För dig som är ynge med Parkinson

Vill du träffa andra yngre med Parkinson?

Kontakta Maria Lilja   Tel:070-2144598    E-post: mlilja6@icloud.com


 

Styrelse - Kontakta oss


Ordförande

Mona Creutziger
Tel: 070-663 42 46
E-post: monacreutziger@gmail.com 

Ansvarig för föreningens hemsida.

Sekreterare

Myrna A Åkerblom
Tel: 070-569 15 29
Epost: myrna651@gmail.com 


Ledamot

Elisabet Wikander 
Tel: 070-654 32 25
Epost: 
elisabet@wikander.eu

Ledamot

Margit Wiklund 
Tel: 070-6734572 
E
-post: margitviklundhsand@gmail.com

Ledamot

Per Olof Björner 
Tel: 070-3171928 
Epos
t: po.bjorner@outlook.com

Ersättare Ledamot

Monica Gradin 
Tel: 070-6893306 
E
-post: monicagradin1952@gmail.com

Valberedning

Lennart Moberg
Tel: 07 0-1916875   
E-post: moberg.harnosand@gmail.com

Revisor


Yngve Åsén 
Tel: 070-697 10 07 
E-post: ynase001@gmail.com

Revisor ersättare

Torbjörn Gradin     
T
el: 070-350317       
E-poat: torbjorn@brodernagradin.se

 

 

 

Välkommen till Länsföreningen Parkinson Västernorrland

Mailadress: parkinson.vasternorrland@gmail.com


Dags för julquiz

Torsdag 2 december kl 14.00

 

Programmet visas på StorbildsTV på Vuxenskolan nära dig, se adresser nedan. Eller så kan du delta hemifrån via dator, platta eller telefon, en länk kommer via mail.

Här på Vuxenskolan kan vi träffas och umgås över en fika och delta i vårt webb-program på storbilds TV.

i Härnösand            Brunnsgatan 6
i Kramfors               Limstagatan 9
i Sollefteå               Järnvägsgatan 18
i Sundsvall             Thulegatan 5
i Örnsköldsvik       Centralesplanaden 18 

Varmt välkomna.
Vi ses kanske på Vuxenskolan?

 


Det har varit Parkinsondagar på Österåsens Hälsohem/Livsstilsmedicinskt center den 7-8 September 2021.

Österåsens och Parkinson Västernorrland har utarbetat ett program skräddarsytt för personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga.
Plats: Österåsens hälsohem- och livsstilsmedicinskt center i Sollefteå kommun ligger i ett fint område omgivet av den vackra naturen.
Vi bor i huvudbyggnadens traditionsrika lokaler med enkel standard.
Program: Information om Parkinson, stresshantering, samtalsgrupper, dans, boxning m.m.
Programledare: Programmet genomförs av fysioterapeut, sjuksköterska, psykolog m.m.


Vi hoppas att kunna ordna fler Parkinsondagar på Österåsen år 2022.


 

 


Nationella riktlinjer för Parkinsonvård från 2016

Nationella riktlinjer för Parkinson (2016) – klicka

 

 


 

 

              


Lokalföreningar finns i

- Härnösand, Kramfors och Sollefteå

- Medelpad

- Örnsköldsvik


Det hände i höstens Webbprogram

September

Logopederna Lina Ovemar och Isabelle Nordin föreläste om Tal, röst och sväljning vid Parkinson i september

 


 

Läs Parkinsonfondens Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson


Parkinsonguiden

Parkinsonguiden har till syfte är att:
•     Guida parkinsonpatienter och deras närstående i deras dagliga liv
•     Öka kunskapen i samhället om Parkinsons sjukdom för att kunna verka för patientens rättighet till optimal behandling och bibehållen livskvalitet
•     Införliva utbildningen i de svenska nationella riktlinjerna som en rättighet för alla parkinsonpatienter

Här hittar du Parkinsonguiden


Föreningen

Parkinson Västernorrland bildades första april 2015. Tidigare hade Västernorrland två länsföreningar Ångermanland och Medelpad.Styrelserna i de båda föreningarna beslutade 2014 på uppdrag av Parkinsonförbundet att bilda en länsförening Parkinson Västernorrland. Länsföreningen Ångermanland upphörde och länsföreningen Medelpad blev en lokal förening liksom Härnösand och Örnsköldsvik.

Parkinson Västernorrland är en sammanslutning av medlemmar under paraplyorganisationen Parkinsonförbundet.

Är en självständig juridisk enhet och har en styrelse som väljs varje år vid årsmötet.
Skall tillvarata medlemmarnas intressen på länsnivå.
Skall utöva intressepolitik genom kontakter med politiker, myndigheter och organisationer i syfte att förbättra villkoren för Parkinsonsjuka i hela länet.

Stadgar (pdf)