OBS          OBS

Alla våra aktiviteter är avstängda pga Corona Covid 19 viruset.

OBS          OBS

 

För alla våra olika aktiviteter gäller som alltid, att det är medlemmar med Parkinson diagnos samt deras anhörig eller ledsagare som har företräde när det är platsbegränsade utrymmen, därutöver finns det möjligheter för våra övriga medlemmar i Parkinsonföreningen Skaraborg. 

 

Vattengympa Skövde arena badhus.

Startar tisdag den 8 september kl 09,30 - 10,30

Avgift 300:- per termin

Anmälan till Gull-Britt sms eller tel 070-2646437

 

Vattengympa i Lidköping badhus

Startar torsdag den 10 september kl 09,00 - 10,00

Avgift 300:- per termin

Anmälan till Gull-Britt sms eller tel 070-2646437

 

Vattengympa i Mariestad badhus

Startar den onsdag den 16 september kl 11,00 - 12,00

Avgift 300:- per termin. Köp på badhuset 10 ggr kort 540:- skicka kvitto till föreningens kassör så subventionerar föreningen med 240:- 

Anmälan till Gull-Britt sms eller tel 070-2646437

 

Redskapsgympa i Skara 

Start fredag den 18 september kl 15,00 - 16,00

Anmälan till Gull-Britt sms eller tel 070-2646437

Avgift 330:- för ett 10 kort, föreningen subventionerar med halva kostnaden när ni skickar kvitto till Bengt vår kassör.

Boxningsträning Skövde

Vi hoppas på start i höst, återkommer med mera information.

Kontakta Lena Peterson 073-05 21 303

Bowling och fikaträffar i Skövde

Ingen aktivitet i höst.