Styrelsen i Parkinson Norrtälje 2019

Ordförande:

Olle Undmark tel.070-2464959 e-post: olle.und@hotmail.com


Vice ordförande

Bengt Stegemo tel. 0736-233508


Sekreterare

Kerstin Jansson tel. 0176-13409 eller 070-2008928


Kassör och medlemsansvarig

Kersti Ahlberg tel. 0176-13339 eller 0705-893339


Ledamöter

Gunilla Hallén tel. 0175-21335

Per Hall tel.0176-55792

Pia Undmark tel.070-3289523


Suppleanter

Margareta Karlsson tel. 0175-71283


Valberedning

Mona Hall tel. 0176-55792

Göran Jansson tel. 0176-13409


 

 

VÄLKOMMEN TILL NORRTÄLJE PARKINSONFÖRENING 

I SAMARBETE MED ABF Norrtälje

Hamnvägen 12

761 32 Norrtälje

Här hittar du information om verksamheten i Norrtälje Parkinsonförening

För att kolla om hemsidan är uppdaterad kan du trycka på tangenten F5

Hemsidan senast uppdaterad 2018-09-06/EW


 

Föreningen verkar för att parkinsonsjuka och anhöriga i Norrtälje har en mötesplats där de får information och har möjlighet att träffa likasinnade. Detta sker bl.a. genom att föreningen anordnar samtalsträffar, medlemsmöten och utflykter. Ordförande och vice ordförande i föreningen deltar aktivt i samarbete med Norrtälje kommun och Tiohundra avseende frågor som rör funktionshindrade och äldre.

Våra medlemsmöten har vi i stora samlingssalen, ROS, Hamnvägen 12, Norrtälje. Ordinarie tid kl 13.00 - 15.00. Där bjuder vi på kaffe och smörgås och har lotterier


Parkinsonföreningen i Norrtälje

Vårprogramet 2019

I samarbete med AB F Norrtälje

Våra medlemsmöten har vi i stora samlingssalen på ROS Hamngatan 12 Norrtälje Måndagar kl. 13.00--15.00
Där bjuder vi på kaffe och smörgås och har lotterier

11 Februari  ÅRSMÖTE Sara Andersson, Kommunförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, informerar om Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer  i Norrtälje.

18  Mars   Lars Gunnar Wiklund sjunger och spelar Gunnar Wiklunds låtar.

29  April  Vi får besök av arbetsterapeut Malin Malmlund och fysioterapeut Claes Häggqvist som kommer att informera om olika hjälpmedel

3  Juni  Vi gör en utflykt med buss till Wira bruk där vi äter lunch och får en guidning. Samling kl 11 vid bussplan/biblioteket. Återkomst ca 16. Medlem 100 kr, övriga 200 kr.

Anmälan till Per Hall tel 0176-55792 senast 27 maj

VÄLKOMNA                                                                 STYRELSEN


 Parkinsonskola Del 1 våren 2019 

Under våren startar en ny Parkinsonskola del 1 för både Parkinsonsjuka och anhöriga med Bengt Stegemo och Olle Undmark som ledare. Under träffarna fördjupas diskussionerna om bland annat motoriska och icke-motoriska symtom för Parkinson. I kursen ingår också information om mat och medicin.

Vi håller till på ROS, plan 4 (hiss till höger om huvudentrén), Hamnvägen 12, Norrtälje. Träffarna är måndagarna 18 och 25 februari, 4, 11, 25 mars samt 1 och 8 april kl 14.30-16.45. Kursen är avgiftsfri. .

Anmälan till Olle snarast eller senast på årsmötet tel. 070-246 49 59


Pingis   Pingisspelande börjar fredagen den 11 januari kl 10.00 på ROS.     Kontakta Göran Jansson tel 0176-13409 eller Håkan Jonsson tel  070-692 83 75 för information. Att spela pingis ger en bra balansträning och trevlig samvaro


Samtalscirklar 
för Parkinsonsjuka respektive Anhöriga
Under våren startar två samtalscirklar. Den ena leds av Olle Undmark och   är för Parkinsonsjuka. Samtidigt leds en cirkel av Pia Undmark för Anhöriga.Vi håller till på ROS plan 4 (hiss till höger om huvudentrén), Hamnvägen 12, Norrtälje i de två mindre samlingsrummen. Rum 3 och 5.
Träffarna är fredagarna 18 jan 1 och 23 februari, 8 och 29 mars, 12 och 26 april samt 10 och 31 maj kl 13.00-14.30.

Anmälan görs till Olle tel 070-246 49 59 eller Pia tel 070-328 95 23


Parkinsonteamet Tiohundra

Logoped, fysioterapeut och dietistnås via Öppen rehab tel. 0176-326444

Vi kan få hjälp med röstträning, sjukgymnastik och diet.

 


            

Roslagens sjukgymnastik

Kan erbjuda sjukgymnastik i grupp en gång i veckan för patienter med Parkinsons sjukdom. Du som är intresserad, hör av dig till sjukgymnast Elisabet Jibrandt på telefonnummer 0176-174 20