Välkommen till Parkinsongruppen i Södertälje

Antal medlemmar feb 2018

Parkinson 29
Anhöriga 11
Stödmedlem 1
Summa 41 medlemmar

Aktuellt:

Moten med logoped:

Måndagen den 10 september 2018.

Kl. 13.00
Vi får besök av Joakim Körner Gustafsson, logoped och doktorand vid enheten för logopedi vid
Karolinska Institutet.

Plats:  Allaktivitetshuset, Barrtorpsvägen 1 A nb i Saltskog, Södertälje.

Kommande möten för Södertäljegruppen under hösten;  10/9, 15/10, 12/11 & 10/12.

 


Rapporter från tidigare träffar


TANDVÅRDSREFORMEN I SÖDERTÄLJE
19 maj 2014

Van vid de senaste dagarnas strålande sommarväder och efter en snabb titt på termometern, ilade jag lätt sommarklädd till pendeln för att tillsammans med Gunnar Forsberg åka till Södertälje och delta i Parkinsonföreningens medlemsmöte. Temat för dagen var den nya tandvårdsreformen.

Vi hann inte mer än ut ur tåget på Södertälje Central då regnet visade sig – det bara vräkte ner över oss och Åke Holmberg som mötte oss vid stationen. Mina lätta sommarskor var blöta som aldrig förr och fick under mötet hänga över ljummet element tillsammans med lika dyblöta sockor.

På mötet var vi ett 20-tal medlemmar, anhöriga och sjuka, som lyssnade på tandläkare  Ariadna Satrevica och tandsköterska Britt Göthammar från Ariadnas tandvård AB –mottagningen i Södertälje. Ämnet är svårt, tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift, F-kort och särskilt tandvårdbidrag, (STB)  som konstigt nog är okänt för många av våra tandläkare och neurologer.

Tandläkare Ariadna Satrevica ansåg att det borde räcka med att det i FASS står att våra piller ger muntorrhet, för att vi Parkinsonister ska få det särskilda tandvårdsbidraget (STB) på 600 kr/halvår eller 1 200 kr/helår.
Det redogjordes också för F-kortet och det läkarintyg, som ligger till grund för bedömningen på tandvårdsenheten på landstingen. Intyget lämnades ut till mötesdeltagarna. Vi fick också veta att det ligger på tandläkarens ansvar att informera patienterna om reformen.

Tandsköterska Britt Göthammar berättade sedan om hur viktigt det är att vi sköter vår munhygien, framförallt då vi lider av muntorrhet. Hon rekommenderade eltandborste och sugtabletter. Vi fick också tandkräm samt sugtabletter med oss från informations-mötet.

Gunnar har också skrivit ett brev om hur orättvist och även riktigt dumt denna reform slår i olika landsting i Sverige. Åke H och jag turades om att läsa högt vilket uppskattades av åhörarna som gav Gunnar mycket beröm för hans gedigna forskningsarbete.

Efter att ha diskuterat och pratat om olika hälsofrågor i allmänhet och tandvård i synnerhet, serverades vi mycket goda, för att inte säga vackra smörgåsar samt en delikat gräddtårta. Därefter avtackades tandläkaren och tandsköterskan med present för sin information.

Riktigt nöjda och mätta strävade Gunnar och jag sedan i ösregnet mot pendeln och hemåt. Tack trevliga Södertälje för en lärorik eftermiddag! Vi kommer gärna tillbaka!

Annemarie Rothschild

PS. Gunnar hälsar också. AR

 

Kontakt


Styrelse

 
Ann-Mari Nygren, ordförande Tfn.  073 – 5045613 (mobil)  &  08 -550 84 894 (bostad)

e-post:   annmari.nygren@gmail.com

 

 
John Trapp, vice ordförande Tfn.  070 – 7878293 (mobil)  &  08 – 550 64106 (bostad)

e-post:   johntrapp49@gmail.com

 

 
Christina Lillsund, sekreterare Tfn 076 823 06 57 (mobil) & 08 - 552 457 12 (bostad)

e-post christina.lillsund@icloud.com

 

 
Edvard Kvistedal, kassör Tfn 072 372 77 72 (mobil) 

e-post edvard.kvistedal@gmail.com

 
Håkan Lillsund, ledamot Tfn 070 356 63 73 (mobil) & 08 -552457 12
   
Torsten Brodén, ledamot Tfn 0739-741432 (mobil)

epost:

torsten@bahnhof.se

 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Våra lokaler finns i Allaktivitetshuset på Barrtorpsvägen 1 A i Saltskog.

Man kan välja mellan två bussar: Nr. 751 som stannar en bit in på Genetaleden och 753 som stannar nere i Saltskogs centrum. Båda alternativen bjuder på en liten promenad.