Välkommen till Parkinson Nordöstra Skåne
Kristianstad

Webbredaktör: Kerstin Phillips
Senast ändrad:2018-01-09


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin@parkinsonskane.se så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer  fram!                                    


Aktiviteter

Välkommen till våra arrangemang i vår!

Bowlingen startar den 27 september kl 11 00

Vi träffas på C4 Bowling på Näsby onsdagar under ojämna veckor med start kl 12 00.


Vi har en trevlig samvaro under bowlingtimmen!
Du som inte provat att bowla måste göra det!  Vi har fantastiskt trevligt tillsammans.
Efter bowlandet är vi många som intar dagens rätt eller andra framdukade rätter samt en kopp kaffe med kaka.

Kontakta Solveig eller Jan Nilsson tel 044-80918 eller 0705 - 41 70 06 så får du veta mer.
 


Program våren 2018

Lördag 17 februari kl 1300

Årsmöte Somarro

Vi hoppas på en god uppslutning på våra träffar!
 


Nu finns riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagonstik, behandling av grundsjukdomen,
symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.
Här finns en presentation av riktlinjerna Powerpoint


Den 18 februari hölls föreningens årsmöte på Sommarro och som gäst deltog länsordförande Monica Vikingsson.


Ordförande Marianne Nilsson tackade avgående styrelseledamöterna Ing-Marie Schirén Petersson, Rut Strandberg och Kerstin Sjögren Fleischer med blommor.

Styrelsen tackade alla som medverkat att genomföra föreningens verksamheter, Kristianstad och Bromöllas kommuner och Sparbanken Skåne för de bidrag vi erhållit.
Tack framfördes även till Sommarro och Rikens Ständer för de lokaler vi fått disponera, alla som medverkat vid våra program och så generöst ställt sina kunskaper till förfogande samt våra medlemmar för visat förtroende, goda samtal och givande samvaro vid våra sammankomster.

Ett särskilt tack för de minnesgåvor som föreningen erhållit i samband med att medlemmar gått bort.

Speciellt tack fick även Kerstin Phillips för den fina utformningen av vår hemsida och Per-Olof Mattsson, redaktör för Aktuellt Parkinson Skåne,för hans alltid så tålmodiga och trevliga bemötande.
 

Ing-Marie, Rut, Marianne och Kerstin


 

 

 

 


 


 


                          

 

 

Kalendarium 

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!
Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!
 


Styrelse 2017

Ordförande:
Marianne P Nilsson
Strutvägen 1
296 92 Yngsjö
tel: 044- 35 41 14
Mobil: 0738- 53 50 11
 
Sekreterare:
Kristina Nylund
 
Kassör:
Heléne Svensson