Välkommen till Lokalföreningen

Parkinson Härnösand, Kramfors och Sollefteå


 

Styrelse - Kontakta oss

 

 

 

 

 

Ordförande Urban Nilsson
Tel: 070-688 93 06
E-post: urban.nilsson95@gmail.comSekreterare Anders Eriksson
Tel:  070-595 60 32
E-post: andersbrunnas@hotmail.se 

 

 

 

 

 

Kassör Barbro Marklund
Tel: 070-651 98 45
E-post: barbromarklund@yahoo.se


Om föreningen

Lokalföreningen bildades 2010-05-19 vid ett konstituerande möte. Då beslutades att föreningens formella namn skall vara Härnösands lokalförening av Parkinson Ångermanland, i dagligt tal förkortat till Parkinson Härnösand.

Föreningen möjliggör för oss parkinsondrabbade och våra anhöriga att träffas och utbyta erfarenheter. Vi ökar kunskapen om sjukdomen genom våra träffar dit experter av olika slag inbjuds.

Föreningen arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet. 

Stadgar

Här finner du stadgarna för lokalföreningen Parkinson Härnösand 


 

 


 

Aktiviteter


Träffar i Gula Villan


Sjukgymnastiken                         


Vattengympa