Kalendarium

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar

LÄS MER!
Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!


 

Välkommen till Parkinson Hässleholm!

Adress: Senioren, Tingshusgatan 2, Hässleholm

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

,
 

Webbredaktör: Marie Svensson
Senast ändrad: 2018-12-10


 


 

Kallelse och dagordningÅrsmöte 2019


Kallelse till årsmöte för lokalföreningen Parkinson Hässsleholm


Datum: onsdagen 6 februari 2019
Tid: 17.00
Plats: Senioren, Tingshusg. 2 Hässleholm


Dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande
§3. Val av mötessekreterare
§4. Val av justerare
§5. Godkännande av dagordning
§6. Fastställande av röstlängd
§7. Årsmötets behöriga utlysande
§8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§12. Val av
1. Ordförande
2. Ledamöter
3. Ersättare för ledamöter
4. revisor
5. Valberedning
6. Nästa årsmöte
7. Årsmötets avslutning
Verksamhetsberättelse och förslag till budget samt inkomna motioner finns på anslagstavlan på Senioren från och med den 25 januari.                                                                                                                       
Efter årsmötet bjuder vi på kaffe och semla.
Anmälan: tel 0721-807780 el till karinhansson52@gmail.com senast den 4 februari
Varmt välkomna
Styrelsen

 

 

 

 

 

Nu har vi haft vår julfest. Maten var god och riklig! Mätta och belåtna blev vi!

Så tipspromenaden och julklappsutdelningen fick fart på oss.

 

 

 

Cykelkafé 

vi byter dag till 

torsdagar 14.30 -1730

i neuroförbundets lokaler på Götagan 15.

Vi ändrar tid för att den ska passa fler.

Så, hjärtligt välkomna att prova denna motionscykel, som är anpassad efter våra behov.

Juluppehåll fr.o.m 6 december t.o.m 17 januari.

 

 

 

Onsdag  24 oktober kl 17,00

kom Dietisten Carol Reneteria och gav oss goda råd angående vår kost! Nu är vi fullärda! Tack Carol för en fantastisk föreläsning! Du var både kunnig,inspirerande och pedagogisk! Jag lärde mig massor! Vi fikade jättegoda mackor och hade lotteri!

Lite lotteripyssel

 

Göran! Vår eminente vinstutropare. Tack för "röst"hjälpen!

 

Karin, Ann-Sofie, Lisa, Marie och Ingrid  vtd vinstbordet!

Karin, Marie och Carol

 

 

 

 

Välkomna /styrelsen!

 

 

 

 

         

    

http://www.parkinsonforbundet.se/uploads/file/Dokument%20och%20blanketter/tulpaner_illustration.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin.phillips@telia.comså blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer  fram!Nu finns riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom som är mest aktuell.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagonstik, behandling av grundsjukdomen,
symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.
Läs mer på Socialstyrelsens webbplats


Styrelse 2018


Ordförande: Karin Hansson, tel. 0721- 80 77 80 
karinhansson52@gmail.com

 

Sekreterare:Marie Svenssson tel 0702696476
mpths@hotmail.com

 

Kassör:Birgitta Martinsson tel 0708832360
martinsson.birgitta@telia.com

 

Revisor: Göran Markholm, Parkinson Skåne  
goran@parkinsonskane.se!

 

Vice revisor Björn Lundgren Parkinson skåne
Tel 0706977891

 

Ledamot: Gurli Kjerstensson, tel 0451-911 97

 

Ledamot. Gudrun Magnusson.  tel 0706380646