Välkommen till Parkinsonföreningen i Örnsköldsvik

Lokala Parkinsonföreningen i Örnsköldsvik bildades vid årsskiftet 2008/2009. Verksamheten bedrivs i form av träffar, föreläsningar, vattengymnastik och studiecirklar. Vi vill sprida kunskap om Parkinsons sjukdom och öka förståelsen för dem som drabbats, både sjuka och närstående/anhöriga .

Vi vill öka kunskapen hos sjukvården och äldrevården så att vi får den behandling som är rätt för oss och som vi har rätt till.

Vi vill stötta varandra och våra anhöriga genom vår förening, bidra till social acceptans och gemenskap .

Vi hälsar alla välkomna till vår förening.

Våra stadgar

 

Nytt På Gång !!!

 

Årsmöte den 27 Jan .

Personlig kallelse och dagordning kommer att skickas ut .

Styrelsen har lyckats engagera en läkare från Umeå , Stefan Stråle som själv är drabbad av Parkinsson men jobbar 25 % .

Han ska hålla ett intressant föredrag mellan 17-18 .

 

Samtalscirkel för Ps drabbade och anhöriga !

 

 Styrelse – kontakta oss

Gunnar Westin, Tf ordförande

Tel 070-2233678

guggewestin@gmail.com

 

Lena Peterson, Sekreterare

Tel 070-5542422

pettzon27@hotmail.com

 

Katarina Hägglund, Kassör

Tel 070-3481091

katarina.hagglund@hotmail.com

 

Ledamöter

 

Lisbeth Arnkvist 070-4012491

lisbetharnkvist@gmail.com

 

Elsie Näsström 070-2108724

elsienasstrom@hotmail.com

 

 

Revisor

Bengt Axel Hörnqvist  070-6197324

 

 

 

 

 

Kontaktperson för dig som är ung och fått Parkinsons sjukdom 

Lena Pettersson
Tel 0660-168 02
Mob 070-554 24 22
pettzon27@hotmail.com