UPPSALA STYRELSEN 2017

Ordförande Terje Helland

tel. 070-579 13 79

e-post: helland@telia.com


Vice Ordförande Göran Einarsson

tel. 018-254442 mobil 070-3392571

e-post: gevvsab@yahoo.se


Sekreterare Bertil Jansson

tel. 018-32 60 07 mobil 070-60 59 444

e-post: bertilja@algonet.se


Kassör Ewa Waites  
tel. 070-735 62 78

e-post: ewa@waites.se


Ledamot Jan Stenberg

tel. 018-50 16 69

e-post: janoeva.stenberg@gmail.com


Ledamot Harry Lundström

tel. 018-32 89 41

e-post: nilsharry30@gmail.com


Ledamot Torbjörn Harbom

tel. 0295-61285 mobil 0705-290189

e-post: t.harbom@gmail.com


Suppleant Olaug Rekdal tel.018-52 66 40

e-post: olaug.rekdal@comhem.se


Suppleant  Monica Jansson

tel 018-240878 mobil: 0703-112399

e-post:  hojmoj@telia.com


Rehabilitering
- en fråga som engagerar -

Temat för mars månadsmöte  var rehabilitering vid Akademiska sjukhuset.  Idag och i framtiden. Från Ackis deltog Rose-Marie Brundin minnes-  och gereatrikmottagningen,  Diana Marcusson neuromottagningen samt Cathrine Göransson rehabmedicinska  avdelningen. Mötet hade lockat ett 60-tal deltagare.
Inriktningen för de olika verksamheterna presenterades.  Ett stort antal frågor ställdes och synpunkter lämnades, naturligt nog framför allt kring var och hur parkinsonsjuka kommer in.
Några frågor var gemensamma och återkom vid beskrivning av de olika verksamheterna.
Betydelsen av att jobba i team där olika kompetenser ingår präglar alla verksamheter.  Ett exempel på när detta är angeläget är de Parkinsondagar, främst för nysjuka, som Ackis genomför. Där deltar
• Läkare
• Sjuksköterska
• Sjukgymnast
• Arbetsterapeut
• Dietist
• Kurator
• Logoped
Vill man som patient få kontakt med någon speciell funktion behöver man remiss (undantag för kurator).
Akermodellen nämndes (utvecklats i Norge) som exempel på arbete i grupp. Här bildar personal, den sjuke samt anhöriga grupper med patienten i centrum. Modellen har ännu inte använts vid ”våra” mottagningar.
En fråga som visade sig angelägen för mötesdeltagarna är bristande tillgänglighet. Ett stort antal exempel gavs från åhörarna på svårigheter att nå fram till neurologen, framför allt till den person man söker, oftast läkare eller Parkinsonsköterska. Det är en process i flera led. För en Parkinsonsjuk kan det vara en stor ansträngning bara att ringa upp och förklara sitt ärende. Och det är inte alls är ovanligt att svaret blir att alla telefontider är slut och du ombeds återkomma nästa dag. En fråga om hur många som använt sig av e-tjänsten ”Mina vårdkontakter” besvarades med 4 händer upp i luften. Det finns exempel på att liknande system kan fungera tillfredsställande .
Vi fick också veta att de två Parkinsonsköterskorna, Diana Marcusson och Agneta Gustafasson, båda jobbar 40 % med parkinson, dvs det finns en total resurs om 80 %. Många hade undringar om detta räcker.
Från Ackis sida pekade man också på att man jobbar med att förbättra rehab-verksamheten. Bland annat behöver samarbetet inom öppenvården förbättras. Men det behövs också en samverkan mellan olika huvudmän. Kommunen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen är på olika sätt viktiga i ett rehabiliteringsarbete. Diskussion om framtida rehabCentrum pågår inom Ackis. Underlag har tagits fram som ska diskuteras vidare. Ännu har inte frågan nått den politiska ledningen.
Vilka insatser för rehabilitering kan vi som parkinsonpatienter förvänta oss i framtiden? Resurserna är begränsade och gruppen är knappast prioriterad.  Ett sätt att påverka diskussionen och besluten kan vara att beskriva patientens behov. Risken är annars att besluten inte grundas på en allsidig belysning av situationen utan enbart på underlag som tagits fram av de som jobbar inom vården.
 

 


Hemsidan uppdaterad 2018-01-02 /GE

Välkommen till Uppsala Parkinsonförening

Hej, jag vill hälsa dig hjärtligt välkommen till Uppsala Parkinsonförenings hemsida

Här hoppas jag att du snabbt och enkelt ska få svar på dina frågor och hitta den information du söker om Parkinson. Du som själv är sjuk, dina anhöriga, arbetskamrater, vårdpersonal m.fl. Välkommen!

Terje Helland

Ordförande Uppsala Parkinsonförening


NYP– INFORMATION

NYP som är en speciell grupp inom föreningen står för NÄTVERK FÖR YNGRE YRKESVERSAMMA MED PARKINSON och vänder sig till dig som fortfarande arbetar. Syftet med gruppen är att ge stöd åt yngre  med familj och ensamstående och ge möjlighet att träffa andra som är i samma situation och har sällskap av Mr P. Vi pratar om allt mellan himmel och jord under lättsamma former. Tipsar om hur man informerar t.ex. en arbetsgivare som inte vet vad Parkinson är. Vi äter en bit mat och tar en öl eller bara en fika.

Nästa träff är onsdag 24 januari kl. 18.00
Plats: Restaurang LUCULLUS vid Sivia torg
Anmälan (för bokning av bord) till:
Britt-Marie Eriksson
Mobil: 070-527 84 10 mail: nyp.uppsala@gmail.com


Uppsala Parkinsonförening
————————————————

ÅRSMÖTE
TORSDAG 8 FEBRUARI KL. 16.00
STORGATAN 11
 
PROGRAM:
SEDVANLIGA ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

ÖVRIGA PROGRAMPUNKTER EJ FASTSTÄLLDA 

 Motioner skall vara styrelsen tillhanda 14 dagar före årsmötet

VI BJUDER PÅ FIKA MED FRALLA
VÄLKOMNA

 Vi firar att Uppsala Parkinsonförening fyller 10 år. Det är lång tid 10 år, men det känns som i går när vi satt ett gäng entuseaster i källaren vid ”Hjorten” och filade på stadgar för den nya föreningen.
Syftet med att bilda en lokal förening i Uppsala var att komma närmare medlemmarna och det tycker jag vi lyckats med. Månadsmötena är i regel välbesökta. En annan pådrivande orsak var att för att få det futtiga kommunala bidraget så måste föreningen ha sitt säte i kommunen. Uppsala Parkinsonförening omfattar  Östhammar, Tierp, Älvkarleby, Heby och Knivsta kommuner. Vi får endast bidrag för   medlemmar bosatta i Uppsala. Ett problem är att komponera program som intresserar. Men det kanske är en bisak. Det viktigaste är fikapausen då det bildas grupper där man byter erfarenheter och ger varandra tips som underlättar vardagen.
Vi har även gjort utflykter. T ex.  Linneträdgården, Bror Hjorts hus, Guidad visning av UKK m.m.  Det har genom åren varit ett varierande utbud av föreläsningar och underhållning. Det har varit 10  goda år. Nu är det dags att se framåt.

Vi har några frågor som du kanske kan hjälpa oss att få svar på.

Hur vill du ha månadsmötena? Är det rätt dag och tid—program
Hur blir vi intressantare för de som inte är medlemmar?
Hur tillgodoser vi de som bor utanför Uppsalas tätort?

Har du synpunkter eller ideer om förnyelse maila till: parkinson.uppsala@gmail.com eller ring Terje 070-579 13 79


Läs Bernt Johansson och Terje Hellands artikel om Parkinsonvård

Klicka på länken

http://mobil.unt.se/asikt/debatt/parkinsonpatienter-far-inte-ratt-vard-4609820.aspx


  Nytt infoblad under medlemsinfo


                 Rehabgymnastik  våren 2018 Vårdcentralen Centrum

Start Måndag 8/1 13,00-14,00 och Tisdag 9/1 kl. 13.15- 14.15    

För närvarande är det 2 grupper  med 10 deltagare var . Vi har några som står i kö för en plats. Vid tillräckligt många i kö kan vi starta ytterligare en grupp.                   

Är du intresserad att vara med. Då skall du kontakta Göran Einarsson 070-339 25 71 eller e-post (helst):gevvsab@yahoo.se.

Följande uppgifter skall lämnas: Namn adress, födelsedagsdatum, telefonnummer. mobilnummer, e-postadress samt önskemå om dag (måndag eller tisdag). Höstterminen börjar måndag 4/9 och tisdag 5/9. Grupperna kommer att bestå av högst 10 personer. 


NYP- Nätverk för Yngre, yrkesverksamma med

Parkinsons sjukdom

Kontaktpersonl:

Britt-Marie Eriksson tel. 070-527 84 10,

e-post: nyp.uppsala@gmail.com


Q-vinnor med Parkinson

Är tills vidare vilande. Är du intresserad av  att få igång aktiviteten igen hör av dig till

Kontaktperson: Ann Segerberg

tel. 018-463313 mail: ann.segerberg@hotmail.com


Kontaktperson för anhörigfrågor

Olaug Rekdal tel. 018-526640, mail: olaug.rekdal@comhem.se


.Parkinsonrehab-gymnastik återkommer i vår 

Start måndag 8/1 och tisdag 9/1

 Om allt går som vi hoppas blir det en fortsättning på rehabgympan. Kostnad 150:- per tillfälle. Omfattas av högkostnadsskyddet. Resor t.o.r vårdcentralen går som sjukresor och omfattas också av högkostnadsskyddet. Intresseanmälan i mån av plats till  Göran Einarsson 070-3392571, gevvsab@yahoo.se


 

  <-- Klicka här

Kommer snart

 

Januari 2016
Februari 2016
Mars 2017
April 2017
Maj 2017
Augusti 2017
September 2015
Oktober 2017
November 2017
December 2017

 


Ansvariga för hemsidan:

Ewa Waites

 e-post: ewa@waites.se mobil 0707-35 62 78

Göran Einarsson

e-post: gevvsab@yahoo.se 0703-39 25 71


Ordet är fritt - ordet är ditt!


Man måste inte vara en modern Shakespeare, Strindberg eller Astrid Lindgren. Gör som Björn Ranelid - ställ dig upp och börja låta orden rinna fram utan spärrar. Det kan bli riktigt bra! Och nog har vi mycket att tycka till om. Ibland känns det som om man lever två parallella liv inklämda i en existens. Vi går till jobb och aktiviteter och tragglar med vardagens vanliga besvär. Men när dagen redan är full av bestyr så kommer för oss med P nästa dimension då vi ska jaga läkare, vårdtider, rehabträning m.m. Det finns många positiva satsningar också, dem ska man inte glömma bort utan lyfta fram och applådera. T.ex. att ordna dansträffar - träning och kanske en stilla flört på samma gång!
Vi behöver alla släppa loss åsikter om det som påverkar vår tillvaro, både bra och dåligt. Ett stilla mummel kan växa till ett starkt vrål som får mottagaren/åhöraren att reagera. Det behövs både små och stora utbrott och de får gärna komma tätt.
Så utnyttja de platser som finns för verbala jordbävningar och tsunamin. Börja här i vårt medlemsblad, skicka in ditt alster till Göran Einarsson på gevvsab@yahoo.se.


Gör din röst hörd!