Välkommen till Parkinson Västmanland

Sjöhagsvägen 2, 72132 Västerås

Föreningen bildades 1998

Styrelsen består av följande personer

Ordförande: Eva Strandell

Vice ordförande: Lena Engelmark

Sekreterare: Marita Rystedt

Kassör: Gärd Ohlsson

Ledamöter:  Roland Carlsson, Birgitta Althén, Jan Fischer

Styrelseersättare: Brita Johansson, Mats Grip

Revisor: Behija Besirov, Anita Nerin

Revisorersättare: Ann-Charlotte Clasing

Valberedning: Kenth Ohlsson, Bengt Strandell

 


Webbansvarig:

Eva Strandell

Sidan uppdaterad 2017.06.07


   Parkinson Västmanlands fotoalbum

 

 

 

Klicka här för att komma till 1:a albumet»


Några hjälpmedel som du kan ansöka om

Klicka här för att läsa mer»


Generalfullmakt

En fullmakt innebär att någon ges behörighet att vidta vissa åtgärder( rättshandlingar) för någon annans räkning.

En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt, en fullmakt utan inskränkningar. En generalfullmakt ger befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. Motsatsen, en fullmakt som enbart ger rätt att vidta vissa åtgärder, kallas enkel fullmakt.

Generalfullmakt skall man skriva till varandra,  för att om det som inte får hända ändå händer, att den ena personen i ett förhållande drabbas att en stroke eller en demens sjukdom och p.g.a detta inte kan föra sin egen talan, då kan den andra få problem om man tex måste sälja en gemensam fastighet.

Det här bör man göra tillsammans när båda mår bra, för att underlätta för sin partner om olyckan skulle vara framme.

 Klicka här för blankett »                                                                                                                 

Visste du att...

Lite tips om bidrag, gratis sittplatser på tåg om kostnadsfri hjälp med vardagssysslor mm.

Klicka här för att få veta mer»


Skall du resa utomlands och tror att du har en bra försäkring som täcker dina utgifter om du blir akut sjuk och behöver ambulansflyg hem eller behöver behandling på din semesterort?

Efter kontakt med de största försäkringsbolagen för att höra vad som gäller, samt pratat med den medicinskt utbildade personalen som på uppdrag av försäkringsbolagen bedömmer huruvida man skall omfattas av försäkringen eller inte, så.kommer här en sammanfattning.

  • Man ersätter inte kostnader som beror på försämring av ditt hälsotillstånd för samma eller liknande symtom som du sökt vård eller behandling för de senaste 3-6 månaderna (annat än vanlig rutinkontroll) Detta innebär inte att personer med kroniska sjukdomar inte skall kunna resa. Har man 3-6 månader före avresa varit stabil och inga förändringar i behandlingen skett så gäller försäkringen.
  • Försäkringsbolagen säger samstämt, att för att vara säker på att försäkringen gäller så ska man begära en medicinsk förhandsbedömning.

Tänk på att detta gäller de flesta sjukdomar som du behandlats för de senaste 3-6 månaderna och som man kan koppla till din ev. akuta sjukdom under vistelsen utomlands Högt blodtryck t.ex.


Klicka på den rutan du vill läsa mer om.

   


                                    Olycksfallsförsäkring i Unik Försäkring

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.

För mer information»                               

 


Fru Parkinson- en anhörigblogg

Klicka här för att läsa mer »


Yngre med Parkinson

Klicka här för att läsa mer» 

Aktuellt!Vid förbundets kongress i maj 2017, valdes en ny styrelse och ersättare, på två år. Överst fr vänster: Tore Nordhamn, Kristina Hagström, Terje Helland, Bernt Johansson, Sven Pålhagen, Bernt Kruse och Stefan Stråhle. Nederst fr vänster: Eva Strandell, Lena Schalin, Eleonor Högström, Åsa Holmgren och Anne Johansson (Ingemar Gerbro saknas på bilden


Styrelsen för Parkinson Västmanland önskar alla en trevlig sommar

 


Azilect omfattas inte längre av läkemedelsförmånen.

Klicka här för att läsa mer»

 


TLV, Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket

är den myndighet som varje månad utser de generiska utbytbara läkemedlen med lägsta pris till periodens vara. Det kan hända att du då får en medicin som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen( Om du skadas av ett läkemedel kan du få ersättning från läkemedelsförsäkringen) TLV kan inte neka ett läkemedel som inte ingår i försäkringen att omfattas av högkostnadsskyddet och det kan därför ingå som periodens var. Du som kund kan då säga ifrån ett byte av varan men får betala mellanskillnaden själv.

Vem skall upplysa patienten/kunden att läkemedlet han/hon fått utskrivet eller utbytt till periodens vara inte omfattas av läkemedelsförsäkringen?

Sveriges Läkarförbund säger att " man inte kan lägga informationsansvar på den enskilda förskrivaren"

Sveriges Apotekförening säger att " i grunden så är det inte en skyldighet som åläggs någon part utan att alla läkemedel borde omfattas av försäkringen"

I slutänden så är det tydligen vi som patienter som får ta reda på huruvida vi får ett läkemedel som omfattas av försäkringen eller inte.

Du kan vända dig direkt till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, telefon 08-4623700 eller e-post info@lakemedelsforsakrinen.se för att få besked om ditt läkemedel ingår i försäkringen.


 Lunchträffen

Tisdagen den 26 september ( OBS! Nytt datum) kl:13 träffas vi på Västerås Golfklubb, Bjärby och äter lunch. Ingen föranmälan, vi bokar bord och brukar vara 10-15 personer varje gång. Kom du också, vi har så trevligt.


 

Här kan du läsa senaste Parkinsonjournalen

Klicka här »


 

Här kan du läsa senaste Medlemsnytt

Klicka här»