Hjälp till självhjälp........

 

Att röra på sig:

 • Träning ger förbättrad livskänsla och kan bromsa sjukdomen. Gör ett enkelt program som rutin varje morgon. Skall innehålla sträckning av alla böjda leder.
 • Gå varje dag, gärna stavgång, med en marsch i lurarna, så sträcker du upp dig, svänger bättre med armarna, tar längre steg och går med bättre koordination. Gång har även effekt mot depression och kronisk smärta.
 • Sök upp det som ger dig glädje, välj aktivt bort det negativa.
 • Undvik situationer som stressar dig, och lär dig känna igen och bemästra återkommande stressituationer, t ex med andnings- och avslappningsteknik.
 • Gläds åt allt du kan göra, acceptera det du inte kan.
 • Bli ej ett offer. Du väljer själv din livskvalitet.
 • Tänk efter, vad är ditt största problem just nu? Koncentrera dig på att lösa det!
 • Kom ihåg, det är du, som är experten på din sjukdom, men du måste förmedla din kunskap till din läkare så att du får rätt medicin!
 • Ansträng dig för att finna en bra läkare, det är mycket värt!
 • Lär dig känna igen symptom på att du är undermedicinerad och när du är övermedicinerad.
 • Ju längre du tagit levodopa levodopa = (L-dopa) ett läkemedel som omvandlas i kroppen till dopamin, den signalsubstans som personer med Parkinsons sjukdom lider brist påmedicin desto kortare tid verkar den.
 • Lär dig ta medicin efter dina behov. Tänk efter vad dagen kommer att innebära,justera medicinen ( inom ramen för läkarens ordination).
 • Kommunikation är viktigt – träna din röst och mimik dagligen
 • Om din vikt minskar mer än 10% på ett år. Sök dietist.
 • Målet för din medicinering är att mildra dina symtom med medicineffekt så mycketaom möjligt.

 

 

Kunskap och egenvård

Att drabbas av en kronisk sjukdom innebär behov av livslång kontakt med sjukvården. En god kunskap om den egna sjukdomen ger de bästa förutsättningarna för samarbete med vårdgivare. Vid många neurologkliniker organiseras speciella utbildningsprogram för patienter med Parkinsons sjukdom och för anhöriga. "Parkinsonteam", där neurolog, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, logoped och psykolog finns representerade, kan ge effektivt stöd. Inom ParkinsonFörbundets läns– och lokalföreningar bedrivs en intensiv kursverksamhet om Parkinsonssjukdom.

CrampStop

är en strumpa mot vadkramper, strumpan har ingen kompression, den är lämplig som hjälpmedel vid problem som t.ex. "myrkrypningar", restless legs, träningsvärk och växtvärk. Produkten finns i två utföranden en för dag och en för natt. Dagstrumpan har en något bredare resår än nattstrumpan som dessutom är något vidare i omfång. Materialet i strumpan är en modifierad syntetfiber, som håller huden varm och torr, samt transporterar bort fukt. Strumpan kan köpas på Apoteket.

En medlem berättar att han använder sig bl.a. av följande hjälpmedel; Gåstavar, käpp, glidlakan, strumppåtagare ( 3 st. olika) diverse köksredskap som konservöppnare och förskärare. I sin lägenhet har han fått inmonterat handtag på väggen på strategiska ställen. Köket har försetts med utdragbara skåphyllor och sparklådor med handtag  som han kan dra ut för att nå högre. På toaletten har han en förhöjd toalettstol. Förutom gåstavarna, har han fått allt gratis.


Du vänder dig till din vårdcentral där arbetsterapeut, sjukgymnast eller distriktssköterska kan hjälpa dig. Vilken av dem beror på vad för slags hjälpmedel du behöver. Gäller det handikappanpassning i köket är det en särskild enhet på kommunförvaltningen som handlägger sådana ärenden.

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

 

Fysisk hälsa är som bekant en viktig del av våra liv för att främja både hälsa och ett allmänt välbefinnande.
Fysisk aktivitet på recept innebär att du får en ordination på en receptblankett som är lämplig för dig och din sjukdom. Det kan t.ex. vara promenader, simning, cykla, qi gong, stavgång eller hemträningsprogram. I receptet står det när du ska utföra aktiviteten och under hur lång tid den ska utföras. Ordinationen ges i behandlande eller förebyggande syfte och är speciellt anpassad för dina behov. Fråga din läkare nästa gång du är på besök om det finns någon lämplig aktivitet för just dig.
Man måste vara legitimerad för att få använda FaR.
Uppföljning av ordination av fysisk aktivitet skiljer sig inte från uppföljningen av annan behandling inom hälso- och sjukvården.

FYSS

Som ett hjälpmedel för läkare, sjukgymnaster m.fl. som ordinerar FaR finns en bok som heter FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling). FYSS är motsvarigheten till läkemedelsboken FASS. I boken beskrivs hur olika sjukdomstillstånd, t.ex. Parkinsons sjukdom, kan behandlas och förebyggas med hjälp av fysisk aktivitet. FYSS tar upp olika sjukdomsområden. Vid Parkinsons sjukdom finns det bl.a. beskrivet om symtom, diagnos, behandlingsprinciper, effekter av fysisk aktivitet, ordination, interaktioner med läkemedelsbehandling och risker.
FYSS 2008 i bokform omfattar 613 sidor och kostar 200 kr. Boken finns tillgänglig och nedladdningsbar på FYSS >>> 

FYSS för alla

På apoteket finna också boken ”FYSS för alla” som vänder sig till allmänheten. Boken ger bl.a. tips om hur du själv kan förebygga och behandla din sjukdom. Kostnad 120 kr.
 

 

Visste Du det här?

Kloka råd

 • om Du tar din medicin med mjölk-produkter så får Du sämre effekt av medicinen, då mjölk-proteinerna slår ut verkande ämnen.
 • om Du tar din medicin 30 min före eller efter maten så får Du bättre effekt av medicinen, då verkande ämnen slipper konkurrera med proteinerna från maten.
 • om Du tar din medicinen med Coca-Cola eller annan kolsyrad dryck så kan Du få medicinen att verkan snabbare.
 • ”grumset” i botten av glaset inte har någon verkan? Det är bara bindemedlet kvar efter den vattenlösliga tabletten.

 

Det finns flera alternativ för att komma ihåg att ta sina mediciner i tid.  Roar Vik lämnar här tips om olika appar som man kan ta  del av. Gå in på de två länkar som här presenteras.

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medisafe.android.client&hl=sv

     

Den andra appen som ni kan studera är:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tobeamaster.mypillbox

Är ni intresserade men har frågor kontakta roar.vik@telia.com så kan han hjälpa er.