Styrelsen Enköpings Parkinsonförening 2016

Ordförande Lena Gårdh-Sjöman tel.0707-983552, l.gardh@hotmail.com (kontaktperson NYP)

Vice ordförande Christer Rickeborn tel. 0171-36 223 mobil 073- 054 22 15

Sekreterare Lillemor Nordèn tel. 0708-720764, lillemor.norden@telia.com

Kassör Britt Borell-Sjöblom tel. 0171-461178, fam_sjoblom@telia.com

Ledamot Torwald Mellgren thorwald.mellgren@imail.com

Ledamot Sven-Erik Karlsson, svenne.karlsson@comhem.se

Suppleant Göran Sjöblom

Valberedningens ordförande Marianne Karlsson

Välkommen till Enköpings Parkinsonförening

Här hittar du information om styrelsen och aktiviteter i Enköpings Parkinsonförening

Aktiviteter annonseras även i Enköpingsposten under "Klubb och Förening"


    Sidan uppdaterad 2017-06-07 /ge


Sitt inte ensam, tillsammans blir allt lite lättare!
Enköpings Parkinson Förening bjuder in till
träffar på Anhörigcentrum Villa Sandgatan.Välkomna!

Frågor och funderingar besvaras av
Ordf. Lena G Sjöman
070-798 35 52
 

Enköpings Parkinson Förening

 2017

Verksamheten fortsätter med onsdagsträffarna kl. 14.00–16.00

14 juni avslutning med Boule & grill

SOMMARUPPEHÅLL

16 augusti
20 september
18 oktober
15 november
13 december
Avslutning med Lucia och glögg

VÄLKOMNA


•  Önskemål finns:
Att starta en Parkinsongympa 1-2ggr/vecka
Bjuda in eller besöka röstteraupet/talpedagog
Att starta en Parkinsongympa 1-2ggr/vecka