Våra veckoaktiviteter:

Anmälningsmottagare till alla våra veckoaktiviteter:

Birthe tel 076 314 52 75 eller birte1@hotmail.com 

Bertil tel 072 926 56 06 eller  bertilp61@gmail.com 


Dans för Parkinson:

Startar måndag 2 september kl 14 och därefter varje måndag t o m 17 dec. Se även artikeln i vidstående spalt. 

Plats Göken, Petrigatan 10 Ystad.

Ledare Birgitta Ahlsell, dans- och rörelseterapeut.


Projekt LIV.

Varje tisdag 20 augusti – 22 december kl 13.30.

Plats Göken, Petrigatan 10, Ystad.

Anmälan behövs ej, det är bara att komma. Deltagandet är kostnadsfritt tack vare bidrag från Allmänna arvsfonden.


Vattengymnastik.

Torsdagar kl 14 fr o m 29 augusti, längst till den 12 december.

PLATS: Träningsbassängen Ystads lasarett.

LEDARE: Ulla Osborn, Birthe Thomsen och Eva Gyhlenius. Anmälan och frågor: Birthe tel 076 314 52 75  eller birte1@hotmail.com


Höstens månadsmöten:

Minigolf i Löderups Strandbad. Onsd 14 augusti kl 14. Fika hos Kerstin och Rune efteråt.

Bowling i Ystad Arena. Onsd 11 september kl 13. Samling restaurang Göken, Petrigatan 10, Ystad för lunch, därefter fortsätter vi till bowlinghallen (200 m promenad).

”Vad händer i komplikationsfasen?” Onsd 9 oktober kl 14 Plats: Göken, Petrigatan 10, Ystad.    Föredrag av professor Per Odin, chef för neurologen vid Lunds universitetssjukhus.

Föredrag om Parkinsons sjukdom. Onsdag 6 november kl 14. Plats: Göken, Petrigatan 10, Ystad.    Ordinarie föredragshållare förhindrad. Ej klart med ny.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE i ovanstående månadsmöten göres till Bertil (se ovan) eller Birthe 076-31452 75 el birtes1@hotmail.com.


Läs och anmäl dig redan i dag – du kommer inte att ångra dig:

Förbättra din balans,
rörlighet och kondition med dans för Parkinson

Kom med i vår populära -rörelseterapi-aktivitet, som startar måndagen den 2 september och håller på t o m måndagen den 17 december - alltså 15 gånger!

KOSTNAD  preliminärt 450 kr för hela terminen (30 kr per gång).

PLATS. Seniorernas hus ”Göken” Petrigatan 10, Ystad.

LEDARE: Birgitta Ahlsell, dans- och rörelseterapeut. 


Anmälan snarast till BERTIL 072-926 56 06 eller bertilp61@gmail.com -- BIRTHE 076-314 52 75 eller birtes1@hotmail.com


Även anhöriga kan vara med – också bra för strokepatienter och reumatiker, eftersom den gör gott för bl a kroppens motorik!

Aktiviteten kallas vanligtvis för ”Dans för dig med parkinson”, men är egentligen en ny form av sjukgymnastik, som blivit mycket uppskattad lite var stans i vårt avlånga land. Det hela sker till musik – därav namnet ”dans för parkinson”. Det är således inte dans i vanlig bemärkelse utan snarare en form av rörelseterapi/sjukgymnastik.

Aktiviteten, som uppstod 2001 i Brooklyn, New York, sprider sig nu ut över Sverige i en allt snabbare takt. Allt fler hör av sig med önskemål om kurser. Aktiviteten leds av dans- och rörelse terapeuten Birgitta Ahlsell, knuten till Skånes Dansteater. Hon har också varit över i Brooklyn för att lära sig mer om metoden.
Vi hade ett prova-på-program vid senaste månadsmötet under Birgittas ledning med ett 15-tal deltagare och alla blev mycket entusiastiska för en fortsättning.

Därför…

önskar vi att fler Parkinson drabbade får tillgång till denna roliga och givande träningsform.

  • Dans innefattar många olika aspekter som är värdefulla för personer med bl a Parkinsons sjukdom. Det är en fysisk och kognitiv aktivitet som kopplar samman hjärna och kropp vilket leder till förbättring av motoriska funktioner.
  • Dans tränar inte bara kroppen utan har även en positiv psykosocial påverkan. En aspekt är den sociala interaktionen i dansen med gemenskap och delaktighet i gruppen.
  • Dansen är speciellt anpassad för deltagarna för att bland annat träna balans, koordination och minska stelhet i musklerna. Med bättre balans, ökad steglängd och muskelstyrka minskar exempelvis fallrisken. 
  • Alla kan vara med - sittande eller stående. Inga förkunskapskrav.
  • Gör slag i saken – kom med. Välkomna!

På Parkinsons hemsida www.parkinsonförbundet.se finns en video, där du kan se mer om Dans för Parkinson.


 Välkommen till Projekt LIV

Läs om projekt LiV och besluta dig redan i dag för att delta – du kommer inte att ångra dig:

I januari  startade vi tillsammans med Strokeföreningen i Ystad Arvsfondsprojektet LIV - Lugnt Inre Välmående. 20-talet personer har varit med och man har haft  roligt tillsammans med funktionell träning. Vi mixar ro- och stillhetsövningar, sköna upplevelser till musik, olika balansövningar och andra medvetna rörelser. Vi anpassar övningarna för både stående, sittande och liggande. Tillsammans landar vi här och nu – i medveten närvaro.

Alla kan delta – var och en deltar utifrån sin egen förmåga

Vi har våra sammankomster på Seniorernas hus – GÖKEN – Petrigatan 10 i Ystad varje tisdag kl 13.30 – ca 15 fr o m den 20 augusti t o m den 22 december. Någon föranmälan behövs inte. Det är bara att gå dit och vara med. Vill du hellre tala med någon på Parkinsonföreningen så kan du ring vår ordförande Bertil Palm, tel 072-926 56 06 för att få veta mer. Du kan också mejla honom på bertilp61@gmail.com. Övrig info finner du på Facebook Projekt LIV.

Målgrupp är personer som pga. stroke eller Parkinson har utvecklat hjärntrötthet.

Det här får vi lära oss under övningarna:

SKALAN

Syftet med Hikari skalan är att vara ett självskattningsverktyg samt en påminnelse om hur du mår just nu i stunden (ditt inre välmående) och att du aktivt kan göra val för att gå neråt i skalan. Den ger en möjlighet att känna in dina signaler och hur ditt upplevda välmående är just nu.
1 --------------------------------------5------------------------------------10.
Vid en 1a då upplever du ett fullt upplevt inre välmående. Vid en 10a upplever du motsatsen till välmående. 

SPÄNN AV

Syftet med övningen är att göra dig medveten om eventuella kroppsliga spänningar genom att uppleva skillnaden i mycket anspänt läge kontra avslappnat i kroppen. Samt att träna hjärnan i att göra ett aktivt val att slappna av. Du blir också medveten om att när kroppen spänner sig så blir andningen mer ansträngd och ytlig – tom kan du sluta andas helt.  Under hela övningen så tränar du dig samtidigt i att bibehålla en lugn och djup andning.

MEDVETEN GÅNG

Syftet med övningen är att vara medveten om varje steg, upplevelse, tanke, känsla m.m. under tiden man går väldigt, väldigt sakta fram och tillbaka. Du går inte mot ett mål utan själva gåendet och medvetenheten om denna är i sig målet. Korta sträckor, fram och tillbaka är att föredra. Stanna gärna till en stund i samband med vändning. Tidsomfång: 5 minuter – 60 minuter.

KONCENTRATION OCH FOKUS

Syftar till att utveckla koncentration och fokuseringsförmåga som i sig själv kan vara av stort värde. Övningen är också en grundläggande förövning inför andra inre medvetna närvaro-övningar samt inre välmående övningar. Välj ett objekt som är behagligt för ögat att titta på, det kan vara i stort sett vad som helst. Var rak i din nacke/huvud i riktning mot objektet.

FÖR NÄRVARO OCH LUGN

Syftet med övningen är att öka din närvaro i stunden och att du finner ett inre lugn. Övningen bör göras minst 3 gånger per dag (morgon, middag, kväll), eller så många gånger du vill. Tidsåtgång: 1,5 minut till 20 minuter.

LANDA

Syftet med övningen är att ”landa” i ”just nu ögonblicket” för att kunna öka din medvetna närvaro. ”Landa” syftar på att vara mer i kontakt med den egna kroppen och sin inre upplevelse än ofrivilliga tankeströmmar.

MEDVETNA RÖRELSER

Syftet är att uppleva en medvetenhet av själva rörelsen, så att all din uppmärksamhet är riktad mot just rörelsen/erna. Den tekniska biten av rörelsen är sekundär. Medvetna rörelser kan göras till eller utan musik. De får lov att se ut precis hur som helst. 

KROPPSCANNING

Syftet är att stödja återhämtning och snabbt ge en djup vila. Övningen används ofta inom Mindfulness och hjälper dig att bli mer medveten om vad som pågår i kroppen och hur ditt känsloläge är. I övningen går du stegvis igenom kroppen med syfte att förnimma vad som känns i de olika delarna.

INÅT OCH UTÅT

Syftet är att utveckla ett fokus, ett mer medvetet här och nu. Och att kunna välja yttre eller inre fokus.

ENHET I FOKUS

Syftet är att öka upplevd gemenskap med vår medmänniska. Du börjar med att komma i kontakt med ditt inre välmående för att sedan komma i kontakt med din partners inre välmående med upplevelse av enhet och gemenskap som resultat. 


Styrelsen 2019

Ordförande:

Bertil Palm, 072-92656 06, bertilp61@gmail.com

V ordförande:

Bengt-Olof Fernerud,073-912 00 97, bengtolof.net@gmail.com

Kassör: 

Rune Eriksson, 076 82 68 517, ru.eriksson@gmail.com

Sekreterare: 

Eskil Jönsson, 073 064 42 82, eskil.jonsson@ystad.nu

Ledamöter: 

  • Birthe Thomsen, 076 314 52 75, birte1@hotmail.com.
  • Rolf Heimer, 072 887 23 99, fam.heimer@gmail.com
  • Irene Risåker, 073 376 91 87, irene.risaker@hotmail.com

 

Sidan uppdaterades 2019-07-07


Parkinsonföreningen i Ystad

Anhörigstöd

Anhöriga svarar för en stor del av det stöd, som långvarigt sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning behöver i sin dagliga livsföring. Den, som är anhörig har ofta en stark vilja att ställa upp och hjälpa. Samtidigt finns ett behov att även leva sitt eget liv.

Målet för anhörigstödet är att anhöriga ska ges möjlighet till vila och rekreation, information, personligt stöd och gemenskap med andra. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet.

Hjälpmedel

För dig, som behöver hjälpmedel för att förflytta dig eller på andra sätt klara din dagliga livsföring finns möjlighet att låna sådana av din kommun. Det är kostnadsfritt i de flesta kommuner. Det är arbetsterapeut eller sjukgymnast, som utifrån medicinsk behovsbedömning provar ut och föreskriver de hjälpmedel, som du behöver.  De lär även hur du skall använda hjälpmedlen.

Tag kontakt med den kommun du bor bor i.

Skurups kommun 

Anhörigstöd    Samordnare                              0705-516600

Hjälpmedel     Arbetsterapeut / sjukgymnast       0411-536000

Sjöbo kommun

Anhörigstöd    Anhörigsamordnare                      0416-273 49
Hjälpmedel     Rehabenheten                             0416-273 85

Tomelilla kommun

Anhörigstöd    Närstödsamordnare                      0417-182 25
Hjälpmedel     Arbetsterapeut / sjukgymnast        0417-184 23

Ystads kommun

Anhörigstöd    Samordnare                                0411-577277
Hjälpmedel     Rehabgruppen                             0411-578959

Simrishamns kommun

Anhörigstöd    Bergengrenska centret                 0414-819165
Hjälpmedel     Arbetsterapeut / sjukgymnast        0414-819339


Nu finns riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagonstik, behandling av grundsjukdomen,
symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Här finns en presentation av riktlinjerna 


Ny adress? Ny mailadress
eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin@parkinsonskane.se så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer  fram! Du, som inte har anmält din e-postadress kan också göra detta till Kerstin. De är bra att göra det - då får du information direkt till din e-postlåda.


Kalendarium

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!
Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!