Aktiviteter som varit 2018.

Världsparkinsondagen firades på Dahlheimers hus med ca 130 deltagare.

Först presenterade Angereds Närsjukhus sitt Parkinsonteam och dess verksamhet.

Därefter talade Kaj Blennow Professor i Neurokemi vid Sahlgrenska Akademin om biokemiska tester vid Parkinson och om ett nytt lovande  blodprov för skilja mellan Parkinsons sjukdom och andra liknande hjärnsjukdomar.


 

 

 


Aktiviteter som varit 2016.

Tillsvidare kommer jubiléet att ligga kvar på sidan.

 

Visst kan sladdar och kablar hjälpa parkinsonsjuka.

Docenten och neurokirurgen Thomas Skoglund höll en mycket intressant föreläsning om hur en DBS- operation går till. Inför en efter väderförhållandena  stor och intresserad publik klargjorde han för de stora fördelar som finns med DBS-operation. Han redogjorde också för riskerna med en sådan operation och under vilka premisser man kan erhålla operationen.

Efteråt ställde publiken flera relevanta frågor som Thomas besvarade.


Anhöriggruppens första träff 2016.

Gruppen samtalade och gav varandra tips och tröst i en gemytlig stämning.

 


Möte för nya medlemmar.2016 01 28

Gull-Britt Axelsson hälsade alla hjärtligt välkomna till möte och redogjorde för föreningens verksamhet och kommande aktiviteter. Bo Lundgren hälsade de anhöriga välkomna till anhörigföreningens möten och Roar Wiik klargjorde NYP:s verksamhet. Det kom upp många frågor om medicinering, så därför bestämdes att hålla möte där man enbart diskuterade medicin. Tid om detta kommer senare.


ÅRSMÖTET 15 februari 2016

Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls och genomfördes med acklimation.

Heidi Pietrek och Siv Löfmarck avgick och ersattes med Berit Troiza och Birgitta Cederberg. ( se kontaktsidan).

Heidi och Siv avtackades med blommor. Gull-Britt Axelsson tackade för deras arbetet och avslutade mötet med tack till alla som kommit, samt bjöd in till en räksmörgås.


Anhöriggruppens andra träff.

Denna träff var den mest välbesökta hitintills. Vi hälsade många nya anhöriga välkomna. Trots antalet hann vi alla få fram synpunkter och idéer om hur vi kan hjälpa varandra.


Dans och musik med parkinsonsjuka.

Maria Lind dansutbildad fysioterapeut  leder en grupp förväntansfulla medlemmar i en kurs som hjälper parkinsonsjuka att mjuka upp sin stelhet, träna balansen och få färre stopp. Man avslutar med en trevlig fikastund.

 


"Parkinson i komplikationsfas"  Dalheimers hus.

Susanna Lindvall Parkinsonfonden inledde mötet med alla hälsa alla välkomna. Hon fungerade sedan som moderator.

Mötet besöktes av fler en 300 deltagare. (Nytt rekord ? ) En av dessa var Parkinsonförbundets Generalsekreterare Inger Lundgren.

Björn Holmberg redogjorde för de olika medicinska och tekniska möjligheter som idag finns för att förbättra den parkinsonsjukes situation. Han tog särskilt upp tre olika metoder: Apomorfinspruta, Duodopa och DBS (djup hjärn stimulering).

Därefter berättade tre personer som just genomgått dessa behandlingar hur de mådde nu. Alla tre hade fått en klart förbättrad livssituation.

Efter en kaffepaus redogjorde parkinsonsköterska för sitt arbete med patienterna. Mötet avslutades med en frågestund.


Sensidone en ny metod att finjustera intag av Levodopa.

Roger Svensson presenterade resultat av utprovning av en apparat som kan hjälpa parkinsonsjuka att finjustera intaget av levodopa levodopa = (L-dopa) ett läkemedel som omvandlas i kroppen till dopamin, den signalsubstans som personer med Parkinsons sjukdom lider brist på. Ett tjugotal personer testar just nu apparaten. Den förväntas hjälpa dem som har stora on - off perioder. Han beskrev också de olika levodopapreparaten med dess för och nackdelar. Neurolog Bo Johnels kompletterade och förklarade olika frågor som dök upp.

Mer finns att läsa i kommande nummer av Parkinsonbladet.


Internationella Världsparkinsondagen 2016.

Ett hundratal personer besökte Dalheimers hus för att detaga på föreläsningarna på Världsparkinsondagen.

Firandet inleddes med att vår ordförande Gull-Britt Axelsson hälsade alla välkomna till att med vår förening fira Världsparkinsondagen 2016. Därefter lämnade hon ordet till Filip Bergqvist, docent och neurolog på Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Han redogjorde för de Natioenella riktlinjer för vård vid Parkinsons sjukdom som skall vara klara till hösten/vintern 2016.

Därefter berättade Professor Pernilla Wittung-Stafshede från Chalmers Tekniska Högskola om forskningen kring proteiners inverkan på Parkinsons och Alzheimers sjukdomar.

Från Angereds Närsjukhus kom Fysioterapeuten Maria Lind. Hon har en dansinriktning på sin träning som underlättar rörelseförmågan hos Parkinsondrabbade. Hon leder sina övningar på Angered och på en snabbt fullbokad kurs hos oss på expeditionen på Storgatan 53.

Före och i pauserna underhöll Alexandra oss med skön sång.


Professorn i neurokemi Henrik Zetterberg, överläkare SU gjorde ett mycket uppskattat framträdande hos föreningen.

Han redogjorde för hur nervcellskropparna klumpar ihop sig vid Parkinsons sjukdom ( Lewy-kroppar.

Alfasynukleinproteinet  som finns i magen, nervcentrum och i hjärnan veckar sig på ett sätt och förstör nervceller. Han forskar på om man kan ta bort dessa och sätta in renade stamceller för att stoppa upp sjukdomens utveckling så kan man kanske på sikt även kan få en förbättring av sjukdomstillståndet.

Det är också viktigt att få fram en metod att upptäcka om man har Parkinson så tidigt som möjligt eftersom man tror att sjukdomen startar 10 år innan första symptomen visar sig.

Vi önskar Henrik Zetterberg all lycka i sin forskning.


Anhöriggruppens sedvanliga våravslutning på            Ester Mosesons Restaurangskola på Lindholmen.

 3- rätters lunch med 5 olika menyer serverades av elever på gymnasieskolan. Vi var 20 personer som önskade varandra en trevlig sommar.


VÅRRESAN till VISINGSÖ.

Vi lämnade Storgatan prick klockan 9.00 i strålande sommarväder.

Efter en fika med fralla på Rasta i Ulricehamn gick färden vidare mot Gränna. Britt och Svante Omnéus underhöll med ett trevligt Quisprogram under resan.

Vi lämnade Gränna 12.00 Färjan över tog ca 30 minuter.

Efter att vi lastat på en mycket kunnig guide gick färden runt Visingsö. Genom ekskogar och mullbärsträdssamlingar. Många gamla byggnader såg vi.

Vi fick en fin guidening i Brahekyrkan som stod klar 1636.

 

 

 

Efter kyrkobesöket var det dags för mat, fläskfilé .

Birgitta och Tommy är inte utfrusna bättre utrymme där de satt.

 

Enda smolken i bägaren. Vi kom till Franssons Polkagrisar i Gränna klockan 15.55. Bagaren gickhem klockan 16.00.

1930 anlände vi till Storgatan igen. Chauffören Stefan med dotter Annie fick en stor och varm applåd. Stefan kör gärna nästa år också. Idéer om nya resmål är välkomna.


 


 Aktiviteter som varit hösten 2017


Fullt på Dahlheimers hus.

 

Foto Anna Wedin? Om ej meddela gärna vem.


Fullt på föreläsningen om kostens betydelse för Parkinsonsjuka.

Professorn och forskaren i medicinsk och fysiologisk kemi CharlotteErlandson-Albertsson   höll ett fängslande föredrag en sammanfattning finns under "Taggen" Föreläsningar.


Janne Stenberg fågelfantasten höll en allvarlig, mycket rolig genomgång om fåglar och deras slit för överlevnad. Det är en fröjd när man kan ha roligt och samtidigt få en inblick i djurens tuffa liv.

Två saker betonade Janne. Ta inte upp fågelungar eller andra djurungar som verkar övergivna deras föräldrar finns nästan alltid strax intill. Är det möjligt Mata fåglarna och sätt upp holkar.


 

Klicka på BLI MEDLEM  här ovanför.

Fyll i alla uppgifter, som sedan kommer till oss via ParkinsonFörbundet