Boktipset 

Här kan du som medlem själv skicka in dina boktips , skriv gärna ett par rader om boken .


 

Hej alla nu är den nya uppdaterade versionen av

Parkinson från A till Ö klar. 

​Fjärde upplagan sammanställd av Ansers Borgman, Piteå.

Uppdaterad av Astrid Borg, Parkinsonsjuksköterska, Källby.

​Faktagranskad av Docent Bo Johnels, Göteborg och produktchef Roger Svensson Västervik.

Medlemsinformation


Hej, vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen
till Parkinson Skaraborgs hemsida.
Information om personuppgiftsbehandling  –  medlemmar

Parkinsonförbundet behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.
Parkinsonförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Parkinsonförbundet genom att kontakta oss på  parkinsonforbundet@telia.com. Medlemskapet i Parkinsonförbundet är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Parkinsonförbundet behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.
Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, epostadress och IP-nummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Parkinsonförbundet är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Parkinsonförbundet har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Behandling om personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och liknande. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Parkinsonförbundet ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Parkinsonförbundets IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Parkinsonförbundet samarbetar med för nödvändig behandling för Parkinsonförbundets räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till ett tryckeri vid distribution av ParksinsonJournalen. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.


Lagringstiden
Parkinsonförbundet behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Parkinsonförbundet kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.
Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.
En begäran om något av det nämnda kan skickas till parkinsonforbundet@telia.com eller meddela via telefon 08 666 2070. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas så klart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.
Genom att betala kommande årsavgift till Parkinsonförbundet bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.
Om du inte önskar få information från oss kan du när som helst kontakta oss på parkinsonforbundet@telia.com och begära att vi stoppar utskicken.

 

Klicka här för att komma till parkinsonförbundets försäljning av böcker .


Mr  P och jag av Annika Laack

Mr P och jag av Annika Laack är en samling betraktelser i bloggform om författarens liv i sällskap med frk SLE och mr P. Dessa följeslagare är de kroniska sjukdomarna SLE, en inflammationsjukdom som innebär att immunförsvaret angriper den egna kroppen, och Parkinsons sjukdom, en neurologisk sjukdom som bland annat påverkar motoriken. Boken är fylld av underfundig humor och en mycket positiv livssyn trots att Annika fick stifta bekantskap med sina följeslagare relativt tidigt i livet. Varning: produkten kan innehålla spår av värmländska.

 

Mr P i mina fotspår

 

Orkar ni med en till, i så fall varsågod. Mera hyss av mig och mina snyltgäster. Många förändrignar i min vardag senda första boken har satt sina spår. ”Man lär så länge man lever”Så lyder ett klokt ordsrpåk. jag har mycket kvar att lära och det är så himla roligt. Nu har jag bestämt mig, så häng med. Jag tänker göra det bästa av det sämsta. Har redan börjat.

För att beställa eller bara läsa Annikas blogg klicka här 

 

Mera Literaturtips