Parkinson Västmanlands styrelse

Mail till styrelsen: parkvastmanland@gmail.com

Parkinsonförbundets styrelse

Information om Parkinsons sjukdomFru Parkinson- en anhörigblogg

Klicka här för att läsa mer »


Yngre med Parkinson

Klicka här för att läsa mer»


Klicka på den ruta du vill läsa mer om.

 

                                    Olycksfallsförsäkring i Unik Försäkring

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.

För mer information»                


Webbansvarig:

Lars Wallén

Sidan uppdaterad 2020-07-25 

       

 


 

 

 


Länk tilll SWEMODIS

Länk till Information om SWEMODIS

Text hämtad om Parkinson och Corona från Swemodis: Om vi som har Parkisnon är en riskrgrupp eller inte

" Välkommen till SWEMODIS!

2020-04-24
Parkinsons sjukdom drabbar huvudsakligen äldre personer vilket innebär att många tillhör riskgruppen för att få svåra komplikationer av COVID19. Det finns dock i nuläget ingen evidens för att Parkinsons sjukdom i sig ökar risken för att insjukna i COVID19-infektion. Patienter med nedsatt andningsfunktion eller svårigheter att hantera slem i luftvägarna har en ökad riks för ett allvarligt förlopp av COVID19 och är en uttalad riskgrupp. De flesta med Parkinsons sjukdom har dock inte nedsatt andningsfunktion och befinner sig inte i denna riskgrupp. Det är fortsatt viktigt att man följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring hygienrutiner och fysisk distansering1. Är man i riskgrupp och delar hushåll med barn som har skolplikt och/eller partner som jobbar i en arbetsmiljö där regler om fysisk distansering inte kan följas, får man när möjligheten finns arbeta hemifrån, alternativt hålla fysiskt avstånd i hemmet och hålla strikt hygien i gemensamma ytor. Om det är oklart huruvida man tillhör riskgrupp eller inte kan en individuell bedömning genomföras av patienansvarig läkare."

 


                       

                       


                            


                                    


                   


                         

     

Aktuellt!


Här kan du läsa senaste Parkinsonjournalen Inför läkarbesöket: 

Länkar till olika dokument så att man kan förbereda sej inför läkarbesöket/samtalet

Till dokumenten: >Tips på hjälpmedel, både såna som vi fått från hjälp-                       medelscentralen och såna vi kommit på själva, saker för att underlätta vardagen. Maila tips på hjälpmedel till: Mail: parkvastmanland@gmail.com så  fyller jag på dokumentet  allteftersom.

Mail: parkvastmanland@gmail.com       

Länk till=> tips på hjälpmedel: 


Länkar till sidor och dokument

Länk till: Swemodis.se
Länk till Riktlinjerna för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom
(2019 version 8)

Inför läkarbesöket dokument>


Framtidsfullmakt

Ersätter den tidigare Generalfullmakten

Klicka här för att läsa mer»

Hämta blankett här»