Parkinson Eslöv

Välkomna till våra möten på Ystadvägen 10 i Eslöv, i Vuxenskolans nya lokaler.
Tider för våra sammankomster är fredagar  mellan kl 10 - 13.

 

webbredaktör: Kerstin Phillips
Senast ändrad:2018-06-11


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin@parkinsonskane.se så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer  fram!


Fasta aktiviteter

Bowling: fredagar kl 13 00- 14 00  jämna veckor.

Bowlinghallen, Karlsrobadet

Frågor angående bowlingen kontakta Jan Åkerman tel;0413-15887
 


Bordtennis onsdagar kl 13 00 - 15 00 (medtag gymnastikskor och fika!)
Blomsterbergshallen, Bruksgatan.

 


Vattengymnastiken börjar måndagar Karlsrobadet kl. 11 00 - 12 00

Ledare: Kerstin Klein               

 

Vårens program 2018- fredagar 11-13 OBS! Ny tid!

Vuxenskolan, Ystadvägen 10
Kontakt: Iréne Ekdala 0701- 42 96 62

6 juli

Sommarträff vid Trolsjön. Avslutning med kaffe och våffla.

 31 augusti

Samtalsträff. Diskussion om lika och olika behandling. 


Nu finns riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om
diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och
rehabilitering. de vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

läs mer på Socialstyrelsens webbplats
Presentation av riktlinjerna: Powerpoint


 

 

 

Vår lokalförening är en liten förening med c:a 50 medlemmar. Vi träffas mellan 15 och 20 gånger per år. På våra träffar, där cirka hälften av våra medlemmar deltager, diskuteras nya rön om Parkinsons sjukdom och mediciner. Några gånger per termin delar vi upp oss i grupper, drabbade för sig och anhöriga för sig, och diskuterar för respektive grupp aktuella frågor. Vi gör studiebesök på olika intressanta platser och ser också på den sociala gemenskapen som en inte oviktig del i vår verksamhet.

Har Du några frågor om föreningen kan Du kontakta mig på telefon 0413-60938 eller maila mig på irene.ekdala@tele2.se


Kalendarium 

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!
Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!
 


Styrelse 2017

Ordförande: Irène Ekdala tel.070-1429662, 0413-60938  irene.ekdala@tel2.se

Vice ordförande: Karin Larsson  tel. 0413-543106, 0768-44 31 04  karinlarsson.sonarp@telia.com

Kassör: Elna Magnusson

Sekreterare: Ingrid Pettersson  tel. 0413-187 78  roland.ingridp@outlook.com