Medlemsregistret

Sedan slutet av 2014 är vi tre som sköter medlemsregistret. Edvard Kvistedal, Ingvar Kohlström och jag, Gunnar Forsberg.

Edvard och Ingvar sköter om utskicken från olika lokalföreningar och bläckfiskar.

Jag tar emot nya medlemmar, som anmält sig genom att fylla i blanketten, som finns på vår hemsida och på Parkinsonförbundets. Jag skriver ett välkomstbrev med inbetalningskort till den som anmält sig. 

 

Medlem i Parkinsonförbundet och automatiskt också medlem i Parkinson Stockholm blir man först när medlemsavgiften är betald.  Innan man blir medlem är man intressemedlem.


I vårt register har vi i februari -17 c: a 1 370 medlemmar, fördelade på 920 med Parkinson och 450 anhöriga och stödmedlemmar.
 

Genom vårt medlemsregister kan vi skicka massutskick med e-post till de medlemmar som har e-postadress. Övriga når vi genom telefon eller brev.
 

Vi gör listor till våra lokalföreningar i Solna/Sundbyberg, Södertälje, Ekerö. Bläckfiskarna i Nordväst, Nacka/Värmdö, Södra Södertörn och Södra Roslagen.

En följd av att vi får fler medlemmar med e-postadress gör också att det kommer felmeddelande om fel e-postadress, ej tömd inkorg m.m. Det kan, efter mass- och Länsinfoutskick, vara upp mot 20 talet e-postadresser som är felaktiga. Vi har ingen möjlighet att ringa samtliga utan det får medlemmen själv se till att det fungerar. För att undvika dubbelutskick så meddela oss så tar vi bara en e-postadress till familj.

Registret omfattas av PUL (personuppgiftslagen). Jag har vid några tillfällen varit i kontakt med Datainspektionen och tror mig därför ha goda kunskaper i lagen. Det betyder att vi inte lämnar ut medlemmens e-postadress för att skydda denne från reklam, SPAM och liknande. Vi kan efter godkännande från medlemmens sida lämna ut adressen. Ni avgör om ni till gruppledare, styrelsen i lokalföreningar, ledare i bläckfisken lämnar ut er e-postadress. Listor med medlemstyp, Parkinsonsjuk, anhörig lämnas heller inte ut då detta kan vara integritets-kränkande.

Huvudansvarig för medlemsregistret är styrelsen i Parkinson Stockholm.

Som medlem har du rätt att ta del av det som finns registrerat om dig i Parkinsonförbundets register. Gå in på sidan https://medlem.foreningssupport.se/parkinson/open24/public/memberReg/MyPageLogin.asp   

Du har användarnamnet, som är medlemsnummer och lösenord i fakturan som du fick när du betalade din medlemsavgift. Har du inte den kvar så finns ditt medlemsnummer också på baksidan av tidningen Parkinson Journalen. Fyll i din e-postadress, som du uppgivit för medlemsregistret och klicka på ”Glömt lösenord” så får du ett nytt.

Slutligen vill vi ge exempel på felaktigheter som kan uppkomma.

Medlemmen får dubbelt av Länsinfo beroende på att de registreras tillsammans med make/maka/sambo. En har e-post och får Länsinfo genom massutskicket och den andra genom postverket. Ni hjälper oss och föreningen sparar porto genom att meddela att ni endast vill ha den genom e-post. Får ni inte Länsinfo genom e-post kan det vara som ovan, fel på e-postadressen.

SPAR(Statens Person och Adress Register) samkör numera medlemsregistret varför ni inte behöver anmäla ny adress.

Ny e-postadress, fast telefon och mobilnummer är vi dock tacksamma om ni meddelar oss

Ni är välkomna med synpunkter och frågor till mig om registret.
e-postadressen sth.medlemmar@parkinsonforbundet.se  eller per telefon till kansliet.

Gunnar Forsberg
Medlemsregistret