Välkommen till

Parkinson Medelpad

webbmaster karin@bjarme.com 


 

Medlemsmöten Tid 13.00 - 15.00

Vår möteslokal på sjukhuset är belägen i gatuplanet (gågatan). När Du kommer från huvudentrén tar Du till höger och går förbi hiss 8, fortsätter 20 meter så hittar du vår möteslokal på vänster sida.Det står privatvårdsenheten ovanför dörren.


För dig som är anhörig

Välkommen att delta i våra träffar Vi ventilerar vården, mediciner m.m. och hur vi på bästa sätt skall göra livet drägligt för våra drabbade .
Allvar blandas med befriande skämt och du kommer att inse att du inte är ensam om dina tankar
Varmt välkommen!
Läs mera här

Anhörigträffar Tid 19.00 - 21.00            

 


 


Kalendarium

Våren 2017

April , 27

Maj , 30  utflykt

Hösten 2017

september 7

oktober 5

november 9

december 7 julfest/20-års jubileum


Styrelsemöten 13.00- 15.00

2017 


Anhörigträffar Onsdagar kl 19.00-21.00

september 20

oktober 25

november 22

 Info:Kerstin Sedin 060-574303

eller Birgitta Ekeström 060-563948

 

 


Parkinsång

Våren 2017

Maj 2 och 16

Hösten 2017

september 5, 19

oktober 3, 17, 31

november 14, 28

för mera information  Kerstin Sedin tel 060-574303

 


Styrelsens för 2017

Ordförande Åsa Sundin tel 073-1809568 e-mail; sundinasa@telia.com

Sekreterare Aune Karlsson  tel  060-171238 e-mail; a.j.karlsson@telia.com

Kassör Yngve Åsen tel 070-6971007 e-mail; ynase001@gmail.com

 Web-redaktör ,medl.register Karin Ledin, tel 070-3981947  e-mail; karin@bjarme.com

 Nyp kontakt Agneta Sjöberg  070 5195929 e-mail; havre4@gmail.com

Suppleang Stefan Lindberg tel 070-5771415 e-mail; pos.lindberg@hotmail.se

Suppleang   Torsten Sundin tel. 076-8531939  e-mail;  tsundin3@gmail.com

Hedersledamot,vice ordförandeSven Ekeström tel 060-563948 e-mail sveneke@telia.com 

Revisorer Kjell Lövgren tel 070-6807429  och Bengt Larsson, tel  060-552236

Parkinson Medelpad är en lokalavdelning till länsföreningen Västernorrland, under Parkinson Förbundet. För mer information kontakta någon i styrelsen .


Parkinson Västernorrland

 Föreningen bildades första april, 2015 och är verksam på länsnivå.

En interimsstyrelse utsågs med representanter från Medelpad och Ångermanland.  Parkinson Västernorrland är en sammanslutning av cirka 400 medlemmar under paraplyorganisationen Parkinsonförbundet.

Under Parkinson Västernorrland bildades tre lokalföreningar, Härnösand, Medelpad, och Örnsköldsvik.

Länsföreningen höll sitt ordinarie årsmöte 26 februari, 2017 på Höga Kusten hotellet, Nyadal. En permanent styrelse bildades med följande sammansättning:

Erik Hansson, ordförande, (Medelpad),

Jörgen Lindberg, sekreterare (Örnsköldsvik),

Torsten Sundin, kassör, (Medelpad),

Yngve Åsén, ledamot, (Medelpad),

Gunnar Westin, ledamot, (Örnsköldsvik).

Datum och plats för framtida styrelsemöten och aktiviteter publiceras på Parkinsonförbundets hemsida

http://www.parkinsonforbundet.se/

 

tag kontakt med kassören för att informera om vad bidraget avser.

Yngve Åsén  tel   0706971007

 e-post  ynase001@gmail.com

 

Nu är det hög tid att anmäla sig till Yogakurs !!!!

Lördag 26 augusti –Yoga för orörliga . med Ulrika Berglund

Jag instruerar en yogaform som är dynamisk och fysisk. Stor vikt läggs på biomekaniken dvs hur muskler och leder samverkar.

Jag har Parkinsons sjukdom själv och i denna workshop delar jag med mig av mina erfarenheter om hur jag använder yoga som min bromsmedicin.

Fokus ligger på andning, enkla fysiska övningar och avslappning.

Det ingår 2x2-timmars- pass, fm och em den 26 augusti. Kostnad: 400:- baserat på 10 deltagare.

Ring till Åsa tel 073-1809568


Årets bussresa

 Parkinson Medelpad avslutade vårens aktiviteter med en bussresa till Borgsjö. Det började med ett besök på slöjdmuseet där Gösta Sundins verk finns utställda. Han har i minsta detalj skildrat den miljö han växte upp i. Man förundras över alla små detaljer han kunde få fram med sin kniv.  

Därefter åt vi mycket god  lunch på Träporten och besökte Naturrummet som fanns i samma hus.

Mätta och belåtna fortsatte vi med ett besök i Borgsjö kyrka som räknas till de ” förnämsta landskyrkor som efter medeltiden blivit byggda i vårt land”. Kyrkan är uppförd åren 1766-1771 och  invigdes 12 januari 1772.

Utanför kyrkan står den nytjärade klockstapeln som kallas ”konungen bland trätorn i noden”.

Dagen avlutades med en tur till S:t Olofs källa där vi lät oss väl smaka av källans friska kalla vatten innan bussen tog oss nöjda tillbaka till Sundsvall.


 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VärldsParkinsonDagen 11 april 2017

Denna dag uppmärksammas Parkinsons sjukdom över hela världen. I år är det 200 år sedan Londonläkaren James Parkinson beskrev sjukdomens typiska symptom i sin bok ”an Essay on shaking Palsy”.

Mötet inleddes med underhållning av ParkinSång kören under ledning av Gun East.

Kören har röstträning och sångövning varannan vecka. Vi fick njuta till många glada sånger och en deklamation av ”Nu tändas åter Ljusen” ett trevligt och vackert sätt att presentera sången.

Dagens föreläsare var Åsa Audulv, vårdforskare, sjuksköterska som arbetar vid Mittuniversitet i Sundsvall.

Hon förklarade om egenvård utifrån sin egen forskning i Sverige och Kanada, samt Socialstyrelsens egenvårdsförfattning, Patientlagen och aktuella rapporter om egenvård och patientdelaktighet i Svensk sjukvård.

Egenvård är den del av livet som innebär Hälsa, och sjukvårdsåtgärder som vi kan utföra i hemmet. Vi fick på ett intressant sätt, ord på vårt vardagsliv och den egenvård som är så viktig för välbefinnandet.

Åsa visade på hur man kan värna om olika strategier, aktivitets strategi, social strategi och inre strategi.

Vi tog kafferast och fick njuta av goda hembakta påskbakelser som Karin Ledin bjöd på.

Därefter fortsatte Åsa Audulv att lotsa oss genom olika faser för att få en god egenvård. Internationellt kan man se skillnader, där finns flera patientföreningar ideella- eller nätrelaterade-grupper som hjälper sina medlemmar att hitta former för egenvård.

Mötet avslutades med en frågestund. Åsa avtackades med en diktsamling av Kurt Edebrant.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmöte 2 mars.

Ordförande Åsa Sundin välkomnade gäster och 40 deltagare.

Jörgen Nygren, Räddningstjänsten, talade om skydd mot olyckor och bränder. Bort med sladdar och mattor för att undvika fall. Brandvarnare och brandsläckare måste fungera. Vanliga brandrisker är ljus, rökning, överhettning, glapp, tekniska fel. Brinner det mycket, gå ut, stäng dörren, larma 112. Varna andra! Om det brinner utanför, stanna i lägenheten, vänta på hjälp.

En kort film visade hur snabbt en brand sprider sig. Jörgen Nygren lovade att ordna en släckningsövning.

Efter kaffet talade yogaläraren Ulrika Berglund, som haft Parkinson i sex år. Tack vare yoga har hon ingen utökad dopamindos. Ulrika visade enkla andningsövningar. Syret behövs i hjärnan. Lyft upp magen, andas in, runda ryggen, andas ut!

Mötet avslutades med en skrattövning. Ulrika och Jörgen avtackades. Många önskade att en yogakurs ska starta.

En eloge till Åsa Sundin och alla som bidrar för andras bästa.


Årsmöte

 

Januari 26, 2017 höll Parkinson Medelpad årsmöte på Sundsvalls Sjukhus.

Ordförande Erik Hansson hälsade alla välkomna.

Mötet öppnades och efter parentation valdes dagens gäst, Inger Lundgren, Parkinsonförbundets Generalsekreterare till mötets ordförande.

Aune Karlsson valdes till sekreterare. Föreningens verksamhet och finanser diskuterades och godkändes utan anmärkning.

Avgående ordföranden Erik Hansson avtackades av Sven Ekeström och Åsa Sundin medblommor, tal och dikt från Curt Edebrants diktsamling.

Eva Westin, som varit ledamot många år, avtackades också.

Val av styrelse för 2017

Ordförande, Åsa Sundin, Ledamöter: Agneta Sjöberg, Yngve Åsén, Aune Karlsson, Karin Ledin, Suppleanter: Torsten Sundin, Stefan Lindberg. Revisorer: Bengt Larsson, Kjell Lövgren. Hedersledamot, Sven Ekeström. Mötesordförande Inger Lundgren avslutade årsmötet

Ordförande Åsa Sundin tackade för ett väl utfört möte och överlämnade en gåva.

Separat från årsmötet, informerade Inger Lundgren om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av neurologiskt sjuka samt patient-lagen.

Vid årsmötet lämnade vi ut en enkät

De som fick flest markeringar ser du här.

Hör av dig om du vill testa någon av de listade aktiviteterna.

Dans varannan tisdag kl 14-16 på dansklubben Altiras lokal på Arthur Engberg väg 22 (Sidsjön)

Info Åsa 073 1809568.

Boule på Boulecentralen intill Centralstation:

info, Torsten tel. 076 8531939

Stavgång

info Yngve tel. 070 6971007

 


 kommande aktiviteter:

VärldsParkinsondagen,11 april

föreläser Åsa Audulv, forskare vid Mitt- universitetet om "Förutsättningar för egenvård vid kroniska sjukdomar". Även underhållning av Parkinsångkören!


 

 


 


Den 22, 23 juli gästades Sundsvall av BrainBus.

BrainBus är en mobil mötesplats och utställning som ska bidra till att förbättra livet för människor med neurologiska sjukdomar, skador samt deras anhöriga.

BrainBus är ett samarbetsprojekt mellan Neuroförbundet och Parkinsonförbundet. Utställningen hade värdar/guider som representerade de två lokalföreningarna i Medelpad. En besökare som har lite eller måttlig kunskap om hjärnan kunde lämna utställningen med fler insikter om hur viktigt organ hjärnan är, och vad som händer när något blir fel. Utställningen informerade också om vad man själv kan göra för att motverka fördomar och engagera sig.

För närvarande saknas ungefär 300 neurologer i Sverige baserat på en jämförelse med andra europeiska länder. Besökare under utställningen ombads att deltaga i en namninsamling som kommer att sammanställas för hela landet och överlämnas till berörda myndigheter. Utställningen i Sundsvall besöktes av över 600 personer under de två dagarna.

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 
 

Vårutflykt med Parkinson Medelpad

Lördagen den 4 juni samlades 26 medlemmar på kajen vid båten Medvind. Vi äntrade båten och intog restaurangen på nedre däck.

Där var det uppdukat med en magnifik skärgårdsbuffè, sillar i många utförande, räkor och lax både gravad och rökt, grillad kyckling, karré, paj och flera sallader.

Vi hade en fin tur ut över Sundsvallsfjärden och fick njuta av vår fina bro underifrån. När båten kommit ut en bit informerade kaptenen om rutten som skulle gå ut mot Alnön. Vi kunde gå ut på däck och insupa lite havsluft eller sitta kvar och samtala i glada vänners lag.  Båten stävade vidare genom Sälsundet och förbi Spikarna.           

På hemvägen fick vi en tur förbi Tranviken, Krokviken och Bänkåsviken med utsikt från havet. Väl åter på kajen önskade vi varandra en fin sommar och på återseende i september, då vi drar igång med våra höstmöten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Varför skall man vara med i en Parkinsonförening?
 

  Jo...

    för att få träffa andra Parkinsonsjuka och få ta del av deras erfarenheter känns lugnande

  och...

    genom föreningen får man information hur man kan underlätta för sig och sina anhöriga                                 

  och...

Ensam är inte stark. Vi kan stärka och stötta varandra, förmedla medicinska och praktiska kunskaper och få ta del av den senaste forskningsrönen

 


 

 

 


 

 

 

 

Äntligen sommarvärme  och avslutning på onsdagsgruppen gymträning. Dessa herrar vann stort i Kubbtävlingen.

 


 

Hej! God fortsättning på det nya året!

Vid årsmötet 26 januari valdes jag till ordförande för Parkinson Medelpad.

Jag heter Åsa Sundin är sedan 60 år tillbaka gift med Torsten som har Parkinson. Vi är födda i Ångermanland och har 2 barn varav 1 finns i livet, 4 barnbarn och 5 barnbarnsbarn. Våra största gemensamma intressen har bland annat varit och är dans och golf.

Jag har arbetat på Mitthögskolan som administratör mellan 1977– 2000 förutom ett kortare avbrott då jag jobbade på Folkuniversitetet.

Jag ser framemot att tillsammans med styrelsen och medlemmarna skapa en fortsatt positiv och trevlig förening med nyttig information och roliga aktiviteter.

Önskemål om dans finns och är på gång. En utflykt planeras senare i vår. Förslag om utflyktsmål mottages gärna.

Föreningen fyller 20 år i år och det ska vi naturligtvis fira.

För att hålla er informerade rekommenderar jag att ni besöker Parkinson Medelpads hemsida via er dator. Hemsidan, Parkinsonförbundet.se/västernorrland/medelpad uppdateras regelbundet.

Parkinson Medelpad annonserar också under "Föreningsnytt" i Sundsvalls Tidning före uppkommande möten.

Till sist vill jag tacka avgående ordförande, Erik Hansson för hans gedigna arbete och han har lovat att hjälpa till där det behövs.

Varmt välkommen till alla våra aktiviteter

Åsa Sundin ordförande

 


 

 

 

 

Parkinsången

Tisdagar  kl 13.30 -15.30 

Varannan vecka

 

Vi sjunger och röst-tränar tillsammans med

körledaren Gun East

 

Elimkyrkan, Norra Järnvägsgatan 16, Sundsvall

Du deltar på Dina villkor och det krävs ingen uppsjungning! Ingen avgift!

Tag med bröd så kokar vi kaffe.

Välkommen

 

----------------------------------------------------------------------------

  Läs senaste MedelPark på nätet  Klicka här


Länk till Parkinson guiden