Styrelsen Bålsta 2018


Ordförande Pia Ericsson, 

tel. 070-7167996

Kassör Lars Enkvist

tel. 070-3910906


Sekreterare Kåre Ericsson,

tel. 0709-663010

Ledamot Carin Enkvist


Suppleant Åke Frid


Revisor Birgitta Green


Revisorssuppleant Siv Jonsson


Valberedning: Mona Björklund och Lillemor Andersson 

Välkommen till Bålsta Parkinsonförening

Här hittar du information om  vilka aktiviteter som varit och vad som kommer att ske.


Sidan uppdaterad 2019-06-16/GE


 

Höstens möten 2019

Torsdag 12 september kl. 14-16 Källvägen 18

Torsdag 10 oktober      kl. 14-16 Källvägen 18

Torsdag 14 novebber    kl. 14-16 Källvägen 18

Torsdag 12 december   kl. 13-16 Källvägen 18


.Boxningsträning för äldre 65+ och Parkinsonsjuka

Boxningsträningen gör sommaruppehåll. Vi kör igång söndag 1 september kl. 11.00

Vi hälsar alla äldre och Parkinsonsjuka välkomna  att prova på boxningsträning med tränaren Niklas Valtonen från Bålsta boxningsklubb, söndagar mellan kl. 11-12. Vi håller till i boxningsklubbens lokal Fabriksgatan 2 i Bålsta.

Träningen är individuell och metoden som tillämpas kallas "Rock Steady Boxing" och utföres i grupp. Man boxas inte mot varandra utan strävar istället efter att utnyttja boxningsträningens intensitet, koordination och metodik. Alla tränar tillsammans, kvinnor och män, och gör efter bästa förmåga

Kostnad: 500 kr/pensionär/säsong (de tre första räknas som prova på och är gratis.

Anmälan kan göras till Niklas Valtonen 0738-902349 eller Kåre 0709-663010

 


 

Tarmens bakterier – av stor betydelse för vår hälsa
Elisabeth Norin, Associate professor, Karolinska Institutet forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

 

På föredraget får du veta vad fekaliekultur är och hur fekalfloran används för att behandla personer med svåra tarmproblem. Metoden har funnits länge och KI har använt samma, numera patenterade, fekalflorakultur i flera decennier, ändå är den okänd för många av oss.
Det finns teorier om att sjukdomar som diabetes, multipel skleros, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar kan ha sitt ursprung i en försämrad bakterie eller virusflora i magen.
Detta seminarium kommer inte att lösa den gåtan men ger en insikt i hur viktig magen är för en frisk kropp. Och att metoder finns som kan bota en skadad tarmflora.
När: torsdag 4 april 2019 kl 14.00-16.00
Var: Källvägen 18 i Bålsta
Arrangör: Bålsta Parkinsonförening
Anmälan: Senast onsdag 27 mars 2019 till kare.ericsson@gmail.com eller telefon 0709-663010. Max 50 platser, först till kvarn gäller…..
Kostnad: Föredraget är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Se även vår hemsida: http://balstaparkinson.se
 
 

Månadsmöten

Är det något du vill att vi skall behandla på våra månadsmöten är du välkommen att kontakta  någon i styrelsen av: Kåre, tel. 0709-663010 eller Carin och Lasse tel. 070-391 09 06 eller Åke 070-664 61 62


Länk till Bålsta Parkinsonförenings lokala hemsida: 

/http://balstaparkinson.se/