ÖPPET HUS.

Varje måndag har vi öppet hus mellan kl.11-14  i lokalen på Storgatan 53. Här kan du ta en fika och träffa andra medlemmar. Det finns allltid minst en person från styrelsen på plats.  Välkommen


​Medlemsmöten våren 2018:

Vi träffas i föreningslokalen Storgatan 53 Göteborg följande dagar.                            

​Onsdag 11 april VÄRLDSPARKINSONDAGEN

​Dalheimers hus Slottsskogsgatan 12

Program:

Kl.  11 - 12.15  Parkinsonteamet  vid Angereds Närsjukhus.

Kl.  12.15 - 13. Kaffe och smörgås serveras.

Kl.  13 - 13.45  Professor i Neurokemi Sahlgrenska Akademin Kaj Blennow talar om biokemiska tester vid PS och om ett nytt lovande blodprov som kan skilja Parkinson från liknande hjärnsjudomar.

Kl  14 - 15. Bert-Ove Lundqvist spelar dragspel, sjunger och berättar om livet och Bohuslän.

Antalet platser är begränsade, så anmäl dig snarast.

​Senaste anmälningsdag 9 april


​VÅRRESA 17 - 18 maj

I år går bussresan kl. 9.00 till Lars Lerin Sandgrund Karlstad. Vi äter lunch på Åmåls Stadshotell. Rundvisning med guide 2,5 timmar på Sandgrund, därefter incheckning på Scandic Karlstad City ( det finns 6 handikapprum) Kl. 19.00  äter vi middag där.

​Dag 2: Besök på Mårbacka Minnesgård 1 tim visning med guide.        Lunch på Ölme Prästgård, fika på Café von Platen i Sjötorp vid Göta Kanal. Återkomst till Göteborg ca 18.00.

​Kostnad 500 kronor per person.

Anmäl snarast. Antalet platser är begränsat. 

​Senaste anmälningsdag fredag 11 maj.


RGRM-Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method.

 

​I RGRM arbetar man med rytm, music och rörelse enligt ett schema som ger gymnastik för hjärnan. Metoden gör det möjligt för människans båda hjärnhalvor att arbeta tillsammans med kroppen för ett friskare liv.

​Sammansättningen av färger, symboler, ord, ljud och rörelser tillsammans med musik och rytm gör övningarna intressanta, varierande och roliga.

RGRM- Metoden har främst introducerats för strokedrabbade personer men har efter hand använts vid Parkinson och andra neurologiska sjukdomstillstånd.

Karin Eriksson Jeanson från Folkuniversitetet körde igång med terapin tillsammans med inspirerade deltagare.      

Varje torsdag mellan kl. 13.30 till 15.45 träffas deltagarna sammanlagt 10 gånger dock ej torsdagarna 1 mars och 19 april.                                                                          


Anhörigmöten våren 2018.

Onsdagen 4 april kl. 15.00 - 17.15

I maj går vi ut på någon trevlig restaurant.


TRÄNA BOXNING

Boxning och Parkinson...en paradox? Nej inte alls. I USA har man sedan mer än 10 år kunnat visa att boxning är lämplig träning vid PS. Man blir bl.a. smidigare och koordinationen blir bättre. Det finns studier som ger stöd till de förbättringar man upplever.

Efter ett inspirerande besök från Narva boxningsklubb och möjlighet att "prova på" är vi en grupp som tisdagar och torsdagar tränar en timma så svetten lackar...och vi är rörande överens   om nyttan...dessutom har vi väldigt trevligt... Så gör slag i saken du också...Kom med   hälsar vi som redan är med!!!

Googla gärna Rock Steady Boxing. För praktisk information kontakta Anna-Lena Östlund. anna.ostlund@comhem.se eller per telefon:031- 25 79 13.

Tisdagar  kl.  13.00-14.00

Torsdagar kl.   13.00-14.00.

Söndagar  kl.   13.00-14.00

Redbergslids boxningsklubb i Ullevi.


 

​En torsdag i månaden träffas vi på Hard Rock Cafe.


 

 

  

Har Du synpunkter och eller ideer på hemsidan

så skicka gärna ett mail till nedanstående personer.

Nu är vi två webbmasters äntligen.

Bo Lundgren

Tel: 0302-144 70

Mobil: 0730 833 899

mail bosselundgren41@hotmail.com  obs! ny emailadress.

och

Svante Omnéus

Tel: 031-26 82 82

Mobil: 0708  813 518

mail: omneus@bredband.net

​samt

Britt Omnéus

mail: britt.omneus@bredband.net

Mobil: 0709708385


 

​Välkommen till Parkinsonföreningen Västra Sverige

Vi finns på Storgatan 53 i Göteborg telefon: 031 - 13 43 42. (Telefonsvarare)

Epost: gbg@parkinsonforbundet.se

 

 

STYRELSEN 2018 - 2019.

Ordförande: Svante Omnéus 

Tel: 031 - 26 82 82  mobil: 0708 - 81 35 18 email: omneus@bredband.net.

Berit Wendel Kassör Medlemsansvarig

Tel: 0302 - 144 70  mobil: 0730 - 833 899  email: beritwendel@hotmail.com

Britt Ryttsén Omnéus Sekreterare

Tel: 031 - 26 82 82.  mobil: 0709 - 70 83 85. email: britt.omneus@bredband.net

Ina Sundblad Ledamot

Tel: 031 - 27 74 41. mobil: 0709 - 90 43 85. email: ina.sundblad@hotmail.com

Anna - Lena Östlund Ledamot  Medlemsansvarig

Tel: 031 - 25 79 13.  mobil: 26 94 11. email: anna.ostlund@comhem.se

 

Jan Norlindh Ledamot

Mobil:0728 - 571590. mobil:0730 29 04 01.

 

Bild kommer.

Gerd Magnusson Ledamot

Tel: 031 - 51 59 49. mobil: 0707 - 26 47 78.  email:gmm37@me.com

 

Agneta Aler Sjöqvist Ledamot

Tel: 031 - 92 31 93. mobil: 0708 - 44 08 45.  email: agneta.aler.sjoqvist@gmail.com

Berit Troiza  Suppleant

Tel: 031 - 28 41 19. mobil: 0736 - 37 89 92.  email: anna-maria@troiza.se

Margareta Johansson Suppleant

mobil: 0705 - 63 94 82.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beskrivning om hur man kommer in på nästa sida.

Peka med musen på rubriken Västra Sverige, till höger om denna  finns ytterligare rubriker: Kontakt. Anhöriga, Om föreningen, Må bättre samt Aktiviteter.

Tryck på var och en av dessa "länkar" för att läsa innehållet.

Samma procedur under rubriken

Lycka till.

 

 


Varför skall man vara med i en Parkinsonförening?

  Jo...

    för att få träffa andra Parkinsonsjuka och få ta del av deras erfarenheter känns lugnande

  och...

    genom föreningen får man information hur man kan underlätta för sig och sina anhöriga                                  

  och...

 Ensam är inte stark. Vi kan stärka och stötta varandra, förmedla medicinska och praktiska kunskaper och få ta del av den senaste forskningsrönen.


Välkommen Du också !

GENERALFULLMAKT

En fullmakt innebär att någon ges behörighet att vidta vissa åtgärder (rättshandlingar) för någon annans räkning.

En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt, en fullmakt utan inskränkningar. En generalfullmakt ger befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. Motsatsen, en fullmakt som enbart ger rätt att vidta vissa åtgärder, kallas enkel fullmakt.

Generalfullmakt skall skrivas till varandra för att om det som inte får hända ändå händer och gör det omöjligt för en av parterna att föra sin egen talan. Då kan den andre få problem om man måste sälja något gemensamt tex. bostaden.

Generalfullmakten bör fyllas i tillsammans när båda mår bra och i vittnens närvaro.

Tryck på länken för att få fram fullmakten för utskrift.

generalfullmakt

Efter idé frän Västmanlands hemsida.


Här kan du läsa om Tandvårdsstödet för
 Parkinsonsjuka.

Du kommer direkt till Västra Götalandsregionens hemsida.


Läs om ledsagning och assistans vid tågresa.


Läs om hjälp vid flygresa.

Behöver Du tips om ny pillerburk? Läs mer under taggen Må Bättre