Kommande arrangemang:

Anmälningsmottagare

till alla våra månadsmöten:

Birthe tel 076 314 52 75 eller birte1@hotmail.com 

Bertil tel 072 926 56 06 eller  bertilp61@gmail.com 


OBS!!! Onsd 24/4 kl 14 ÄNDRAT PROGRAMINNEHÅLL:

PARKINSONS SJUKDOM - SVÄLJSVÅRIGHETER

Restaurang Rutger, Stora Torggatan i Skurup.

Logopeden Lucie Forester, som skulle medverka vid dagens månadsmöte har fått förhinder.

I stället blir det ett videoinspelat program med forskaren VIVECA LARSSON, som talar om

SVÄLJSVÅRIGHETER VID PARKINSONS SJUKDOM.

Därefter blir det en diskussions- och frågestund i anslutning till videon.

Efter kaffet (30:-) medverkar teamet bakom

Arvsfondsprojekt LiV - Lugnt inre välmående

De informerar om aktivitetens innehåll och syfte. Vi får också prova på hur det är att delta i funktionell träning etc. Alla kan delta – var och en utifrån sin egen förmåga.


OBS EXTRA 

MÅNADSMÖTE:

Fred 26 april kl 13.30

Förbättra din balans, rörlighet och kondition

… för ett bättre liv på SENIORERNAS HUS – Göken – Petrigatan 10 i YSTAD

Dans för Parkinson - en fysisk aktivitet för sinne, hjärna och kropp.

Forskning visar att kulturaktiviteter är ett komplement till medicinsk vård, som kan ge goda effekter på hälsan, inte minst genom dans, sång och musik.

– Ett prova-på ”Dans för Parkinson”

med Birgitta Ahlsell – dans- och rörelseterapi. Självklart dricker vi också kaffe och trevlig samvaro. Kaffe med kaka  30 kr.

Anmälan senast den 22 april


Onsd. 15/5 kl 12 GRILLFEST I SKYTTEPAVILJONGEN

I Ystad Sandskog. Möt våren i Ystads fagra sandskog.

Vi samlas runt grillen, där föreningen bjuder på grillat med tillbehör.

- En eftermiddag med gemenskap blandat med någon lek eller fråga. Kaffe och kaka blir det när vi känner för det! Föreningen bjuder på det hela!              

Anmälan senast den 8 maj.


Onsd. 5/6  VÅRUTFÄRDEN

TILL BAKKEN I KÖPENHAMN

ÄR INSTÄLLD PÅ GRUND AV

FÖR FÅ ANMÄLNINGAR!!!  


Återkommande fasta aktiviteter:

VATTENGYMNASTIK 

Är du sugen på att träna vattengymnastik? Då är du välkommen till den varma träningsbassängen på Ystads lasarett. Vi tränar på torsdagar mellan kl 14 – 15 och startar vårterminen den 24 januari. Badledare är Ulla Osborn, medhjälpare Birthe Thomsen och Ulla Gyhlenius.    

Deltagaravgift 400 kr per termin. 

Anmälan och frågor: Birthe tel 076 314 52 75  eller birte1@hotmail.com

DANS FÖR PARKINSON

Flera forskargrupper runt om i världen utvecklar metoder att behandla patienter med Parkinsons sjukdom med olika former av dans. De har i kontrollerade studier visat att dansterapier kan bromsa utvecklingen av många symptom, och till och med ge kliniskt betydelsefulla förbättringar av balans och kontroll över de egna rörelserna. Vi planerar att starta en grupp i dans för Parkinson under 2019. Ledare blir Birgitta Ahlsell – dans- och rörelseterapeut. På vårt månadsmöte den 20 mars kan du prova på. Se mer information i texten under månadsmötet 20 mars ovan. Då vi ännu inte vet vilka bidrag vi kan få till aktiviteten är deltagaravgiften inte bestämd. Men du kan redan nu anmäla ditt intresse så hör vi av oss när vi vet. Dans för Parkinson är en annan typ av sjukgymnastik, som man kan välja om man inte får tillgång till sjukgymnastik vid vårdcentralerna.

Intresseanmälan och frågor:  Birthe tel 076 314 52 75  eller birte1@hotmail.com 

LIV – Lugnt Inre Välmående

I samarbete med Strokeföreningen i Ystad anordnar vi gruppaktiviteten LIV – Lugnt Inre Välmående. I Arvsfondsprojektet LIV Lugnt Inre Välmående har vi roligt tillsammans med funktionell träning.

Vi mixar ro- och stillhetsövningar, sköna upplevelser till musik, olika balansövningar och andra medvetna rörelser. Vi anpassar övningarna för både stående. sittande och liggande. Tillsammans landar vi här och nu – i medveten närvaro.

Detta innebär nya anpassade metoder och verksamheter för personer med stroke och parkinson. Att deltaga är kostnadsfritt! Ingen föranmälan behövs. Det är bara att gå dit.
Se mer om LIV på www.projektliv.se

Var: Seniorernas hus, Petrigatan 10, Ystad
När: Varje tisdag from 26 februari kl. 13:30 – 14:30 ända fram till midsommar.


 

Bland helgon och kyrkliga klenoder 

S:t Olofs medeltida kyrka och restaurang Vita Stenen var målet för årets vårutfärd. Utfärden startade i Skurup. Färden med buss gick sedan vidare via Ystad och Hammenhög där ytterligare medlemmar hämtades upp. I S:t Olofs kyrka hälsades vi välkomna av kyrkvärden Ingrid Liljedahl, som berättade om den gamla kyrkan.

Ingrid Liljedahl (med mikrofonen) berättar om kyrkans helgonbilder, altare och andra klenoder.

Kyrkan är en populär vallfartskyrka bland olika kristna samfund. Anledningen till detta är den gamla Olofskulten och att offerplatsen Sankt Olofs källa ligger i Sankt Olof. Byn hade namnet Lunkende by men eftersom kyrkan var Danmarks – vi var då danskar - största Olofhelgedom glömdes till slut ortnamnet bort och hela byn fick kyrkans namn. Så kommer det sig att en by på Österlen bär den norske helgonkungen Olofs namn.
Ingrid berättade initierad om bl a kyrkans altare och helgonbilder. Förr ska det ha funnits nio altare i kyrkan. Numera finns fem av helgonbilderna bevarade. Kyrkan med dess olika altare, helgonbilder och inredning är en verklig kulturskatt, som församlingen värnar varmt om.
I kyrkan finns också bevarad den gamla offerkistan. Den fungerar i dag som insamlingsbössa och många besökare ger också generösa bidrag. Även vi skänkte ett bidrag, som tack för besöket och Ingrids fina guidning.

    Krögarparet Ann-Christin och 

    Colin Willey på Vita Stenen

Efter besöket for vi vidare till Vita Stenen, som ligger långt in i S:t Olofs vackra bokskogar. Där bjöd krögarparet Ann-Christin och Colin Willey på en verkligt kulinarisk ”Wallenbergare” med efterföljande kaffe och välkomponerad tårtbit, allt till vårt fulla gillande. Krögaren Colin berättade också om hur han fick idén att starta restaurang och Bed & Breakfast långt ute i ”vildmarken”.

Ordförande Rune berättade också om höstens mötesprogram (som återfinns på annan plats på vår hemsida). Han berättade även om en planerad enkät med frågor om bl a deltagande vid våra månadsmöten, mötesprogram, fysisk träning och om den vård som erbjuds (eller inte erbjuds) Parkinsonsjuka. Det är styrelsens förhoppning att alla medlemmar besvarar enkäten.

Grillfest i Sandskogen

Tidigare under våren samlades ett gäng medlemmar i Ystads skytteförenings grillpaviljong i Sandskogen för den traditionella grillfesten. Vi gynnades tyvärr inte av fint väder och värme, men vi hade trevligt tillsammans ändå. Tillslutningen var inte den bästa, men vi får väl skylla på vädret!

Vår vice ordförande Rolf Heimer, som förberett det hela, hade lagt upp en trevlig tipspromenad med lagom kniviga frågor. Anita och Bertil Hedin svarade grillningen och det bjöds på korv i olika storlekar.

Det blev ett lyckat program och ordförande Rune Eriksson tackade alla, speciell Rolf, som hjälpt till med att göra dela lyckat.

Swish och interbetalningar

fick vi lära oss mer om vid ett medlemsbesök på Skurups sparbank. Det var Anette Lööw, som informerade. Banken bjöd på kaffe, men kaffebrödet bekostade föreningen och som kassör Anita hade med sig. Tillslutningen var dålig, men humöret var i topp.

 

Styrelsen 2019

Ordförande:

Bertil Palm, 072-92656 06, bertilp61@gmail.com

V ordförande:

Bengt-Olof Fernerud,073-912 00 97, bengtolof.net@gmail.com

Kassör: 

Rune Eriksson, 076 82 68 517, ru.eriksson@gmail.com

Sekreterare: 

Eskil Jönsson, 073 064 42 82, eskil.jonsson@ystad.nu

Ledamöter: 

  • Birthe Thomsen, 076 314 52 75, birte1@hotmail.com.
  • Rolf Heimer, 072 887 23 99, fam.heimer@gmail.com
  • Irene Risåker, 073 376 91 87, irene.risaker@hotmail.com

 

Sidan uppdaterades 2019-04-13


Parkinsonföreningen i Ystad

Anhörigstöd

Anhöriga svarar för en stor del av det stöd, som långvarigt sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning behöver i sin dagliga livsföring. Den, som är anhörig har ofta en stark vilja att ställa upp och hjälpa. Samtidigt finns ett behov att även leva sitt eget liv.

Målet för anhörigstödet är att anhöriga ska ges möjlighet till vila och rekreation, information, personligt stöd och gemenskap med andra. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet.

Hjälpmedel

För dig, som behöver hjälpmedel för att förflytta dig eller på andra sätt klara din dagliga livsföring finns möjlighet att låna sådana av din kommun. Det är kostnadsfritt i de flesta kommuner. Det är arbetsterapeut eller sjukgymnast, som utifrån medicinsk behovsbedömning provar ut och föreskriver de hjälpmedel, som du behöver.  De lär även hur du skall använda hjälpmedlen.

Tag kontakt med den kommun du bor bor i.

Skurups kommun 

Anhörigstöd    Samordnare                              0705-516600

Hjälpmedel     Arbetsterapeut / sjukgymnast       0411-536000

Sjöbo kommun

Anhörigstöd    Anhörigsamordnare                      0416-273 49
Hjälpmedel     Rehabenheten                             0416-273 85

Tomelilla kommun

Anhörigstöd    Närstödsamordnare                      0417-182 25
Hjälpmedel     Arbetsterapeut / sjukgymnast        0417-184 23

Ystads kommun

Anhörigstöd    Samordnare                                0411-577277
Hjälpmedel     Rehabgruppen                             0411-578959

Simrishamns kommun

Anhörigstöd    Bergengrenska centret                 0414-819165
Hjälpmedel     Arbetsterapeut / sjukgymnast        0414-819339


Nu finns riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagonstik, behandling av grundsjukdomen,
symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Här finns en presentation av riktlinjerna 


Ny adress? Ny mailadress
eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin@parkinsonskane.se så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer  fram! Du, som inte har anmält din e-postadress kan också göra detta till Kerstin. De är bra att göra det - då får du information direkt till din e-postlåda.


Kalendarium

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!
Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!