Styrelse
Parkinson Skåne Länsförening

 

   Gerard Müller

   Orförande


    tel: 0768-88 95 33
    e-post: gerard@parkinsonskane.se

  


Hasse Anderberg

Vice orförande
 

tel: 0708-700 708
e-post: hasse@parkinsonskane.se

 


   Thomas Winberg

   Kassör

 

   tel: 0703-21 75 20

   e-post: thomas@parkinsonskane.se

 

 


Göran Markholm

Ledamot / kommunikation

 

tel: 0707-17 52 21
e-post: goran@parkinsonskane.se

 

 


    Bertil Palm

    Ledamot

 

    tel: 0729-26 56 06
    e-post: bertil@parkinsonskane.se
 

Inge Nordqvist

Ledamot

 

tel: 0706-85 90 42

e-post: inge@parkinsonskane.se


Robert Ovnell

Ledamot

 

tel: 0706-78 91 65

e-post: r_ovnell@hotmail.com


Stefan Skogmark

Adj ledamot och tidningsredaktör

 

e-post: redaktionen@parkinsonskane.se


 

Kontakta oss

Tyvärr är vårt kansli obemannat.

Du kan alltid kontakta oss i styrelsen, se ansvarsområden och kontaktuppgifter till vänster

 

Postadress:
Parkinson Skåne, Annegården, Skansvägen 5, 226 49 Lund

 

Hemsida:

www.parkinsonforbundet.se/skane

Föreningens stadgar