Välkommen till Lokalföreningen

Parkinson Härnösand, Kramfors och Sollefteå


Parkinsonträffar hösten 2021


Träffar för personer med Parkinson och deras anhöriga.


Vid träffarna erbjuder vi :

 • Information kring sjukdomen Parkinson
 • Råd och stöd
 • Ev. någon inbjuden person som föreläser eller berättar.
 • Trevlig samvaro
 • Jarmo Nykyri börja varje träff med sång och röstträning

När: Sista måndagen i månaden

Tid: 14.00 - 16.00

Program:

30/8 Start

27/9 Information om Anhörigstöd med Barbro Jansson

25/10 Parkinsons sjukdom ur Pär Hägglunds perspektiv

29/11 Julmys

Plats : Gula Villan Hospitalsgatan 21
Fika : Föreningen bjuder på fika

Parkinsonsföreningens ordförande Margit Viklund 070-673 45 72
margitviklundhsand@gmail.com
Anhörigcenter Anhörigkonsulent Barbro Jansson 0611-34 83 41, 070-300 32 41
barbro.jansson@harnosand.se

  


Länsträffar i Vuxenskolan lokaler 

Parkinson Västernorrland vill nå alla medlemm ar i länet med information och aktiviteter. Vi  erbjuer ett webb-program en gång i månaden och ordnar samtidigt träffar i Vuxenskolans lokaler runt om i länet. Eller så kan du delta hemifrån på dator, platta eller telefon.

Vi träffas I Vuxenskolans lokalerför att umgås över en fika och deltar i vårt webb-program via storbilds TV.  

 • i Härnösand  Brunnsgatan 6
 • i Kramfors     Limstagatan 9
 • i Sollefteå     Järnvägsgatan 18

Eller så kan du förståss delta hemifrån via dator, platta eller telefon, länk kommer via mail.

När:  En torsdag i månaden 

Tid: kl 14.00 - ca 15.30

Program:                                    

 • 23/9    Tal, röst och sväljning vid Parkinson Logopederna Lina Ovemar och Isabelle Nordin
 •  
 • 14 /10  Varför finns inte vi med i Parkinsonregistret? Proj kordinator Ulrika Munth-Pedersen och Professor Per Odin
 •  
 • 11/11   Digitala seniorer. Vad behöver vi lära oss?  Alexander Nordstrand  Vuxenskolan
 •  
 • 2 /12    Musikqviz med julstämmning  Alexander Nordstrand Vuxenskolan

Varmt välkomna.
Vi ses kanske på Vuxenskolan?

 


Om föreningen

Lokalföreningen bildades 2010-05-19 vid ett konstituerande möte. Då beslutades att föreningens formella namn skall vara Härnösands lokalförening av Parkinson Ångermanland, i dagligt tal förkortat till Parkinson Härnösand.

Föreningen möjliggör för oss parkinsondrabbade och våra anhöriga att träffas och utbyta erfarenheter. Vi ökar kunskapen om sjukdomen genom våra träffar dit experter av olika slag inbjuds.

Föreningen arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet. 

Stadgar

Här finner du stadgarna för lokalföreningen Parkinson Härnösand 


 

 


 

Styrelsen - kontakta oss

 

Ordförande Margit Viklund

Tel: 070-6734572

E-post: margitviklundhsand@gmail.com


Sekreterare Anders Eriksson

Tel: 070-595 60 32

E-post: andersbrunnas@hotmail.se

  

Kassör Barbro Marklund

Tel: 070-651 98 45

E-post: barbromarklund@yahoo.se

 

Aktiviteter


 

Träffar i Gula Villan


Sjukgymnastiken                         


Vattengympa