Välkommen till

E-post: medelpark@gmail.com
 

Funktionärer i PDF klicka här » 

Uppdaterades: 19-02-01 


Medlemsmöten

Torsdagar Kl. 14:00-16:00 hos
Odd Fellow, Nytorget 4, Sundsvall


21 Mars, Mauri Junes & Hans Åhl berättar om och visar bilder från sin resa till Indien. Gun-Britt Hermansson och hennes cittragrupp underhåller.


11 April
23 Maj Utflykt


Styrelsen 2018

Länk till styrelsen i PDF-format »
Uppdaterades 19-02-01


Styrelsemöten
Torsdagar kl. 10.00, 

Konferensrum Blå, Sundsvalls Sjukhus:

04 April
09 Maj


Ordförande

Åsa Sundin 
Tel: 073-180 95 68
E-post: sundinasa@telia.com

Sekreterare 
Mona Creutziger

Tel: 070-663 42 46
E-post: storroten@live.se

Kassör
Yngve Åsen

Tel: 070-697 10 07
E-post: ynase001@gmail.com

Vice ordförande

Karin Höiby
Tel: 070-607 08 40
E-post: karin.hoiby@gmail.com
 

Ledamot
Webb & medlemsregister


Sven-Lennart Söderlind
Tel: 076-813 12 24
E-post: soderlind.060@gmail.com

Suppleant 

Margareta Barreby
Tel: 070-204 71 76
E-post: mbarreby@hotmail.com

Suppleant
Torsten Sundin

Tel: 076-853 19 39
E-post: tsundin3@gmail.com 


Asvarig NYP 

Maria Lilja 
Tel. 070-214 45 98
E-post: 
mlilja6@icloud.com

Revisor

Stig Creutziger
Tel: 072-212 18 60 
E-post: storroten@live.se

Revisor 

Clas-Göran Mikaelsson
Tel: 070-611 58 04 
E-post: 
classe.mikaelsson@gmail.com

Ersättare för revisor 

Johnny Borg 

Tel: 072-331 42 20 
E-post: johnny.borg@hotmail.se

Valberedning 

Gunilla Österlund
 
Tel: 070-347 77 72 
E-post: 
grus31@hotmail.com


Catharina Arwidi
 
Tel: 070-332 20 01 
E-post: 
catharina.arwidi@telia.com

Informatörer

Karin Höiby

Tel: 070-607 08 40 
E-post: karin.hoiby@gmail.com 


Ulla Sjödin

Tel: 070-339 62 46
E-post: uno.skador@telia.com


Gunilla Österlund
Tel: 060-50 11 51, 070-347 77 72
E-post: grus31@hotmail.com

Parkinson Medelpad är en lokalavdelning till länsföreningen Västernorrland, under Parkinson Förbundet.


 

   Länk till föreningens kalender klicka här


Välkommen till Parkinsonpodden! 

I Parkinsonpodden pratar vi om det mesta som rör Parkinsons sjukdom. Du kommer att få höra olika patientberättelser, hur det är att leva med Parkinson, om Parkinsonförbundets verksamhet och om aktuell forskning.

Länk till Episod 5, publicerad tisdag 12 mars 2019. -Fysisk träning är lika viktigt som att ta sin medicin vid Parkinsons sjukdom, säger Erika Franzén, docent och universitetslektor på Karolinska institutet i Stockholm.


Medlemsmöte 21 februari 2019Polisen Kent Karlsson besökte Parkinson Medelpads medlemsmöte den 21 februari. Han berättade om vanliga brott där man inriktar sig mot oss äldre. Vi rör oss långsammare, hör och ser sämre därför är vi en utsatt målgrupp för kriminella med onda avsikter. Vi kan försöka skydda oss genom att vara försiktiga t.ex. bära handväskan inåt, dölja vår kortkod i affärer/bankomater, kräva leg. av personer som vill komma in i våra hem. Han varnade även för personer som ringer och av olika anledningar vill att vi loggar in på vårt bankkonto. Han rekommenderar oss att lägga in polisens telefonnummer 114 14 i telefon och att vi ska inte ska dra oss för att ringa larmnumret 112 om läget är akut. Nyttig information för oss alla. Därefter hade vi trevlig samvaro med lotteri och vi åt en god macka.

Vid pennan Mona Creutziger

Länk till foton Medlemsmöte 21 februari 2019.


Årsmöte 31 januari 2019 Parkinson Medelpads årsmöte hölls den 31 januari 2019 på Odd Fellowlokalen på Nybrotorget 4. Det var 32 medlemmar som trotsade att kylan och snövädret och kom. Ordförande Åsa Sundin hälsade välkommen. Efter parentation för de 10 medlemmar som avlidit under året öppnade mötesordförande Lennart Nyberg mötet och sedvanliga årsmötesförhandlingar vidtog. Föreningens verksamhet och finanser diskuterades och godkändes utan anmärkning.

Val av styrelse: Ordförande Åsa Sundin, Ledamöter: Karin Höiby, Yngve Åsen suppleanter Torsten Sundin och Margareta Barreby. Revisorer: Stig Creutziger, Claes-Göran Mikaelsson och Jonny Borg. Valberedning: Gunilla Österlund och Katarina Arvidi.

Föreningen avser att fortsätta att satsa på hälsa och sociala aktiviteter genom att fortsätta med månadsmöten, samtalsgrupper, röstträning/körsång, anhörigträffar, dans och boxning. Vi kommer att ta kontakt med medlemmar som sällan deltar i föreningens aktiviteter och efterfråga önskemål samt följa upp hur vård och omsorg fungerar. Vår nya informationsgrupp fortsätter att informera boenden och föreningar om Parkinson. Vi vill också sprida kunskap om vår förenings gemenskap och aktiviteter och värva nya medlemmar.

Avgående styrelseledamöter Mauri Junes och Lennart Nyberg samt valberedningens Erik Hansson och Karin Höiby avtackades. Ulla Sjödin, Kerstin Sedin, Birgitta Ekeström och Margareta Barreby tackades för sina insatser i föreningens olika aktiviteter. Mötesordförande Lennart Nyberg avtackades av ordförande Åsa Sundin.

Efter årsmötesförhandlingar bjöds vi på kaffe med goda köttbullsmörgåsar och många fina lotterivinster delades ut. Taubesällskapets tre sångare, Bo Sahlén, Magnus Schön och Sverker Andersson bjöd därefter på ett engagerande program med Taubevisor blandat med berättelser om Evert Taubes liv och skapande. Ett mycket uppskattat program med humor och som visade på hur skicklig Taube var att beskriva naturen, olika miljöer och stämningar.


Vid pennan Mona Creutziger

Länk till foton Årsmöte 31 januari 2019.


Julfest 13 december 2018


Året avslutades med julfest på restaurang Spisa hos Lisa. Ett 70-tal medlemmar hade hörsammat vår inbjudan och lät sig väl smaka av julens godsaker med glögg och jultallrik med småvarmt.

Vår egen Parkinsångkör under ledning av Gun East underhöll med en show med glada jullåtar. Lotterna gick åt som smör i solsken och många jättefina vinster delades ut. Ett legat på 25 000 kronor till vår förening var en fantastisk överraskning, vi sänder en tacksam tanke till givaren. 


Vid pennan Mona Creutziger

Länk till foton från Julfest 13 december 2018


Medlemsmötet 8 november 2018Cirka 45 medlemmar trotsade höstrusket och kom till vårt medlemsmöte den 8 november i Elimkyrkans församlingssal. Luften fylldes av varma hälsningar och engagerade samtal. Ordförande Åsa Sundin hälsar välkommen och delger medlemsinformation. Därefter berättade Ulla Sjödin, medlem och informatör i vår förening, om sin egen behandling för tremor tremor = ofrivilliga skakningar, som vid parkinsonism brukar vara mest förekommande i vila - skakningar, Hon har fått elektroder inopererade i hjärnan. Dessa elektroder el-stimuleras med en pacemaker, det kallas DBS (Deep Brain Stimulation). Hennes erfarenhet är mycket positivt av behandlingen och den hjälp som Umeå Regionsjukhus ger henne fortlöpande.

Dragspelsvirtuosen Tomas Söderlund presenterade en uppskattad mix av musik och trevliga berättelser. Vid fikabordet fortsatte samtalen och vi njöt av Maggans goda kaka innan vi avslutade med vinstdragning på vårt lotteri.


Vid pennan Mona Creutziger

Länk till foton från medlemsmöte 18-11-08


Medlemsmötet 11 oktober 2018Vid medlemsmötet i Elimkyrkan den 11 oktober kom arbetsterapeut Ann-Kristin Sandin och fysioterapeut/sjukgymnast Annika Erlandsson från sjukhusets neuroteam. De berättade om socialstyrelsens nationella riktlinjer och fysioterapeuternas riktlinjer för vilken vård, personer med Parkinson bör få. Riktlinjerna för vården bygger på forskning som visat god evidens/resultat för att förbättra Parkinsondrabbades fysiska funktion.

Forskningen är enig om att motorisk träning är viktig för alla men särskilt viktig för Parkinsondrabbade. De framhöll även hur viktig vardagsträningen är när vi står och går i vardags-sysslor och att vi ska undvika att sitta för långa stunder i taget. De hjälpmedel vi behöver för att underlätta vardagen kan arbetsterapeut och sjukgymnast hjälpa till och prova ut.

Arbetsterapeuter (at) och fysioterapeuter (fyt) finns både på sjukhuset, vårdcentralen och i kommunen och de har olika uppdrag.

At och fyt på sjukhuset – till dem får man remiss från doktor, sjuksköterska i neuroteamet.

At och fyt på vårdcenral – dit kan man själv gå och be om hjälp, ingen remiss behövs.

At och fyt i kommunen – de hjälper till med alls hjälpmedel och anpassningar i hemmet.


Grannen och Jag underhöll med härlig musik som fick det att spritta i benen och många tog sig en svängom.

I dagens lotteri delades många fina vinster ut.

Vid pennan Mona Creutziger


Träff för anhöriga 19 september 2018

Anhörigkonsulenterna Anna Engberg och Lilli-Ann Forsberg från kommunens Anhörigcenter informerade.

Anhörigcenter 
Skepparegatan 5 B, är en mötesplats för dig som är anhörig eller vän till någon som på grund av ålder, funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller missbruk, behöver ditt stöd.

Länk till Anhörigcenter klicka här. 


Medlemsmötet 13 september 2018 

Medlemsmöte 13 september på vår nya möteslokal Elimkyrkans församlingssal. Nästan 30 medlemmar hade slutit upp.

Föreningens olika aktiviteter presenterades. För att hålla oss i gång fysiskt satsar föreningen på röstträning/kör, promenader/stavgång, dans och boxning. Vi har också samtalsgrupper för medlemmar med Parkinson och även för anhöriga. Medlemsmöten, utflykter och aktiviteter ger glädje och en social gemenskap. Några förslag till ändringar presenterades. T. ex att lägga anhörigträffar samtidigt som samtalsgrupperna pågår. Under tiden männen respektive kvinnorna har samtalsgrupp kan de anhöriga också träffas. Styrelsen undersöker möjligheten att ordna lokaler, vi återkommer med vidare information.

IT-ansvarige Sven-Lennart Söderlind berättade att vårt föreningsregister uppdateras automatiskt när vi anmäler flytt men att vi måste informera föreningen när vi byter telefonnummer eller får ny mailadress. De som har mailadresser får mail-påminnelser inför möten, aktiviteter eller ändringar. Hemsidan uppdateras så snart ändringar sker. Vår planerade föreläsare Ulla Sjödin fick ställa in av hälsoskäl men hon återkommer.

Vi fick hembakad gofika av Margareta Barreby och Birgitta Ekeström och många fina vinster lottades ut. Söröje durspelsgrupp underhöll oss med durspel, nyckelharpa, gitarr och bas. Det var hambo, polskor och annan folkmusik. Vi hade svårt att sitta still till de sprittande tonerna.


Vid pennan Mona Creutziger

Länk till foton från medlemsmöte 18-09-13.


Vårutflykt till Box Destilleri 18-05-24Parkinson Medelpads våravslutning 2018 var en bussresa till vackra Ådalen. Drygt 20 medlemmar for norrut mot Högakustenbron. På Hornöberget hade vi ett fikastopp och njöt av utsikten över Ångermanälven.

Därefter bar det av västerut, längs älvens norra strand, mot Box Destilleri i Bjärtrå. Världens nordligaste whiskydestilleri som startade 2010.  En av destilleriets grundare konstnären Mats de Vahl gav oss en livfull berättelse om hur några whiskyentusiaster förverkligade sin dröm om att utveckla ett eget whiskydestilleri. Historien om hur Flottarföreningens gamla kraftverk, som då var då hans konstnärsateljé, omvandlades och utvecklades till Box Destilleri. Det nordliga läget av destilleriet med de stora temperaturskillnaderna mellan sommar och vinter, mellan dag och natt, är fördelaktigt för whiskyproduktionen. Tempereraturväxlingarna i lagerhusen gör att tunnornas innehåll trycks in och ut ur ekfaten och då utvecklas whiskyns smakämnen.  I lagerhusen doftade vi alla på ”änglarnas andel” av whiskyn i luften och några köpte smakprov. Destilleriet byter nu namn till High Coast Destillery.

På skönt belägna restaurang Björkudden avåts en utsökt lunch vid Ångermanälvens strand. I restaurangens lummiga trädgård tog vi en skön paus för umgänge och fotografering. Därefter gick färden åter till Sundsvall.


Vid pennan Mona Creutziger

Länk till bilder Vårutflykt 18-05-24


MediYoga torsdag 3 Maj 2018

Elisabeth Wikander ledde ett Prova På pass i MediYoga med ca 20 deltagare. Elisabeth är sjuksköterska och barnmorska. Det bedrivs forskning på MediYoga och metoden används inom svensk sjukvård.

De delar som ingår i övningarna i passen är andning, fysiska positioner, fysiska rörelser, ögonposition och ljud. Målet är att synkronisera dessa delar med varandra tillsammans med uppmärksamhetsträning i kroppen. Grunden och den röda tråden i träningen är andningen som är den del som tydligast knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna. Oavsett erfarenhet, nybörjare som erfaren utövare är andningen central och den funktion som styr övriga delar. Läs mera på www.mediyoga.se


Vid pennan Mona Creutziger

Länk till bilder MediYoga 18-05-03 


Medlemsmöte 26 April 2018 i Tuna Kyrka MatforsMedlemsmöte i Matfors kyrka den 26 april. Gunnar Oreland berättar om Tuna kyrkas historia. Under Tuna kyrka, byggd 1717, finns rester av en gammal kyrka från 1200-talet. Runt kyrkan finns stora arkeologiska fynd från Järnåldern och med spår från långhus och gravar. En Allahelgona natt började kyrkklockorna att ringa av sig själva och de var omöjliga att stänga av, en förklaring kom så småningom.

Han berättar också minnen från sin egen barndom som prästson. Bl. a. om riskfyllda is färder till Norrbyskär och när han som 8-åring fick följa fadern till ett fängelse och lyssna på en föreläsning av forskningsresaren Sten Bergman om vilda djur och kannibaler.

Efter en god landgång i församlingshemmet informerades om nya aktiviteter under maj månad. En Prova på träff med MediYoga den 3 maj samt en Prova på Boule träff på Dyket den 22 maj. Parkinson Medelpad avslutar vårterminen med en resa till Box Whisky destilleri i Bjärtrå den 24 maj.


Vid pennan Mona Creutziger

Länk till bilder från Medlemsmöte 18-04-26 


Världsparkinsondagen 11 April 2018 på Kulturmagasinet i Sundsvall.Parkinson Västernorrland och Parkinson Medelpad firade Parkinsondagen med Rösten som tema.

Logoped Anna Nilsson från Neuroteamet vid Sundsvalls sjukhus föreläste om Tal och Röst.  Vid Parkinson påverkas röst och tal ofta på något sätt, t.ex. som svagare eller skrovlig röst, entonigt tal, utslätad mimik, hitta ord m.m.

För behandling av Tal och Röst finns tre vägar
-  att träna,
-  att anpassa med t.ex. hjälpmedel
-  att öka delaktighet genom att fortsätta prata.

För att träna röst och tal rekommenderar Anna sång t.ex. Parkinson Medelpads kör för att öva andning, röst, artikulation och mimik. LSVT (Lee Silverman Vioce Treatment) år en träning som logoped med LSVT certifiering ger intensiv under 4 veckor, som visat goda resultat. LSVT behandling finns med i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid Parkinson men det finns ännu inte certifierad logoped i Västernorrland.

Logoped har råd om hur man kan anpassa miljön samt ev. utprovning av hjälpmedel.

Anna poängterar vikten av att öka sin delaktighet. Att inte dra sig undan utan fortsätta livet som tidigare, att prata, -att be om det man behöver, - ta plats, -få ordet, -få tala till punkt o.s.v.  Hon gav även råd om hur omgivningen kan stödja genom att ge tid, hjälpa till med stödord, hjälp till att hålla sig till ämnet och underlätta utan att ta över.

Av Annas inspirerade föreläsning fick vi förklaringar och kunskap samt många praktiska idéer om hur vi kan träna Röst och Tal.

Torsten Sundin avtackade Anna Nilsson med en diktbok skriven av Kurt Edebrant ur vilken han läste en dikt.

Linde och Chrisse som ackompanjerades av Heidi Jonsson underhöll. De visade fantastiska prov på röstens möjligheter. Deras show och agerade som Kai Gullmar och Hjördis Schymberg var mycket uppskattat.


Vid pennan Mona Creutziger 

Länk till bilder från Världsparkinsondagen 18-04-11 


Medlemsmötet 22 mars 2018 Länk till Reportage i PDF-format. 

Länk till foton från medlemsmötet 18-03-22 
 


 

Varför skall man vara med i en Parkinsonförening?

Jo...

För att få träffa andra Parkinsonsjuka och få ta del av deras erfarenheter känns lugnande

Genom föreningen får man information hur man kan underlätta för sig och sina anhöriga

Ensam är inte stark. Vi kan stärka och stötta varandra, förmedla medicinska och praktiska kunskaper och få ta del av den senaste forskningsrönen.


 

MedelPark 
Nr 1 2019 
i PDF klicka här


För dig som har Parkinson

Samtalsgruppen med kvinnor som har Parkinson sjukdom.
Fre
dagar Kl. 13:00-15:00 

22 Mars
26 April
24 Maj

L
okal:Studieförbundet Vuxenskolan Tulegatan 5, 2 tr. Hiss finns.

Kontaktperson 

Ulla Sjödin 
Meddela om du kommer
Tel. 070-339 62 46 eller
E-post: uno.skador@telia.com


För dig som har Parkinson

Samtalsgrupp med män som har Parkinsons sjukdom.

Träffar fredagar Kl. 13:00-15:00.

Lokal: Sundsvalls sjukhus, Konferensrum Blå. Från huvudentrén, tag höger i gågatan, direkt efter hiss 8 tag vänster, första dörren på höger sida:

05 April

Parkinsonförbundet har ett studiematerial som eventuellt kan användas eller också styr gruppen själv samtalet.

Kontaktperson

Mauri Junes 
Tel: 070-691 07 08
E-post: 
maurijunes8977@gmail.com 

 

Torsten Sundin

Tel: 076-853 19 39
E-post: tsundin3@gmail.com


För dig som är yngre med Parkinson

Vill du träffa andra personer i samma situation? I Medelpadföreningen kan vi göra ett lokalt nätverk och träffar för yngre med Parkinson i yrkesverksam ålder. 

På riksnivå finns: www.parkinsonforbundet.se/nyp

Ett nätverk för yngre personer.

Om Du är intresserad av att träffa andra yngre personer med Parkinson hör av dig till: 
Kontaktperson NYP

Maria Lilja 
Tel. 070-214 45 98 
E-post: mlilja6@icloud.com 


Snackcafé för dig som är anhörig

Välkommen att delta i våra träffar Vi ventilerar vården, mediciner m.m. och hur vi på bästa sätt skall göra livet drägligt för våra drabbade.
Allvar blandas med befriande skämt och du kommer att inse att du inte är ensam om dina tankar.
Varmt välkommen!
» Läs mera här

Träffar: Kl. 18:30 - 20:30
Lokal: 
Sundsvalls sjukhus, Konferensrum Blå. Från huvudentrén, tag höger i gågatan, direkt efter hiss 8 tag vänster, första dörren på höger sida.

13 Mars
03 April


För information:
 

Margareta Barreby
Tel: 
070-204 71 76
E-post: mbarreby@hotmail.com
Alt.
 

Birgitta Ekeström 
Tel: 070-202 54 03
E-post: gittaneke@telia.com


Dans till härlig musik

Vi inställer dansen för vårterminen!
För få deltagare.
Nytt beslut tas inför höstupptakten.


Åsa Sundin 
Tel: 073-180 95 68
E-post: sundinasa@telia.com 


Boxning 


Vi tränar i Sundsvalls Boxningsklubbs lokaler, Sporthallen, Sundsvall
Kostnad 500 kr/termin. Tränare Carl Wallin och Erfan Kakahani.

Träningar: Måndagar & Onsdagar Kl. 11:00 - 12:30

Information:
Mauri Junes Tel: 070-961 07 08
Mona Creutziger  Tel: 070-663 42 46


Bilder från träningen 18-01-17 klicka här 


Parkinsång

Tisdagar Kl. 12:30-14:30 

19 Mars
02 & 16 April
07 & 21 Maj

Vi sjunger och röst-tränar tillsammans
Du deltar på Dina villkor och det krävs ingen uppsjungning!

Ingen avgift!
Tag med bröd så kokar vi kaffe.

Körledaren Gun East

Lokal: Domsaga Musikhus, Västra Allén 13, Sundsvall

Välkommen

För information:
Kerstin Sedin 060-57 43 03 


Länk till Pakinsonguiden

 

 

 

Tag kontakt med kassören för att informera om vad bidraget avser.

Yngve Åsén 
Tel: 070-697 10 07
E-post: ynase001@gmail.com


Länkar till fotoalbum


Medlemsmöte 19-02-21

Årsmötet 19-01-31
Julfesten 18-12-13
Medlemsmöte 18-11-08

Medlemsmöte 18-09-13 
Vårutflykt 18-05-24 

MediYoga 18-05-03 
Medlemsmöte 18-04-26 
Världsparkinsondagen 18-04-11 

Medlemsmötet 18-03-22 
Medlemsmötet 18-02-22 

Årsmötet 18-01-25 
Boxningsträningen 18-01-17 
Medlemsmötet 17-12-07 
20-års Jubileum 17-11-09 
Anhörigträff 17-10-25