Välkommen till Parkinsonföreningen i Örnsköldsvik

 

Nytt På Gång !

 

Välkommen till Himmel o Pannkaka Lördagen 17 Feb kl 13:00 , Neuroförbundet är inbjudna att hålla föredrag .

 

 

Lokala Parkinsonföreningen i Örnsköldsvik bildades vid årsskiftet 2008/2009. Verksamheten bedrivs i form av träffar, föreläsningar, vattengymnastik och studiecirklar. Vi vill sprida kunskap om Parkinsons sjukdom och öka förståelsen för dem som drabbats, både sjuka och närstående/anhöriga .

Vi vill öka kunskapen hos sjukvården och äldrevården så att vi får den behandling som är rätt för oss och som vi har rätt till.

Vi vill stötta varandra och våra anhöriga genom vår förening, bidra till social acceptans och gemenskap .

Vi hälsar alla välkomna till vår förening.

Våra stadgar

 Styrelse – kontakta oss

Stig Sundström, ordförande
Tel 0660-378361
Mob 076-8150155

Leif Hallams
Tel 0660-500 76
Mob 070-370 24 41
leif.hallams@swipnet.se

Elisabet Lindström
Tel 0660-37 27 58
Mob 076-770 01 35

 

Kontaktperson för dig som är ung och fått Parkinsons sjukdom 

Lena Pettersson
Tel 0660-168 02
Mob 070-554 24 22
pettzon27@hotmail.com