Styrelsen Bålsta 2017


Ordförande Nils-Ove Jonsson

tel. 070-584 96 71

Vice ordförande Carin Enkvist

tel. 070-176 37 31

Kassör Lars Enkvist


Sekreterare Siv Jonsson


Suppleant Åke Frid


Revisor Anna-Lisa Frid


Suppleant Ivan Johansson


Valberedning: Lennart Andersson och Lillemor Andersson 

Välkommen till Bålsta Parkinsonförening

Här hittar du information om  vilka aktiviteter som varit och vad som kommer att ske.


Sidan uppdaterad 2017-07-24/ge


 

ÅTERKOMMER MED HÖSTENS PROGRAM

TREVLIG SOMMARBålsta Parkinsonförening har "semester" till den 12 september då vi startar upp
höstens verksamhet med ett Månadsmöte där temat är "Aktuellt  inför hösten"
Vi har planerat för månads möten den 12 sept, 10 okt, 14 nov och avslutar med julfest den 12 dec
Väl mött på föreningens Månads möten
Nils-Ove Jonsson
Ordförande


 


 
 

 Månadsmöten

Är det något du vill att vi skall behandla på våra månadsmöten är du välkommen att kontakta  någon i styrelsen av: Siv och Nils-Ove:tel. 070-584 96 71, Carin och Lasse tel. 070-391 09 06 eller Åke 070-664 61 62