Styrelsen Bålsta 2018


Ordförande Pia Ericsson, 

tel. 070-7167996

Kassör Lars Enkvist

tel. 070-3910906


Sekreterare Kåre Ericsson,

tel. 0709-663010

Ledamot Carin Enkvist


Suppleant Åke Frid


Revisor Anna-Lisa Frid


Revisorssuppleant Siv Jonsson


Valberedning: Lennart Andersson och Lillemor Andersson 

Välkommen till Bålsta Parkinsonförening

Här hittar du information om  vilka aktiviteter som varit och vad som kommer att ske.


Sidan uppdaterad 2018-03-15/EW


 

VÅRENS MÖTEN

13 mars - Borgen, Tornet. Hjälpsam berättar om sin verksamhet

17 april - Borgen, Tornet. Erik Andersson, Socialförvaltningen, Avdelningschef, stöd till äldre och funktionsnedsatta. Presenterar sin verksamhet.

22 maj, Källvägem 18, Vårfestl


 

 


 
 

Månadsmöten

Är det något du vill att vi skall behandla på våra månadsmöten är du välkommen att kontakta  någon i styrelsen av: Kåre, tel. 0709-663010 eller Carin och Lasse tel. 070-391 09 06 eller Åke 070-664 61 62


Länk till Bålsta Parkinsonförenings lokala hemsida: 

/http://balstaparkinson.se/