Styrelse - Kontakta oss


Ordförande

Mona Creutziger
Tel: 070-663 42 46
E-post: monacreutziger@gmail.com 

Ansvarig för föreningens hemsida.

Sekreterare

Myrna A Åkerblom
Tel: 070-569 15 29
Epost: myrna651@gmail.com 


Ledamot

Elisabet Wikander 
Tel: 070-654 32 25
Epost: 
elisabet.wikander@gmail.com

Ledamot

Margit Wiklund 
Tel: 070-6734572 
E
-post: margitviklundhsand@gmail.com

Ledamot

Per Olof Björner 
Tel: 070-3171928 
Epos
t: po.bjorner@outlook.com

Ersättare Ledamot

Monica Gradin 
Tel: 070-6893306 
E
-post: monicagradin1952@gmail.com

Valberedning

Lennart Moberg
Tel: 07 0-1916875   
E-post: moberg.harnosand@gmail.com

Revisor


Yngve Åsén 
Tel: 070-697 10 07 
E-post: ynase001@gmail.com

Revisor ersättare

Torbjörn Gradin     
T
el: 070-350317       
E-poat: torbjorn@brodernagradin.se

 

 

 

Välkommen till Länsföreningen
Parkinson Västernorrland

Mailadress: parkinson.vasternorrland@gmail.com


MusikQuizz

Musikquizz

Parkinson Västernorrland och Vuxenskolan bjuder in till Muskqvizz

Torsdagen den 6 maj 2021 kl 14.00

Närmre information kommer.

 


Nu träffas vi på webben engång i månaden

Passa på att komma med . Du får hjälp med det tekniska från Vuxenskolan och om du behöver finns telefonstöd från Vuxenskolan.

Nästa månadsmöte är den den 6 maj kl 14.00

 


      Filmcirkel pågår

Med stor glädje inbjuder vi Dig att delta i Parkinson Västernorrlands första filmcirkel. Vi börjar med årets mest omtalade film, Spring Uje spring, som vann Guldbagge för Årets manus, Årets manliga skådespelare och Årets film. 
Vad betyder det att delta i filmcirkel? Jo, förutom att ”umgås” med andra medlemmar via en digital app, får Du möjlighet att uttrycka Dina tankar och känslor om filmen. Till exempel, tyckte Du om filmen? Varför/Varför inte? Det skulle vara kul att "träffa" andra medlemmar i Västernorrland genom filmcirkeln utan att behöva åka någonstans. Bara stanna hemma, ha Din padda, dator eller mobil framför Dig och sitt bekvämt i Din favoritfåtölj, soffa eller stol. Filmcirkel äger rum en gång i månaden i april, maj och juni 2021.


Vill Du delta i filmcirkel?
Anmäl Dig via epost till vasternorrland@sv.se Senast tisdagen, 30 mars 2021.
Du kan även gå in på SV:s hemsida och anmäla dig därifrån, www.sv.se/vasternorrland

Vi träffas:
  onsdag 14 april kl 10.00 – 11.00
  onsdag 12 maj kl 10.00 – 11.00
  onsdag 9 juni kl 10.00 – 11.00
Studieförbundet Vuxenskolan skickar efter din anmälan inbjudan/instruktioner via epost.
Har Du tekniska frågor om hur Du ansluter till filmcirkel kan Du ringa Studieförbundet Vuxenskolan på 010-17 55 580. 
Har Du andra frågor om filmcirkel i sig kan Du skicka epost till Margit, Monica eller Myrna på parkinson.vasternorrland@gmail.com.

 

                 

 


 

Nationella riktlinjer för Parkinsonvård från 2016

Nationella riktlinjer för Parkinson (2016) – klicka


November 2020. Brev till Karin Dunberg Smeds.

En av Parkinson Västernorrlands uppgifter är att se till att gällande lagar rörande värd och omsorg tillförsäkras de parkinsonsjuka och deras anhöriga. Bl a. att Sjukvårdsregionen lever upp till de Nationella riktlinjerna för Parkinsonvård.  

Parkinson Västernorrlands skrivelse till Karin Dunberg Smeds nov 2020 – klicka hä


 

 

 


Vi finns här - Härnösand

Vi finns här - Medelpad

Vi finns här - Örnsköldsvik


 

Läs Parkinsonfondens Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson


Parkinsonguiden

Parkinsonguiden har till syfte är att:
•     Guida parkinsonpatienter och deras närstående i deras dagliga liv
•     Öka kunskapen i samhället om Parkinsons sjukdom för att kunna verka för patientens rättighet till optimal behandling och bibehållen livskvalitet
•     Införliva utbildningen i de svenska nationella riktlinjerna som en rättighet för alla parkinsonpatienter

Här hittar du Parkinsonguiden


Föreningen

Parkinson Västernorrland bildades första april 2015. Tidigare hade Västernorrland två länsföreningar Ångermanland och Medelpad.Styrelserna i de båda föreningarna beslutade 2014 på uppdrag av Parkinsonförbundet att bilda en länsförening Parkinson Västernorrland. Länsföreningen Ångermanland upphörde och länsföreningen Medelpad blev en lokal förening liksom Härnösand och Örnsköldsvik.

Parkinson Västernorrland är en sammanslutning av medlemmar under paraplyorganisationen Parkinsonförbundet.

Är en självständig juridisk enhet och har en styrelse som väljs varje år vid årsmötet.
Skall tillvarata medlemmarnas intressen på länsnivå.
Skall utöva intressepolitik genom kontakter med politiker, myndigheter och organisationer i syfte att förbättra villkoren för Parkinsonsjuka i hela länet.

Stadgar (pdf)