Styrelsen Parkinson Uppland


Ordförande och repr. Uppsala

Göran Einarsson

tel. 018-254442 mobil 070-3392571

e-post: gevvsab@yahoo.se


Vice Ordförande Sten Falkner
mobil: 0706-788915
e-post: steva@bredband.net


Sekreterare  Leif Nilsson

Tel: 018-501615: mobil: 0730-654177

e-post: leif.rol.nil@gmail.com


Kassör  Ewa Waites

Mobil 070-7356278

e-post: ewa@waites.se


Ledamot - repr. Norrtälje: Olle Undmark

Tel:. 0176-239523, Mobil: 070-2464959

e-post: olle.und@hotmail.com


Ledamot - repr. Bålsta: Kåre Ericsson tel: 0709-66 30 10

e-post: kare.ericsson@gmail.com


Ledamot och repr. Enköping: Lena Gårdh Sjöman

mobil: 0707-983552

e-post: l.gardh@hotmail.com


Suppleant Bengt Stegemo

mobil: 073-623 35 08Ansvariga för hemsidan är:

Göran Einarsson 070-339 25 71

e-post: gevvsab@yahoo.se


Ewa Waites 070-735 62 78 

e-post: ewa@waites.se


Om du har synpunkter på hemsidan

eller har något som du tycker skall införas skall du kontakta någon av ovanstående


 

Välkommen till vår hemsida

Välj lokal förenings hemsida genom att klicka på oval figur

eller eller 

Vi hoppas att du hittar den information du söker. Kom gärna med synpukter. Om det är något du saknar vänligen tag kontakt med resp. ordförande i din lokalförening.

 Uppdaterad 2021-03-14/KåE

 

PARKINSON UPPLANDS VERKSAMHET

och aktiviteter bedrivs av de lokala föreningarna.

Våra aktiviteter och vår studieverksamhet sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Information om Parkinsons sjukdom och aktuell forskning samt litteratur m.m. hittar du på förbundets hemsida. Klicka på "Hem" så kommer du dit.

 


MEDLEMSINFO FÖR 2019-2020 FINNS PÅ UPPSALAS HEMSIDA 


LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON UPPLANDS ÅRSMÖTE

Mötesdatum för Årsmötet kommer att senareläggas. Planen är att flytta det till ett datum som ligger senare så att merparten av medlemmar kan vara vaccinerade mot pandemin.

Mötet kan då kanske genomföras på Storgatan 11 Uppsala. Styrelsen avvaktar myndigheternas rapportering av vaccinationsprogrammet.

Se även förklaring under Årsmöte 2021 på Uppsalas hemsida.

 


YNGRE PARKINSONS AKTIVITETER HITTAR DU PÅ UPPSALAS HEMSIDA

För dig som är yrkeverksam och/eller har familj och barn finns det mycket intressant att läsa om under rubriken "Yngre Parkinson" intill rubriken för länsföreningar.


Om logopedutbildning och Parkinsons sjukdom
För ett par år sedan märkte jag att min röststyrka och mitt tal började påverkas av Parkinsons sjukdom (PD). Röststyrkan försvagades och intonationen/artikuleringen försämrades.
Via Neurologmottagningen fick jag tid för en första undersökning hos logopeden vid Akademiska sjukhuset. Min situation bedömdes inte som allvarlig men jag rekommenderades att ställa mig i kön för behandling enligt metoden LSVT LOUD (Lee Silverman Voice Treatment). LSVT LOUD utvecklades i USA på 1980-talet och är en evidensbaserad behandlingsmetod, vilket betyder att det finns forskning som styrker goda behandlingsresultat. Forskningen visar på förbättrad röststyrka, intonation och röstkvalitet för personer med PD. Även artikulation, ansiktsmimik och nedsatt sväljfunktion kan förbättras efter behandling enligt LSVT LOUD.
Efter ca ett år i kön fick jag beskedet att plats inte kunde beredas vid Akademiska under överskådlig tid. Jag hade under tiden blivit sämre och kunde på grund av ökande röst- och talsvårigheter inte längre åta mig uppdrag som föredragshållare (mest om Afrika på basis av mina tre böcker). Samtidigt visste jag att ju tidigare jag kunde komma under behandling hos logoped desto större var möjligheterna att den negativa utvecklingen kunde bromsas upp.
Jag tog på egen hand kontakt med två institutioner i Stockholm som kunde erbjuda behandling enligt LSVT LOUD metoden: Stora Sköndal på söder och Metropolitan Rehab i Sundbyberg. Av transportskäl valde jag i första hand Metropolitan (tåg Uppsala C – Sthlm C; tunnelbana blå linje Sthlm C – Sundbyberg)
Metropolitan kunde erbjuda plats (en timme varje dag måndag-torsdag under 4 veckor) under förutsättning att jag kunde ordna med en formell remiss från mitt landstingsområde. Med hänvisning till vårdgarantin och icke-beskeden från logopeden vid Akademiska krävde jag en remiss förl behandling utanför mitt upptagningsområde. Efter viss tvekan beviljades jag remissen från läkare vid Neurologmotttagningen och genomförde utbildningen under februari/mars 2018.
Behandlingen var utmärkt och jag är mycket nöjd med logopeden Hanna Brandon. LSVT LOUD fokuserar på en enda sak: ”speak loud” eller ”tala starkt”. Genom att fokusera på ökad röststyrka förbättras andningsfunktion, stämbandsslutning och artikulation, vilket i sin tur bidrar till ökad talförståelighet.
Oftast lä,mnade jag Uppsala med tåget kl 08.30 och var sedan tillbaka redan 12.15. Behandlingen genomfördes 10.00 – 11.00. Reskostnaden uppgick till 2 200 kr (månadsbiljett Movingo). Ersättning beviljas av Sjukvårdsenheten vid Landstinget.

Sten Rylander
april 2018