Kalendern byggs på allt eftersom.

2020

ALL VERKSAMHET INSTÄLLD TILLS VIDARE !

PINGIS I EXERCISHALLEN HEDEN GÖTEBORG

Några aktionbilder frän ett träningspass.