Kalendarium

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar

LÄS MER!
Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!


 

Välkommen till Parkinson Hässleholm!

Adress: Senioren, Tingshusgatan 2, Hässleholm


 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

,
 

 

Webbredaktör: Marie Svensson
Senast ändrad: 2019-05*20

 

 


Vårens sista medlemsmöte.

Tisdag 11 juni kl. 17.00 på Senioren.

Parkinsonläkaren dr Sahin Gürdal föreläser och informerar bl.a. om rörelsesvårigheter, "cueing", som följs upp av sjukgymnast Charlotte Linderoth

Läkaren som lovade att komma tillbaka efter förra årets populära möte. Många frågor vill han ha att besvara, så passa på.

Entrè. 40 kr / medlem. Då ingår fika, Seniorens egenhändigt gjorda smörgåsar och kaffe.

Sista anmälningsdag torsdag 6 juni till Karin mobilnr 0721 807780 eller

mailadr. karinhansson52@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack till Annika Magnusson,

vår jätteduktiga yogainstruktör, för att du anpassat alla rörelser efter deltagarna.

Det var mycket uppskattat, hoppas någr rörelser sitter kvar så vi kan utöva dem dagligen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykelkafè

torsdagar 14.30 -1730  Neuroförbundets lokaler på Götagan 15.

Hjärtligt välkomna att prova denna motionscykel, som är anpassad efter våra behov.

Vi fikar och småpratar i pauserna!

Sommaruppehåll från torsdag 23 maj. Glad sommar!

 

Samrådsgruppen

Parkinson Hässleholm har blivit fullvärdiga medlemmar av Samrådsgruppen. Det är en sammanslutning av 17 föreningar, 

med verksamhet inom Hässleholms kommun, som företräder olika funktionsnedsättningar.

Gruppens uppgift är att bevaka ärenden inom kommunen som speciellt berör personer

med funktionsnedsättningar och påverka för ökad tillgänglighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin.phillips@telia.com så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer  fram!Nu finns riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom som är mest aktuell.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagonstik, behandling av grundsjukdomen,
symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.
Läs mer på Socialstyrelsens webbplats


Styrelse 2019


Ordförande: Karin Hansson, tel. 0721- 80 77 80 
karinhansson52@gmail.com

 

Sekreterare:Gurli Kjerstensson tel 070 9456303

kjerstensson@tele2.se
 

Kassör:Birgitta Martinsson tel 070 8832360
martinsson.birgitta@telia.com

 

Revisor: Göran Markholm, Parkinson Skåne  tel 070 7175221
goran@parkinsonskane.se

 

Ledamot:Marie Svensson tel 0702-696476

mpths@hotmail.com

 

Ledamot. Gudrun Magnusson.  tel 070 6380646

aake1664@gmail.com