätpoker) som man tappar kontrollen över och inte längre kan låta bli. En del parkinsonmediciner har denna biverkan och det är viktigt att du omgående kontaktar din läkare för justering eller byte av medicinen om du drabbas.

Här kan du få veta mer om kognitiva och emotionella förändringar


Länkar

Fass -informatioin om läkemedel, biverkningar etc

Läkemedelsboken 2011-2012 - skriv parkinson, depression, sömnstörning  eller vad som kan vara aktuellt i sökrutan. Mer avancerad information än på 1177, men också en del medicinska termer...

Behandling av parkinsonism, Läkemedelsverket

Swemodis - Svenska riktlinjer för behandling av Parkinsons sjukdom från Swedish Movement Disorders Society

Läs också på förbundets sida 'Om Parkinsons sjukdom', särskilt om rehabilitering, att leva med parkinson och länksidan

Parkinsonguiden

Parkinsonforskning - Parkinson info

Dagens Patient- egenvård


Filmer

Kristina Löfdahla berättar om sin upplevelese av Parkinson

Den okände Mr P del 1

Den okände Mr P del 2

Den okände Mr P del 3

Think big, Anders berättar hur han kämpar mot MrP

Workshop med Ronnie Gardiner

 


Litteratur

  • Parkinsons sjukdom. värt att veta. för dig med parkinson, för närstående och vårdare, red K Rilton (2007), Svenska parkinsonstiftelsen
  • Hjärna Parkinson, Rådberg (2011) Vårdförlaget
  • I MIG, Lindvall & van de Venz (2012) The treasure factory - en konst och fotobok som försöker förstå parkinson

Se också litteratur och informationsmaterial i Parkinsonförbundets webbbutik!


Tips!

Titta på hemmalandstingets sidor om hjälpmedel vid funktionshinder samt på rehabilitering. Regler och satsningar kan skilja sig en hel del åt mellan olika landsting, särskilt beträffande rehabilitering.

Hemkommunen står bl a för färdtjänst, handikappanpassning av bostaden och vissa hjälpmedel - information finns ofta på kommunens hemsida. Hittar du inte, ring kommunens växel och fråga efter någon som ansvarar för detta.