Styrelsen i Parkinson Norrtälje 2021

Ordförande:

Olle Undmark tel.070-2464959 e-post: olle.und@hotmail.com


Vice ordförande

Per Hall  tel. 0176-55792


Sekreterare

Kerstin Jansson tel. 070-2008928


Kassör 

Kersti Ahlberg tel. 0705-893339


Ledamöter

Gunilla Hallén tel. 0175-21335

Pia Undmark tel.070-3289523

Gun-Britt Hedberg tel. 070-5387334


Suppleanter

Margaretha Karlsson tel. 0175-71283

Marita Jansson  tel. 0722-529863


 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL NORRTÄLJE PARKINSONFÖRENING 

I SAMARBETE MED ABF Norrtälje

Hamnvägen 12

761 32 Norrtälje


Här hittar du information om verksamheten i Norrtälje Parkinsonförening

För att kolla om hemsidan är uppdaterad kan du trycka på tangenten F5

 


Föreningen verkar för att parkinsonsjuka och anhöriga i Norrtälje har en mötesplats där de får information och har möjlighet att träffa likasinnade. Detta sker bl.a. genom att föreningen anordnar samtalsträffar, medlemsmöten och utflykter. Ordförande och vice ordförande i föreningen deltar aktivt i samarbete med Norrtälje kommun och Tiohundra avseende frågor som rör funktionshindrade och äldre.

Våra medlemsmöten har vi i stora samlingssalen, ROS, Hamnvägen 12, Norrtälje. Ordinarie tid kl 13.00 - 15.00. Där bjuder vi på kaffe och smörgås och har lotterier


Parkinsonteamet Tiohundra

Logoped, fysioterapeut och dietistnås via Öppen rehab tel. 0176-326444

Vi kan få hjälp med röstträning, sjukgymnastik och diet.

 


Parkinsonföreningen i Norrtälje

Höstprogram 2021

I samarbete med ABF Norrtälje

Efter ett långt uppehåll hoppas vi nu kunna ses igen, kanske inte riktigt som tidigare, men träffas och umgås under trivsamma förhållanden.

 Våra medlemsmöten har vi i stora samlingssalen på ROS kl. 13.00--15.00,  där vi bjuder på kaffe och smörgås och har lotteri.

17 september: 

Vi har vårt första möte för hösten då vi träffas, umgås, har trevligt  och  pratar  om våra upplevelser under de gångna 18 månaderna. Föreningen bjuder på lite extra gott till fikat.    Vi vill ha anmälan senast den 12 september till Pia Undmark 070-328 95 23.

15 oktober: 

Vi får besök av Jack Spira från Sensidose som bland annat kommer att berätta om nya mediciner som påverkar själva  sjukdomsförloppet och inte bara är symptomlindrande.

19 november:  Michael Blum underhåller med sång, musik och berättelser.
 
10  december 

Vi äter en jullandgång med gott tillbehör och betalar själva 100 kr resten bjuder föreningen på. Sång och musik och lotteri med   fina vinster.  Anmälan till Olle Undmark 070-246 49 59 senast den 3 december.

Välkomna Styrelsen


Parkinsonskola Del 1 hösten 2021  

Under hösten startar en ny Parkinsonskola del 1 för både Parkinsonsjuka och anhöriga med  Olle Undmark som ledare och Pia Undmark som assistent. Under träffarna diskuteras bland annat motoriska och icke-motoriska symtom för Parkinson. I kursen ingår också information om mat och medicin.
Vi håller till på ROS, plan 4 (hiss till höger om huvudentrén), Hamnvägen 12, Norrtälje. Kursen är måndagarna 20 och 27 sept, 4, 18 och 25 oktober och 1 nov kl 13.00–15.30 med en fikapaus. Kursen är avgiftsfri. Anmälan till Olle tel  070-246 49 59 snarast eller senast den 17 september.


Samtalscirklar 

för Parkinsonsjuka respektive Anhöriga

Under hösten startar våra samtalscirklar igen. Den ena leds av Olle Undmark och är för Parkinsonsjuka. Samtidigt leds en cirkel av Pia Undmark för  Anhöriga/Närstående. Vi håller till på ROS plan 4 (hiss till  höger om huvud entrén), Hamnvägen 12, Norrtälje fredagarna 1 och 29 okt,12 nov och 3 dec kl 13.00–14.30.

Anmälan görs till Olle tel 070-246 49 59 eller Pia tel 070-328 95 23           


Pingis   (motorisk och mental träning)    

                           
Höstens pingisspelande och boxboll börjar igen den 10 september  på ROS. Gamla och nya deltagare är välkomna. Träffarna är avgiftsfria. Att spela pingis ger en bra balansträning och trevlig social samvaro.
Kontakta Jan Sjödin  tel 070-601 02 10  för information.

 

Roslagens sjukgymnastik

Kan erbjuda sjukgymnastik i grupp en gång i veckan för patienter med Parkinsons sjukdom. Du som är intresserad, hör av dig till sjukgymnast Elisabet Jibrandt på telefonnummer 0176-174 20


Sidan uppdaterad 2021-08-18/Kåe