Välkommen till

Parkinson Medelpad

Uppdaterades: 21 september 2017
Funktionärer i PDF-format klicka här » 


Medlemsmöten:
Kl. 13:00 - 15:00

Vår möteslokal på sjukhuset är belägen i gatuplanet (gågatan). När Du kommer från huvudentrén tar Du till höger och går förbi hiss 8, fortsätter 20 meter så hittar du vår möteslokal på vänster sida.Det står privatvårdsenheten ovanför dörren.

Oktober 5 
Universum och Vi: Karl-Göran Karlsson
Information om färdtjänsten: Katarina Modén

December 7 julavslutning
Lite enklare form med skinksmörgås och underhållning i möteslokalen på sjukhuset
 


För dig som är anhörig

Välkommen att delta i våra träffar Vi ventilerar vården, mediciner m.m. och hur vi på bästa sätt skall göra livet drägligt för våra drabbade .
Allvar blandas med befriande skämt och du kommer att inse att du inte är ensam om dina tankar
Varmt välkommen!
» Läs mera här

Träffar:
Kl. 19:00 - 21:00

September 20
Oktober 25
November 22

För information:
Kerstin Sedin 060-57 43 03
Alt.
Birgitta Ekeström 060-56 39 48 


Parkinsång
 

Tisdagar Kl. 13:30 - 15:30

September 5, 19
Oktober 3, 17, 31
November 14, 28


Vi sjunger och röst-tränar tillsammans
Du deltar på Dina villkor och det krävs ingen uppsjungning!

Ingen avgift!
Tag med bröd så kokar vi kaffe.

Körledaren Gun East 

Elimkyrkan, Norra Järnvägsgatan 16, SundsvallVälkommen

För information:
Kerstin Sedin 060-57 43 03


Styrelsens för 2017

Ordförande Åsa Sundin
Tel: 073-180 95 68
E-post: sundinasa@telia.com

Sekreterare 
Aune Karlsson

Tel:  060-17 12 38
E-post: a.j.karlsson@telia.com 

Mona Creutziger
Tel: 072-212 18 60
E-post: storroten@live.se

Kassör Yngve Åsen
Tel: 070-697 10 07
E-post: ynase001@gmail.com

Webb & medlemsregister
Karin Ledin

Tel: 070-398 19 47 
E-post: karin@bjarme.com 

Sven-Lennart Söderlind
Tel: 076-813 12 24
E-post: soderlind.060@gmail.com

Nyp kontakt Agneta Sjöberg 
Tel: 070-519 59 29
E-post: havre4@gmail.com

Suppleang Stefan Lindberg
Tel: 070-577 14 15
E-post: pos.lindberg@hotmail.se

Suppleang Torsten Sundin
Tel: 076-853 19 39
E-post: tsundin3@gmail.com

Hedersledamot,vice ordförande
Sven Ekeström

Tel: 060-56 39 48
E-post: sveneke@telia.com

Uppdaterades: 21 september 2017
Länk till styrelsen i PDF-format
»

 

Revisorer Kjell Lövgren
Tel: 070-680 74 29

Revisor Bengt Larsson
Tel: 060-55 22 36

Parkinson Medelpad är en lokalavdelning till länsföreningen Västernorrland, under Parkinson Förbundet.

 


Parkinson Västernorrland

Under Parkinson Västernorrland bildades tre lokalföreningar, Härnösand, Medelpad, och Örnsköldsvik.

Länsföreningen höll sitt ordinarie årsmöte 26 februari, 2017 på Hotell Höga Kusten, Nyadal. En styrelse bildades med följande sammansättning:

Ordförande Erik Hansson
(Medelpad)

Sekriterare Jörgen Lindberg
(Örnsköldsvik)

Kassör Torsten Sundin
(Medelpad)

Ledamot Yngve Åsén
(Medelpad)

Ledamot Gunnar Westin
(Örnsköldsvik)


 

 

 

 

 

 

 

Tag kontakt med kassören för att informera om vad bidraget avser.

Yngve Åsén  
T
el: 070-697 10 07 
E-post: ynase001@gmail.com  


20 års Jubileum Parkinson Medelpad

9 november 2017, Kl. 17:00 
Restaurang Grankotten Norra Berget Sundsvall 

3-rätters middag inkl. vatten/lättöl 
Vin finns att köpa. Underhållning

Anmälan senast den 23 oktober till:
Stefan Lindberg E-post: pos.lindberg@hotmail.se tel. 070-577 14 15

Kostnad 200 kr/person.
Sätts in på föreningens. Pg-konto 1012553-2
OBS! Glöm ej att skriva avsändare.

Varmt Välkomna!


Medlemsmötet 7 september 2017

Sånggruppen Parkinsång under ledning av Gun East underhöll oss och vi fick smaka på körens övningar: Uttalsövningar och röstövningar är viktiga för oss med Parkinson eftersom sjukdomen gör att vår röst lätt blir svag och otydlig. Kören tränar varannan tisdag.

Efter kaffet informerades det om följande aktiviteter: Dans, stavgång, boule och parkinsonboxning.

Två dansare av danskompaniet Norrdans har varit på kurs om Parkinsondans. Nu vill Norrdans inleda ett samarbete med oss.

Vi skall också starta parkinsonboxning i samarbete med Sundsvalls Boxningsklubb.

Parkinson Medelpad har funnits i 20 år och det kommer att firas med en jubileumsfest i november.

Sofie Jansson från Vuxenskolan informerade  om studiecirklar och evenemang.
Mötet avslutades med en gemensam sång.

Nästa möte är den 5 oktober Kl. 13:00-15:00, rum 148 Sundsvalls sjukhus.
Våra anhöriga träffas i samma lokal den 20 oktober mellan Kl. 19:00 och Kl. 21:00.


Årets bussresa

Parkinson Medelpad avslutade vårens aktiviteter med en bussresa till Borgsjö. Det började med ett besök på slöjdmuseet där Gösta Sundins verk finns utställda. Han har i minsta detalj skildrat den miljö han växte upp i. Man förundras över alla små detaljer han kunde få fram med sin kniv.  

Därefter åt vi mycket god  lunch på Träporten och besökte Naturrummet som fanns i samma hus.

Mätta och belåtna fortsatte vi med ett besök i Borgsjö kyrka som räknas till de ” förnämsta landskyrkor som efter medeltiden blivit byggda i vårt land”. Kyrkan är uppförd åren 1766-1771 och  invigdes 12 januari 1772.

Utanför kyrkan står den nytjärade klockstapeln som kallas ”konungen bland trätorn i noden”.

Dagen avlutades med en tur till S:t Olofs källa där vi lät oss väl smaka av källans friska kalla vatten innan bussen tog oss nöjda tillbaka till Sundsvall.


Världs Parkinson Dagen 11 april 2017

Denna dag uppmärksammas Parkinsons sjukdom över hela världen. I år är det 200 år sedan Londonläkaren James Parkinson beskrev sjukdomens typiska symptom i sin bok ”an Essay on shaking Palsy”.

Mötet inleddes med underhållning av ParkinSång kören under ledning av Gun East.

Kören har röstträning och sångövning varannan vecka. Vi fick njuta till många glada sånger och en deklamation av ”Nu tändas åter Ljusen” ett trevligt och vackert sätt att presentera sången.

Dagens föreläsare var Åsa Audulv, vårdforskare, sjuksköterska som arbetar vid Mittuniversitet i Sundsvall.

Hon förklarade om egenvård utifrån sin egen forskning i Sverige och Kanada, samt Socialstyrelsens egenvårdsförfattning, Patientlagen och aktuella rapporter om egenvård och patientdelaktighet i Svensk sjukvård.

Egenvård är den del av livet som innebär Hälsa, och sjukvårdsåtgärder som vi kan utföra i hemmet. Vi fick på ett intressant sätt, ord på vårt vardagsliv och den egenvård som är så viktig för välbefinnandet.

Åsa visade på hur man kan värna om olika strategier, aktivitets strategi, social strategi och inre strategi.

Vi tog kafferast och fick njuta av goda hembakta påskbakelser som Karin Ledin bjöd på.

Därefter fortsatte Åsa Audulv att lotsa oss genom olika faser för att få en god egenvård. Internationellt kan man se skillnader, där finns flera patientföreningar ideella- eller nätrelaterade-grupper som hjälper sina medlemmar att hitta former för egenvård.

Mötet avslutades med en frågestund. Åsa avtackades med en diktsamling av Kurt Edebrant.


 


Medlemsmöte 2 mars

Ordförande Åsa Sundin välkomnade gäster och 40 deltagare.

Jörgen Nygren, Räddningstjänsten, talade om skydd mot olyckor och bränder. Bort med sladdar och mattor för att undvika fall. Brandvarnare och brandsläckare måste fungera. Vanliga brandrisker är ljus, rökning, överhettning, glapp, tekniska fel. Brinner det mycket, gå ut, stäng dörren, larma 112. Varna andra! Om det brinner utanför, stanna i lägenheten, vänta på hjälp.

En kort film visade hur snsabbt en brand sprider sig. Jörgen Nygren lovade att ordna en släckningsövning.

Efter kaffet talade yogaläraren Ulrika Berglund, som haft Parkinson i sex år. Tack vare yoga har hon ingen utökad dopamindos. Ulrika visade enkla andningsövningar. Syret behövs i hjärnan. Lyft upp magen, andas in, runda ryggen, andas ut!

Mötet avslutades med en skrattövning. Ulrika och Jörgen avtackades. Många önskade att en yogakurs ska starta.

En eloge till Åsa Sundin och alla som bidrar för andras bästa.


Årsmöte

Januari 26, 2017 höll Parkinson Medelpad årsmöte på Sundsvalls Sjukhus.

Ordförande Erik Hansson hälsade alla välkomna.

Mötet öppnades och efter parentation valdes dagens gäst, Inger Lundgren, Parkinsonförbundets Generalsekreterare till mötets ordförande.

Aune Karlsson valdes till sekreterare. Föreningens verksamhet och finanser diskuterades och godkändes utan anmärkning.

Avgående ordföranden Erik Hansson avtackades av Sven Ekeström och Åsa Sundin medblommor, tal och dikt från Curt Edebrants diktsamling.

Eva Westin, som varit ledamot många år, avtackades också.

Val av styrelse för 2017

Ordförande, Åsa Sundin, Ledamöter: Agneta Sjöberg, Yngve Åsén, Aune Karlsson, Karin Ledin, Suppleanter: Torsten Sundin, Stefan Lindberg. Revisorer: Bengt Larsson, Kjell Lövgren. Hedersledamot, Sven Ekeström. Mötesordförande Inger Lundgren avslutade årsmötet

Ordförande Åsa Sundin tackade för ett väl utfört möte och överlämnade en gåva.

Separat från årsmötet, informerade Inger Lundgren om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av neurologiskt sjuka samt patient-lagen.

Vid årsmötet lämnade vi ut en enkät

De som fick flest markeringar ser du här.

Hör av dig om du vill testa någon av de listade aktiviteterna.

Dans varannan tisdag kl 14-16 på dansklubben Altiras lokal på Arthur Engberg Väg 22 (Sidsjön)
Informarion: Åsa Tel: 073-180 95 68

Boule på Boulecentralen intill Centralstation: 
Information: Torsten Tel: 076-853 19 39

Stavgång 
Informatiuon: Yngve Tel: 070-697 10 07 


Den 22 & 23 juli gästades Sundsvall av BrainBus

BrainBus är en mobil mötesplats och utställning som ska bidra till att förbättra livet för människor med neurologiska sjukdomar, skador samt deras anhöriga.

BrainBus är ett samarbetsprojekt mellan Neuroförbundet och Parkinsonförbundet. Utställningen hade värdar/guider som representerade de två lokalföreningarna i Medelpad. En besökare som har lite eller måttlig kunskap om hjärnan kunde lämna utställningen med fler insikter om hur viktigt organ hjärnan är, och vad som händer när något blir fel. Utställningen informerade också om vad man själv kan göra för att motverka fördomar och engagera sig.

För närvarande saknas ungefär 300 neurologer i Sverige baserat på en jämförelse med andra europeiska länder. Besökare under utställningen ombads att deltaga i en namninsamling som kommer att sammanställas för hela landet och överlämnas till berörda myndigheter. Utställningen i Sundsvall besöktes av över 600 personer under de två dagarna.

 

 

 


 


Vårutflykt med Parkinson Medelpad

Lördagen den 4 juni samlades 26 medlemmar på kajen vid båten Medvind. Vi äntrade båten och intog restaurangen på nedre däck.

Där var det uppdukat med en magnifik skärgårdsbuffè, sillar i många utförande, räkor och lax både gravad och rökt, grillad kyckling, karré, paj och flera sallader.

Vi hade en fin tur ut över Sundsvallsfjärden och fick njuta av vår fina bro underifrån. När båten kommit ut en bit informerade kaptenen om rutten som skulle gå ut mot Alnön. Vi kunde gå ut på däck och insupa lite havsluft eller sitta kvar och samtala i glada vänners lag.  Båten stävade vidare genom Sälsundet och förbi Spikarna.           

På hemvägen fick vi en tur förbi Tranviken, Krokviken och Bänkåsviken med utsikt från havet. Väl åter på kajen önskade vi varandra en fin sommar och på återseende i september, då vi drar igång med våra höstmöten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Varför skall man vara med i en Parkinsonförening?

Jo...

För att få träffa andra Parkinsonsjuka och få ta del av deras erfarenheter känns lugnande

Genom föreningen får man information hur man kan underlätta för sig och sina anhöriga

Ensam är inte stark. Vi kan stärka och stötta varandra, förmedla medicinska och praktiska kunskaper och få ta del av den senaste forskningsrönen.


 

Läs senaste MedelPark
Nr 3 2017 rev 171003 i
PDF-format. Klicka här


Boule

Torsdagar Kl. 15:00-18:00
Startar 19 oktober
Skönsbergs Bouleklubb Marinvägen 5 
Bouleklot finns att låna.
Kostnad 30:-/gång
Information:
Torsten Sundin
Tel. 076-853 19 39 
E-post: tsundin3@gmail.com


Dans

Danskonsulent Annika Högberg från Dans Västernorrland kommer att dansa med oss i 6 veckor. Alla kan vara med. Det blir rörelser som kan göras sittande och stående vid stol. Förflyttningar över golvet till musik.

Altiras lokal:
Hakon Ahlbergs väg 22, Sidsjön
Oktober 12, 27
November 10, 16, 24
December 1
Kl. 13:30-15:30

Information och anmälan till:
Åsa Sundin
Tel. 073-180 95 68 
E-post: sundinasa@telia.com
Boxning 

Nytt för hösten! 
Onsdagar Kl. 11:00
i
Sporthallen Sundsvall
Information:
Mauri Junes Tel. 070-961 07 08 


Stavgång (med eller utan stavar)

September 29, 
Oktober 13, 28
November 10, 24
 
Samling: Kl. 13:00, Sidsjö Slalombacke, vid stora parkeringen

Ingen föranmälan.
Information:
Yngve Åsén Tel. 070-697 10 07 
Hej!

Hoppas du haft en skön sommar fastän vädret varit si och så. Vattentemperaturen har heller inte inbjudit till bad så visst känns det konstigt att sommaren är över innan man tagit ett dopp. Vi får hoppas att hösten blir desto bättre med bär- och svampplockning. Det känns roligt att sätta igång med alla aktiviteter.

Nytt för säsongen är boxning. Norrdans har utbildat två lärare i dans för Parkinsonsjuka och vill ha oss som försöksgrupp. Det ska bli spännande.

Vi ska fira att Parkinson Medelpad fyller 20 år och jag hoppas att många vill vara med.

Har du egna tankar på vad du tycker vi ska ordna så skicka ett e-mail till eller ring någon i styrelsen. 

Till sist skicka din e-postadress till soderlind.060@gmail.com alt. karin@bjarme.com så att vi snabbt kan dela med oss av information.

Åsa Sundin ordförande


Yogakurs den 26 augusti 2017

"Jag vill så ett yogafrö i era sinnen", så hade Ulrica Berglund från Bollsta i Kramfors namngett sin endagskurs i yoga för oss i Parkinsonföreningen.

Kursen hölls lördag den 26 augusti på dansklubben Altiras lokal i Sidsjön. 

Ulrica hade delat kursen i olika träningspass:
Hållningsträning;
Meditation stående och gående;
Balansövningar;
Armstyrke- och Magövningar;
Bakåtböjningar samt
Avslutande övningar och
Avslappning. 

Vi höll på från elva till fyra och alla kände vi att Ulrica hade lyckats med kursens syfte. Hon lyckades så yogafrön hos oss alla och är välkommen tillbaka till oss.

Mauri Junes


Avslutning för onsdagsgruppen, gymträning

 


Länk till Pakinsonguiden