För dig som är ynge med Parkinson

Vill du träffa andra yngre med Parkinson?

Kontakta Maria Lilja   Tel:070-2144598    E-post: mlilja6@icloud.com


 

Styrelse - Kontakta oss


Ordförande

Mona Creutziger
Tel: 070-663 42 46
E-post: monacreutziger@gmail.com 

Ansvarig för föreningens hemsida.

Sekreterare

Myrna A Åkerblom
Tel: 070-569 15 29
Epost: myrna651@gmail.com 


Ledamot

Elisabet Wikander 
Tel: 070-654 32 25
Epost: 
elisabet.wikander@gmail.com

Ledamot

Margit Wiklund 
Tel: 070-6734572 
E
-post: margitviklundhsand@gmail.com

Ledamot

Per Olof Björner 
Tel: 070-3171928 
Epos
t: po.bjorner@outlook.com

Ersättare Ledamot

Monica Gradin 
Tel: 070-6893306 
E
-post: monicagradin1952@gmail.com

Valberedning

Lennart Moberg
Tel: 07 0-1916875   
E-post: moberg.harnosand@gmail.com

Revisor


Yngve Åsén 
Tel: 070-697 10 07 
E-post: ynase001@gmail.com

Revisor ersättare

Torbjörn Gradin     
T
el: 070-350317       
E-poat: torbjorn@brodernagradin.se

 

 

 

Välkommen till Länsföreningen Parkinson Västernorrland

Mailadress: parkinson.vasternorrland@gmail.com


Varför finns inte vi med i Parkinsonregistret?

Webbföreläsning med: Projektkoordinator Ulrika Mundt-Petersen och Professor Per Odin

Torsdag 14 oktober kl 14.00 - ca 15.15

Varför är inga personer med Parkinsons sjukdom från Västernorrland registrerade i det Nationella Parkinsonregistret? 

Det är ett Nationellt Kvalitetsregister för att utvärdera behandlingseffekt och bidra till att utveckla vården för Parkinsons sjukdom som Ulrika Mundt-Pedersen och Per Odin kommer att berätta  mera om.  

Varför ska vi vara med i registret och vad kan vi få ut av att vara med? De kan också svara på våra frågor. Ett bra tillfälle för oss alla att få klarhet. 

Vad innebär det för Parkinsonvården i vårt län att ingen Parkinsonvård från vårt län finns med i utvärderingar eller jämförs med Parlinsonvård i andra delar av landet?

Programmet visas på StorbildsTV på Vuxenskolan nära dig, se adresser nedan. Eller så kan du delta hemifrån via dator, platta eller telefon, en länk kommer via mail.

Här på Vuxenskolan kan vi träffas och umgås över en fika och delta i vårt webb-program på storbilds TV.

i Härnösand            Brunnsgatan 6
i Kramfors               Limstagatan 9
i Sollefteå               Järnvägsgatan 18
i Sundsvall             Thulegatan 5
i Örnsköldsvik       Centralesplanaden 18

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan som har lokaler på många platser i länet.. Vi vill att alla våra medlemmar i länet ska kunna ta del av vårt webb-program. 

Varmt välkomna.
Vi ses kanske på Vuxenskolan?

Fortsatt webbprogram                                   

Torsdag 11 november kl 14.00        

Digitala seniorer. Vad behöver vi lära oss? 

Alexander Nordstrand  Vuxenskolan

Torsdag 2 december kl 14.00

Musikqviz med julstämmning 

Alexander Nordstrand VuxenskolanDet har varit Parkinsondagar på Österåsens Hälsohem/Livsstilsmedicinskt center den 7-8 September 2021.

Österåsens och Parkinson Västernorrland har utarbetat ett program skräddarsytt för personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga.
Plats: Österåsens hälsohem- och livsstilsmedicinskt center i Sollefteå kommun ligger i ett fint område omgivet av den vackra naturen.
Vi bor i huvudbyggnadens traditionsrika lokaler med enkel standard.
Program: Information om Parkinson, stresshantering, samtalsgrupper, dans, boxning m.m.
Programledare: Programmet genomförs av fysioterapeut, sjuksköterska, psykolog m.m.


Vi hoppas att kunna ordna fler Parkinsondagar på Österåsen år 2022.


Ny filmcirkel

Vi välkomnar hösten med filmen En oväntad vänskap (2011), Frankrikes största internationella publiksuccé (2011) och mest framgångsrika film i Tyskland år 2012.

Vad betyder det att delta i filmcirkel? Jo, förutom att se filmen och ”umgås” med andra medlemmar digitalt, får Du möjlighet att diskutera den med andra deltagare.

Nytt i höst! Förutom filmen kommer vi att skicka länk till en video (eller artikel) om pågående Parkinson-relaterade studier till Dig på varje filmcirkelträff. Ca 10 minuter under träffen presenterar vi en förenklad sammanfattning av studien.

Vi träffas engång i månaden i filmcirkeln:
Datum och tid:
onsdag 15 sep kl 10.00 – 11.00
onsdag 13 okt  kl 10.00 – 11.00
onsdag 10 nov kl 10.00 – 11.00

Vi sammarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

Anmäl Dig idag via epost till vasternorrland@sv.se .
Senast anmälningsdag, 10  sep 2021.
Du kan även gå in på SV:s hemsida och anmäla dig därifrån, www.sv.se/vasternorrland

Studieförbundet Vuxenskolan mailar ut tekniska instruktioner och länk för att delta i träffarna.
  
Har Du tekniska frågor om hur Du ansluter till filmcirkeln, ring Vuxenskolan på 010-17 55 580.
Har Du andra frågor om filmcirkeln i sig kan Du skicka epost till Margit, Anita eller Myrna på parkinson.vasternorrland@gmail.com.

Margit, Anita, Myrna /Filmcirkel arbetsgrupp, Parkinson Västernorrland

 

                

 


Nationella riktlinjer för Parkinsonvård från 2016

Nationella riktlinjer för Parkinson (2016) – klicka

 

 


 

 

              


Lokalföreningar finns i

- Härnösand, Kramfors och Sollefteå

- Medelpad

- Örnsköldsvik


Det hände i höstens Webbprogram

September

Logopederna Lina Ovemar och Isabelle Nordin föreläste om Tal, röst och sväljning vid Parkinson i september

 


 

Läs Parkinsonfondens Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson


Parkinsonguiden

Parkinsonguiden har till syfte är att:
•     Guida parkinsonpatienter och deras närstående i deras dagliga liv
•     Öka kunskapen i samhället om Parkinsons sjukdom för att kunna verka för patientens rättighet till optimal behandling och bibehållen livskvalitet
•     Införliva utbildningen i de svenska nationella riktlinjerna som en rättighet för alla parkinsonpatienter

Här hittar du Parkinsonguiden


Föreningen

Parkinson Västernorrland bildades första april 2015. Tidigare hade Västernorrland två länsföreningar Ångermanland och Medelpad.Styrelserna i de båda föreningarna beslutade 2014 på uppdrag av Parkinsonförbundet att bilda en länsförening Parkinson Västernorrland. Länsföreningen Ångermanland upphörde och länsföreningen Medelpad blev en lokal förening liksom Härnösand och Örnsköldsvik.

Parkinson Västernorrland är en sammanslutning av medlemmar under paraplyorganisationen Parkinsonförbundet.

Är en självständig juridisk enhet och har en styrelse som väljs varje år vid årsmötet.
Skall tillvarata medlemmarnas intressen på länsnivå.
Skall utöva intressepolitik genom kontakter med politiker, myndigheter och organisationer i syfte att förbättra villkoren för Parkinsonsjuka i hela länet.

Stadgar (pdf)