Aktuellt

Vi har av väl kända skäl inte ordnat med några aktiviteter för våra medlemmar sedan årsmötet i februari 2020. Det känns tråkigt. Vi hoppas på att viss verksamhet ska komma igång framåt våren, och vi tar gärna emot förslag och önskemål om lämpliga (och coronasäkra) aktiviteter. 

Styrelsen

 

 


 

Välkommen till Parkinsonföreningen Solna–Sundbyberg

Lokalföreningen Parkinson Solna–Sundbyberg bildades våren 2012 och har idag mer än 100 medlemmar. Föreningen är främst till för parkinsonsjuka och deras anhöriga i kommunerna Solna, Sundbyberg och Kista, men även andra som är intresserade av föreningens arbete kan bli medlemmar. Målsättningen är att utifrån medlemmarnas föutsättningar och behov bidra till en höjning av den enskildes livskvalitet.  Vi ordnar bl. a. föredragshållare, diskussionsgrupper, studiecirklar, utflykter och musikstunder.

Föreningen samarbetar med Alliansen för Personer med Funktionsnedsättning (apf) i Solna och Sundbyberg samt med Studieförbundet Vuxenskolan.

Bidrag till föreningen kan sättas in på plusgiro 638812- 8

 


Här finns vår lokal

Sundbybergs Allaktivitetshus, Sturegatan 10-12 i Sundbyberg.

 

Det är lätt att ta sig hit med kommunala färdmedel, tunnelbana, pendeltåg, tvärbanan eller bussar till Sundbybergs station och därefter en mycket kort promenad.

Styrelse


 

Sven-Henrik Vidhall, ordförande

08 7518464  070 5926336

sh.vidhall@gmail.com

 Anna-Lena Bucher, sekreterare 

bucherannalena@gmail.com

 


Evert Danielsson, kassör

evert.da@hotmail.com

 


Kirsten Sveder, ledamot

kirsten.sveder@gmail.com

   


Anders Forsberg, ledamot

anders.l.forsberg@outlook.com


Ulrica Svennas, suppleant

ulsv03@outlook.com