Lokalföreningen Parkinson
Härnösand

Ordförande

 

------------------------------------

 

Webbredaktör

I avsaknad av intresserad och kunnig webbredaktör kommer webbsidan tills vidare inte att uppdateras

 

---------------------------

 

 

 

 

 

Läs Parkinsonfondens Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson

 

-------------------------------


 

Välkommen till Parkinson Härnösands hemsida

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är en anslagstavla för nyheter, information och aktiviteter rörande vår lokala förening.

För övergripande förbundsinformation eller mera om sjukdomen - sök i någon av huvudmenyerna. (Den vågräta raden ovanför textspalterna)

 

--------------------------------------------

Om föreningen

Lokalföreningen bildades 2010-05-19 vid ett konstituerande möte. Då beslutades att föreningens formella namn skall vara Härnösands lokalförening av Parkinson Ångermanland, i dagligt tal förkortat till Parkinson Härnösand.

 

Föreningen möjliggör för oss parkinsondrabbade och våra anhöriga att träffas och utbyta erfarenheter. Vi ökar kunskapen om sjukdomen genom våra träffar dit experter av olika slag inbjuds.

 

Föreningen arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet.

 

En enkel broschyr, som talar om att vi finns till, finns tillgänglig på strategiska platser som sjukhusavdelningar, vårdcentraler o dyl.

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Nyheter och aktuellt

---------------------------------------------

Parkinson Västernorrland

Sammanslagningen av Parkinson Medelpad och Parkinson Ångermanland till länsföreningen Parkinson Västernorrland har godkänts slutgiltigt av medlemmarna vid vardera två på varandra följande årsmöten.

Parkinsonförbundet har godkänt namnändringen och en interimsstyrelse har tillsatts. Denna arbetar nu vidare med sammanslagningen fram till ordinarie årsmöte för Parkinson Västernorrland, som sker i februari 2016. Ska då avlösas av en ordinarie, medlemsvald styrelse.

---------------------------------------------

Styrelsen

 

---------------------------

Stadgar

Här finner du stadgarna för lokalföreningen Parkinson Härnösand

--------------------------

 

 

Aktiviteter

-------------------------------

Träffar i Gula Villa

------------------------------

Sjukgymnastiken                         

--------------------------

Vattengympa

------------------------

 

Arkiv

Här finns sådant som publicerats på webbsidan och som inte längre är aktuellt.

-----------------------