Styrelse - Kontakta oss


Ordförande

Roger A Åkerblom
Tel: 073-077 58 62
E-post: roger@bollstabruk.se

Sekreterare

Myrna A Åkerblom
Tel: 070-569 15 29
Epost: myrna651@gmail.com 

Ledamot

Mona Creutziger
Tel: 070-663 42 46
E-post: m
onacreutziger@gmail.com 

Ledamot

Gunnar Westin
Tel: 070-223 36 78
E-post: guggewestin@gmail.com


Ledamot

Anders Eriksson
 
Tel: 070-
595 60 32 
E-post: 
andersbrunnas@hotmail.se 

Ersättare

Christer Hellström
Tel: 070-584 18 84
E-post: kramfors.akeri@gmail.com

Ersättare

Bengt-Axel Hörnqvist
Tel: 
0660-25 40 29
E-post: bengt-axel@spray.se

Revisor

Stig Creutziger
Tel: 072- 212 18 60
E-post: storroten@live.se

Ersättare för revisor

Yngve Åsén (Medelpad)
Tel: 070-697 10 07 
E-post: ynase001@gmail.com

 

Länk till funktionärer i PDF-format

 

 

Kallelse till Årsmöte söndag 16 feb 2020 kl. 10:30 på Hotell Höga Kusten, Sandöverken

Anmälan:     Anmälan sker genom att du sätter in 100 kr/person senast den 12 februari på pg 414 19 61-5 kom ihåg att skriva ditt namn på inbetalningen.
Har Du frågor ring:
Mona 070-663 42 46 eller
Myrna 070-569 15 29

Program: 
10:30-11:45  Stadgeenliga årsmötesförhandlingar

12:00-13:00  Konferens lunch

13:00-13:45  Gästtalare är Regionrådet Lena Asplund, tillika ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland. Kom väl förberedd med frågor till vår ledande politiker inom hälso- och sjukvården.

13:45-14:15  Funktionsinriktad musikterapeut Carina Norberg berättar och visar vad musikterapi är.

Samåkning rekommenderas, hör med dina vänner i lokalföreningen eller med styrelsen.
 
Välkomna!

Roger A Åkerblom
Ordförande
Parkinson Västernorrland


Parkinsondagar på Österåsens Hälsohem/Livsstilsmedicinskt center Den 26 - 27 Maj 2020. Österåsens och Parkinson Västernorrland har utarbetat ett program skräddarsytt för personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga.

Plats: Österåsens hälsohem- och livsstilsmedicinskt center i Sollefteå kommun ligger i ett fint område omgivet av den vackra naturen.

Vi bor i huvudbyggnadens traditionsrika lokaler med enkel standard.

Program: Information om Parkinson, stresshantering, samtalsgrupper, dans, boxning, musikterapi m.m.

Programledare: Programmet genomförs av fysioterapeut, sjuksköterska, psykolog m.m.
OBS! Om man behöver personlig hjälp måste man ha anhörig/närstående med sig eftersom Österåsen inte har vårdpersonal.

Kostnad: 1 495 kr per person.
Vill ni komma dagen före går det bra mot tilläggskostnad.

Kontakt:
Myrna Åkerblom tel. 070-569 15 29 myrna651@gmail.com
Mona Creutziger tel. 070-663 42 46 monacreutziger@gmail.com
svarar gärna på era frågor.

Anmälan görs till Österåsen tel. 0620-573 00 (från 16 december 2019)
Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är 30 april 2020.

I mån av plats har medlemmar från andra län möjlighet att delta.

Varmt Välkommen
Styrelsen Parkinson Västernorrland


Välkommen till Parkinson Västernorrland

Våra lokala avdelningar: Medelpad, Härnösand och Örnsköldsvik

 

 

Här hittar du information om och av Parkinson Västernorrland. Dess ledning och verksamhet, nyheter och aktualiteter.

Lokala händelser finner du under lokalföreningarnas hemsidor.

Ansvarig för webbsajten och dess innehåll är ordföranden.


Föreningen

Parkinson Västernorrland bildades första april 2015. Tidigare hade Västernorrland två länsföreningar Ångermanland och Medelpad.Styrelserna i de båda föreningarna beslutade 2014 på uppdrag av Parkinsonförbundet att bilda en länsförening Parkinson Västernorrland. Länsföreningen Ångermanland upphörde och länsföreningen Medelpad blev en lokal förening liksom Härnösand och Örnsköldsvik.

 

Parkinson Västernorrland är en sammanslutning av medlemmar under paraplyorganisationen Parkinsonförbundet.

  • Är en självständig juridisk enhet och har en styrelse som väljs varje år vid årsmötet.
  • Skall tillvarata medlemmarnas intressen på länsnivå.
  • Skall utöva intressepolitik genom kontakter med politiker, myndigheter och organisationer i syfte att förbättra villkoren för Parkinsonsjuka i hela länet

Stadgar (pdf)


Årsmöte 24 februari 2019Parkinson Västernorrland hade sitt årsmöte på Hotell Höga Kusten den 24 februari. Det kom 26 medlemmar från länets olika delar. Parkinsonförbundets generalsekreterare Inger Lundgren gästade oss och hon var dagens mötesordförande. Föreningens verksamhet och finanser diskuterades och godkändes utan anmärkning. Ny styrelse 2019 är Roger A Åkerblom ordförande samt ledamöter Anders Eriksson, Myrna A Åkerblom, Gunnar Westin, Mona Creutziger, suppleanter Christer Hellström och Bengt-Axel Hörnqvist, revisor Stig Creutziger och ersättare för revisor Yngve Åsén. Parkinson Västernorrland skall stödja lokalföreningarna i länet samt vara pådrivande i frågor som rör forskning och vård för Parkinsondrabbade. Avgående styrelseledamöter Torsten Sundin och Erik Hansson avtackades med blommor. Erik Hansson utsågs till hedersmedlem, han fick diplom, present och blommor. Inger Lundgren avtackades med blomstercheck och diktbok. Mötet avslutades med en gemensam lunch.

Vid pennan Mona Creutziger

Länk till bilder från Årsmöte 19-02-24 


 

Ditt medlemskap är betydelsefullt


 

Läs Parkinsonfondens Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson


Parkinsonguiden

Parkinsonguiden har till syfte är att:
•     Guida parkinsonpatienter och deras närstående i deras dagliga liv
•     Öka kunskapen i samhället om Parkinsons sjukdom för att kunna verka för patientens rättighet till optimal behandling och bibehållen livskvalitet
•     Införliva utbildningen i de svenska nationella riktlinjerna som en rättighet för alla parkinsonpatienter

Här hittar du Parkinsonguiden