Värmland Startsida

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

 

 

Du har nu kommit till Länsföreningen Värmlands startsida. En av länsföreningens uppgifter är att stimulera bildandet av lokalföreningar och kontakten mellan dessa och länsföreningen. Länsföreningen ska tillvarata de parkinsonsjukas intressen och samarbeta med landstinget och neurologkliniken. Föreningen arrangerar två medlemsmöten med "kunskapsberikande inslag" varje år. För att titta på länsföreningens verksamhetsplan klickar du här »

 

I den högra spalten finns länkar till de olika lokalföreningarna. Vill du delta i någon lokalförenings arbete eller har förslag till aktiviteter finns namn, telefonnummer och epostadresser här »
Alla medlemmar i Parkinson Värmland är välkomna till alla lokalföreningars aktiviteter. Kontrollera bara om det behövs någon förhandsanmälan.
 

Allmän information om Parkinsons sjukdom finns på sajten 1177. Du kommer dit om du klickar här »

 

Det finns ett vårdprogram för patienter med Parkinsons sjukdom i Värmland. Den aktuella versionen är version 2. Du kommer till texten om du klickar här » eller här »

 

Några kloka råd om Parkinsons sjukdom hittar du här »


Nätverket för personer i yrkesverksam ålder med Parkinson, NYP, har en representant i Värmland. Namn, telefon och mejladress finns här »
Vill du läsa mer om NYP kan du klicka här »
 

Ett möte har hållits mellan företrädare för Parkinson Värmland och neurologkliniken 2012-11-05 för att diskutera hur vården på neurologkliniken ska bli så bra som möjligt i samband med medicinjustering. Marianne Haasmas beskrivning av mötet och vad man kom fram till kan du läsa här »


Om du har synpunkter eller klagomål på något inom vården vänder du dig i första hand till personalen på den mottagning eller avdelning, där du blivit behandlad. Hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) finns råd om vart du skall vända dig vid klagomål på vården. IVO´s hemsida kan du läsa om du klickar här »
Inom varje landsting finns en patientnämnd, som du också kan vända dig till. Klicka här » för att komma till Patientnämnden inom Landstinget i Värmland.
 

Parkinsonguiden finns här »

På Världsparkinsondagen 11/4 -13 presenterades internetsajten Parkinsonguiden, som ger objektiv information om Parkinsons sjukdom för både sjuka och anhöriga. Du kan klicka här » för att komma till guiden.

 

En innehållsförteckning för länsföreningens webbplats finns här »

 Program hösten 2017

Teaterresa 20 augusti 2017 
"Charlotte Löwensköld" i Berättarladan vid Rottneros.

Parkinson Värmland subventionerar en resa till Berättarladan 20/8. Kostnad 200 kr för föreställningen och 160 kr för mat i pausen. 
(I priset ingår bussresa från Kristinehamn, Karlstad och Kil.) Bussresan är tyvärr inställd pga för få anmälda. Sonja ordnar med samåkning.
Anmälan till Sonja Sakari senast 27 maj (tel 054-834978 eller 070-6687989 eller e-post sonja@edsgatan.se).
Avgiften 200 eller 360 kr sätts samtidigt in på bg 475-4016. Glöm inte att ange avsändare!

 

Teaterresa 26 november 2017
"Evig Jul" på Wermland Opera

De är tillbaka - äldre, argare och galnare än någonsin. Men fortfarande evigt unga!

Härmed inbjuds du till ovanstående föreställning på
Stora Teatern i Karlstad den 26 nov. 2017

Tid: Den 26 nov. kl 15:00   Plats: Teatern i Karlstad. Kostnad 150: - per medlem. Icke medlemmar 315: -. Pengarna inbetalas på bankgiro nr: 475-4016 i samband med anmälan.
Anmälan om deltagande görs till Sonja Sakari per tfn 054-83 49 78 eller e-post sonja.sakari@telia.com. senast den söndagen den 12 nov.

Resor till förställningen sker med egen bil och samåkning rekommenderas. Ersättning utgår med 5:-/mil och person. Bilägaren skickar reseräkning till Sune Andersson med uppgift om vilka som åkt i bilen under adress Vreten 4, 68141 Kristinehamn eller per e-post under adressen 1433andersson@telia.com.
 

Per Ghatan 8 november 2017

Onsdag 8 november 2017 kl 14:30 - 16:15 i Sessionssalen, Bibliotekshuset, Karlstad

Per Ghatan från Akademiska sjukhuset i Uppsala föreläser under rubriken

"Parkinsons sjukdom - ett mikro- och makroperspektiv på behandling och rehabilitering, idag och i morgon."

 


 

Diverse

Lär dig bemästra vardagen!

Patient- och närståendeutbildning tillsammans med erfarna brukare. För att se ett kortfattat informationsmaterial i pdf-format klickar du här »

Socialstyrelsen har gett ut en informationsskrift om Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet, som behandlar verksamheten i Värmland. Du kan läsa skriften om du klickar här »

 

Årets Parkinsonteam 2014

Parkinsonförbundet har utsett Parkinsonteamet på neurologkliniken vid CSK till "Årets Parkinsonteam". Vid en högtidlig ceremoni den 15 september överlämnade förbundets ordförande Bo Jäghult ett hedersdiplom till Parkinsonteamet. Landstinget representerades av bl a landstingsdirektören Gunilla Andersson och landstingsrådet Elisabeth Kihlström. Även divisionschefen Henrik Svensson med flera var på plats. Några från Parkinson Värmland deltog också liksom två medlemmar från styrelsen för Parkinson Västmanland, Eva Strandell och Gärd Olsson.

Hedersdiplomet kommer att sättas upp på neurologmottagningen.

 

Från vänster ses klinikchef Marita Toreheim Kase, kurator Margareta Tauberman, överläkare Johan Rådberg, sjuksköterska Urban Sundin, sjuksköterska Berit Löved, kurator Judith Strömdahl, sjukgymnast Britt-Marie Eriksson, sjuksköterska Christina Bjerke och Parkinsonförbundets ordförande Bo Jäghult. Arbetsterapeut Agneta Leijon-Hjalmarsson kunde inte delta.

 

Länkar

Värmland startsida

Karlstad

Kristinehamn

Kontakta oss

Värmland Information om Parkinson på 1177

Värmland Vårdprogram Parkinson

Parkinsonguiden

Värmland Innehåll

 

 

 

 

Webbansvarig: Hans Forsberg
(Vill du skicka ett mejl med förslag
till förbättringar eller någon annat
önskemål kan du klicka på namnet.
Fungerar inte detta skickar du mejlet till
hans.forsberg@live.com)

Sidan uppdaterad: 2017-10-15