Välkommen till Parkinson Hässleholm!

Adress: Senioren, Tingshusgatan 2, Hässleholm

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

Kallelse till Årsmöte för lokalföreningen Parkinson Hässleholm

Datum: 20180208

Tid: 17.00

Plats: Senioren i Hässleholm

Dagordning

§1. Mötets öppnande

§2. Val av mötesordförande

§3. Val av mötessekreterare

§4. Val av justerare

§5. Godkännande av dagordning

§6. Fastställande av röstlängd

§7. Årsmötets behöriga utlysande

§8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

§12. Val av

     1. Ordförande

     2. Ledamöter

    3. Ersättare för ledamöter

     4. revisorer

     5. Ersättare för revisorer

     6. Extern revisor

     7. Valberedning

     8. Nästa års årsmöte

     9. årsmötets avslutning

På årsmötet blir det underhållning ”Vreeswijk på skånska” av Göte och Björn samt fika!

Entrè: 40:-
Anmälan tel: 0721 807780
Eller maila: karinhansson52@gmail.com

 


                                        Varmt välkomna
                                              Styrelsen

 

Verksamhetsberättelse och förslag till budget samt inkomna motioner finns anslagna

på anslagstavlan i Senioren från 2018-01-29

Verksamhetsplan 2018 för lokalföreningen Parkinson Hässleholm
Mål: Lokalföreningen Parkinson Hässleholm har genom årsmötet och stadgar som målsättning att verka för de parkinsonsjukas och anhörigas intressen lokalt.

Parkinson Hässleholm vill ge kunskap och insikt om sjukdomen och konsekvenserna av den, därmed en bättre livskvalitet.

Genom medlemsmöten ges information och utbildning, samt aktiviteter.

Program:

8 februari: Årsmöte kl. 17,00 på Senioren . Därefter underhållning av 2 trubadurer.

22 mars: Besök av arbetsterapeut eller kurator.

31 maj: Grillning och någon aktivitet.

6 sept: Informationsmöte planeras

25 oktober: Kostråd eller dyligt.

6 december: Julbord

En utfärd under sommaren hoppas vi på.

Cykelcafèt är en aktivitet vi tror på och försöker få igång snarast igen. En gång i veckan träffas vi och motionerar, samt fikar!

 

 

 

 

 


 

Webbredaktör: Marie Svensson
Senast ändrad: 2018-01-15

 

 


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin@parkinsonskane.se så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer  fram!


Nu finns riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom som är mest aktuell.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagonstik, behandling av grundsjukdomen,
symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.
Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.
 


 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 Logoped Fanny Silverbrand föreläste för oss om olika program som finns för att träna sitt tal och sina  sväljsvårigheter

Det finns många metoder till hjälp, Intressant och viktigt för oss alla! Fanny tipsade även om appar man kan använda om man har tillgång till det.

Som decibelmätare för att träna styrkan i sin röst. Samt specialmuggar för att underlätta att dricka rätt! 

Hon upplyste även om LSVT LOUD som är en logopedisk behandling av röst och tal vid Parkinsons sjukdom.

Alla kan remittera sig själv till en logoped, det är bara att ringa sjukhuset och be om hjälp med en egenremiss!  Stort tack till Fanny

Vi hade även ett lotteri som lite extra underhållning!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kalendarium 

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!
Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!
 


Styrelse 2017


Ordförande: Karin Hansson, tel. 0721- 80 77 80 
karinhansson52@gmail.com

Sekreterare: Mats Karlsson tel, 070 3353788   
mats-carlsson@telia.com

Vice sekreterare: Lisa Engström  
engstrom.svanevagen@comhem.se

Kassör: Marie Svensson, tel 0702 696476
mpths@hotmail.com

Revisor: Göran Marklund, Parkinson Skåne  
goran@parkinsonskane.se!

Revisor: Björn Lundgren, Parkinson Skåne
bjorn.bjarred@gmail.com

Ledamot: Gurli Kjerstensson, tel 0451-911 97