Parkinson Skaraborg

 

Ordförande

Ulla Larsson
Smedjegatan 177
534 32 Vara
070 - 220 80 49
donstorp@hotmail.com

 

V.ordförande

Chrisina Carlsson
Kyrkvägen 3
521 60 Stenstorp
0734 - 38 84 33
papparazzie65@gmail.com

 

 

 

 

Sekreterare

Lena Altin
Drottninggatan 4 B
541 31 Skövde
0500 - 41 08 77
0727 - 06 90 90
lenabo.altin@telia.com

Kassör

Kennet Andersson
Nejlikevägen 5
541 39  Skövde

0500 - 41 00 03
070 - 378 55 83
kennet5@telia.com

 

 

 

 

Ledamot                                                           

Ann-Sofie Bengtsson
Smyckevägen 13
541 42 Skövde
0500-43 67 29
0709-39 17 59
annsofiebengtsson @ gmail.com

 

Ledamot och anhörigansvarig

Sören Hovler
Kyrkogatan 9
533 31 Götene
0511-34 04 25
0702 - 64 64 39 
soren.hovler@telia.com

Ledamot

Bo Wallin
Winquistgatan 5
522 35 Tidaholm
0502 - 13456
0705-910730
bo.wallin@outlook.com

Suppleanter

Per Persson
Bredsäter Källstorp 1
542 95 Mariestad
0501 - 400 10
0735 - 58 46 60

 

Revisorer

Ulf Eriksson
Fläderstigen 2
542 42 Mariestad
0501 - 202 36
siri@erikssonkarlstad.se

Ingemar Andersson
Flugvägen 25 E
541 65 Skövde
0500-43 61 55
0709- 29 67 03
anderssoningemar.ia@gmail.com

 

Revisorsersättare

Kjell Johansson
Husaby Öja 5
533 95 Götene
0511 - 34 30 13
kjell.husaby@teli.com

Webbansvarig 

PeO Lundberg
Källtorpsvägen 6
543 35 Tibro
0504 - 132 49
0705 - 37 34 97
peo@tibrokk.nu

Valberedning

Lars-Åke Ström      (sammankallande)
Hörnviksgatan 23A
522 30 Tidaholm
0502-124 79, 
0705-65 08 54

Donald Dahlberg
Havstenavägen 10
541 43  Skövde
0500-43 32 82
0708-32 46 88
donald45inger47@gmail.com

Egon Karlsson
Häggesled Storegården 3
531 94 Järpås
0510-930 73
egagkarlsson@gmail.com