18/5 2019 04:12


Parkinson Västmanlands styrelse

Mail till styrelsen: parkvastmanland@gmail.com

Parkinsonförbundets styrelse

Information om Parkinsons sjukdomFru Parkinson- en anhörigblogg

Klicka här för att läsa mer »


Yngre med Parkinson

Klicka här för att läsa mer»


Klicka på den ruta du vill läsa mer om.

 

                                    Olycksfallsförsäkring i Unik Försäkring

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.

För mer information»                


Webbansvarig:

Lars Wallén

Sidan uppdaterad 2019-09-09 

     


Hej !!

Ni tittar väl i dokumentet med tips på hjälpmedel här i spalten bredvid!!     (Klicka på länken eller bilden!!!)


                                               


Länk till sidan där de svenska riktlinjer för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom finns: Swemodis.se

Länk till dokumentet(2019 version 8)

                           


                           


 

Aktuellt!


Tips på hjälpmedel, både såna som vi fått från hjälp-                       medelscentralen och såna vi kommit på själva, saker för att underlätta vardagen. Maila tips på hjälpmedel till: Mail: parkvastmanland@gmail.com så  fyller jag på dokumentet  allteftersom.

Mail: parkvastmanland@gmail.com       

Länk till=> tips på hjälpmedel:Nya medlemsnytt
Medlemsmöte 9/9 2019

 

 


Länkar till sidor och dokument

Länk till: Swemodis.se
Länk till Riktlinjerna för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom
(2019 version 8) 


 

Här kan du läsas senaste Parkinsonjournalen


Framtidsfullmakt

Ersätter den tidigare Generalfullmakten

Klicka här för att läsa mer»

Hämta blankett här»