Välkommen till Parkinson Stockholm!

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, 111 48 STOCKHOLM

Telefon: 08-678 0122
epost: kansliet.parkinsonstockholm@telia.com

Kansliet är bemannat: Tisdagar 13-17, onsdag och torsdag 10-13.

Kontakt för hemsidan:  Karolina Hammerbo 

webmaster.sto@parkinsonforbundet.se


» Om Parkinson Stockholm

» Vad händer? Titta i Kalendern!

» Läs om våra Grupper och Aktiviteter

» Läs om Bläckfiskar och Lokalföreningar


Filmklubben visar ”En Geishas Memoarer” 16 mars kl.13.00.

Här hittar du mer information.


GROUNDING

är en träningsform som utgår från grunderna i all dans i Afrika. Rörelserna är öppna och utåtriktade och stämmer överens med vår egen rytm, andningen. Musik, rytm och rörelse bildar en helhet. Tyngdpunkten i kroppen sänks i de grundade rörelserna vilket ger en känsla av trygghet.

KOM OCH PROVA!

Torsdagar kl. 14.00-15.00 på Parkinsonföreningens kansli, Nybrokajen 7, 3 tr. (hiss finns)
Begränsatt antal på grund av lokalen. Först till kvarn ,,,gäller

Ledare: Annette Liljefors


 

Rehabilitering 2018


Om Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm Läns Landsting är positiva mot oss och vi får beviljad remiss om rehabilitering har vi tänkt att försöka få ihop en grupp, som vi hade 2015, då vi var på Sommarsol 3 veckor.

Vi har, efter annonseringen om rehabilitering 2018 fått närmare 50-talet, som anmält sitt intresse. Vi har skickat skrivelse till Hälso-och sjukvårdsförvaltningen om det positiva med rehabilitering i grupp och fått svar från den enhet som jobbar med våra remisser.
I sitt svar skriver de bl.a.
”Vi har ingen möjlighet att påverka hur många patienter enskilda rehabiliteringsenheter kan ta emot. Alla rehabiliteringsenheter inom vårdvalet har kompetens att ta emot Parkinsonpatienter och kan erbjuda diagnosspecifika program. Vi hoppas att ni som beviljats rehabilitering kommer att bli nöjda med er rehabiliteringsperiod även denna gång ”

Efter att Sommarsol gått i konkurs har vi vänt oss till FrykCenter och där blivit lovade platser från 14 maj. Rehabiliteringschef Åsa Vålvik har varit här på ett informationsmöte.
Hittills har 5 medlemmar fått beviljad rehabilitering, sluten och valt FrykCenter.
Tidigare har det tagit två veckor att få beslut på remissen.  Nu tar det längre tid beroende på den stora mängd remisser som kommit in.
Vi återkommer med ny information.
Tommy Magnusson – Gunnar Forsberg
(2018-03-01)

Vi gratulerar Robert, som blir den sjätte  medlemmen som beviljats rehabilitering I Värmland, FrykCenter med start den 14 maj (2018-03-09)


 

Vill du delta i hjärnavbildningsstudie?

 

Med hjälp av så kallad PET-teknik (positronemissionstomografi) kan vi avbilda hjärnan.

En ny PET-studie i patienter med Parkinsons sjukdom pågår för att undersöka dopamin systemet med en ny avbildningsmarkör. Den Kliniska Prövningen godkändes av Läkemedelsverket (EudraCT 2017-003327-29), Etikprövningsnämnden i Stockholm och Strålkyddskommittén av Karolinska Universitetssjukhuset.

Den Kliniska undersökningen utförs på Karolinska Sjukhuset i Solna (Dr. Andrea Varrone). Ekonomisk ersättning erhålls.

Om Du har haft diagnos av Parkinsons sjukdom under 4-6 år eller om du har nyligen märkt skakningen, stelhet eller förlångsamning kan Du anmäla dig till oss.

Du skall vara:
Man eller kvinna
Mellan 45 och 80 år
Kvinnor skall vara i post-klimakterium och/eller infertila  

Du skall inte:
Ha någon känd allergi eller överkänslighet
Ha metallobjekt i kroppen
Vara rädd för trånga utrymmen
Missbruka alkohol eller droger

Om du tycker att detta låter intressant så tveka inte att kontakta oss för utförligare information!

Andrea Varrone, MD, PhD
Ansvarig prövare
Universitetslektor 
Karolinska Institutet 
Institutionen för klinisk neurovetskap 
E-mail: andrea.varrone@ki.se

Patrik Fazio, MD, PhD
Specialist i Neurologi
Neurologiska Kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
E-mail: patrik.fazio@ki.se


 

 

Vår ordförande har ordet:

För att läsa klicka » här (pdf-fil)

Mars 2018

Bo Jäghult, ordförande i Parkinson Stockholm


 

Nyheter/Notiser/ Referat/Frågor etc.


I månadens Länsinfoblad har träningstiderna för boxningen fallit bort men träningstiderna är följande:

- måndagar 11-12

- tisdagar, intropass 11-12

- onsdagar 16.30 - 17.30

- fredagar 11 - 12

- söndagar 11-12


Hej boulevänner!

Ja visst ja, boule redan på måndag den 12 mars!

Tiden går fort och det är bouledags igen. Även denna gång spelar vi på Boulebar vid Rådhuset, Hantverkargatan /T-banestation Rådhuset med spelstart kl. 16.30 och dessförinnan en stund med trevlig samvaro.

Kom ihåg: 50 kr kontant för spelet och betalkort för inköp i baren!

Vi räknar med att besöka Boulebar Liljeholmen på fredag och ge er ett första intryck information på måndag.


Välkomna med anmälan helst via mail till beneks@bredband.net  senast den 8 mars hälsar Bengt och Tommy.

 


  Till arkiv av intressanta tidigare Nyheter/ Notiser/ Referat/ Frågor etc.


Karolinska Sjukhuset söker deltagare till en klinisk forskningsstudie med CDNF (Cerebral Dopamin Neurotrofisk Faktor) för att testa ett nytt sätt att behandla Parkinsons sjukdom.

https://treater.eu/clinical-study/

Information på svenska (pdf)


Denna studie kommer att genomföras på två sjukhus i Sverige ( Stockholm och Lund) samt ett i Finland (Helsingfors). 

Studieläkemedlet och syfte med studien.

Studieläkemedlet som kallas CDNF är ett protein som finns naturligt i kroppen. Detta protein tillhör en grupp som kallas neurotrofiska faktorer. I djurstudier har man sett att CDNF har kunnat förhindra död och nedbrytning av dopaminproducerande nervceller och att den kan stimulera tillväxten och funktionen av dessa celler. Detta skulle kunna leda till en förbättring av sjukdomstillståndet hos sjukdomar som orsakas av nedbrytning av nervceller som vid Parkinsons sjukdom. Eftersom CDNF är ett protein kan det inte tas som en tablett eller injiceras perifert eftersom kroppen då inte kan transportera det vidare in i hjärnan. I denna studie kommer CDNF att ges med hjälp av ett administreringssystem som implanteras i din hjärna. Administreringssystem består av mycket tunna slangar (katetrar) som leder vätskan till rätt område i hjärnan.

Syftet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten av administreringssystemet samt behandling med CDNF. Syftet är även att utvärdera noggrannheten vid implanteringen av administreringssystemet.

Ansvarig läkare:

Professor Per Svenningsson.

Det går endast att anmäla sig på länken nedan.

https://treater.eu/contact/


 

 

 

 

Nyheter från föreningen

Länsinfo skickas hem till alla medlemmar varje månad. Ladda ner Länsinfo för mars 2018 som » pdf-fil   

Tidigare nummer av Länsinfo hittar du i » Länsinfoarkivet

 


Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.
För mer information om försäkringen, läs under Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring, tel: 010 - 490 09 91.


Bra att veta.

Hjälpen/ bidragen i bokstavsordning

» Bilstöd för vuxna

» Ansökningsblankett dito 

» Ersättning för utgifter i samband med fysisk träning Max 300 kr/termin                              

» F-kort vid tandvård

» F-kort blankett läkarintyg

» FAR Fysisk aktivitet på recept

» Färdtjänst

» Försäkringskassan Skapa personlig guide för att se om du med funktionshinder har möjlighet att få ersättning som Försäkringskassan har på sin webbplats.

» Ledsagning Flyg

» Ledsagning Tåg

» Medicinsk ordbok

» Parkeringstillstånd              

» Rehabilitering

» Rehabvalet

» Sjukresor

» Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Kontakta din hemkommun då det gäller personlig assistans, ledsagarservice, mobilitetsstöd, försörjningsstöd, hemtjänst och boendestöd.