Välkommen till Parkinson Stockholm!

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, 111 48 STOCKHOLM

Telefon: 08-678 0122
epost: kansliet.parkinsonstockholm@telia.com

Kansliet är bemannat: Tisdagar 13-17, onsdag och torsdag 10-13.


» Om Parkinson Stockholm

» Vad händer? Titta i Kalendern!

» Läs om våra Grupper och Aktiviteter

» Läs om Bläckfiskar och Lokalföreningar


Motioner till årsmötet 2018

Månaderna går fort, hösten är här och snart nytt år och årsmöte . Länsföreningarnas normalstadgar har ändrats angående sista datum för inlämnande av motioner till styrelsen. Den 12 december 2017 är sista datum, detta för att hinna bereda och lämna förslag till beslut till årsmötet.  


Välkommen till informationsmöte om:
Parkinsons sjukdom i komplikationsfas och olika behandlingsmöjligheter.

Parkinsonförbundet arrangerar tillsammans med Parkinson Stockholm ett seminarium om Parkinsons sjukdom i komplikationsfas och olika behandlingsmöjligheter.

Du som lider av svängningar mellan bra rörlighet (ON) och dålig rörlighet (OFF), med stelhet och/eller överrörlighet, har sammanhängande besvärande OFF-perioder (över 1-2 timmar/dag), har dosglapp, tar tabletter många gånger om dagen, och vill veta mer om varför det blir så och vad man kan göra åt det, är hjärtligt välkommen att anmäla dig.

Även du som är intresserad av att lära dig mer om din sjukdom och behandlingsmöjligheter är välkommen att delta. Ta gärna med en närstående, till exempel partner, barn, vän… Vår erfarenhet är att de är både intresserade och kan fungera som stöd så att den sjuke får rätt vård!


Torsdag 30 november, kl 14.00-16.00, i Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

14.00 Välkommen,  Bo Jäghult, ordförande Parkinson Stockholm
14.10 Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, neurolog Mathias Sundgren, Karolinska institutet
15.00 Om sväljsvårigheter och behandlingsmetoder, logoped Kerstin Johansson
15.20 Frågor, Mathias Sundgren och Kerstin Johansson
16.00 Avslutning, Eleonor Högström, ordförande Parkinsonförbundet

Moderator: Susanna Lindvall
 

Anmälan

Anmäl dig senast 24 november Parkinsonförbundets kansli:
e-post::seminarium@parkinsonforbundet.se

Tel: 08-666 20 70

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe och te innan seminariet börjar. Observera att deltagarantalet är begränsat.

 

Vår ordförande har ordet:

För att läsa klicka » här (pdf-fil)

Oktober

Bo Jäghult, ordförande i Parkinson Stockholm


Nyheter/Notiser/ Referat/Frågor etc.


 

» Läs om och se bilder från Parkinson Stockholms utflykt till Vaxholm och ön Getfoten den 24 augusti

 


 » Läs om och se bilder från Parkinson Stockholms jubileumsfest

 


» Till arkiv av intressanta tidigare Nyheter/ Notiser/ Referat/ Frågor etc.


Karolinska Sjukhuset söker deltagare till en klinisk forskningsstudie med CDNF (Cerebral Dopamin Neurotrofisk Faktor) för att testa ett nytt sätt att behandla Parkinsons sjukdom.

https://treater.eu/clinical-study/

Studiens genomförande.
Denna studie kommer att genomföras på två sjukhus i Sverige ( Stockholm och Lund) samt ett i Finland (Helsingfors). 

Studieläkemedlet och syfte med studien.

Studieläkemedlet som kallas CDNF är ett protein som finns naturligt i kroppen. Detta protein tillhör en grupp som kallas neurotrofiska faktorer. I djurstudier har man sett att CDNF har kunnat förhindra död och nedbrytning av dopaminproducerande nervceller och att den kan stimulera tillväxten och funktionen av dessa celler. Detta skulle kunna leda till en förbättring av sjukdomstillståndet hos sjukdomar som orsakas av nedbrytning av nervceller som vid Parkinsons sjukdom. Eftersom CDNF är ett protein kan det inte tas som en tablett eller injiceras perifert eftersom kroppen då inte kan transportera det vidare in i hjärnan. I denna studie kommer CDNF att ges med hjälp av ett administreringssystem som implanteras i din hjärna. Administreringssystem består av mycket tunna slangar (katetrar) som leder vätskan till rätt område i hjärnan.

Syftet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten av administreringssystemet samt behandling med CDNF. Syftet är även att utvärdera noggrannheten vid implanteringen av administreringssystemet.

Ansvarig läkare:

Professor Per Svenningsson.

Det går endast att anmäla sig på länken nedan.

https://treater.eu/contact/

Nyheter från föreningen

Länsinfo skickas hem till alla medlemmar varje månad. Ladda ner Länsinfo för oktober månad 2017 som » pdf-fil

Tidigare nummer av Länsinfo hittar du i » Länsinfoarkivet

 


Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.
För mer information om försäkringen, läs under Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring, tel: 010 - 490 09 91.


Bra att veta.

Hjälpen/ bidragen i bokstavsordning

» Bilstöd för vuxna

» Ansökningsblankett dito 

» Ersättning för utgifter i samband med fysisk träning Max 300 kr/termin                              

» F-kort vid tandvård

» F-kort blankett läkarintyg

» FAR Fysisk aktivitet på recept

» Färdtjänst

» Försäkringskassan Skapa personlig guide för att se om du med funktionshinder har möjlighet att få ersättning som Försäkringskassan har på sin webbplats.

» Ledsagning Flyg

» Ledsagning Tåg

» Medicinsk ordbok

» Parkeringstillstånd              

» Rehabilitering

» Rehabvalet

» Sjukresor

» Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Kontakta din hemkommun då det gäller personlig assistans, ledsagarservice, mobilitetsstöd, försörjningsstöd, hemtjänst och boendestöd.