Styrelsen Bålsta 2017


Ordförande Nils-Ove Jonsson

tel. 070-584 96 71

Vice ordförande Carin Enkvist

tel. 070-176 37 31

Kassör Lars Enkvist


Sekreterare Siv Jonsson


Suppleant Åke Frid


Revisor Anna-Lisa Frid


Suppleant Ivan Johansson


Valberedning: Lennart Andersson och Lillemor Andersson 

Välkommen till Bålsta Parkinsonförening

Här hittar du information om  vilka aktiviteter som varit och vad som kommer att ske.


Sidan uppdaterad 2017-06-09/ge


 

ÅTERKOMMER MED HÖSTENS PROGRAM

TREVLIG SOMMAR


 

 

 Månadsmöten

Är det något du vill att vi skall behandla på våra månadsmöten är du välkommen att kontakta  någon i styrelsen av: Siv och Nils-Ove:tel. 070-584 96 71, Carin och Lasse tel. 070-391 09 06 eller Åke 070-664 61 62