Kalendarium 

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!

Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!


Aktiviteter våren 2018

Extra Års- & Medlemsmöte på Hotel Öresund med lunch
Ändrad dag till onsdag 23 maj kl 12.30-15.00!

 

Kl. 12.30 Lunch

Kl. 13.45 Extra årsmöte med val av ordförande
Som ni säkert känner till har vår ordförande Helmer Svensson lämnat oss. Frid över hans minne.
Vi börjar med en tyst minut för Helmer.
Ny ordförande väljs vid detta extra årsmöte.

Styrelsen föreslår följande:
Hasse Anderberg, (tillika vice ordf i Parkinson Skåne) 1 år
Övriga ledamöter valdes på ordinarie årsmöte den 19 janauari.
Firman tecknas av Hasse Anderberg och kassören Björn Lundgren, var för sig.

Kl. 14.00 Hjälp & stöd från Landskrona Stad
Biståndshandläggare Ulrika berättar vilka möjligheter till stöd som finns och hur man söker om t ex; gå- och ståhjälpmedel, rullstol, trösklar bort, trygghetslarm, parkeringskort för handikappade, växelboende etc.
Även om du inte bor i kommunen, är det nyttig information.

Vi bjuder på lunch. Du är välkommen att ta med din partner. Anmälan senast den 21 maj till Karl Hacker (karl.hacker@telia.com eller 0708-190736).

Välkommen till Hotel Öresund, Selma Lagerlöfs väg 4, Landskrona. Fri parkering inne på gården -  be om p-tillstånd i receptionen.

Enligt uppdrag,
Hasse Anderberg


Medlemsmöte i Landskrona

​Ett 15-tal medlemmar had samlats den (23 maj) för att lyssna till Ulrika Nilsson, Anhörigcentrum, Landskrona Stad, som berättade om vilken hjälp och stöd vi kan få av kommunen. För den som behöver någon att prata med är väntetiden ett par dagar. För den som har en demensdiagnos erbjuder man en utbildning för anhöriga om fem sammankomster. Vill du gå kursen i höst, ring kommunen. Vi pratar om avlastning för både den sjuke och anhöriga; t ex korttidsboendevid resa. En inte helt ovanlig lösning är så kallat Växelboende (den sjuke bor en vecka på vårdboende och därefter en en vecka hemma,osv). I kommunen har man också Träffpunkter dit vi är välkomna.

​Du åker-någon annan trampar. Gratis. Ring Anhörigcenter 0418-473411, landskrona.se


Planering av aktiviter pågår.

​kontaktperson Hasse Anderberg,hasse@parkinsonskane.se

​Kommande aktiviteter (vi återkommer med datum,tid och plats)

​September: Vi visar det bästa från Världsparkinsondagen 2017( från UR-utbildningsradion)

​Oktober: Bro mellan Landskrona och Köpenhamn? Lennart Serder berättar om planerna.

​November: Parkinson i komplikationsfasen-Professor Håkan widner.

December: Jullovsavslutning

Vi fortsätter att träffas onsdageftermiddagar kl 14 00 på Vuxenskolan.
Välkomna att deltaga i våra aktiviteter!

Du har själv stor nytta av dem och du stödjer med din närvaro andra som är i liknande situation som du.
Att mötas på dessa sätt är ett viktigt led i vår friskvård för att hålla vår sjukdom på plats, det är samtliga Parkinsonforskare ense om.

Björn Lundgren 
epost: bjorn@parkinsonskane.se


Fasta aktviteter

Parkinsongympa

Parkinsongympa tisdagar kl. 09.30-10.30 gympa på lasarettet under ledning av sjukgymnast. Upplysningar om vår vanliga gympa lämnas av sjukgymnast Marie på 0418 – 65 14 5


Riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagonstik, behandling av grundsjukdomen,
symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.
Här finns en presentation av riktlinjerna Powerpoint   


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela eva@parkinsonskane.se så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer fram!


 

Parkinson Landskrona

Parkinson Landskrona träffas på Vuxenskolans lokal,  Stenorsvägen 1, Landskrona

Varmt välkomna!


Webbredaktör: Eva Andersson
Senast ändrad:2018-05-04


Styrelse

Karl Hacker, ledamot:
tel. 046 - 71 21 07
epost:: karl.hacker@telia.com

Jan Persson, ledamot
 

Björn Lundgren, ledamot
tel: 0706-97 78 91
e-post: bjorn.bjarred@gmail.com

Medlemsansvarig Ing-Britt Blixt 0418 -43 01 41 ingbritt.blixt@telia.com