Välkommen till Parkinson Nordöstra Skåne
Kristianstad

Webbredaktör: Kerstin Phillips
Senast ändrad:2018-10-24


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin.phillips@telia.comså blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer fram!                                    


Aktiviteter

Välkommen till våra arrangemang i höst!

Bowling

Vi träffas på C4 Bowling på Näsby tisdagar under ojämna veckor med start kl 12 00.


Vi har en trevlig samvaro under bowlingtimmen!
Du som inte provat att bowla måste göra det!  Vi har fantastiskt trevligt tillsammans.
Efter bowlandet är vi många som intar dagens rätt eller andra framdukade rätter samt en kopp kaffe med kaka.

Kontakta Solveig eller Jan Nilsson tel  0705 - 41 70 06 , eller Eddie Olsson 0705-282807
 


Program hösten 2018

Onsdagen den 14 november

Informationsträff Allögården.
Anmälan till Eddie Olsson (se ovan) eller Jonny Persson 0709-783981
senast 1 november.

Ordförande Eddie Olsson informerar om våra möjligheter att söka diverse bidrag
samt övriga möjligheter man har som parkinsonsjuk. Företaget Sensidose kommer
och berättar om sin nya tablettdispenser.
Kolla gärna på http://sensodyne.se för förhandsinformation!

 

Söndagen 2 december kl 13 00
Julbord på Ahus Golfklubb

Lotteri och mingel. Ta gärna med någon vinst till lotteriet.
Pris: 250 kr/person
Anmälan till Eddie 044- 23 82 24 eller till Jonny 044- 12 14 91 senast den 17 november.


Ytterligare information om program kan du hitta under rubriken
Föreningsmeddelande i Kristianstadsbladet.

Vi hoppas på en god uppslutning på våra träffar!


Nu finns riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagonstik, behandling av grundsjukdomen,
symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.
Här finns en presentation av riktlinjerna Powerpoint


                          

 

Kalendarium 

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!
Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!
 


Styrelse 2017

Ordförande:
Eddie Olsson
044-23 82 24
eddie.olsson@bahnhof.se
 
Ledamot:
Jonny Persson
044-121491, 0709-783981
jonny.p@tropp.se
 
Ledamot:
Jan Nilsson
0705-417006
jan-solveig@telia.com
 
Extra ledamot:
Lennart Nilsson
044-244989, 0705-707726
p.e.lennart.niilsson@telia.com