Välkommen till

E-post: medelpark@gmail.com

 


Styrelsemöten 2021

Datum: 19/8, 9/9, 14/10, 11/11 och 2/12 
Torsdagar kl. 10:00-12:00, 
Konferensrum 138A, Sundsvalls Sjukhus:eller digitalt möte

 

Ordförande

Ove Lindström 
Tel: 070-322 43 07
E-post: o
ve.lindstrom.bygganalys@gmail.com

Sekreterare 
Mona Creutziger

Tel: 070-663 42 46
E-post: 
monacreutziger@gmail.com

Kassör
Yngve Åsen

Tel: 070-697 10 07
E-post: ynase001@gmail.com

Vice ordförande

Karin Höiby
Tel: 070-607 08 40
E-post: karin.hoiby@gmail.com
 

Ledamot
Webb & medlemsregister

Per Olof Björner

Tel: 070-317 19 28
E-post: po.bjorner@outlook.com

Ersättare 

Margareta Barreby
Tel: 070-204 71 76
E-post: mbarreby@hotmail.com

Ersättare

Elisabet Wikander

Tel: 070-654 32 25
E-post: elisabet@wikander.eu 


Asvarig NYP 

Maria Lilja 
Tel. 070-214 45 98
E-post: 
mlilja6@icloud.com 

Revisor
Rolf Hammar
Tel: 

E-mail: catharina.arwidi@telia.com

Revisor 

Rut Sundin 
Tel: 

E-mail: rutsundin@gmail.com

Ersättare för revisor 

Johnny Borg 
Tel: 072-331 42 20 
E-post: 
borg.johnny@icloud.com

Valberedning 

Åsa Sundin
 
Tel: 073-180 95 68 
E-post: 
sundinasa@telia.com

Valberedning


Maria Lilja
Tel: 
070-214 45 98
E-post: 
mlilja6@icloud.com

Valberedning

Roger Göthe

E-post: rogergothe@yahoo.se

Informatörer

Karin Höiby

Tel: 070-607 08 40 
E-post: karin.hoiby@gmail.com 


Ulla Sjödin

Tel: 070-339 62 46
E-post: uno.skador@telia.com


Gunilla Österlund
Tel: 060-50 11 51, 070-347 77 72
E-post: grus31@hotmail.com

Parkinson Medelpad är en lokalavdelning till länsföreningen Västernorrland, under Parkinson Förbundet.


 

Välkommen till lokalföreningen Parkinson Medelpad


Medlemsmöte

Gunilla Österlund, presenterar några böcker om parkinson.

Jörgen Lind underhåller 

Den 18 november kl 14.00 -16.00

Var: Odd Fellows lokal, Nytorget 4, Sundsvall

Vi träffas  under trevlig samvaro med fika, underhållning och lotterier.


Dags för julquiz!

 

Torsdagen den 2 december kl 14.00 - ca 15.00i

Vi träffas i vuenskolans lokaler på Thulegatan 5, Sundsvall  för att umgås över en fika och detar i vårt musikquizvia storbildsTV.

Eller så kan du förståss delta hemifrån via dator, platta eller telefon, länk kommer via mail.

Arrangör: Vuxenskolan

 

 

Röstträning - Parkinsång

Gun East leder vår röstträning och kör. Vi sjunger tillsammans, fikar och övar vår röst.

När: Alla tisdagar kl 13.00 -15.00

Vi startar den 21 september

Var: Domsaga, Västra Allen 13, Sundsvall    

Information: Maud Engebo tel:073-3804038 och Åsa Sundin tel: 073-1809568


Snackkafé - Anhörigträff

 

Träff endast för anhöriga. Anhöriga träffas för att dela erfarenheter och stödja varandra.

Onsdagen den 24 november träffas vi i rum 138a på Sundvalls sjukhus. Från huvudentrén, tag höger i gågatan, direkt efter hiss 8 tag vänster, första dörren på höger sida.

Information: Margareta Barreby tel: 060-569191 och Åsa Sundin 073-1809568


Samtalgrupp kvinnor med Parkinson

Samtalsgrupp för kvinnor med Parkinson. Vi bjuder på fika. Träffar utan anhöriga. 

Nästa träff onsdagarna den 17 november och därefter den 1 december

När:  kl 13.00 - 15.00

Var:   Rum 138a på Sundsvalls sjukhus. Från huvudentrén, tag höger i gågatan, direkt efter hiss 8 tag vänster, första dörren på höger sida.

Information: Karin Höiby tel:  070-6070840 och Eva Söderlind telefon 073-0296555


Parkinsonboxningen

Parkinsonboxningen startar lördagen den 4 september.

När_ Lördagar kl 10.00 - 11.30

och onsdagar kl 12.00 - 13.30

Var: I Sundvalls boxningsklubbs lokaler i Sporthallen i S-vall. Ingång från gamla badet, sen korridoren mot Himlabadet och där finns en dörr med en trapp bakom, det står Boxning och Brottning vid dörren. Gå ner dår.

Tränare Fredrik Stridh

Kostnad 500 kr/termin till Sundsvalls boxningsklubb, ingår försäkring.

Ring Roger Göthe om du har frågor: Telefon 073-8409205

 


Varför skall man vara med i Parkinsonföreningen?                                                                                                         

Jo - för att få träffa andra Parkinsonsjuka och få ta del av deras erfarenheter. Genom föreningen får man information hur amn kan underlätta för sig och sina anhöriga. Ensam är inte stark. Vi kan stärka och stötta varandra, förmedla medicinska och praktiska kunskaper och få ta del av den senaste forkningen.