April    

         19:e  Fotvård  10 - 14.

                  Vinprovning 14 - 16.

         23:e  Öppet hus  11 - 14. Lokalen Storgatan 53

         26:e  R.G.R. M.

         30:de  Öppet hus Lokalen Storgatan 53

Maj    2:e   Styrelsemöte  11 - 13

          3:e   R.G.R.M.  13.30 - 15.30

                  N.Y.P.  18.00 Hard Rock Café

          4:e   Anhöriggruppen lunch på Eggers. 12.30

          7:e   Öppet hus 11 - 14. Lokalen Storgatan 53

         14:e  Öppet hus lokalen Storgatan 53

        16:e - 17:e  Bussutflykt Lars Lerin på Sandgrund och Mårbacka.

        21:a   Öppet hus 11 - 14. Lokalen Storgatan 53

        28:e   Öppet hus 11 -14.  Lokalen Storgatan 53

Juni   4:e    Öppet hus 11 - 14. Lokalen Storgatan 53

        11:e   Öppet hus 11 - 14- Lokalen  Storgatan 53 OBS Sista för säsongen.

                  Styrelsemöte 14 - 16.

        13:e - 15:e  Piperska.

 Ha en riktigt fin och trevlig sommar så träffas vi igen. När meddelas senare.