Foto: Inger Molin

 Gå till   Parkinson Västerbotten  

 

Kontaktpersoner

AC-län    Bengt-Erik Johansson  072-234 47 70

Lycksele  Lisbeth Björck  0950-106 95

Skellefteå  Marina Lundmark  0910 - 830 50

Umeå   Bengt-Erik Johansson  072-234 47 70

Nätverket Yngre Parkinson   Annelie Malm 0914 - 400 49