Styrelse - Kontakta oss


Ordförande

Mona Creutziger
Tel: 070-663 42 46
E-post: monacreutziger@gmail.com 

Ansvarig för föreningens hemsida.

Sekreterare

Myrna A Åkerblom
Tel: 070-569 15 29
Epost: myrna651@gmail.com 


Ledamot

Elisabet Wikander 
Tel: 070-654 32 25
Epost: 
elisabet.wikander@gmail.com

Ledamot

Margit Wiklund 
Tel: 070-6734572 
E
-post: margitviklundhsand@gmail.com

Ledamot

Per Olof Björner 
Tel: 070-3171928 
Epos
t: po.bjorner@outlook.com

Ersättare Ledamot

Monica Gradin 
Tel: 070-6893306 
E
-post: monicagradin1952@gmail.com

Valberedning

Lennart Moberg
Tel: 07 0-1916875   
E-post: moberg.harnosand@gmail.com

Revisor


Yngve Åsén 
Tel: 070-697 10 07 
E-post: ynase001@gmail.com

Revisor ersättare

Torbjörn Gradin     
T
el: 070-350317       
E-poat: torbjorn@brodernagradin.se

 

 

 

Välkommen till Länsföreningen
Parkinson Västernorrland

Mailadress: parkinson.vasternorrland@gmail.com


Vi önskar er alla en skön sommar

       

       Parkinson Västernorrlands styrelse


Vi fortsätter i höst med en digital länsträff i månaden

Under hösten kommer vi att fortsätta med en länsträff på webben en gång i månaden i samarbete med Vuxenskolan. Om pandemiläget tillåter kommer vi dessutom att erbjuda medlemmar att även kunna välja att se vårt program på storbildsskärm och fika tillsammans i samarbete med Vuxenskolan. Vuxenskolan har tillgång till lokaler på fler platser i länet.

Då kommer också troligen länets lokalföreningar igång med sitt vanliga programutbud. Länsföreningens Webb program är ett tillägg till de lokala föreningarnas verksamhet.

Mer infromation kommer

 


Vi har haft tre länsträffar och en studiecirkel på webben under våren år 2021

Vi startade med en föreläsning om Parkinsons sjukdom med Pär Hägglund

Han fortsatte på nästa träff att berätta om  Anhörig stöd.

Och i maj hade vi ett MusikQuiz

          

        Och vi har haft en digital Filmcirkel   

          

        Allt i samarbete med

 

 


Nationella riktlinjer för Parkinsonvård från 2016

Nationella riktlinjer för Parkinson (2016) – klicka

 

November 2020. Brev till Karin Dunberg Smeds.

En av Parkinson Västernorrlands uppgifter är att se till att gällande lagar rörande värd och omsorg tillförsäkras de parkinsonsjuka och deras anhöriga. Bl a. hur Sjukvårdsregionen lever upp till de Nationella riktlinjerna för Parkinsonvård.  Vi har synpunkter på hur Regionen lever upp till de Nationella riktlinjerna. Läs Parkinson Västernorrlands skrivelse till Karin Dunberg Smeds nov 2020 – klicka här

Inget svar har erhållits ännu från Karin Dunberg Smeds den 1 jul 2021.


 

 

 


Vi finns här - Härnösand

Vi finns här - Medelpad

Vi finns här - Örnsköldsvik


 

Läs Parkinsonfondens Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson


Parkinsonguiden

Parkinsonguiden har till syfte är att:
•     Guida parkinsonpatienter och deras närstående i deras dagliga liv
•     Öka kunskapen i samhället om Parkinsons sjukdom för att kunna verka för patientens rättighet till optimal behandling och bibehållen livskvalitet
•     Införliva utbildningen i de svenska nationella riktlinjerna som en rättighet för alla parkinsonpatienter

Här hittar du Parkinsonguiden


Föreningen

Parkinson Västernorrland bildades första april 2015. Tidigare hade Västernorrland två länsföreningar Ångermanland och Medelpad.Styrelserna i de båda föreningarna beslutade 2014 på uppdrag av Parkinsonförbundet att bilda en länsförening Parkinson Västernorrland. Länsföreningen Ångermanland upphörde och länsföreningen Medelpad blev en lokal förening liksom Härnösand och Örnsköldsvik.

Parkinson Västernorrland är en sammanslutning av medlemmar under paraplyorganisationen Parkinsonförbundet.

Är en självständig juridisk enhet och har en styrelse som väljs varje år vid årsmötet.
Skall tillvarata medlemmarnas intressen på länsnivå.
Skall utöva intressepolitik genom kontakter med politiker, myndigheter och organisationer i syfte att förbättra villkoren för Parkinsonsjuka i hela länet.

Stadgar (pdf)