Välkommen till Lokalföreningen

Parkinson Härnösand, Kramfors och Sollefteå


Vi önskar er en skön sommar

  

 Styrelsen Parkinson Härnösand, Sollefteå och Kramfors


Vi fortsätter i höst med en digital Länsträff i månaden

Under hösten kommer länsföreningen att fortsätta med en länsträff på webben en gång i månaden i samarbete med Vuxenskolan. Om pandemiläget tillåter kommer vi dessutom att erbjuda medlemmar att även kunna välja att se vårt program på storbildsskärm och fika tillsammans i samarbete med Vuxenskolan. Vuxenskolan har tillgång till lokaler på fler platser i länet.

Då kommer också troligen länets lokalföreningar igång med sitt vanliga programutbud. Länsföreningens Webb program är ett tillägg till de lokala föreningarnas verksamhet.

Mer infromation kommer

 


Länsföreningen har haft tre länsträffar och en studiecirkel på webben under våren

Vi startade med en föreläsning om Parkinsons sjukdom med Pär Hägglund

Han fortsatte på nästa träff att berätta om  Anhörig stöd.

Och i maj hade vi ett MusikQuiz

Och en filmcirkel

I samarbete med 


Om föreningen

Lokalföreningen bildades 2010-05-19 vid ett konstituerande möte. Då beslutades att föreningens formella namn skall vara Härnösands lokalförening av Parkinson Ångermanland, i dagligt tal förkortat till Parkinson Härnösand.

Föreningen möjliggör för oss parkinsondrabbade och våra anhöriga att träffas och utbyta erfarenheter. Vi ökar kunskapen om sjukdomen genom våra träffar dit experter av olika slag inbjuds.

Föreningen arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet. 

Stadgar

Här finner du stadgarna för lokalföreningen Parkinson Härnösand 


 

 


 

Styrelsen - kontakta oss

Ordförande Margit Wiklund
Tel: 070-6734572
E-post: margitviklundhsand@gmail.com

Sekreterare Anders Eriksson
Tel: 070-595 60 32
E-post: andersbrunnas@hotmail.se

Kassör Barbro Marklund'

  

Tel: 070-651 98 45
E-post: barbromarklund@yahoo.se

 

Aktiviteter


 

Träffar i Gula Villan


Sjukgymnastiken                         


Vattengympa