Välkommen till Parkinsongruppen i Södertälje, Nykvarn och Salem.

 

STYRELSEN


Ordförande John Trapp Tfn.  070 -7878293 (mobil), 08-550 64106 (bostad).
Kassör Gösta Johansson Tfn.  073-9201710 
Sekreterare Berit Brodén Tfn. 0763-139639, 08-500 28408 (bostad).
Ledamot Christina Lillsund Tfn. 076-8230657
Ledamot Torsten Brodén Tfn.  0739-741437

 


Välkommen till Parkinsongruppen i Södertälje, Nykvarn och Salem.

Parkinsongruppen bildades 1999 i  Södertälje och har idag cirka 50 medlemmar. Gruppen är främst till för parkinsonsjuka och deras anhöriga i kommunerna Södertälje, Nykvarn och Salem. De som är intresserade av gruppens arbete kan bli medlemmar.

Målet är att parkinsondiagnosticerade medlemmar samt anhöriga får träffa andra som är i samma situation. De får ta del av föredrag, informationsträffar, social gemenskap och medlemsmöten. I och med detta finns möjligheter till samtalsstunder med erfarenhetsutbyte. Detta kan hjälpa medlemmarna att bryta sin isolering.

Målsättningen är att fortsätta på det lokala planet, att bilda opinion och följa upp hur riktlinjerna för Parkinsonvården fungerar.
Parkinsongruppen samarbetar med den lokala HSO föreningen Södertälje/Nykvarn. Gruppen träffas på Allaktivitetshuset i Saltskog, Barrtorpsvägen 1 A, n.b.  i Södertälje.

Dessutom kommer gruppen att fortsätta med information/nyheter under rubriken Föreningsnytt i  LT – Länstidningen. Föreningsnytt publiceras varje vecka i torsdagens utgåva av tidningen. Håll utkik!

För att hålla er informerade - titta på Parkinsonförbundets hemsida/   www.parkinsonforbundet.se

För vidare information var vänlig och kontakta John Trapp: Tfn. 070 – 7878293  & 08 – 550 64106.


Vi är ett glatt gäng som träffas i Södertälje. Det finns plats för flera människor i vår gemenskap.


 

Här finns vi!


Våra lokaler finns i Allaktivitetshuset på Barrtorpsvägen 1 A i Saltskog.

Man kan välja mellan två bussar: Nr. 751 som stannar en bit in på Genetaleden och 753 som stannar nere i Saltskogs centrum. Båda alternativen bjuder på en liten promenad.