Kalendarium 

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!

Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!


Aktiviteter våren 2020

​kontaktperson Hasse Anderberg hasse@parkinsonskane.se

Anmälan minst 5 dagar innan till:
karl.hacker@telia.com eller till Hasse Anderberg 0708 700 708
        

webbredaktör: Kerstin Phillips
Senast ändrad: 2020-03-06


 

       Parkinsons lokalförening  Landskrona samarbetar med Vuxenskolan.


                                                                                                                  

                 

http://www.svenskbordtennis.com/globalassets/svenska-bordtennisforbundet/dokument/tavlingsdokument/parkinson-sm/parkinson_sm2020_inbjudan.pdf                                                                                                           


Fasta aktviteter

Parkinsongympa

Parkinsongympa tisdagar kl. 09.30-10.30 gympa på lasarettet under ledning av sjukgymnast. Upplysningar om vår vanliga gympa lämnas av sjukgymnast Marie på 0418 – 65 14 5


Vårens aktiviteter 2020

Datum och tid för kommande aktiviteter kommer snart:


Riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagonstik, behandling av grundsjukdomen,
symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.
Här finns en presentation av riktlinjerna Powerpoint   


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin.phillips@telia.com  så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer fram!


 

Parkinson Landskrona

Parkinson Landskrona träffas på Vuxenskolans lokal,  Stenorsvägen 1, Landskrona

Varmt välkomna!


Webbredaktör: Kerstin Phillips
Senast ändrad:2020-03-06


 

Styrelse  2020

 


Ordförande: Hasse Anderberg
tel: tel: 0708-700 708
e-post:hasse@parkinsonskane.se

 

vice ordförande:
Henrik Schlasberg
tel: 0706- 32 00 58
e post: henrik.schlasberg@gmail.com

Kassör:
Björn Lundgren
tel: 0706- 97 78 91
e post: bjorn.bjerred@gmail.com


Sekreterare:
Annica Anderberg
tel.: 0705- 90 70 07
e post: annica.mk.anderberg@gmail.com

 

Adjungerad: Göran Markholm
Tel: 0707-17 52 21
e-post: goran@parkinsonskane.se