Kalendern byggs på allt eftersom.

2019

AUGUSTI

1 augusti   Boxning  Ullevi  klockan 13.00 - 14.00

4 augusti   Boxning  Ullevi  klockan 13.00 - 14.00

6 augusti   Boxning  Ullevi  klockan 13.00 - 14.00

8 augusti   Boxning  Ullevi  klockan 13.00 - 14.00

11 augisti  Boxning  Ullevi   klockan 13.00 - 14.00 

13 augusti  Boxning  Ullevi  klockan 13.00 - 14.00

15 augusti  Boxning  Ullevi  klockan 13.00 - 14.00

18 augusti  Boxning  Ullevi  klockan 13.00 - 14.00

19 augusti  Öppet hus Storgatan 53 klockan 11.00 - 14.00

20 augusti  Boxning  Ullevi klockan 13.00 -14.00

22 augusti  Boxning  Ullevi klockan 13.00 - 14.00

25 augusti  Boxning  Ullevi klockan 13.00 - 14.00

27 augusti  Boxning  Ullevi klockan 13.00 - 14.00

29 augusti  Boxning  Ullevi klockan 13.00 - 14.00

 

SEPTEMBER

1 september  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

2 september  Öppet hus Storgatan 53  klockan 11.00 - 14.00

3 september  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

4 september  Anhöriggruppen. 15.00 - 17.15

5 september Y-P  Hard Rock Café  från kl. 18.00

5 september  Boxning  Ullevi 13.00 - 14.00

6 september Dansen startar höstterminen. Fler tider senare.

8 september  Boxning  Ullevi 13.00 - 14.00

9 september  Öppet hus Storgatan 53  klockan 11.00 - 14.00

10 september  Boxning  Ullevi 13.00 - 14.00

12 september  Boxning  Ullevi 13.00 - 14.00

15 september  Boxning  Ullevi 13.oo - 14.00

16 september  Öppet hus Storgatan 53  11.00 - 14.00

17 september  Boxning  Ullevi 13.00 - 14.00

19 september  Boxning  Ullevi 13.00 - 14.00

22 september  Boxning Ullevi  13.00 - 14.00

23 september  Öppet hus Storgatan 53  11.00 - 14.00

24 september  Boxning  Ullevi 13.00 - 14.00

25 september  Medlemsmöte Jalle Ahlström. 17.00 - 19.00

26 september  Boxning  Ullevi 13.00 - 14.00

29 september  Boxning  Ullevi 13.00 - 14.00

30 september  Öppet hus Storgatan 53  11.00 - 14.00

 

OKTOBER

1 oktober  Boxning  Ullevi 13.00 - 14.00

2 oktober  Anhöriggruppen  15.00 - 17.15

3 oktober Y-P  Hard Rock Café från klockan 18.00

3 oktober  Boxning  Ullevi 13.00 - 14.00

6 oktober  Boxning  Ullevi 13.00 - 14.00

7 oktober  Öppet hus Storgatan 53  11.00 - 14.00

8 oktober  Boxning  Ullevi 13.00 - 14.00

10 oktober  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

13 oktober  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

14 oktober  Öppet hus Storgatan 53  11.00 - 14.00

15 oktober  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

17 oktober  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

20 oktober  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

21 oktober  Öppet hus Storgatan 53  11.00 - 14.00

22 0ktober  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

24 oktober  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

27 oktober  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

28 oktober  Öppet hus Storgatan 53  13.00 - 14.00

29 oktober  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

31 oktober  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

 

NOVEMBER

3 november  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

4 november  Öppet hus Storgatan 53  11.00 - 14.00

5 november  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

6 november  Anhöriggruppen 15.00 - 17.15 

7 november  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

7 november  Y-P  Hard Rock Café  från kl. 18.00

10 november  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

11 november  Öppet hus Storgatan 53  11.00 - 14.00

12 november  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

14 november  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

17 november  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

18 november  Öppet hus Storgatan 53   11.00 - 14.00

19 november  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

21 november  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

24 november  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

25 november  Öppet hus Stogatan 53  11.00 - 14.00

26 november  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

28 november  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

 

DECEMBER

1 december  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

2 december  Öppet hus Storgatan 53  11.00 - 14.00

3 december  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

4 decembet  Anhöriggruppen  15.00 - 17.15

5 december  Boxning  Ullevi  13.00 - 14.00

5 december  Y-P  Hard Rock Café  från kl. 18.00