Välkommen till Parkinsonföreningen i Örnsköldsvik

Lokala Parkinsonföreningen i Örnsköldsvik bildades vid årsskiftet 2008/2009. Verksamheten bedrivs i form av träffar, föreläsningar, vattengymnastik och studiecirklar. Vi vill sprida kunskap om Parkinsons sjukdom och öka förståelsen för dem som drabbats, både sjuka och närstående/anhöriga .

Vi vill öka kunskapen hos sjukvården och äldrevården så att vi får den behandling som är rätt för oss och som vi har rätt till.

Vi vill stötta varandra och våra anhöriga genom vår förening, bidra till social acceptans och gemenskap .

Vi hälsar alla välkomna till vår förening.

Våra stadgar

 

Nytt På Gång !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vi kommer att köra igång med Cirkeln igen i Augusti , är vi fler som kommer kan vi förhoppningsvis även köra en kurs för anhöriga till Parkinsondrabbade .

Start kommer att meddelas i god tid före .

Klockan 18:00 på Himmel och Pannkaka

Dålig uppslutning på Cirkeln , vore trevligt om fler kommer

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

I samarbete med Neuroförbundet Härnösand-Örnsköldsvik har vi gjort följande planering för 2019.

14 Sep  Kl 13:00 Surströmming på Himmel och Pannkaka . Underhållning av Klas Norberg . Kostnad 50:- / Person , Hjärtligt Välkommna .

 

14 Okt  Kl 14:00 Information av arbetsterapeut på Himmel och Pannkaka

7 Dec  Kl 14:00 Jullfest

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Styrelse – kontakta oss

Gunnar Westin, Tf ordförande

Tel 070-2233678

guggewestin@gmail.com

 

Lena Peterson, Sekreterare

Tel 070-5542422

pettzon27@hotmail.com

 

Katarina Hägglund, Kassör

Tel 070-3481091

katarina.hagglund@hotmail.com

 

Ledamöter

 

Lisbeth Arnkvist 070-4012491

lisbetharnkvist@gmail.com

 

Elsie Näsström 070-2108724

elsienasstrom@hotmail.com

 

Stig Sager 070-2113150

 

Revisor

Roger Öberg

Jörgen Lindberg

Ersättare Rune Hägglund

 

Valberedning

Sten Peterson

Ingela Sällström

Roger Lundgren 

 

Webansvarig

Lars olof Vestling

lasseman68.lv@gmail.com

0703609968

 

Kontaktperson för dig som är ung och fått Parkinsons sjukdom 

Lena Pettersson
Mob 070-554 24 22
pettzon27@hotmail.com