Aktuellt

Onsdagen den 20 november får vi besök av parkinsonsjuksköterskan Pia Rousu. Pia kommer att informera om bland annat:


• Hur påverkar Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för vård vid MS och Parkinsons sjukdom” situationen för personer med Parkinson-diagnos?


• Metoder för symptomskattning. Parkinsons KinetiGraph (PKG).


• Vad räknas som avancerad behandling? När kan sådan behandling bli aktuell?


Förslag på andra ämnen och frågor meddelas i samband med anmälan.


Anmälan, senast 18 november till Sven-Henrik Vidhall:
sh.vidhall@gmail.com
tel 070 592 63 36


Plats: Allaktivitetshuset Sturegatan 10–12, Sundbyberg


Tid: Onsdag 20 november kl. 15.00–ca 16.30


Hjärtligt välkomna!

 


 

Välkommen till Parkinsonföreningen Solna–Sundbyberg

Lokalföreningen Parkinson Solna–Sundbyberg bildades våren 2012 och har idag mer än 100 medlemmar. Föreningen är främst till för parkinsonsjuka och deras anhöriga i kommunerna Solna, Sundbyberg och Kista, men även andra som är intresserade av föreningens arbete kan bli medlemmar. Målsättningen är att utifrån medlemmarnas föutsättningar och behov bidra till en höjning av den enskildes livskvalitet.  Vi ordnar bl. a. föredragshållare, diskussionsgrupper, studiecirklar, utflykter och musikstunder.

Föreningen samarbetar med Alliansen för Personer med Funktionsnedsättning (apf) i Solna och Sundbyberg samt med Studieförbundet Vuxenskolan.

Bidrag till föreningen kan sättas in på plusgiro 638812- 8

 


Här finns vår lokal

Sundbybergs Allaktivitetshus, Sturegatan 10-12 i Sundbyberg.

 

Det är lätt att ta sig hit med kommunala färdmedel, tunnelbana, pendeltåg, tvärbanan eller bussar till Sundbybergs station och därefter en mycket kort promenad.

Styrelse


 

Sven-Henrik Vidhall, ordförande

08 7518464  070 5926336

sh.vidhall@gmail.com

 Anna-Lena Bucher, sekreterare 

e-post  bucherannalena@gmail.com

 


Evert Danielsson, kassör

e-post   evert.da@hotmail.com

 


Kirsten Sveder, ledamot

kirsten.sveder@gmail.com

   


Anders Forsberg, suppleant

anders.l.forsberg@outlook.com