Styrelse - Kontakta oss


Ordförande
Erik Hansson (Medelpad)
Tel: 070-240 30 25
E-post: ragnaralno@gmail.com

Sekreterare

Anders Eriksson (Härnösand)
 
Tel: 070-
595 60 32 
E-post: andersbrunnas@hotmail.se

Kassör
Torsten Sundin (Medelpad)
Tel: 076-853 19 39 

E-post: tsundin3@gmail.com

Ledamot
Yngve Åsén (Medelpad)
Tel: 070-697 10 07
E-post: ynase001@gmail.com

Ledamot

Gunnar Westin (Örnsköldsvik)
Tel: 070-223 36 78
E-post: guggewestin@gmail.com
 
 

Länk till styrelsen i PDF-format »

 

 

 

Välkommen till Parkinson Västernorrland

Våra lokala avdelningar: Medelpad, Härnösand och Örnsköldsvik

 

 

Här hittar du information om och av Parkinson Västernorrland. Dess ledning och verksamhet, nyheter och aktualiteter.

Lokala händelser finner du under lokalföreningarnas hemsidor.

Ansvarig för webbsajten och dess innehåll är ordföranden.


Föreningen

Parkinson Västernorrland bildades första april 2015. Tidigare hade Västernorrland två länsföreningar Ångermanland och Medelpad.Styrelserna i de båda föreningarna beslutade 2014 på uppdrag av Parkinsonförbundet att bilda en länsförening Parkinson Västernorrland. Länsföreningen Ångermanland upphörde och länsföreningen Medelpad blev en lokal förening liksom Härnösand och Örnsköldsvik.

 

Parkinson Västernorrland är en sammanslutning av medlemmar under paraplyorganisationen Parkinsonförbundet.

  • Är en självständig juridisk enhet och har en styrelse som väljs varje år vid årsmötet.
  • Skall tillvarata medlemmarnas intressen på länsnivå.
  • Skall utöva intressepolitik genom kontakter med politiker, myndigheter och organisationer i syfte att förbättra villkoren för Parkinsonsjuka i hela länet

Stadgar (pdf)


Världsparkinsondagen 11 April 2018 på Kulturmagasinet i Sundsvall.


 

Parkinson Västernorrland och Parkinson Medelpad firade Parkinsondagen med Rösten som tema.

Logoped Anna Nilsson från Neuroteamet vid Sundsvalls sjukhus föreläste om Tal och Röst.  Vid Parkinson påverkas röst och tal ofta på något sätt, t.ex. som svagare eller skrovlig röst, entonigt tal, utslätad mimik, hitta ord m.m.

För behandling av Tal och Röst finns tre vägar
-  att träna,
-  att anpassa med t.ex. hjälpmedel
-  att öka delaktighet genom att fortsätta prata.

För att träna röst och tal rekommenderar Anna sång t.ex. Parkinson Medelpads kör för att öva andning, röst, artikulation och mimik. LSVT (Lee Silverman Vioce Treatment) år en träning som logoped med LSVT certifiering ger intensiv under 4 veckor, som visat goda resultat. LSVT behandling finns med i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid Parkinson men det finns ännu inte certifierad logoped i Västernorrland.

Logoped har råd om hur man kan anpassa miljön samt ev. utprovning av hjälpmedel.

Anna poängterar vikten av att öka sin delaktighet. Att inte dra sig undan utan fortsätta livet som tidigare, att prata, -att be om det man behöver, - ta plats, -få ordet, -få tala till punkt o.s.v.  Hon gav även råd om hur omgivningen kan stödja genom att ge tid, hjälpa till med stödord, hjälp till att hålla sig till ämnet och underlätta utan att ta över.

Av Annas inspirerade föreläsning fick vi förklaringar och kunskap samt många praktiska idéer om hur vi kan träna Röst och Tal.

Torsten Sundin avtackade Anna Nilsson med en diktbok skriven av Kurt Edebrant ur vilken han läste en dikt.Linde o
ch Chrisse som ackompanjerades av Heidi Jonsson underhöll. De visade fantastiska prov på röstens möjligheter. Deras show och agerade som Kai Gullmar och Hjördis Schymberg var mycket uppskattat.


Vid pennan Mona Creutziger

Länk till bilder från Världsparkinsondagen 18-04-11 


Parkinson Västernorrland 

höll ordinarie årsmöte enligt stadgarna den 25 februari, 2018 på Hotell Höga Kusten, Nyadal.


Ordförande Erik Hansson hälsade välkommen. Till ordförande för mötet valdes Roger Åkerblom, Bollstabruk. Medlemmar från lokalföreningarna i Härnösand, Medelpad, och Örnsköldsvik deltog. Vid mötet valdes följande medlemmar till styrelsen för år 2018:

Erik Hansson, (Medelpad) Ordförande
Anders Eriksson, (Härnösand) Sekreterare
Torsten Sundin, (Medelpad) Kassör
Gunnar Westin, (Örnsköldsvik) Ledamot
Yngve Åsén, (Medelpad) Ledamot

Som en del av verksamhetsplanen för 2018 diskuterades the formation av en ny lokalförening för medlemmar från Ådalen. Medlemmar från Bollstabruk, Kramfors, och Sollefteå ingår nu i Lokalföreningen Härnösand. Roger Åkerblom, Bollstabruk och Christer Hellström, Sollefteå undersöker möjligheten att bilda Parkinson Ådalen. Som avslutning på mötet bjöds på en god lunch och en strålande dag med utsikt mot Höga Kusten bron.


 

Ditt medlemskap är betydelsefullt


 

Läs Parkinsonfondens Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson


Parkinsonguiden

Parkinsonguiden har till syfte är att:
•     Guida parkinsonpatienter och deras närstående i deras dagliga liv
•     Öka kunskapen i samhället om Parkinsons sjukdom för att kunna verka för patientens rättighet till optimal behandling och bibehållen livskvalitet
•     Införliva utbildningen i de svenska nationella riktlinjerna som en rättighet för alla parkinsonpatienter

Här hittar du Parkinsonguiden