Kalendarium 

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!

Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!


Aktiviteter våren 2019

​kontaktperson Hasse Anderberg hasse@parkinsonskane.se

Anmälan minst 5 dagar innan till:
karl.hacker@telia.com eller till Hasse Anderberg 0708 700 708
        

webbredaktör: Kerstin Phillips
Senast ändrad: 2019-10-14


 

       Parkinsons lokalförening  Landskrona samarbetar med Vuxenskolan.


                                                                                                                  

                                                                                                                            


Fasta aktviteter

Parkinsongympa

Parkinsongympa tisdagar kl. 09.30-10.30 gympa på lasarettet under ledning av sjukgymnast. Upplysningar om vår vanliga gympa lämnas av sjukgymnast Marie på 0418 – 65 14 5


Höstens aktiviteter 2019

 

Datum och tid för kommande aktiviteter kommer snart:

Oktober

Patenterad framgång för Oatley.
Med huvudkontor i Malmö och produktions-och utvecklingsanläggning i Landskrona finns varumärket i fler är
20 länder i Europa och Asien.
Följ med på spännande studiebesök.

November

Europaspåret
Öresundsbron är redan idag en flaskhals i det europeiska transportsystemet.
Det behövs ny kapacitet över Öresund för både regional- fjärr- och godstrafik.
Europaspåret är enda förslag på en ny fast förbindelse över Öresund som ger en helhetslösning för järnvägstrafiken.

På mötet får du veta mer om en spännande möjlighet för Landskrona.


Riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagonstik, behandling av grundsjukdomen,
symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.
Här finns en presentation av riktlinjerna Powerpoint   


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin.phillips@telia.com  så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer fram!


 

Parkinson Landskrona

Parkinson Landskrona träffas på Vuxenskolans lokal,  Stenorsvägen 1, Landskrona

Varmt välkomna!


Webbredaktör: Kerstin Phillips
Senast ändrad:2019-01-07


Styrelse


Hasse Anderberg, ordförande
tel: tel: 0708-700 708
e-post:hasse@parkinsonskane.se

Karl Hacker, ledamot

tel. 046 - 71 21 07
epost:: karl.hacker@telia.com

 

Göran Markholm, ledamot
Tel: 0707-17 52 21
e-post: goran@parkinsonskane.se