Styrelsen Bålsta 2020


Ordförande Pia Ericsson, 

tel. 070-7167996

Kassör Lars Enkvist

tel. 070-3910906


Sekreterare Kåre Ericsson,

tel. 0709-663010

Ledamot Sjunne Green


Suppleant Åke Frid


Revisor Birgitta Green


Revisorssuppleant Siv Jonsson


Valberedning: Mona Björklund och Kerstin Träskböle

 

 

Ge din nervcell en spark

kom ihåg din Madopark !

 

Välkommen till Bålsta Parkinsonförening

Här hittar du information om aktiviteter som varit och vad som kommer att ske.


Sidan uppdaterad 2020-09-25/KåE


Mötesdagar våren 2020 

Torsdag 16 januari, Årsmöte, Källvägen 18 kl 14 - 16
Torsdag 13 februari, Föredrag, Källvägen 18 kl 14 – 16
Torsdag 12 mars, Social aktivitet, Källvägen 18 kl 14 – 16
Torsdag 16 april, Utflykt till forskningscentra med buss. INSTÄLLT pga Corona
Torsdag 14 maj, Våravslutning, Källvägen 18, kl 13 – 16. INSTÄLLT pga Corona

Höstens möten

tills vidare inställda pga Corona. Eventuell ändring meddelas medlemmarna under senhösten.

 


Boxningsträning 

inställd pga Corona, tills vidare 

Söndagar mellan kl. 11-12. Vi håller till i boxningsklubbens lokal Fabriksgatan 2 i Bålsta.

Träningen är individuell och metoden som tillämpas kallas "Rock Steady Boxing" och utföres i grupp. Man boxas inte mot varandra utan strävar istället efter att utnyttja boxningsträningens intensitet, koordination och metodik. Alla tränar tillsammans, kvinnor och män, och gör efter bästa förmåga.Senast genomförda föredrag    

13 februari 2020 på Källvägen 18 i Bålsta kl 14-16.

Parkinsons uppkomst och en potentiell skyddande effekt av fiskdiet

Chalmers har påvisat att ett protein som finns specifikt i fisk kan motverka en process som är involverad i Parkinsons sjukdomsförlopp,  och har även visat att detta protein kan tas upp av celler som potentiellt kan vara startpunkten för sjukdomen

Föredragshållare Tony Werner, Doktorand, 1:e skribent på Fiskstudien, Biologi och Bioteknik, Chalmers Tekniska Högskola.

Publik ca 40 personer

  

Månadsmöten

Är det något du vill att vi skall behandla på våra månadsmöten är du välkommen att kontakta  någon i styrelsen: Pia tel 070-7167996, Kåre tel. 0709-663010 eller Lasse tel. 070-391 09 06.


Länk till Bålsta Parkinsonförenings lokala hemsida: 

/http://balstaparkinson.se/