Välkommen till

E-post: medelpark@gmail.com
 

Funktionärer i PDF klicka här » 

Uppdaterades: 18-04-22 


Medlemsmöte 26 April 2018
Kl. 14:00

Vi börjar i Tuna Kyrka Matfors
därefter i 
församlingshemmet där
Gunnar Oreland berättar! 
Information kring föreningen
Kaffe alt Te med landgång
20:- kr/person
Samåkningen organiseras av
Sven-Lennart Söderlind 

Tel. 076-813 12 24
E-post: soderlind.060@gmail.com


OBS!
Anmälan senast söndag 22 april

 


Styrelsen 2018

Styrelsemöten
Torsdagar kl 13.00, rum 148, Sundsvalls Sjukhus:
9 Maj


Ordförande

Åsa Sundin 
Tel: 073-180 95 68
E-post: sundinasa@telia.com

Sekreterare 
Mona Creutziger

Tel: 072-212 18 60
E-post: storroten@live.se

Kassör
Yngve Åsen

Tel: 070-697 10 07
E-post: ynase001@gmail.com

Vice ordförande
Webb & medlemsregister

Sven-Lennart Söderlind
Tel: 076-813 12 24
E-post: soderlind.060@gmail.com

Ledamot 

Mauri Junes
Tel: 070-691 07 08 
E-post: 
maurijunes8977@gmail.com  

Suppleant

Lennart Nyberg 
Tel: 070-868 66 35
E-post: blennart.nyberg@telia.com

Suppleant
Torsten Sundin

Tel: 076-853 19 39
E-post: tsundin3@gmail.com 

Länk till styrelsen i PDF-format » 
Uppdaterades 18-03-03


Ansvarig NYP 


Maria Lilja 

Tel. 070-214 45 98
E-post: 
mlilja6@icloud.com

Revisor

Stig Creutziger
Tel: 070-663 42 46 
E-post: storroten@live.se

Revisor 

Clas-Göran Mikaelsson
Tel: 070-611 58 04 
E-post: 
classe.mikaelsson@gmail.com

Ersättare för revisor 

Johnny Borg 

Tel: 072-331 42 20 
E-post: johnny.borg@hotmail.se

Valberedning 
Karin Höiby 
Tel: 070-607 08 40 
E-post: karin.hoiby@gmail.com

Erik Hansson 
Tel: 070-240 30 25 
E-post: ragnaralno@gmail.com

Parkinson Medelpad är en lokalavdelning till länsföreningen Västernorrland, under Parkinson Förbundet.


Parkinson Västernorrland

Under Parkinson Västernorrland bildades tre lokalföreningar, Härnösand, Medelpad, och Örnsköldsvik.

Ordförande
Erik Hansson 
(Medelpad)

Sekriterare
 
Anders Eriksson (Härnösand) 

Kassör
Torsten Sundin 
(Medelpad)

Ledamot
Yngve Åsén 
(Medelpad)

Ledamot

Gunnar Westin (Örnsköldsvik)

Länk till styrelsen Parkinson Västernorrland i PDF-format » 

Världsparkinsondagen 11 April 2018 på Kulturmagasinet i Sundsvall.Parkinson Västernorrland och Parkinson Medelpad firade Parkinsondagen med Rösten som tema.

Logoped Anna Nilsson från Neuroteamet vid Sundsvalls sjukhus föreläste om Tal och Röst.  Vid Parkinson påverkas röst och tal ofta på något sätt, t.ex. som svagare eller skrovlig röst, entonigt tal, utslätad mimik, hitta ord m.m.

För behandling av Tal och Röst finns tre vägar
-  att träna,
-  att anpassa med t.ex. hjälpmedel
-  att öka delaktighet genom att fortsätta prata.

För att träna röst och tal rekommenderar Anna sång t.ex. Parkinson Medelpads kör för att öva andning, röst, artikulation och mimik. LSVT (Lee Silverman Vioce Treatment) år en träning som logoped med LSVT certifiering ger intensiv under 4 veckor, som visat goda resultat. LSVT behandling finns med i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid Parkinson men det finns ännu inte certifierad logoped i Västernorrland.

Logoped har råd om hur man kan anpassa miljön samt ev. utprovning av hjälpmedel.

Anna poängterar vikten av att öka sin delaktighet. Att inte dra sig undan utan fortsätta livet som tidigare, att prata, -att be om det man behöver, - ta plats, -få ordet, -få tala till punkt o.s.v.  Hon gav även råd om hur omgivningen kan stödja genom att ge tid, hjälpa till med stödord, hjälp till att hålla sig till ämnet och underlätta utan att ta över.

Av Annas inspirerade föreläsning fick vi förklaringar och kunskap samt många praktiska idéer om hur vi kan träna Röst och Tal.

Torsten Sundin avtackade Anna Nilsson med en diktbok skriven av Kurt Edebrant ur vilken han läste en dikt.

Linde och Chrisse som ackompanjerades av Heidi Jonsson underhöll. De visade fantastiska prov på röstens möjligheter. Deras show och agerade som Kai Gullmar och Hjördis Schymberg var mycket uppskattat.


Vid pennan Mona Creutziger 

Länk till bilder från Världsparkinsondagen 18-04-11 


Medlemsmötet 22 mars 2018 Länk till Reportage i PDF-format. 

Länk till foton från medlemsmötet 18-03-22 
 


Medlemsmötet 22 februari 2018


Sjuksköterska/uroterapeut Maria Elander informerade om urininkontinens, blåstömnings besvär och hjälpmedel.
Diagnostiseringen är viktig för att ge rätt råd, man skiljer på ansträngnings- och trängnings-inkontinens eller båda ”bland inkontinens” samt neurogen rubbning (vid nervskada). Inkontinenshjälpmedel visades.
Om man har besvär med att kissa på sig/läcka eller andra blås besvär skall man söka hjälp på vårdcentralen där man har personal med särskild kompetens för dessa problem. Vid svåra besvär remitteras man till uroterapeut på Kvinnokliniken eller till Urologen för män.
På nätet finns bra information som t.ex.  www.sinoba.se  en intresseförening, kateterfakta.nu (för de som använder kateter) samt appen tät.nu för kvinnor.
Maria Elander avtackades av ordförande Åsa Sundin med blommor.

Efter kaffet redovisades resultatet av föreningens enkät för att efterfråga vilka nya aktiviteter som medlemmarna önskar. Det finns ett stort intresse för Samtalsgrupp för personer med Parkinson. Vi hoppas kunna starta samtalsgrupp/er under våren. För resor och studiebesök var intresset störst för Box whiskydestilleri i Bjärtrå och för båtresa Alnön runt.

Länk till foton från medlemsmötet 18-02-22

Vid pennan Mona Creutziger


Årsmöte 25 januari 2018


Parkinson Medelpad hade sitt årsmöte den 25 januari på Sundsvalls sjukhus med 37 medlemmar närvarande. Ordförande Åsa Sundin hälsade välkommen, och ledde parentationen för de 17 medlemmar som avlidit under året. Lennart Nyberg valdes till ordförande för årsmötesförhandlingarna. Föreningens verksamhet och finanser diskuterades och godkändes utan anmärkning.

Val av styrelse:
Ordförande: Åsa Sundin,
Ledamöter: Mona Creutziger, Sven-Lennart Söderlind, Mauro Junes.
Suppleanter Torsten Sundin, Lennart Nyberg.
Revisorer: Stig Creutziger, Claes-Göran Mikaelsson.
Ersättare för revisor: Johnny Borg.
Valberedning: Erik Hansson, Karin Höiby.

Föreningen avser att fortsätta att satsa på hälsa och sociala aktiviteter. Vi kommer följa upp hur vård och omsorg fungerar för våra medlemmar. Samt fortsätta med röstträning/körsång, anhörigträffar, dans, boxning, stavgång och månadsmöten.

En enkät om intresset för nya aktiviteter såsom studiecirklar, resor, studiebesök och andra önskemål delades ut. Enkäten kommer även att skickas ut via mail.

Avgående styrelseledamöter: Agneta Sjöberg, Aune Karlsson, Karin Ledin, Stefan Lindberg och revisorer Bengt Larsson, Kjell Lövgren samt valberedningens Ewa Westin avtackades.

Birgitta Ekeström, Margareta Barreby och Ulla Sjödin fick blommor som tack för att de bakar och kokar kaffe till föreningens olika arrangemang.

Efter avslutat årsmöte avtackades mötesordförande Lennart Nyberg av ordförande Åsa Sundin.

Efter årsmötet fikade vi och underhölls av duon Svensson och
Hägglund som sjöng och spelade både Cornelis och Warnerbring.
Karin Ledin läste en dikt ur Curt Edebrants diktsamling som avslutning.


Länk till foton från Årsmötet 18-01-25

Vid pennan Mona Creutziger


Medlemsmötet 7 december 2017

Föreningens ordförande Åsa Sundin hälsade alla välkomna till årets sista möte, som inte var en traditionell julfest eftersom man nyligen hade haft Parkinson Medelpads 20-årsfest.

Sånggruppen ParkinSången med ledning av Gun East underhöll med julsånger.
Åsa och ParkinSångens ledare Gun East hade satt ihop en tävling ala Dobidoo av våra traditionella julsånger.


Till fikat bjöds skinksmörgåsar. - Tack för dem Margareta och Birgitta!

Efter fikat visade Sven bilder från föreningens 20-åriga historia.

Åsa informerade om föreningens planerade verksamhet:
Nästa nummer av föreningsbladet MedelPark kommer att bli den sista i pappersversion. Informationen om föreningens verksamhet kommer att ske via E-post och via hemsidan.
Länk till Hemsidan: 
http://www.parkinsonforbundet.se/medelpad 
Om du vill skicka något till föreningen är adressen: medelpark@gmail.com

Sånggruppen Parkinsång fortsätter, nu i en ny lokal Västra Domsagan på Västra Allén varannan tisdag Kl. 13:30-15:30.

Om intresse finns kommer Dansen att fortsätter i dansklubben Altiras danslokal Sidsjön. Under hösten har vi testat Parkinsondans 6 gånger under ledning av Dansgrupp Norrdans danskonsulent Annika Högberg.

Parkinsonboxning fortsätter måndagar och onsdagar Kl. 11:00 i Sporthallen.

Anhöriggrupp träffas 1 gång i månaden, onsdag kväll Kl. 19:00. Möten äger rum på sjukhuset, rum 148  den 14 februari, 14 mars och 18 april.

En del av oss som har Parkinson känner också behov av att träffas och diskutera sjukdomen ur patientens synpunkt. Målet är att vi samlas första gången i slutet av januari. Om du är intresserad av att delta, kontakta Mauri Junes via e-post: mauri_junes@hotmail.com. Studieförbundet Vuxenskolan har studiematerial, som vi kan börja gå igenom. Lansdstinget har också studiematerial, Parkinsonskolan.


Fina priser till lotteriet hade skänkts av medlemmarna och några kunde gå hem med flera vinster medan andra blev utan.

Mötet avslutades med Lucia-besök, tack Åsa, Torsten och Yngve!
Anteckningarna sammanställda av

Mauri Junes

Foton från mötet » Klicka här


20 års Jubileum Parkinson Medelpad

Parkinson Medelpad bildades  27/12 1997. Några som har varit med sedan starten fanns även med  när föreningen firade sitt 20-årsjubileum 9 november på  restaurang Grankotten på Norra berget i Sundsvall. Ordförande Åsa Sundin hälsade Parkinsonförbundets ordförande Eleonor Högström och ett 50-tal medlemmar välkomna. Det bjöds på  hummersoppa med gravad röding och grönsaker, lammytterfile med potatispuré, västerbottenost och portabellosvamp,  bakad choklad och vaniljglass.  Eleonor Högström gratulerade Parkinson Medelpad till att under alla år ha haft en vital verksamhet och som fortfarande blomstrar. Vi delade minnen med varandra samt sjöng och avslutade kvällen med dans. Sture Nordlund stod för musiken och trevlig underhållning.

Foton från träffen » Klicka här 


Medlemsmötet 7 september 2017

Sånggruppen Parkinsång under ledning av Gun East underhöll oss och vi fick smaka på körens övningar: Uttalsövningar och röstövningar är viktiga för oss med Parkinson eftersom sjukdomen gör att vår röst lätt blir svag och otydlig. Kören tränar varannan tisdag.

Efter kaffet informerades det om följande aktiviteter: Dans, stavgång, boule och parkinsonboxning.

Två dansare av danskompaniet Norrdans har varit på kurs om Parkinsondans. Nu vill Norrdans inleda ett samarbete med oss.

Vi skall också starta parkinsonboxning i samarbete med Sundsvalls Boxningsklubb.

Parkinson Medelpad har funnits i 20 år och det kommer att firas med en jubileumsfest i november.

Sofie Jansson från Vuxenskolan informerade  om studiecirklar och evenemang.
Mötet avslutades med en gemensam sång.


 

Varför skall man vara med i en Parkinsonförening?

Jo...

För att få träffa andra Parkinsonsjuka och få ta del av deras erfarenheter känns lugnande

Genom föreningen får man information hur man kan underlätta för sig och sina anhöriga

Ensam är inte stark. Vi kan stärka och stötta varandra, förmedla medicinska och praktiska kunskaper och få ta del av den senaste forskningsrönen.


 

 

MedelPark 
Nr 4 2017 & Nr 1 2018
i PDF. Klicka här.


Prova på träff! 
MediYoga torsdag 3 Maj
Kl. 13:00-14:30

Plats: Altiras lokal, Hakon Ahlbergs väg 22, Sidsjö 
"Prova på träffen" är gratis.


Vår instruktör, har MediYoga-utbildning, är medlem i föreningen
och har en mångårig medicinsk kompetens:


Elisabet Wikander
Tel. 070-654 32 25

E-post: elisabet@wikander.eu

Länk till Anmälningsformulär klicka här  


För dig som har Parkinson

Samtalsgruppen med kvinnor som har Parkinsons sjukdom.
Träffar:
Onsdag 18 April Kl. 13:00-15:00.
Onsdag 30 Maj Kl. 13:00-15:00

Lokal: Sundsvalls sjukhus, Entréplan, förbi hiss 8, rum 148.

Kontaktperson 

Ulla Sjödin 
Meddela om du kommer
Tel. 070-339 62 46 eller
E-post: uno.skador@telia.com


Vi startar nu också en samtalsgrupp med män som har Parkinsons sjukdom.
Första träffen blir fredag 4 Maj Kl. 13:00-15:00.

Lokal: Sundsvalls sjukhus, Entréplan, förbi hiss 8, rum 148.

Tillsammans bestämmer ni hur och när träffarna ska genomföras i fortsättningen. Parkinsonförbundet har ett studiematerial som eventuellt kan användas eller också styr gruppen själv samtalet.

Du som är intresserad hör av Dig till:

Mauri Junes 
Tel: 070-691 07 08
E-post: 
maurijunes8977@gmail.com


Anmäl dig till träffen för yngre

I år är träffen för yngre med Parkinson förlagd till Höllviken i Skåne och helgen 31 augusti - 2 september.
Mer information och anmälningsformulär finns här.


För dig som är yngre med Parkinson

Vill du träffa andra personer i samma situation? I Medelpadföreningen kan vi göra ett lokalt nätverk och träffar för yngre med Parkinson i yrkesverksam ålder. 

På riksnivå finns: www.parkinsonforbundet.se/nyp

Ett nätverk för yngre personer.

Om Du är intresserad av att träffa andra yngre personer med Parkinson hör av dig till ansvarig NYP

Maria Lilja 
Tel. 070-214 45 98 
E-post: mlilja6@icloud.com 


För dig som är anhörig

Välkommen att delta i våra träffar Vi ventilerar vården, mediciner m.m. och hur vi på bästa sätt skall göra livet drägligt för våra drabbade .
Allvar blandas med befriande skämt och du kommer att inse att du inte är ensam om dina tankar.
Varmt välkommen!
» Läs mera här

Träffar:
Kl. 19:00 - 21:00
Mars 14
April 18

För information:
Kerstin Sedin 060-57 43 03
Alt.
Birgitta Ekeström 060-56 39 48


Dans

15 februari, 1 mars, 15 mars,
29 mars, 5 april, 19 april.

Kl. 12:30 i Altiras lokal Sidsjö.

Man behöver inte dansa utan kan vara med och lyssna på musiken och eventuellt stampa takten. Ingen kostnad, ingen föranmälan, välkommen att prova på. 

Åsa Sundin 
Tel: 073-180 95 68
E-post: sundinasa@telia.com 


Boxning 


Vi tränar i Sundsvalls Boxningsklubbs lokaler, Sporthallen, Sundsvall
Kostnad 500 kr/termin. Tränare Kalle Wallin och Erfan Kakahani.

Träningar:
Måndagar Kl. 11:00 
Onsdagar Kl. 11:00
 

Information:
Mauri Junes Tel. 070-961 07 08 


Bilder från träningen 18-01-17 klicka här 


Stavgång/Promenad

Januari - Maj. Fredagar Kl. 13:00

OBS! Ny samlingsplats, vid Sidsjöns Norra P-plats.
Busslinje 3, hållplats ”Paviljongvägen”.

Ingen föranmälan.
Information:
Yngve Åsén Tel. 070-697 10 07 


Parkinsång


Tisdagar Kl. 12:30 - 14:30

Mars 13, 27
April 10, 24
Maj 8

Vi sjunger och röst-tränar tillsammans
Du deltar på Dina villkor och det krävs ingen uppsjungning!

Ingen avgift!
Tag med bröd så kokar vi kaffe.

Körledaren Gun East

OBS! Ny lokal: Domsaga Musikhus, Västra Allén 13, Sundsvall

Välkommen

För information:
Kerstin Sedin 060-57 43 03 


Länk till Pakinsonguiden

 

 

 

Tag kontakt med kassören för att informera om vad bidraget avser.

Yngve Åsén 
Tel: 070-697 10 07
E-post: ynase001@gmail.com


Länkar till fotoalbum


Världsparkinsondagen 18-04-11 
Medlemsmötet 18-03-22 
Medlemsmötet 18-02-22 

Årsmötet 18-01-25 
Boxningsträningen 18-01-17 
Medlemsmötet 17-12-07 
20-års Jubileum 17-11-09 
Anhörigträff 17-10-25