Medlemsutvecklingen under 2017

Medlemsutvecklingen under de senaste fyra åren visar på en hållbar ökning av antalet medlemmar. Från 2014 då vi var 1305 medlemmar till 2017
då antalet var 1 461.
Under året har omkring 200 utskick gjorts till medlemmar med E-post från medlemsregistret. Det har varit påminnelse om aktiviteter och
inbjudan att delta i olika forskningsprojekt m.m. 

Målsättningen att föreningen genom utskick av broschyren ”Välkommen till Parkinson Stockholm” skulle öka med 175 nydiagnostiserade har
klarats av. Ökningen har varit 221 sedan 2016.

Nedanstående tabell visar förutom totala antalet medlemmar för åren 2014-2017 också antalet som har Parkinsons sjukdom, Anhöriga och Stödmedlemmar.

Nedan visas Lokalföreningarnas medlemsantal och nya, åter registrerade till från registrerade.
Dessutom avlidna och övriga avregistrerade (ej betalat sin medlems-avgift inom tre månader) Ändring i procent.
Lokalföreningen Södra Södertörn ombildades till en Bläckfisk under verksamhetsåret.

Medlemsregistret

Sedan slutet av 2014 är vi tre som sköter medlemsregistret. Edvard Kvistedal, Ingvar Kohlström och jag, Gunnar Forsberg.
Edvard och Ingvar sköter om utskicken från olika lokalföreningar och bläckfiskar.
Jag tar emot nya medlemmar, som anmält sig genom att fylla i blanketten, som finns på vår hemsida och på Parkinson förbundets. Jag skriver ett välkomstbrev med inbetalningskort till den som anmält sig. 
 
Medlem i Parkinsonförbundet och automatiskt också medlem i Parkinson Stockholm blir man först när medlemsavgiften är betald.  Innan man blir medlem är man intressemedlem.

I vårt register har vi i januari 2018 1 455 medlemmar, fördelade på 1 004 med Parkinson, 369 anhöriga och 82 stödmedlemmar.
 
Genom vårt medlemsregister kan vi skicka massutskick med e-post till de medlemmar som har e-postadress. Övriga når vi genom telefon eller brev.
 
Vi gör listor till våra lokalföreningar i Solna/Sundbyberg, Södertälje, Ekerö. Bläckfiskarna i Nordväst, Nacka/Värmdö, Södra Södertörn och Södra Roslagen.


En följd av att vi får fler medlemmar med e-postadress gör också att det kommer felmeddelande om fel e-postadress, ej tömd inkorg m.m. Det kan, efter mass- och Länsinfoutskick, vara upp mot 20 talet e-postadresser som är felaktiga. Vi har ingen möjlighet att ringa samtliga utan det får medlemmen själv se till att det fungerar. För att undvika dubbelutskick så meddela oss så tar vi bara en e-postadress till familj.


Registret omfattas av PUL (personuppgiftslagen). Jag har vid några tillfällen varit i kontakt med Datainspektionen och tror mig därför ha goda kunskaper i lagen. Det betyder att vi inte lämnar ut medlemmens e-postadress för att skydda denne från reklam, SPAM och liknande. Vi kan efter godkännande från medlemmens sida lämna ut adressen. Ni avgör om ni till gruppledare, styrelsen i lokalföreningar, ledare i bläckfisken lämnar ut er e-postadress. Listor med medlemstyp, Parkinsonsjuk, anhörig lämnas heller inte ut då detta kan vara integritets-kränkande.


Huvudansvarig för medlemsregistret är styrelsen i Parkinson Stockholm.
Som medlem har du rätt att ta del av det som finns registrerat om dig i Parkinson förbundets register. Gå in på sidan https://medlem.foreningssupport.se/parkinson/open24/public/memberReg/MyPageLogin.asp  
Du har användarnamnet, som är medlemsnummer och lösenord i fakturan som du fick när du betalade din medlemsavgift. Har du inte den kvar så finns ditt medlemsnummer också på baksidan av tidningen Parkinson Journalen. Fyll i din e-postadress, som du uppgivit för medlemsregistret och klicka på ”Glömt lösenord” så får du ett nytt.


Slutligen vill vi ge exempel på felaktigheter som kan uppkomma.


Medlemmen får dubbelt av Länsinfo beroende på att de registreras tillsammans med make/maka/sambo. En har e-post och får Länsinfo genom massutskicket och den andra genom postverket. Ni hjälper oss och föreningen sparar porto genom att meddela att ni endast vill ha den genom e-post. Får ni inte Länsinfo genom e-post kan det vara som ovan, fel på e-postadressen.
SPAR (Statens Person och Adress Register) samkör numera medlemsregistret varför ni inte behöver anmäla ny adress.


Ny e-postadress, fast telefon och mobilnummer är vi dock tacksamma om ni meddelar oss


Ni är välkomna med synpunkter och frågor till mig om registret. E-postadressen
 sth.medlemmar@parkinsonforbundet.se  eller per telefon till kansliet.


Gunnar Forsberg
Medlemsregistret