Välkommen till Parkinsonföreningen i Örnsköldsvik

Lokala Parkinsonföreningen i Örnsköldsvik bildades vid årsskiftet 2008/2009. Verksamheten bedrivs i form av träffar, föreläsningar, vattengymnastik och studiecirklar. Vi vill sprida kunskap om Parkinsons sjukdom och öka förståelsen för dem som drabbats, både sjuka och närstående/anhöriga .

Vi vill öka kunskapen hos sjukvården och äldrevården så att vi får den behandling som är rätt för oss och som vi har rätt till.

Vi vill stötta varandra och våra anhöriga genom vår förening, bidra till social acceptans och gemenskap .

Vi hälsar alla välkomna till vår förening.

Våra stadgar

 

Nytt På Gång !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsemöte den 27 Mars , Himmel och Pannkaka kl 18:00

---------------------------------------------------------------------------------------------

Funkisveckan börjar nu den 18-21 Mars med nya

föreläsare varje dag .

---------------------------------------------------------------------------------------------

Örnsköldsviks Lokalförening är inbjudna till Umeås Lokalförening

för att närvara på Världsparkinsondagen den 5 April .

Anmälan till Lena Peterson senast den 3 April ( 070-5542422 )

Världsparkinsondagen 5 April 2019

Landstingshuset , Köksvägen 11 Umeå .

Program :

12:00 - 12:30 mingel där du kan träffa deltagare från Neurorehab Sävar , Neurocentrum NUS , Parkinson Västerbotten mfl .

12:30 - 12:40 Välkommen .

12:40 - 13:00 Röst , Tal , Kommunikation vid Parkinson - Logoped Susanne Ågren .

13:00 - 13:15 Dans och Hälsa - Jenny Sjöberg .

13:15 - 13:30 Digitaliseringen inom vården - Pilloxa .

13:30 - 14:00 Icke motoriska symptom - Läkare Linda Eriksson .

14:00 - 14:45 Fika .

14:45 - 15:00 Testpanelen .

15:00 - 15:20 Arbetsterapi vid Parkinson - Arbetsterapeut Caroline Ollman .

15:20 - 15:40 Dansa utan man tackat ja - Professor Lars Forsgren .

15:40 - 16:00 Träning vid Parkinson - Sjukgymnast Christer Johansson .

16:00 - 16:30 Mingel .

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cirkeln startar igen !

Onsdagar 6 Mars , 13 Mars , 20 Mars , 3 April , 10 April

Klockan 18:00 på Himmel och Pannkaka

Dålig uppslutning på Cirkeln , vore trevligt om fler kommer

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

I samarbete med Neuroförbundet Härnösand-Örnsköldsvik har vi gjort följande planering för 2019

 

11 Feb  Kl 14:00 Bingo på Himmel och Pannkaka

11 Mars Kl 14:00 Bingo på Himmel och Pannkaka

15 Apr  Kl 14:00 Bingo på Himmel och Pannkaka

Bingobricka kostar 10 kr , vi bjuder på frukt .

29 Apr  Kl 14:00 promenad vid Herrgårdsparken i Köpmanholmen

27 Maj  Kl 12:00 Utflykt till Fälludden Genesön

19 Aug  Kl 12:00 Utflykt till Hörnsjön

14 Sep  Kl 13:00 Surströmming

14 Okt  Kl 14:00 Information av arbetsterapeut på Himmel och Pannkaka

7 Dec  Kl 14:00 Jullfest

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Styrelse – kontakta oss

Gunnar Westin, Tf ordförande

Tel 070-2233678

guggewestin@gmail.com

 

Lena Peterson, Sekreterare

Tel 070-5542422

pettzon27@hotmail.com

 

Katarina Hägglund, Kassör

Tel 070-3481091

katarina.hagglund@hotmail.com

 

Ledamöter

 

Lisbeth Arnkvist 070-4012491

lisbetharnkvist@gmail.com

 

Elsie Näsström 070-2108724

elsienasstrom@hotmail.com

 

 

Revisor

Bengt Axel Hörnqvist  070-6197324

 

 

 

 

 

Kontaktperson för dig som är ung och fått Parkinsons sjukdom 

Lena Pettersson
Tel 0660-168 02
Mob 070-554 24 22
pettzon27@hotmail.com