Parkinson  Landskrona

Parkinson Landskrona träffas på Vuxenskolans lokal,  Stenorsvägen 1 , Landskrona

Varmt välkomna!

Webbredaktör: Kerstin Phillips
Senast ändrad: 2017-10-05


 


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin@parkinsonskane.se så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer  fram!


Fasta aktviteter

Parkinsongympa

Parkinsongympa tisdagar kl. 09.30-10.30 gympa på lasarettet under ledning av sjukgymnast. Upplysningar om vår vanliga gympa lämnas av sjukgymnast Marie på 0418 – 65 14 5

 


Nu finns riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagonstik, behandling av grundsjukdomen,
symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.
Här finns en presentation av riktlinjerna Powerpoint                                


Aktiviteter hösten 2017

Nu är det dags att komma igång med höstens aktiviteter, bl a våra månadsmöten.
Efter vårprogrammen var vi eniga om att till hösten fortsätta i samma stil, med aktuella händelser och fakta inom Parkinsons värld - Parkinsoniana-
blandat med programpunkter med annan inriktning. I våras prioriterade vi gamla företag i Landskrona.
I höst blandar vi en annan mix som vi hoppas skall bli intresseväckande.

Vi fortsätter att träffas onsdageftermiddagar kl 14 00 på Vuxenskolan.
 

11 oktober kl 14 00

Vi ägnar dagen helt åt Parkinson och får en orientering om den förstärkta Neurologmottagningen på Landskrona lasarett.
Eleonor Bosashka, neurolog, berättar om verksamheten.

Kom och ta chansen att ställa frågor till Elonor!
Fika.

15 november

Vi uppmärksammar f.d. Hilleshög.
 

13 december (återkommer om tidpunkt)

Årsmöte och jullunch!

Landskronaadvokaten och Notarius Publicus Stig Brunnström
"Jag NN lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra "
Hur många har stått inför lagens väktare och upprepat de tunga orden? Om detta och annat inom juridikens spännande värld och juridiska profiler i vår stad - och det finns många – kåserar
Stig.
Vi ges tillfälle att ställa frågor och diskutera detta alltid lika aktuella ämne.
 

 


Onsdagen den 16 november

Sanna Bejic från Anhörigcenter i Landskrona gästade oss!

Är du trött på att färdtjänst inte kommer på utsatt tid?

Är du trött på att sitta i telefonkö i väntan på svar-,varför?
Är du trött på att knappa dig fram till sjuksköterska för att
få besked om att väntetiden är 20 minuter och att  du är nummer
65 i kön?

                                    

Hjälp finns att få!
Landskronaföreningen hade den 16 november besök av Sanna Bejeic
(Anhörigssamordnare på Anhörigcentrum i Landskrona).

Sanna berättade om verksamheten och vilken hjälp man få av dem.
Utan anhörigas hjälp fungerar inte vården, det är en mycket viktig grupp.
Anhörigcenter anordnar samtalsgrupper, Leva vidare-grupper, demensutbildningar,
med mera.
Man kan, som anhörig, få hjälp med att tex boka tid hos läkaren, de hjälper till att ringa och boka
och tar besväret med telefonköer, knapptryckningar o s v.
De hjälper också till om t ex Färdtjänst är försenad. Ring då Anhörigcenter och de
tar över att ringa och fråga varför bilen inte kommer eller att beställa Färdtjänst.

Telefonnumret till denna ovärderliga tjänst är: 0418- 47 34 11

Alla tjänster är kostnadsfria och alla är välkomna!

Sanna berättade även om samarbete med frivilligorganisationer bl a dagverksamheten på Fröjdenborg.
Här finns olika aktiviteter man kan deltaga i , det finns en tavla i entrén som talar om vilka aktiviteter som gäller just den dagen.
Sanna rekommenderade också lunchrestaurangen på Fröjdenborg.
God husmanskost till ett pris av endast 65 kronor!

Det var många goda tips Sanna gav oss!

                                                     


Årsmöte den 25 februari      

Till ny ordförande valdes Helmer Svensson

Ledamöter:
Karl Hacker
Jan Persson
Per-Olof Mattsson

 

Per-Olof Mattssson, Jan Persson, Helmer Svensson, Karl Hacker

 

Välkomna att deltaga i våra aktiviteter!

Du har själv stor nytta av dem och du stödjer med din närvaro andra som är i liknande situation som du.
Att mötas på dessa sätt är ett viktigt led i vår friskvård för att hålla vår sjukdom på plats, det är samtliga Parkinsonforskare ense om.

Helmer och Kalle

Helmer tel: 0705 - 48 12 83

e post: helmers@bredband. net

Karl Hacker: tel. 046 - 71 21 07
epost: karl.hacker@telia.com


 

 

 

Kalendarium 


Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!
Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!


Styrelse

Helmer Svensson, ordförande
tel: 0705 - 48 12 83
e post::  helmers@bredband. net

 

Karl Hacker, ledamot:
tel. 046 - 71 21 07
epost:: karl.hacker@telia.com

 

Jan Persson, ledamot
 

Björn Lundgren, ledamot
tel: 0706-97 78 91
e-post: bjorn.bjarred@gmail.com

 

Medlemsansvarig Ing-Britt Blixt 0418 -43 01 41 ingbritt.blixt@telia.com