Styrelsen i Parkinson Norrtälje 2019

Ordförande:

Olle Undmark tel.070-2464959 e-post: olle.und@hotmail.com


Vice ordförande

Bengt Stegemo tel. 0736-233508


Sekreterare

Kerstin Jansson tel. 0176-13409 eller 070-2008928


Kassör och medlemsansvarig

Kersti Ahlberg tel. 0176-13339 eller 0705-893339


Ledamöter

Gunilla Hallén tel. 0175-21335

Per Hall tel.0176-55792

Pia Undmark tel.070-3289523


Suppleanter

Margareta Karlsson tel. 0175-71283


Valberedning

Mona Hall tel. 0176-55792

Göran Jansson tel. 0176-13409


 

 

VÄLKOMMEN TILL NORRTÄLJE PARKINSONFÖRENING 

I SAMARBETE MED ABF Norrtälje

Hamnvägen 12

761 32 Norrtälje

Här hittar du information om verksamheten i Norrtälje Parkinsonförening

För att kolla om hemsidan är uppdaterad kan du trycka på tangenten F5

Hemsidan senast uppdaterad 2019-10-16/EW


 

Föreningen verkar för att parkinsonsjuka och anhöriga i Norrtälje har en mötesplats där de får information och har möjlighet att träffa likasinnade. Detta sker bl.a. genom att föreningen anordnar samtalsträffar, medlemsmöten och utflykter. Ordförande och vice ordförande i föreningen deltar aktivt i samarbete med Norrtälje kommun och Tiohundra avseende frågor som rör funktionshindrade och äldre.

Våra medlemsmöten har vi i stora samlingssalen, ROS, Hamnvägen 12, Norrtälje. Ordinarie tid kl 13.00 - 15.00. Där bjuder vi på kaffe och smörgås och har lotterier


Parkinsonföreningen i Norrtälje

Höstprogramet 2019

I samarbete med AB F Norrtälje

Våra medlemsmöten har vi i stora samlingssalen på ROS Hamngatan 12 Norrtälje Måndagar kl. 13.00--15.00
Där bjuder vi på kaffe och smörgås och har lotterier

2 september: Vi har vårt första möte för hösten. Lars Berzén från Rimbo kommer och spelar och sjunger för oss.

30 september: Vi gör en utflykt med buss till Marholmen där vi äter en buffé- lunch och sen får vi tid för en promenad eller annan trevlig social samvaro.  Kostnad för medlemmar 100 kr och 200 kr för övriga. Bussen avgår kl 12.00 från bussplan/biblioteket i Norrtälje och vi beräknas vara tillbaka vid 16-tiden. Anmälan   till Per Hall tel 0176-557 92 senast den 24 september.

28 oktober: Anhörigstödsamordnare Ann-Marie Mattsson, KSON, kommer                            och informerar om anhörigstödet.

25 november: Vi får besök av logoped Karin Huss från Danderyds sjukhus som berättar om hur vi kan få hjälp att förbättra vår talförmåga.

16  december  Vi äter en jultallrik och betalar själva 100 kr resten bjuder  föreningen på. Sång och musik med våra tomtar och lotteri med fina vinster. Kostnad för medlemmar 100 kr och 200 kr för övriga. Anmälan till Olle Undmark 070-246 49 59 senast  den 6 december.


Parkinsonskola Del 2 hösten 2019  
Under hösten startar en ny Parkinsonskola del 2 för både Parkinsonsjuka och   anhöriga med Bengt Stegemo och Olle Undmark som ledare. Under träffarna     fördjupas diskussionerna om bland annat motoriska och icke-motoriska symtomför Parkinson. I kursen ingår också information om mat och medicin.

Vi håller till på ROS, plan 4 (hiss till höger om huvudentrén), Hamnvägen 12,   Norrtälje. Träffarna är måndagarna 21 oktober, 4, 11 och 18 november samt 2  december kl 13.00—16.00. Kursen är avgiftsfri.

Anmälan till Olle Undmark tel 070-246 49 59 senast den 10 oktober


Pingis och boxbollsträning               
Höstens fredagsträffar med pingisspelande och boxningsträning börjar fredagenden 23 augusti kl 10.00 på ROS.  Träffarna är avgiftsfria.

Kontakta Göran Jansson tel 0176-134 09  eller Jan Sjödin tel  070-601 02 10 för  information.


Samtalscirklar

Under hösten fortsätter våra två samtalscirklar för Anhöriga respektive             Parkinsonsjuka. Pia Undmark leder cirkeln för Anhöriga och Olle Undmark den för Parkinsonsjuka. Vi håller till på ROS plan 4 (hiss till höger om huvud-   entrén), Hamnvägen 12, Norrtälje i de två mindre samlingsrummen nr 5 och 3.
Träffarna är fredagarna 13 och 27 september, 11 och 25 oktober,  8 och 29 november samt 13 december  kl 13.00-14.30. Träffarna är avgiftsfria.

Anmälan görs till Olle tel 070-246 49 59 eller Pia tel 070-328 95 23 senast
10 september
 


Parkinsonteamet Tiohundra

Logoped, fysioterapeut och dietistnås via Öppen rehab tel. 0176-326444

Vi kan få hjälp med röstträning, sjukgymnastik och diet.

 


            

Roslagens sjukgymnastik

Kan erbjuda sjukgymnastik i grupp en gång i veckan för patienter med Parkinsons sjukdom. Du som är intresserad, hör av dig till sjukgymnast Elisabet Jibrandt på telefonnummer 0176-174 20