Välkommen till Parkinsongruppen i Södertälje

Antal medlemmar feb 2018

Parkinson 29
Anhöriga 11
Stödmedlem 1
Summa 41 medlemmar

Aktuellt:

Måndag 14 maj, 13:00 – 14:30

Representanter från SL kommer och informerar om saker och ting.


Allaktivitetshuset Barrtorpsvägen 1A, i
Saltskog

0BS! Våravslutning
Lördag 19 maj, 13:00 – 16:00

 


Rapporter från tidigare träffar


TANDVÅRDSREFORMEN I SÖDERTÄLJE
19 maj 2014

Van vid de senaste dagarnas strålande sommarväder och efter en snabb titt på termometern, ilade jag lätt sommarklädd till pendeln för att tillsammans med Gunnar Forsberg åka till Södertälje och delta i Parkinsonföreningens medlemsmöte. Temat för dagen var den nya tandvårdsreformen.

Vi hann inte mer än ut ur tåget på Södertälje Central då regnet visade sig – det bara vräkte ner över oss och Åke Holmberg som mötte oss vid stationen. Mina lätta sommarskor var blöta som aldrig förr och fick under mötet hänga över ljummet element tillsammans med lika dyblöta sockor.

På mötet var vi ett 20-tal medlemmar, anhöriga och sjuka, som lyssnade på tandläkare  Ariadna Satrevica och tandsköterska Britt Göthammar från Ariadnas tandvård AB –mottagningen i Södertälje. Ämnet är svårt, tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift, F-kort och särskilt tandvårdbidrag, (STB)  som konstigt nog är okänt för många av våra tandläkare och neurologer.

Tandläkare Ariadna Satrevica ansåg att det borde räcka med att det i FASS står att våra piller ger muntorrhet, för att vi Parkinsonister ska få det särskilda tandvårdsbidraget (STB) på 600 kr/halvår eller 1 200 kr/helår.
Det redogjordes också för F-kortet och det läkarintyg, som ligger till grund för bedömningen på tandvårdsenheten på landstingen. Intyget lämnades ut till mötesdeltagarna. Vi fick också veta att det ligger på tandläkarens ansvar att informera patienterna om reformen.

Tandsköterska Britt Göthammar berättade sedan om hur viktigt det är att vi sköter vår munhygien, framförallt då vi lider av muntorrhet. Hon rekommenderade eltandborste och sugtabletter. Vi fick också tandkräm samt sugtabletter med oss från informations-mötet.

Gunnar har också skrivit ett brev om hur orättvist och även riktigt dumt denna reform slår i olika landsting i Sverige. Åke H och jag turades om att läsa högt vilket uppskattades av åhörarna som gav Gunnar mycket beröm för hans gedigna forskningsarbete.

Efter att ha diskuterat och pratat om olika hälsofrågor i allmänhet och tandvård i synnerhet, serverades vi mycket goda, för att inte säga vackra smörgåsar samt en delikat gräddtårta. Därefter avtackades tandläkaren och tandsköterskan med present för sin information.

Riktigt nöjda och mätta strävade Gunnar och jag sedan i ösregnet mot pendeln och hemåt. Tack trevliga Södertälje för en lärorik eftermiddag! Vi kommer gärna tillbaka!

Annemarie Rothschild

PS. Gunnar hälsar också. AR

 

Kontakt


Styrelse

 
Gertie Ullström, ordförande 778 1848
e-post: gertie703@gmail.com  
Inger Lundh, sekreterare 550 16 352
Marianne Larsson, kassör 07681 85 777

e-post: marianne.b.larsson@bredband.net

 
Åke Holmberg, ledamot 550 38 324
Torsten Brodén, ledamot 0739-741432
Ann-Marie Nygren, ledamot 073 504 56 13
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra lokaler finns i Allaktivitetshuset på Barrtorpsvägen 1 A i Saltskog.

 Man kan välja mellan två bussar: Nr. 751 som stannar en bit in på Genetaleden och 753 som stannar nere i Saltskogs centrum. Båda alternativen bjuder på en liten promenad.