Styrelsen Bålsta 2018


Ordförande Pia Ericsson, 

tel. 070-7167996

Kassör Lars Enkvist

tel. 070-3910906


Sekreterare Kåre Ericsson,

tel. 0709-663010

Ledamot Carin Enkvist


Suppleant Åke Frid


Revisor Anna-Lisa Frid


Revisorssuppleant Siv Jonsson


Valberedning: Lennart Andersson och Lillemor Andersson 

Välkommen till Bålsta Parkinsonförening

Här hittar du information om  vilka aktiviteter som varit och vad som kommer att ske.


Sidan uppdaterad 2018-11-21 GE


VÅRENS MÖTEN 2019.

Torsdag  2019-01-10 Medborgarhuset/Tornet för Årsmöte 14-16

 Torsdag 2019-02-07 Medborgarhuset/Tornet för Månadsmöte 14-16

Torsdag 2019-03-07 Medborgarhuset/Tornet för Månadsmöte 14-16

Torsdag 2019-04-04 Källvägen 18 för Månadsmöte med extern föredragshållare

"Tarmens bakterier- av stor betydelse för vår hälsa"

Docent Elisabeth Nurin från Karolinska Institutet

Torsdag 2019-05-23, Källvägen 18 för Månadsmöte "Säsongsavslutning" kl. 13-16

.


 

Boxningsträning för äldre 65+ och Parkinsonsjuka

Vi hälsar alla äldre och Parkinsonsjuka välkomna  att prova på boxningsträning med tränaren Niklas Valtonen från Bålsta boxningsklubb, söndagar mellan kl. 11-12. Vi håller till i boxningsklubbens lokal Fabriksgatan 2 i Bålsta.

Träningen är individuell och metoden som tillämpas kallas "Rock Steady Boxing" och utföres i grupp. Man boxas inte mot varandra utan strävar istället efter att utnyttja boxningsträningens intensitet, koordination och metodik. Alla tränar tillsammans, kvinnor och män, och gör efter bästa förmåga

Kostnad: 500 kr/pensionär/säsong (de tre första räknas som prova på och är gratis.

Anmälan kan göras till Niklas Valtonen 0738-902349 eller Kåre 0709-663010

 


 

 

 


 
 

Månadsmöten

Är det något du vill att vi skall behandla på våra månadsmöten är du välkommen att kontakta  någon i styrelsen av: Kåre, tel. 0709-663010 eller Carin och Lasse tel. 070-391 09 06 eller Åke 070-664 61 62


Länk till Bålsta Parkinsonförenings lokala hemsida: 

/http://balstaparkinson.se/