Styrelsen i Parkinson Norrtälje 2017

Ordförande:

Olle Undmark tel.070-2464959 e-post: olle.und@hotmail.com


Vice ordförande

Bengt Stegemo tel. 0736-233508


Sekreterare

Kerstin Jansson tel. 0176-13409 eller 070-2008928


Kassör och medlemsansvarig

Kersti Ahlberg tel. 0176-13339 eller 0705-893339


Ledamöter

Britt Andersson tel. 0176-229332

Per Hall tel.0176-55792

Pia Undmark tel.070-3289523


Suppleanter

Gunilla Hallén tel. 0175-21335

Margareta Karlsson tel. 0175-71283


Valberedning

Mona Hall tel. 0176-55792

Göran Jansson tel. 0176-13409


 

 

VÄLKOMMEN TILL NORRTÄLJE PARKINSONFÖRENING 

I SAMARBETE MED ABF Norrtälje

Hamnvägen 12

761 32 Norrtälje

Här hittar du information om verksamheten i Norrtälje Parkinsonförening

För att kolla om hemsidan är uppdaterad kan du trycka på tangenten F5

Hemsidan senast uppdaterad 2017-07-14/GE


 

Föreningen verkar för att parkinsonsjuka och anhöriga i Norrtälje har en mötesplats där de får information och har möjlighet att träffa likasinnade. Detta sker bl.a. genom att föreningen anordnar samtalsträffar, medlemsmöten och utflykter. Ordförande och vice ordförande i föreningen deltar aktivt i samarbete med Norrtälje kommun och Tiohundra avseende frågor som rör funktionshindrade och äldre.

Våra medlemsmöten har vi i stora samlingssalen, ROS, Hamnvägen 12, Norrtälje. Ordinarie tid kl 13.00 - 15.00. Där bjuder vi på kaffe och smörgås och har lotterier


TREVLIG SOMMAR


HÖSTENS PROGRAM 2017

Våra medlemsmöten har vi i stora samlingssalen på ROS
kl. 13.00--15.00
Där bjuder vi på kaffe och smörgås och har lotterier

28 augusti: Vi har vårt första möte för hösten. Ola Pettersson kommer ochspelar gitarr och sjunger för oss. Anki Redholm informerar    om höstens röstträning.


26 september: Vi gör en utflykt med buss till Lövsta bruk där vi får en           guidning och äter lunch. Närmare info vid medlemsmötet den  28 augusti och i Norrteljetidningen.

16 oktober: Ulla och Björn Källberg kommer och berättar och visar bilder  från sin resa med Hurtigrutten i Norge.

13 november: Apoteket Kronan besöker oss berättar om sin verksamhet och vad de kan erbjuda.

11 december  Vi äter en jultallrik och betalar själva 100 kr resten bjuder föreningen på. Sång och musik med våra tomtar och lotteri    med fina vinster. Anmälan till Olle Undmark 070-246 49 59  eller 0176-23 95 23  senast den 1 december.

VÄLKOMNA      STYRELSEN


Parkinsonföreningen i Norrtälje i samarbete med        ABF Norrtälje

Parkinsonskola Del 2 hösten 2017
 Under hösten startar en ny Parkinsonskola del 2 för både Parkinsonsjuka ochanhöriga med Bengt Stegemo och Olle Undmark som ledare. Under träffarna fördjupas diskussionerna om bland annat motoriska och icke-motoriska          symtom för Parkinson. I kursen ingår också information om mat och medicin.

Vi håller till på ROS, plan 4 (hiss till höger om huvudentrén), Hamnvägen 12, Norrtälje. Träffarna är kl 13.00–15.15 med start 11 september. Vi träffas  under 4 måndagar. Kursen är avgiftsfri.

Anmälan till Olle Undmark tel. 0176-23 95 23 el. 070-246 49 59 senast den  1 september.


 

Roslagens sjukgymnastik

Kan erbjuda sjukgymnastik i grupp en gång i veckan för patienter med Parkinsons sjukdom. Du som är intresserad, hör av dig till sjukgymnast Elisabet Jibrandt på telefonnummer 0176-174 20


Röstträning hösten 2017
Logoped Anki Redholm kommer att leda grupp i röstträning på ROS plan 4. Remiss behövs.  Anmäl intresse snarast till Anki för närmare information tel 0729-434 009


Tisdagsträffar hösten 2017
Vi har våra träffar på Café Hörnan och träffas tisdagar kl 14.30 för en gemensam prat- och fikastund. Vi träffas igen i september samma tid och samma plats (kl 14.30 på Café Hörnan)Pingis hösten 2017
Föreningen har bokat tid i lokalen på plan 4 ROS fredagar mellan 10 och 12.. Höstens pingisspelande börjar fredagen den 1 september kl. 10  Närmare upplysningar lämnas av Bengt Stegemo tel. 0736-233508 eller Göran Jansson 0176-134 09