Karlstad Startsida

 

Lokalföreningens styrelse finns här »

Innehållsförteckning finns här »
 

Parkinson Karlstad - Program för hösten 2018

Parkinson Karlstad inbjuder härmed till föreningens höstupptakt  onsdagen den

22 augusti 2018

 

Besök hos Nya Wermlandstidningen

Vi samlas i Nya Wermlandstidningens entré kl 13.30. Vi kommer att bli guidade runt i det nya tidningshuset och först få höra om tidningens historia och sedan visas runt i tryckeriets lokaler för att se hur en tidning kommer till. Efter visningen bjuder NWT på fika.

 

Anmälan om deltagande görs senast den 17 aug till Sonja Sakari på tfn: 054-83 49 78 eller 076-8834978 eller per e-post under adress: sonja@edsgatan.se

 

Välkomna till en intressant tur i NWT:s värld hälsar

styrelsen Parkinson Karlstad

/Sonja Sakari

 

Föreningens höstprogram för övrigt

Ni är alla hjärtligt välkomna till följande månatliga medlemsmöten.

 

Onsdagen den 12 sept. samlas vi i Västerstrandskyrkan kl 13:30 och fortsätter med information om Parkinsons sjukdom och dess symtom och behandlingsformer. Denna gång kommer vi att specifikt prata om medicinering och olika mediciners sätt att verka. Till vår hjälp kommer överläkaren Johan Rådberg från Neurologen på CSK. Han kommer att prata om just mediciner och deras verkan.

 

Onsdagen den 10 okt. samlas vi i Västerstrandskyrkan kl 13:30 och fortsätter med samtal om Parkinsons sjukdom med utgångspunkt från vår egen erfarenhet och boken Parkinson från A till Ö.

 

Onsdagen den 7 nov. samlas vi i Västerstrandskyrkan kl 13:30 och fortsätter med samtal om Parkinsons sjukdom med utgångspunkt från vår egen erfarenhet och boken Parkinson från A till Ö.

 

Fredagen den 7 dec samlas vi i Västerstrandskyrkan kl 15:00 för att fira vår traditionsenliga julfest. Särskild inbjudan till julfesten  kommer att skickas ut i god tid före.

 

 Vi i styrelsen är angelägna om, att ni i möjligaste mån säller upp på våra medlemsmöten. I den grupp, som Parkinson Karlstad utgör finns ca 100 medlemmar (sjuka och anhöriga) inom Karlstad kommun. Dessutom drygt 40 st. i Karlstads grannkommuner. Vi tycker att det borde finnas intresse hos fler än det tjugotal, som brukar komma till våra möten. Vi är också mycket intresserade att få veta vad Ni skulle vilja att vi ägnar tiden åt. Det är för Er skull Vi arbetar.

 

På följande blad redovisar vi de särskilda projekt vi driver utanför våra månadsmöten.

Ni är alla välkomna att delta i den mån ni har möjlighet och det finns plats i resp. grupp.

 

Styrelsen Parkinson Karlstad

/ Sonja Sakari

 

 

 

 

Särskilda projekt under hösten 2018

 

Tisdagen Den 25 sept.kl 10:00-12:00 startar vi en ny omgång i akryl-målning under ledning av Grete Lindström. Platsen blir Långgatan 20 i Karlstad. Kursen vänder sig till de, som inte var med förra gången. Vi får plats med ung. 8 st. deltagare. Skulle det inte finnas 8 st. nya intresserade fyller vi på med ”gamla” deltagare från förra omgången.

Kostnader för kursen, som består av 5 gånger med 2 timmar per gång, står föreningen för, eftersom vi har pengar kvar från förra omgången. 

Anmälan görs till: Sonja Sakari tfn: 054- 83 49 78, eller 076-883 49 78 eller på e-post: sonja@edsgatan.se senast måndagen den 17 sept. 2018.

 

När det gäller boxningsträningen, så har vi gått över till att träna i boxningsklubben BK 1925, som har sina lokaler i idrottshuset på Sundsta.  Där betalar vi inte så hög avgift, bara 250 kr per termin och betalas av var och en som medlemsavgift i boxningsklubben.

Träningen, som är specialanpassad för Parkinsonpatienter, kommer vi att fortsätta med under hösten. Träningen går ut på att träna ballans, koordination, styrka och kondition och består i att träna in olika slagkombinationer mot puta eller sandsäck. Vi som tränar boxning har redan börjat med 3 pass i veckan: mån, ons. och fre.  kl.11:00-12:00. Det är inte för sent att börja träna. De som inte redan tränar anmäl er snarast. Träningsformen är mycket uppskattad av de som provat på.

Såväl ”gamla” som nya deltagare är välkomna. Anmälan om deltagande sker till Sonja Sakari på Tfn: 054- 83 49 78, eller 076-883 49 78 eller e-post sonja@edsgatan.se

 

Den ”dansträning” (träning i koordination, ballans och kondition), som vi drivit i två terminer med 10 st. träningstillfällen varje termin har varit mycket uppskattad. Vi kommer i höst att köra ytterligare en termin. Kostnaden ligger på 800:- per deltagare vid 10 st i gruppen. Terminen omfattar 10 st. träningstillfällen på vardera 1 tim. med start i början av sept. Max antal deltagare i gruppen 10-12 st. Kostnad 300:-/person. Resten står föreningen för.

Anmälan om deltagande görs till Arne Grahn tfn: 070- 601 61 92, eller e-post arngra@telia.com senast måndagen den 27 aug.2018. Vid anmälan får ni exakt besked om vilken dag i veckan och vilken tid som gäller.

 

 

Obs !

Om det finns någon i medlemskåren, som kan tänka sig att ställa upp som jour på Resurscentrum i Karlstad ta kontakt med Marianne Eurén på tfn: 054-52 53 03 eller 073-050 94 33. Det gäller passning av kafeterian under 2 tim två gånger under hösten.

 

Parkinson Värmland

/ Sonja Sakari

 

 

 

 

 

 

Länkar

Värmland startsida

Karlstad

Kristinehamn

Kontakta oss

 

 

 

 

Webbansvarig: Hans Forsberg
(Vill du skicka ett mejl med förslag
till förbättringar eller någon annat
önskemål kan du klicka på namnet.
Fungerar inte detta skickar du mejlet till
hans.forsberg@live.com)

Sidan uppdaterad: 2018-01-21