Välkommen till

E-post: medelpark@gmail.com
 


Medlemsmöten

Torsdagar Kl. 14:00-16:00 hos
Odd Fellow, Nytorget 4, Sundsvall


OBS! Inställt på grund av Corona-virusets!


Styrelsemöten 2021

Datum: 7 jan., 11 feb., 11 mars, 8 april, 6 maj, och 10 juni
Torsdagar kl. 10:00-12:00, 
Konferensrum 138A, Sundsvalls Sjukhus:eller digitalt möte

 

Ordförande

Ove Lindström 
Tel: 070-322 43 07
E-post: o
ve.lindstrom.bygganalys@gmail.com

Sekreterare 
Mona Creutziger

Tel: 070-663 42 46
E-post: 
monacreutziger@gmail.com

Kassör
Yngve Åsen

Tel: 070-697 10 07
E-post: ynase001@gmail.com

Vice ordförande

Karin Höiby
Tel: 070-607 08 40
E-post: karin.hoiby@gmail.com
 

Ledamot
Webb & medlemsregister

Per Olof Björner

Tel: 070-317 19 28
E-post: po.bjorner@outlook.com

Ersättare 

Margareta Barreby
Tel: 070-204 71 76
E-post: mbarreby@hotmail.com

Ersättare

Elisabeth Wikander

Tel: 070-654 32 25
E-post: 
elisabet.wikander@gmail.com 


Asvarig NYP 

Maria Lilja 
Tel. 070-214 45 98
E-post: 
mlilja6@icloud.com 

Revisor
Rolf Hammar
Tel: 

E-mail: catharina.arwidi@telia.com

Revisor 

Rut Sundin 
Tel: 

E-mail: rutsundin@gmail.com

Ersättare för revisor 

Johnny Borg 
Tel: 072-331 42 20 
E-post: 
borg.johnny@icloud.com

Valberedning 

Åsa Sundin
 
Tel: 073-180 95 68 
E-post: 
sundinasa@telia.com

Valberedning


Maria Lilja
Tel: 
070-214 45 98
E-post: 
mlilja6@icloud.com

Valberedning

Roger Göthe

E-post: rogergothe@yahoo.se

Informatörer

Karin Höiby

Tel: 070-607 08 40 
E-post: karin.hoiby@gmail.com 


Ulla Sjödin

Tel: 070-339 62 46
E-post: uno.skador@telia.com


Gunilla Österlund
Tel: 060-50 11 51, 070-347 77 72
E-post: grus31@hotmail.com

Parkinson Medelpad är en lokalavdelning till länsföreningen Västernorrland, under Parkinson Förbundet.


 

Välkommen till lokalföreningen Parkinson Medelpad


 

   Filmcirkel pågår


Med stor glädje inbjuder vi Dig att delta i Parkinson Västernorrlands första filmcirkel. Vi börjar med årets mest omtalade film, Spring Uje spring, som vann Guldbagge för Årets manus, Årets manliga skådespelare och Årets film.

Vill du veta mera klicka här


Digitalt årsmöte för Parkinson Medelpad 

På grund av pandemin och Folkhälsomyndigheternas regler genomfördes årsmötet för Parkinson Medelpad digitalt den 28 januari 2021, med tekniskt stöd från Studieförbundet Vuxenskolan. Medlemmar med mailadress kunde delta via ett konferensprogram medan medlemmar utan mailadress kunde rösta via brev med fullmakt.

Efter parentation för sju föreningsmedlemmar som avlidit under året öppnade ordförande Ove Lindström årsmötet och sedvanliga årsmötesförhandlingar vidtog. Föreningens verksamhet och finanser diskuterades och godkändes utan anmärkning.

Styrelsen för Parkinson Medelpad år 2021 består av: Ordförande Ove Lindström. Ledamöter: Karin Höiby, Yngve Åsén, Per-Olof Björner, Mona Creutziger. Ersättare Elisabet Wikander och Margareta Barreby. Revisorer: Rolf Hammar, Rut Sandin och Johny Borg. Valberedning: Åsa Sundin, Maria Lilja och Roger Göthe.

Avgående revisorer Claes-Göran Mikaelsson och Stig Creutziger samt valberedare Catharina Arwidi avtackades av ordförande Ove Lindström

Årsmötesprotokoll

 


Föreningens verksamhet under CoronatidenAll Parkinson Medelpads verksamhet lades ner under mars månad 2020 pga. pandemin. Styrelsen har fortsatt att träffas med avstånd eller digitalt under år 2020. Under början av höstterminen startades verksamhet utomhus, tisdagträffar vid Sidsjön under september med egenfika och trevlig underhållning och anhöriggruppen hade också ett möte i ett friluftsområde före viruset tog fart igen. Även Parkinsonboxarna kom igång med både uteträning och inneträning en kort period.


Så snart pandemiläget tillåter har styrelsen beredskap att starta upp föreningens olika verksamheter igen.


Styrelsen har träffat Neuro-teamet på Sundsvalls sjukhus deb 19 mars 2020.

Styrelsen har även tidigare träffat neuro-teamet på Sundsvalls sjukhus. Vi är så glada att de tar emot oss och vill berätta vad som händer på kliniken och även lyssna på vad vi som patientorganisation har för synpunkter. Verksamheten är mitt i en positiv utveckling efter några turbulenta år. Allt är inte på plats än men de jobbar på det.

Neuro- och geriatriska teamet har fått ett mindre tillskotta av tjänster år 2020. På kliniken finns idag två neurologer och åtta geriatriker geriatriker = specialistläkare i äldresjukvård. Samt sjuksköterskor, fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter, logoped, dietist, kurator och tillgång till psykolog. Teamet har ju även andra stora sjukdomsgrupper än Parkinson. De beräknar att de har ca 200 Parkinsonpatienter i Sundsvall och Härnösand.

Kliniken har nu fått en PARKINSONSKÖTERSKA som heter Sandra Tegström tel. 060-18 20 27. Det är ett nytt uppdrag för Sandra så vi får ge henne tid och stöd för att bygga upp sin kunskap. Henne ska vi vara rädda om. En jätteviktig person för både patienter och anhöriga. Spindeln i nätet. Hon kommer att vara den enda på kliniken som har överblick över alla Parkinsonpatienter. Hon kan introducera rehabteamets resurser efter behov och skapa rutiner så att människor inte hamnar mellan stolarna.

Parkinsonskolan för nydiagnostiserade planeras att komma igång, 3 - 4 ggr i ca 2 timmar för alla nya Parkinsonpatienter får del, oavsett vilken läkare de än kommer till.

Ett förslag från kliniken är att ordna en Parkinsoninformation där de som vill kan komma. Bra för de som ej fått kallelse till Parkinsonskola under de sista åren och en repetition för de som fått. Vi tycker att det är ett utmärkt förslag och har erbjudit oss att ordna det praktiska.


Varför skall man vara med i Parkinsonföreningen?                                                                                                         

Jo - för att få träffa andra Parkinsonsjuka och få ta del av deras erfarenheter. Genom föreningen får man information hur amn kan underlätta för sig och sina anhöriga. Ensam är inte stark. Vi kan stärka och stötta varandra, förmedla medicinska och praktiska kunskaper och få ta del av den senaste forkningen.


 

MedelPark 
Nr 1 2021
i PDF 


För dig som har Parkinson 

Samtalsgruppen med kvinnor som har Parkinson sjukdom.

Fredagar Kl. 13:00-15:00 

OBS! Inställt på grund av Corona-virusets!

Lokal: Sundsvalls sjukhus, Konferensrum 138A. Från huvudentrén, tag höger i gågatan, direkt efter hiss 8 tag vänster, första dörren på höger sida.

Kontaktperson 

Ulla Sjödin 
Meddela om du kommer
Tel. 070-339 62 46 eller
E-post: uno.skador@telia.com


För dig som har Parkinson

Samtalsgrupp med män som har Parkinsons sjukdom.

Träffar fredagar Kl. 13:00-15:00.

Lokal: Sundsvalls sjukhus, Konferensrum 138A. Från huvudentrén, tag höger i gågatan, direkt efter hiss 8 tag vänster, första dörren på höger sida.

OBS! Inställt på grund av Corona-virusets!

Kontaktpersoner

 
Torsten Sundin
Tel: 076-853 19 39 
E-post: tsundin3@gmail.com


Johnny Borg

Tel: 072-331 42 20 
E-post: borg.johnny@icloud.com


För dig som är yngre med Parkinson

Vill du träffa andra personer i samma situation? I Medelpadföreningen kan vi göra ett lokalt nätverk och träffar för yngre med Parkinson i yrkesverksam ålder. 

På riksnivå finns: www.parkinsonforbundet.se/nyp

Ett nätverk för yngre personer.

Om Du är intresserad av att träffa andra yngre personer med Parkinson hör av dig till: 
Kontaktperson NYP

Maria Lilja 
Tel. 070-214 45 98 
E-post: mlilja6@icloud.com 


Snackcafé för dig som är anhörig

Välkommen att delta i våra träffar Vi ventilerar vården, mediciner m.m. och hur vi på bästa sätt skall göra livet drägligt för våra drabbade.
Allvar blandas med befriande skämt och du kommer att inse att du inte är ensam om dina tankar.
Varmt välkommen!
» Läs mera här

Träffar: Kl. 18:30-20:30
Lokal: 
Sundsvalls sjukhus, Konferensrum 138A. Från huvudentrén, tag höger i gågatan, direkt efter hiss 8 tag vänster, första dörren på höger sida.

OBS! Inställt på grund av Corona-virusets!

För information:
 

Margareta Barreby
Tel: 
070-204 71 76
E-post: mbarreby@hotmail.com
Alt.
 

Åsa Sundin 
Tel: 073-180 95 68
E-post: sundinasa@telia.com


Dans till härlig musik

Länk film från: Dans för Parkinson - Dansläger i Umeå 2019


Åsa Sundin 
Tel: 073-180 95 68
E-post: sundinasa@telia.com 


Boxning Nu är det möjligt att träna boxning inomhus!

Vi tränar i Sundsvalls Boxningsklubbs lokaler, Sporthallen, Sundsvall ingång från Himlabadets entré. Tag sen direkt till vänster in i korridor i gamla Sporthallen. Tag första trappan ner i korridoren på höger sida till Boxningsklubbens lokal i källarplanet (ingen hiss).

NYA TRÄNINGSTIDER
ONSDAGAR KL. 12:00 – 13:00
SÖNDAGAR KL. 12:00 – 13:30

Vi har bytt tider för att lokalen skall vara oanvänd före oss och att den hunnit luftas ur. Dessutom har Fredrik lunchrast på universitetet kl. 12:00 och han har störst chans att gå ifrån och träna oss då.

CORONAREGLER
Gå direkt till träningslokalen ta av ytterkläder där, ombyten görs hemma.
Alla skall ha tunna handskar (typ trädgårdshandskar) utom då vi använder Boxningshandskar. Klubben har köpt in nya boxningshandskar som man får köpa för 100 kr/st. alternativt låna handskarna som sina personliga under Coronaperioden. Handsprit vid skifte av handskar.
De redskap vi skall använda spritas före övningen, sen har vi handskar när vi använder redskapen.
Blir vi för många boxare i lokalen får vi dela gruppen på tider eller dagar.

Terminsavgiften till Boxningsklubben är 500 kr
Alla tränar på egen risk.
KÄNNER DU DIG DET MINSTA KRASSLIG, STANNA HEMMA.

Information:

Mona Creutziger  
Tel: 070-663 42 46


Bilder från träningen 18-01-17 klicka här 


Parkinsång

Måndagar Kl. 13:00-15:00 

OBS! Inställt på grund av Corona-virusets!

Vi sjunger och röst-tränar tillsammans
Du deltar på Dina villkor och det krävs ingen uppsjungning!

Ingen avgift!
Tag med bröd så kokar vi kaffe.

Körledaren Gun East

Lokal: Domsaga Musikhus, Västra Allén 13, Sundsvall

Välkommen

För information:
Maud Engebo 073-380 40 38 


Länk till Pakinsonguiden

 

 

 

Tag kontakt med kassören för att informera om vad bidraget avser.

Yngve Åsén 
Tel: 070-697 10 07
E-post: ynase001@gmail.com


Länkar till fotoalbumBoxningsträning 20-09-13
Träff vid Dalstugan 20-09-08
Träff vid Dalstugan 20-09-01
Medlemsmöte 20-02-20

Årsmöte 20-01-23
Julfest 19-12-13
Parkinsång på Skottsundsbacken 19-12-02
Medlemsmöte 19-11-21
Medlemsmöte 19-10-24

Medlemsmöte 19-09-19
Vårutflykt 19-05-23
Medlemsmöte 19-04-11
Medlemsmöte 19-03-21
Medlemsmöte 19-02-21

Årsmötet 19-01-31
Julfesten 18-12-13
Medlemsmöte 18-11-08

Medlemsmöte 18-09-13 
Vårutflykt 18-05-24 

MediYoga 18-05-03 
Medlemsmöte 18-04-26 
Världsparkinsondagen 18-04-11 

Medlemsmötet 18-03-22 
Medlemsmötet 18-02-22 

Årsmötet 18-01-25 
Boxningsträningen 18-01-17 
Medlemsmötet 17-12-07 
20-års Jubileum 17-11-09 
Anhörigträff 17-10-25