Styrelsen Bålsta 2018


Ordförande Pia Ericsson, 

tel. 070-7167996

Kassör Lars Enkvist

tel. 070-3910906


Sekreterare Kåre Ericsson,

tel. 0709-663010

Ledamot Carin Enkvist


Suppleant Åke Frid


Revisor Birgitta Green


Revisorssuppleant Siv Jonsson


Valberedning: Mona Björklund och Lillemor Andersson 

Välkommen till Bålsta Parkinsonförening

Här hittar du information om  vilka aktiviteter som varit och vad som kommer att ske.


Sidan uppdaterad 2019-06-16/GE


Mötesdagar våren 2020 (nya och gamla medlemmar är välkomna)
Torsdag 16 januari, Årsmöte, Källvägen 18 kl 14 till 16
Torsdag 13 februari, Föredrag, Källvägen 18 kl 14 – 16
Torsdag 12 mars, Social aktivitet, Källvägen 18 kl 14 – 16
Torsdag 16 april, Utflykt till forskningscentra med buss
Torsdag 14 maj, Våravslutning, Källvägen 18, kl 13 – 16

 


Boxningsträning för äldre 65+ och Parkinsonsjuka.

Boxningsträningen gör juluppehåll. Sista träning 1 december. Vi kör igång igen söndag 12 januari kl. 11.00.

Vi hälsar alla äldre och Parkinsonsjuka välkomna  att prova på boxningsträning med tränaren Niklas Valtonen från Bålsta boxningsklubb, söndagar mellan kl. 11-12. Vi håller till i boxningsklubbens lokal Fabriksgatan 2 i Bålsta.
Träningen är individuell och metoden som tillämpas kallas "Rock Steady Boxing" och utföres i grupp. Man boxas inte mot varandra utan strävar istället efter att utnyttja boxningsträningens intensitet, koordination och metodik. Alla tränar tillsammans, kvinnor och män, och gör efter bästa förmåga
Kostnad: 500 kr/pensionär/säsong (de tre första räknas som prova på och är gratis.
Anmälan kan göras till Niklas Valtonen 0738-902349 eller Kåre 0709-663010

Träningen är individuell och metoden som tillämpas kallas "Rock Steady Boxing" och utföres i grupp. Man boxas inte mot varandra utan strävar istället efter att utnyttja boxningsträningens intensitet, koordination och metodik. Alla tränar tillsammans, kvinnor och män, och gör efter bästa förmåga

Kostnad: 500 kr/pensionär/säsong (de tre första räknas som prova på och är gratis.

Anmälan kan göras till Niklas Valtonen 0738-902349 eller Kåre 0709-66301013 februari är det föredrag på Källvägen 18 i Bålsta kl 14-16.

”Parkinsons uppkomst och en potentiell skyddande effekt av fiskdiet”

”Chalmers har påvisat att ett protein som finns specifikt i fisk kan motverka en process som är involverad i Parkinsons sjukdomsförlopp, (i provrör) och har även visat att detta protein kan tas upp av celler som potentiellt kan vara startpunkten för sjukdomen”

Föredragshållare Tony Werner, Doktorand, 1:e skribent på Fiskstudien, Biologi och Bioteknik, Chalmers Tekniska Högskola.

Anmälan till Kåre Ericsson 0709-663010 senast 5 februari.

  

Månadsmöten

Är det något du vill att vi skall behandla på våra månadsmöten är du välkommen att kontakta  någon i styrelsen av: Kåre, tel. 0709-663010 eller Carin och Lasse tel. 070-391 09 06 eller Åke 070-664 61 62


Länk till Bålsta Parkinsonförenings lokala hemsida: 

/http://balstaparkinson.se/