Styrelsen Bålsta 2018


Ordförande Pia Ericsson, 

tel. 070-7167996

Kassör Lars Enkvist

tel. 070-3910906


Sekreterare Kåre Ericsson,

tel. 0709-663010

Ledamot Carin Enkvist


Suppleant Åke Frid


Revisor Anna-Lisa Frid


Revisorssuppleant Siv Jonsson


Valberedning: Lennart Andersson och Lillemor Andersson 

Välkommen till Bålsta Parkinsonförening

Här hittar du information om  vilka aktiviteter som varit och vad som kommer att ske.


Sidan uppdaterad 2018-05-20/EW


 

HÖSTENS MÖTEN 2018

Torsdag 13 september; Plats: Medborgarhuset/Tornet; Mötesidé: Hjälpsam; Tid: 14-16.

Tisdag 9 oktober; Plats: Källvägen 18; Mötesidé: Inbjuden talare från Lund; Tid: 14-16.30. 

Torsdag 8 november; Plats: Medborgarhuset/Tornet; Mötesidé: Neurologen; Tid: 14-16.

Torsdag 6 december; Plats: Källvägen 18; Mötesidé: Social aktivitet; Tid: 13-16.

 

 

 


 
 

Månadsmöten

Är det något du vill att vi skall behandla på våra månadsmöten är du välkommen att kontakta  någon i styrelsen av: Kåre, tel. 0709-663010 eller Carin och Lasse tel. 070-391 09 06 eller Åke 070-664 61 62


Länk till Bålsta Parkinsonförenings lokala hemsida: 

/http://balstaparkinson.se/