Styrelse - Kontakta oss


Ordförande
Erik Hansson (Medelpad)
Tel: 070-240 30 25
E-post: ragnaralno@gmail.com

Sekreterare
Jörgen Lindberg (Örnsköldsvik)
 Tel: 070-625 92 15 
E-post: 
jorgen.f.lindberg@telia.com

Kassör
Torsten Sundin (Medelpad) Tel: 076-853 19 39 

E-post: tsundin3@gmail.com

Ledamot
Yngve Åsén (Medelpad) Tel: 070-697 10 07
E-post: ynase001@gmail.com

Ledamot
Gunnar Westin (Örnsköldsvik) Tel: 070-223 36 78
E-post: guggewestin@gmail.com
 
 

Länk till styrelsen i PDF-format »

 

 

 

Välkommen till Parkinson Västernorrland

Våra lokala avdelningar: Medelpad, Härnösand och Örnsköldsvik

 

 

Här hittar du information om och av Parkinson Västernorrland. Dess ledning och verksamhet, nyheter och aktualiteter.

Lokala händelser finner du under lokalföreningarnas hemsidor.

Ansvarig för webbsajten och dess innehåll är ordföranden.


Föreningen

Parkinson Västernorrland bildades första april 2015. Tidigare hade Västernorrland två länsföreningar Ångermanland och Medelpad.Styrelserna i de båda föreningarna beslutade 2014 på uppdrag av Parkinsonförbundet att bilda en länsförening Parkinson Västernorrland. Länsföreningen Ångermanland upphörde och länsföreningen Medelpad blev en lokal förening liksom Härnösand och Örnsköldsvik.

 

Parkinson Västernorrland är en sammanslutning av medlemmar under paraplyorganisationen Parkinsonförbundet.

  • Är en självständig juridisk enhet och har en styrelse som väljs varje år vid årsmötet.
  • Skall tillvarata medlemmarnas intressen på länsnivå.
  • Skall utöva intressepolitik genom kontakter med politiker, myndigheter och organisationer i syfte att förbättra villkoren för Parkinsonsjuka i hela länet

Stadgar (pdf)

Årsmöte enligt stadgarna 


Söndag 25 februari, 2018
Kl. 12:00 – 15:00.
Plats: Hotell Höga Kusten, Nyadal
Program: En lätt lunch serveras efter mötet.

För mer Information, kontakta:

Erik Hansson
Ordförande,
Parkinson Västernorrland
Tel: 070-240 3025
E-post: ragnaralno@gmail.com 


Ditt medlemskap är betydelsefullt


 

Läs Parkinsonfondens Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson


Parkinsonguiden

Parkinsonguiden är en hemsida vars syfte är att:
•     Guida Parkinsonpatienter och deras närstående i deras dagliga liv
•     Öka kunskapen i samhället om Parkinsons sjukdom för att kunna verka för patientens rättighet till optimal behandling och bibehållen livskvalitet
•     Införliva utbildningen i de svenska nationella riktlinjerna som en rättighet för alla Parkinsonpatienter

Här hittar du Parkinsonguiden