Styrelsen i Parkinson Norrtälje 2018

Ordförande:

Olle Undmark tel.070-2464959 e-post: olle.und@hotmail.com


Vice ordförande

Bengt Stegemo tel. 0736-233508


Sekreterare

Kerstin Jansson tel. 0176-13409 eller 070-2008928


Kassör och medlemsansvarig

Kersti Ahlberg tel. 0176-13339 eller 0705-893339


Ledamöter

Gunilla Hallén tel. 0175-21335

Per Hall tel.0176-55792

Pia Undmark tel.070-3289523


Suppleanter

Margareta Karlsson tel. 0175-71283


Valberedning

Mona Hall tel. 0176-55792

Göran Jansson tel. 0176-13409


 

 

VÄLKOMMEN TILL NORRTÄLJE PARKINSONFÖRENING 

I SAMARBETE MED ABF Norrtälje

Hamnvägen 12

761 32 Norrtälje

Här hittar du information om verksamheten i Norrtälje Parkinsonförening

För att kolla om hemsidan är uppdaterad kan du trycka på tangenten F5

Hemsidan senast uppdaterad 2018-09-06/EW


 

Föreningen verkar för att parkinsonsjuka och anhöriga i Norrtälje har en mötesplats där de får information och har möjlighet att träffa likasinnade. Detta sker bl.a. genom att föreningen anordnar samtalsträffar, medlemsmöten och utflykter. Ordförande och vice ordförande i föreningen deltar aktivt i samarbete med Norrtälje kommun och Tiohundra avseende frågor som rör funktionshindrade och äldre.

Våra medlemsmöten har vi i stora samlingssalen, ROS, Hamnvägen 12, Norrtälje. Ordinarie tid kl 13.00 - 15.00. Där bjuder vi på kaffe och smörgås och har lotterier


Parkinsonföreningen i Norrtälje

Höstprogram 2018
I samarbete med ABF Norrtälje

Våra medlemsmöten har vi i stora samlingssalen på ROS
kl. 13.00--15.00
Där bjuder vi på kaffe och smörgås och har lotterier

27 augusti: Vi har vårt första möte för hösten. Annika Ryderborn kommer och spelar och sjunger för oss.


24 september: Vi gör en bussutflykt till Havsbaden  där vi äter en buffélunch kl 12.30. Vi får även tid att se hotellet och lite av Grisslehamn. Buss från busstorget vid biblioteket i  Norrtälje kl 11.30 via Älmsta. Åter i Norrtälje ca 16.00. Kostnad 100 kr för lunch, resten bjuder föreningen på. Betalning vid bussen.

Sista anmälningsdag 17 september till Per Hall, tel 0176-55792


22 oktober: Parkinsonteamet  med fysioterapeut, logoped och dietist                                           informerar om sin verksamhet.         

19 november: Vi får besök från Unik försäkringsbolag som informerar omgruppförsäkringen som medlemmar i Parkinsonförbundet har.

10 december  Vi äter en jultallrik och betalar själva 100 kr resten bjuder föreningen på. Sång och musik med våra tomtar och lotteri med fina vinster. Anmälan till Olle Undmark 070-246 49 59 senast den 1 december.


Parkinsonskola Del 2 hösten 2018 
Under hösten startar en ny Parkinsonskola del 2 för både Parkinsonsjuka och anhöriga med Bengt Stegemo och Olle Undmark som ledare. Under träffarna fördjupas diskussionerna om bland annat motoriska och icke-motoriska symtom för Parkinson. I kursen ingår också information om mat och medicin.

Vi håller till på ROS, plan 4 (hiss till höger om huvudentrén), Hamnvägen 12, Norrtälje. Träffarna är måndagarna 10 och 17 september, 1, 8 och 15 oktoberkl 14.30-16.45. Kursen är avgiftsfri.

Anmälan till Olle Undmark tel 070-246 49 59 senast den 1 september


Pingis Höstens pingisspelande börjar fredagen den 31 augusti kl 10.00 på ROS.        Kontakta Göran Jansson tel 0176-13409 eller
Håkan Jonsson tel  070-692 83 75 för information.


Samtalscirklar 
för Parkinsonsjuka respektive Anhöriga
Under hösten startar två samtalscirklar. Den ena leds av Olle Undmark och   är för Parkinsonsjuka. Samtidigt leds en cirkel av Pia Undmark för Anhöriga.Vi håller till på ROS plan 4 (hiss till höger om huvudentrén), Hamnvägen 12, Norrtälje i de två mindre samlingsrummen.
Träffarna är fredagarna 28 september, 12 och 26 oktober samt 9 november      kl 13.00-14.30.

Anmälan görs till Olle tel 070-246 49 59 eller Pia tel 070-328 95 23 senast
20 september


Parkinsonteamet Tiohundra

Logoped Petra Eklund, fysioterapeut Clas Häggqvist och dietist nås via Öppen rehab tel 0176-326444 


            

Roslagens sjukgymnastik

Kan erbjuda sjukgymnastik i grupp en gång i veckan för patienter med Parkinsons sjukdom. Du som är intresserad, hör av dig till sjukgymnast Elisabet Jibrandt på telefonnummer 0176-174 20