Välkommen till Lokalföreningen

Parkinson Härnösand, Kramfors och Sollefteå


Årsmötet den 31 januari är inställt.

Årsmötet den 31 januari är inställt pga pandemin. 

Årsmötet planeras att hållas brevledes under februari månad om inte restriktionerna släpps inom den närmaste tiden.

Vårens övriga möten som hålls sista måndagen i månaden ställs också in tills vidare.

Styrelsen

Härnösand

 


Om föreningen

Lokalföreningen bildades 2010-05-19 vid ett konstituerande möte. Då beslutades att föreningens formella namn skall vara Härnösands lokalförening av Parkinson Ångermanland, i dagligt tal förkortat till Parkinson Härnösand.

Föreningen möjliggör för oss parkinsondrabbade och våra anhöriga att träffas och utbyta erfarenheter. Vi ökar kunskapen om sjukdomen genom våra träffar dit experter av olika slag inbjuds.

Föreningen arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet. 

Stadgar

Här finner du stadgarna för lokalföreningen Parkinson Härnösand 


 

 


 

Styrelsen - kontakta oss

 

Ordförande Margit Viklund

Tel: 070-6734572

E-post: margitviklundhsand@gmail.com


Sekreterare Anders Eriksson

Tel: 070-595 60 32

E-post: andersbrunnas@hotmail.se

  

Kassör Barbro Marklund

Tel: 070-651 98 45

E-post: barbromarklund@yahoo.se

 

Aktiviteter


 

Träffar i Gula Villan


Sjukgymnastiken                         


Vattengympa