30 December 2018 15:00


Parkinson Västmanlands styrelse

Mail till styrelsen: parkvastmanland@gmail.com

Parkinsonförbundets styrelse

Information om Parkinsons sjukdom



Fru Parkinson- en anhörigblogg

Klicka här för att läsa mer »


Yngre med Parkinson

Klicka här för att läsa mer»


Klicka på den ruta du vill läsa mer om.

 

                                    Olycksfallsförsäkring i Unik Försäkring

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.

För mer information»                


Webbansvarig:

Lars Wallén

Sidan uppdaterad 2019-01-23



 

     

 


Länk till sidan där de svenska riktlinjer för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom finns: Swemodis.se

Länk till dokumentet(2019 version 8)


                            



                            



 





 

Aktuellt!


Detta är ett dokument där vi tänkte beskriva dom hjälpmedel vi har för att underlätta vardagen. Om du har nåt hjälpmedel som inte finns med i dokumentet skicka information om varför du använder det och hur du använder det  gärna med en bild till.                                                          Till: parkvastmanland@gmail.com                                                                  Så fyller vi på dokumentet alltftersom.

Tips på hjälpmedel:

 



Länkar till sidor och dokument

Länk till: Swemodis.se
Länk till Riktlinjerna för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom
(2019 version 8)

Nya medlemsnytt




 

Här kan du läsas senaste Parkinsonjournalen


Framtidsfullmakt

Ersätter den tidigare Generalfullmakten

Klicka här för att läsa mer»

Hämta blankett här»