Rekreations helgen i september kommer inte att genomföras då Corona virusets framfart lägger hinder ivägen. 

 

Piperska 

4 till 6 september 2020, 

Kan komma att senareläggas, styrelsen återkommer med nya uppgifter längre fram i sommar och då vi vet mer om Corona och dess spridning.