Parkinson  Landskrona

Parkinson Landskrona träffas på Vuxenskolans lokal,  Stenorsvägen 1 , Landskrona

Varmt välkomna!

Webbredaktör: Kerstin Phillips
Senast ändrad:2018-03-11


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin@parkinsonskane.se så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer  fram!


Fasta aktviteter

Parkinsongympa

Parkinsongympa tisdagar kl. 09.30-10.30 gympa på lasarettet under ledning av sjukgymnast. Upplysningar om vår vanliga gympa lämnas av sjukgymnast Marie på 0418 – 65 14 5


Nu finns riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagonstik, behandling av grundsjukdomen,
symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.
Här finns en presentation av riktlinjerna Powerpoint   
 


                            

 

Aktiviteter våren 2018

Planering av aktiviter pågår. Håll dig uppdaterad via Landskronas hemsida!

Vi fortsätter att träffas onsdageftermiddagar kl 14 00 på Vuxenskolan.
 


 

Välkomna att deltaga i våra aktiviteter!

Du har själv stor nytta av dem och du stödjer med din närvaro andra som är i liknande situation som du.
Att mötas på dessa sätt är ett viktigt led i vår friskvård för att hålla vår sjukdom på plats, det är samtliga Parkinsonforskare ense om.

Helmer 

Helmer tel: 0705 - 48 12 83

e post: helmers@bredband. net

Björn Lundgren 
epost: bjorn@parkinsonskane.se


 

 

 

Kalendarium 


Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!
Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!


Styrelse

 

 

 

Karl Hacker, ledamot:
tel. 046 - 71 21 07
epost:: karl.hacker@telia.com

 

Jan Persson, ledamot
 

Björn Lundgren, ledamot
tel: 0706-97 78 91
e-post: bjorn.bjarred@gmail.com

 

Medlemsansvarig Ing-Britt Blixt 0418 -43 01 41 ingbritt.blixt@telia.com