Aktuellt

Parkinsonföreningen Solna-Sundbyberg håller årsmöte den 19 februari kl. 14.00 i Allaktivitetshuset, Sundbyberg. I samband med årsmötet kommer Lennart Pettersson, Parkinsonfonden att berätta om hur Parkinsonfonden fungerar, hur den samarbetar med Parkinsonförbundet och hur han ser på forskningens betydelse när det gäller att förbättra situationen för dem som drabbats av Parkinsons sjukdom. Han kommer därefter att ta upp några exempel på forskning, som är extra spännande eller angelägen. Tid kommer att finnas för åhörarnas frågor.

Svenska Bordtennisförbundet arrangerar det första svenska mästerskapet i bordtennis för de med Parkinsons sjukdom 29 februari till 1 mars 2020. Mer information finns här:

http://www.svenskbordtennis.com/globalassets/svenska-bordtennisforbundet/dokument/tavlingsdokument/parkinson-sm/parkinson_sm2020_inbjudan.pdf

 

Styrelsen

 


 

Välkommen till Parkinsonföreningen Solna–Sundbyberg

Lokalföreningen Parkinson Solna–Sundbyberg bildades våren 2012 och har idag mer än 100 medlemmar. Föreningen är främst till för parkinsonsjuka och deras anhöriga i kommunerna Solna, Sundbyberg och Kista, men även andra som är intresserade av föreningens arbete kan bli medlemmar. Målsättningen är att utifrån medlemmarnas föutsättningar och behov bidra till en höjning av den enskildes livskvalitet.  Vi ordnar bl. a. föredragshållare, diskussionsgrupper, studiecirklar, utflykter och musikstunder.

Föreningen samarbetar med Alliansen för Personer med Funktionsnedsättning (apf) i Solna och Sundbyberg samt med Studieförbundet Vuxenskolan.

Bidrag till föreningen kan sättas in på plusgiro 638812- 8

 


Här finns vår lokal

Sundbybergs Allaktivitetshus, Sturegatan 10-12 i Sundbyberg.

 

Det är lätt att ta sig hit med kommunala färdmedel, tunnelbana, pendeltåg, tvärbanan eller bussar till Sundbybergs station och därefter en mycket kort promenad.

Styrelse


 

Sven-Henrik Vidhall, ordförande

08 7518464  070 5926336

sh.vidhall@gmail.com

 Anna-Lena Bucher, sekreterare 

bucherannalena@gmail.com

 


Evert Danielsson, kassör

evert.da@hotmail.com

 


Kirsten Sveder, ledamot

kirsten.sveder@gmail.com

   


Anders Forsberg, ledamot

anders.l.forsberg@outlook.com


Ulrica Svennas, suppleant

ulsv03@outlook.com