Välkommen som medlem i Parkinson Stockholm och Bläckfisken Nacka-Värmdö.


Parkinson Stockholm kallar de lokala grupper som inte är organiserade som lokala föreningar med styrelse, protokoll och liknande för Bläckfiskar. Namnet syftar på likheten med bläckfiskens utseende med armar som utgår från dess centrum.
Bläckfiskarna tillkom för att underlätta för medlemmarna i föreningen att träffa andra i sin närhet med erfarenhet av Parkinsons sjukdom. I de lokala grupperna kan vi även dela de kunskaper och erfarenheter vi har om olika rehabiliteringsmöjligheter som finns i vår närhet och de aktuella kommunernas olika utbud och tjänster.

Bläckfisken Nacka – Värmdö var den första Bläckfisken i föreningen och bildades 2010. Vår Bläckfisk har 126 medlemmar varav 98 personer har Parkinsons sjukdom, de övriga 28 är antingen närståirkende eller stödmedlemmar i föreningen. Geografiskt omfattar gruppen Nacka och Värmdö kommuner samt Hammarby Sjöstad. Vi  har regelbundna träffar för information och personliga kontakter och utbyte av erfarenheter. Vi träffas mestadels en gång i månaden på torsdag eftermiddag i Skurustugan på Värmdövägen 339 i Nacka.
När du blev medlem i Parkinson Stockholm fick Du ett välkomstbrev med information om Parkinsons sjukdom och länsföreningens verksamhet. På länsföreningens hemsida http://www.parkinsonforbundet.se/Stockholm/  och i länsinfo som kommer en gång i månaden kan Du läsa om planerad verksamhet i länsföreningens regi men även om de aktiviteter som de olika Bläckfiskarna har i sina områden. Det är möjligt att anmäla sig till de andra lokala gruppernas sammankomster när de erbjuder en aktivitet som lockar Dig trots längre avstånd. 

Antal medlemmar februari 2018:

Parkinson 80
Anhörig 16
Stödmedlem  3
Summa 99 medlemmar

 

 

Aktuellt:  


Vi har möte torsdagen den 8 februari kl 15.00 i Ektorps Seniorcentrum, Samlingssalen 1 trp, Ektorpsvägen 17, telefon 08 7187922. Parkering är ofta mycket svårt här. Med tur går det annars blir det näraliggande valfritt ställe ni kan hitta. Ektorps centrum brukar fungera. Buss 409 tar dig också till rätt adress. Elisabeth hjälper gärna till med detaljerad information.

Vid mötet kommer Astrid Simon, Locum (förvaltare av bl.a. Nacka Sjukhus), och berättar om de nya parkeringsautomaterna och ger information om de stora ombyggnaderna som pågår av Nacka sjukhus.

Dessutom har Lennart Karlsson lovat att kort introducera Slas samt beröra dansens positiva effekter på Parkinson drabbade.
Vidare vill vi gärna diskutera vår lokala verksamhet och vilka förväntningar ni har på våra aktiviteter. Alla synpunkter är mycket välkomna, ju fler desto bättre!

Boka också in torsdag 8 mars, torsdag 5 april, fredag 4 maj och torsdag 31 maj för lokala Parkinsonmöten. Preliminärt planerar vi att den 4 maj äta lunch tillsammans på Tollare folkhögskola och den 31 maj ha vår traditionella våravslutning på Siggesta Gård.

Möte

När: torsdag 8 februari 2018 kl 15-17

Var: Ektorps Seniorcentrum, Samlingssalen 1 trappa, Ektorpsvägen 17, Nacka

Anmälan er till Elisabeth Hällström 070-658 85 65 elisahm1@gmail.com eller Calle Sundman 070-6744467 sundman.calle@gmail.com

 


Tidigare möten


Den 5 december 2016 var det adventskaffe hemma hos Agneta Nilsson som berättade om sin resa  till World Parkinson Congress i Portland, Oregon, USA. Vi blev 8 - 9 medlemmar på träffen.
 
 

Den 9 juni kl 12.00 träffades vi traditionsenligt på Siggesta Gård, Värmdö.

 


Den 14 april kl 15.00 träffades vi i Skurustugan. Aina Blom från Nacka  Neurorehab besökte oss

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ansvariga för Nacka-Värmdö Bläckfisk är:


Elisabeth Hällström  E-post: elisahm1@gmail.com       Tel:  070-658 85 65
Agneta Nilsson         E-post: signeagneta@gmail.com      Tel:  070-586 68 11
Calle Sundman         E-post: sundman.calle@gmail.com   Tel:  070 674 44 67

Utöver kontakt med ovanstående i vår Bläckfisk kan Du ta kontakt med föreningens kansli på Nybrokajen 7 inne i Stockholms centrum.
Ambitionen är att kansliet ska vara bemannat måndagar till torsdagar kl. 10.00–13.00. Telefon: 08-678 01 22, kansliet.parkinsonstockholm@telia.com.


Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till oss i vår Bläckfisk

 


Aktuell information från tidigare möten

 » "SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMMUN".

 

Den här broschyren och mycket mer information för äldre och personer med funktionsnersättning hittar du genom att klicka på » Omsorg & stöd i Nacka kommun.

 

Motsvarande sida i Värmdö kommun hittar du genom att klicka på » Omsorg och hjälp Värmdö kommun.

 

» Broschyr om  Neuroteamet på Nacka Rehab.   

 

Diverse länkar till Neuroteamet på Nacka Rehab

http://nackarehabcentrum.se/

http://nackarehabcentrum.se/om-oss/vi-som-arbetar-har1/neuroteam/

http://nackarehabcentrum.se/vi-erbjuder/parkinsonskola/

 

Dito om Gustavsberg / Värmdö

http://gustavsbergsvardcentral.se/

http://gustavsbergsvardcentral.se/vara-mottagningar/rehab/