Styrelsen Bålsta 2018


Ordförande Pia Ericsson, 

tel. 070-7167996

Kassör Lars Enkvist

tel. 070-3910906


Sekreterare Kåre Ericsson,

tel. 0709-663010

Ledamot Carin Enkvist


Suppleant Åke Frid


Revisor Anna-Lisa Frid


Revisorssuppleant Siv Jonsson


Valberedning: Lennart Andersson och Lillemor Andersson 

Välkommen till Bålsta Parkinsonförening

Här hittar du information om  vilka aktiviteter som varit och vad som kommer att ske.


Sidan uppdaterad 2018-05-20/EW


 

HÖSTENS MÖTEN 2018

Torsdag 13 september; Plats: Medborgarhuset/Tornet; Mötesidé: Hjälpsam; Tid: 14-16.

Tisdag 9 oktober; Plats: Källvägen 18; Mötesidé: Inbjuden talare från Lund; Tid: 14-16.30. 

Torsdag 8 november; Plats: Medborgarhuset/Tornet; Mötesidé: Neurologen; Tid: 14-16.

Torsdag 6 december; Plats: Källvägen 18; Mötesidé: Social aktivitet; Tid: 13-16.


Nytt samarbete mellan Lundaforskare och NOVA NORDISK banar väg för storskalig cellterapi mot
PARKINSONS SJUKDOM

På tre ledande center i världen finns forskning som inriktar sig på att byta sjuka nervceller till nya friska för patienter med Parkinson. Enkelt uttryckt, att reparera hjärnans skadade delar med framodlade reservdelar.
En av dessa platser finns i Lund där en specialiserad grupp som leds av Professor Malin Parmar som anses vara världsledande på stamcellsterapi. En av hennes forskare kommer till
Bålsta 9:e oktober och
Uppsala den 10 oktober.

Forskaren heter Doktor Jenny Nelander Wahlestedt och arbetar vid Institutionen för utvecklings- och regenerativ neurobiologi i Lund och har aktivt arbetat med stamcellsterapi för Parkinsonpatienter i många år. Som en av de absolut första grupperna i hela världen skall de nu kliniskt testa nya metoder där man tar hudceller från patienter och omvandlar dessa till nervceller. De har förfinat framtagningen av dessa celler så att dessa enbart blir den typ av dopaminceller som är påverkad av sjukdomen, och kan ersätta de felande nervcellerna genom transplantering av friska celler. Tillsammans med olika partners storsatsar de nu för att denna behandlingsmetod som är under utveckling vid Lunds universitet ges maximala förutsättningar att bli en behandling tillgänglig för patienter världen över https://www.med.lu.se/nyheter/180516_parkinson.
Eller som vi har uttryckt det i inbjudan till seminariet:
Reparation av nervceller i mänskliga hjärnor med nya dopaminproducerande celler, med hjälp av stamcellsteknik, samt nya metoder att skapa patientspecifika celler genom omprogrammering av hudceller.
Detta är forskning i vetenskapens absoluta framkant, och den sker i Lund!
Och nu har du möjlighet att få ställa frågor. Kom och lyssna.
 


 

 

 


 
 

Månadsmöten

Är det något du vill att vi skall behandla på våra månadsmöten är du välkommen att kontakta  någon i styrelsen av: Kåre, tel. 0709-663010 eller Carin och Lasse tel. 070-391 09 06 eller Åke 070-664 61 62


Länk till Bålsta Parkinsonförenings lokala hemsida: 

/http://balstaparkinson.se/