Torsby Startsida

 

Någon lokalförening finns ej för närvarande.

Rehabilitering i Torsby kommun

Parkinsongrupp

Första kontakten:
• Läkarremiss eller överrapportering från kollegor samt att du själv eller din anhörig kan kontakta sjukgymnastiken.
• Bedömningssamtal vid första besöket av sjukgymnast.

Vem vänder sig Parkinsongruppen till:
• Till dig med Parkinson som vill träffa andra samt träna i grupp.
• Du ska kunna gå självständigt eller med hjälpmedel inomhus.

Syfte:
• Få information och kunskap om sin sjukdom.
• Förbättra eller bibehålla din funktion utifrån dina individuella mål.
• Med hjälp av träning ska du öka din förmåga att klara vardagliga situationer så aktivt och funktionellt som möjligt.
• Uppföljning och revidering av hemträningsprogram .
• Stärka din motivation till fortsatt hemträning .
• Få en ökad motivation genom stöd och uppmuntran från de andra gruppmedlemmarna.
• Ge möjlighet att delge varandra erfarenheter.

Upplägg:
• Träning i grupp, ca 10 deltagare. En träningsperiod höst och vår, 1 gång/vecka under 10 veckor. En timme per träningstillfälle. Skriftlig eller muntlig ut­ värdering efter varje träningsperiod.

Innehåll:
Gruppgymnastik med inriktning:
• Sträckövningar
• Sittande/stående gruppgymnastik
• Balans
• Kondition
• Rörlighetsträning och töjningar
• Hjälp till egen träning.


Information/utbildning rörande Parkinsons sjukdom.

Information från andra yrkeskategorier efter behov.

Social samvaro: Gemensam samling i anslutning till varje träningstillfälle .

Denna broschyr är sammanställd av Rehabiliteringsenheten Torsby.
Tel: 0560-474 60
Sjukgymnast Emma Östlund 0560-474 60
Rehabassistent Gudrun Sjögren 0560-474 60
Arbetsterapeut Anette Larsson 0560-474 60