Styrelse - Kontakta oss


Vice ordförande

Mona Creutziger
Tel: 070-663 42 46
E-post: monacreutziger@gmail.com 

Ansvarig för föreningens hemsida.

Sekreterare

Myrna A Åkerblom
Tel: 070-569 15 29
Epost: myrna651@gmail.com 


Ledamot

Elisabet Wikander
Tel: 070-654 32 25
E-post:
elisabet.wikander@gmail.com


Ledamot

Örn Taube  
Tel: 070-525
 17 77 
E-post: orntaube@live.se 

Revisor


Stig Creutziger
Tel: 072- 212 18 60
E-post: storroten@live.se

Ersättare för revisor

Yngve Åsén (Medelpad)
Tel: 070-697 10 07 
E-post: ynase001@gmail.com

 

Länk till funktionärer i PDF-format

 

 

Välkommen till Länsföreningen
Parkinson Västernorrland


I länet finns också tre lokalföreningar

Parkinson Härnösand – klicka här

Parkinson Medelpad – klicka här

Parkinson Örnsköldsvik – klicka här

Du är välkommen att bli medlem – klicka här länk till förbundets hemsidans anmälan av medlemskap.

Mailadress: parkinson.vasternorrland@gmail.com 


Vad har Västernorrlands Sjukvårdsregion gjort för att utveckla Parkinsonvården enligt de Nationella riktlinjer som kom 2016?

En av Parkinson Västernorrlands uppgifter är att utöva intressepolitik i syfte att förbättra vården och villkoren för Parkinsonsjuka i hela Sjukvårdsregionen.   Nationella riktlinjer för Parkinson (2016) – klicka här


Nedan finns Parkinson Västernorrlands åtgärder sedan hösten 2019.

Här redovisar vi vår kommunikation med de ansvariga för Parkinsonvården i Västernorrland. Lena Asplund är politiker och Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och Karin Dunberg Smeds är Länsverksamhetschef för Geriatrik, Neurologi och Rehabilitering i Västernorrlands sjukvårdsregion.


November 2020. Brev till Karin Dunberg Smeds.

Delar av Lena Asplunds svar på vårt årsmöte angående Parkinsonvården i Regionen stämde inte helt med våra medlemmars erfarenheter (se nedan) därför har vi gjort en skrivelse till Karin Dunberg Smeds. Bl.a anser vi att Parkinsonvården Sollefteå/ Kramfors är eftersatt dessutom behöver vården i hela länet utvecklas ytterligare. Se vår skrivelse till Karin Dunberg Smeds nov 2020 – klicka här


Februari 2020. Lena Asplund besvarar frågor på vårt årsmöte.Tack vare vårt brev i oktober 2019 (se nedan) kom Lena Asplund till Parkinson Västernorrlands årsmöte för att basvara de frågor vi ställt. Lena berättade att delar av de Nationella riktlinjerna byggts ut i hela länet. Lena Asplunds svar angående hur vår Sjukvård/Parkinsonvård är utbyggd utifrån Sveriges Nationella riktlinjer för Parkinsonvård – klicka här


Oktober 2019. Brev till Lena Asplund.

Parkinson Västernorrland sände ett brev till Lena Asplund med frågan om vad vår Sjukvårdsregion gjort för att utveckla Parkinsonvården enligt de Nationella riktlinjer för Parkinsonvård som kom 2016.
Parkinson Västernorrlands brev till Lena Asplund - klicka här


 
Parkinson Västernorrlands Regionförenings ordförande Roger A Åkerblom avled den 4 juli 2020. Med sin starka personlighet och drivkraft har Roger utvecklat regionföreningens verksamhet. Hans optimism och innovativa idéer har stimulerat och utvecklat oss alla.

Vila i frid Roger.

Våra varma tankar och omsorger går till hans hustru Myrna.

 


Ditt medlemskap är betydelsefullt


 

Läs Parkinsonfondens Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson


Parkinsonguiden

Parkinsonguiden har till syfte är att:
•     Guida parkinsonpatienter och deras närstående i deras dagliga liv
•     Öka kunskapen i samhället om Parkinsons sjukdom för att kunna verka för patientens rättighet till optimal behandling och bibehållen livskvalitet
•     Införliva utbildningen i de svenska nationella riktlinjerna som en rättighet för alla parkinsonpatienter

Här hittar du Parkinsonguiden


Föreningen

Parkinson Västernorrland bildades första april 2015. Tidigare hade Västernorrland två länsföreningar Ångermanland och Medelpad.Styrelserna i de båda föreningarna beslutade 2014 på uppdrag av Parkinsonförbundet att bilda en länsförening Parkinson Västernorrland. Länsföreningen Ångermanland upphörde och länsföreningen Medelpad blev en lokal förening liksom Härnösand och Örnsköldsvik.

Parkinson Västernorrland är en sammanslutning av medlemmar under paraplyorganisationen Parkinsonförbundet.

Är en självständig juridisk enhet och har en styrelse som väljs varje år vid årsmötet.
Skall tillvarata medlemmarnas intressen på länsnivå.
Skall utöva intressepolitik genom kontakter med politiker, myndigheter och organisationer i syfte att förbättra villkoren för Parkinsonsjuka i hela länet.

Stadgar (pdf)