Parkinson Eslöv

Välkomna till våra möten på Ystadvägen 10 i Eslöv, i Vuxenskolans nya lokaler.
Tider för våra sammankomster är fredagar  mellan kl 11-14.

 

webbredaktör: Kerstin Phillips
Senast ändrad:2021-01-18


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin.phillips@telia.com så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer  fram!

 


http://www.svenskbordtennis.com/globalassets/svenska-bordtennisforbundet/dokument/tavlingsdokument/parkinson-sm/parkinson_sm2020_inbjudan.pdf


Fasta aktiviteter 2021 

Bowling: fredagar kl 13 00- 15 00  jämna veckor.  
Eslövs Bowlinghall

Start: fredagen den 12 mars ( t o m 21 maj)
100 kr/termin.

Frågor angående bowlingen kontakta Nils Ekdala 0702-89 84 46


Bordtennis: onsdagar kl 13 00 - 15 00 (medtag gymnastikskor och fika!) 
Blomsterbergshallen, Bruksgatan.
Start: onsdagen den 3 februari ( t o m 19 maj)

Ingen kostnad.
Kontakt: Ingrid Pettersson 0707- 94 24 52


Vattengymnastik: måndagar Karlsrobadet kl. 11 00 - 12 00   (förutom Annandag Påsk)
Start: måndagen den 1 mars (pågår t o m 10 maj)

200 kr/termin (10 gånger)
Kontakt: Iréne Ekdala 070- 14 29 662


Box-träning: Onsdagar kl 11.15 -12. 15 Studio Aktiv 24, Eslöv.   
Sponsras av Stiftelsen Dr P Håkanssons Sjukhem

Start: onsdagen den 3 februari (t o m 19 maj)

200 kr/termin
Kontakt : Ingrid Pettersson 0707- 94 24 52
 2021

fredagar 11-14

Studieförbundet Vuxenskolan, Ystadvägen 10
Kontakt: Iréne Ekdala 0701- 42 96 62, om inte annat anges.

 

5 februari ÅRSMÖTE  digitalt   11.00 - 14.00

Förslag till dagordning

Verksamhetsberättelse 2020 sid 1

Verksmhetsberättelse 2020 sid 2

Verksamhetsplan 2021

Revisionsberättelse

Budget 2021

Ekonomisk rapport 2020

 Instruktioner Zoom

 

Medlemsträffar

19 mars 

Personal från Eslöv Kommun informerar om vilka stöd och hjälpmedel som de kan erbjuda.
Föreningen bjuder på fika och därefter kommer Camilla Marcusson som upplyser om anhörigstöd.

30 april 

Studiebesök på Stockamöllans industrimuseum med efterföljande korvgrillning.
Korv och tillbehör står föreningen för.


28 maj 

Utflykt till Bialitt vid Svalöv. Fikan betalar var och själv.

 

18 juni  Sommaravslutning

Kubbspel vid Trollsjön.
Kaffe och våffla efteråt, var och en betalar själv.


20 augusti 

i lokalen med samling efter sommaren.
Fikan bjuder föreningen på.


17 september  

Utflykt till Rövarekulan där vi också grillar korv.
 

29 oktober

Tradiotionell allsång.
 

10 december Julfest

Som tidigare med jullandgång och julklappar.
 


 

Styrelsemöte den 12 januari, vid Trollsjön i Eslöv.

Alla följde de restriktioner som gäller, men det blev kallt om fingrarna till sist!
Karin Larsson var fotograf och övriga är: Elna Magnusson, Ingrid Pettersson och Iréne Ekdala.


 


 

 

LIVat på årsmötet!

Den 7 februari hade vi årsmöte som med LIV och lust leddes av Monica Vikingsson. Efter en LIVgivande kaffepaus fick alla pröva LIVliga rörelser under ledning av Monica.
LIVsavgörande var det kanske inte, men alla deltog LIVfullt och LIV blev något alla kunde gå hem och fundera på om de ville delta i.

                         


Fullt ös i Eslöv!

Ösregn var det den 27 september, men skam den som ger sig! Uttrycket "Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder", blev besannat.
17 tappra deltagare trotsade regn och rusk för en vandring i naturreservatet Dalby Söderskog.
Regnet upphörde under vandringens gång och vi fick njuta av den märkliga och vackra naturen.Efteråt fortsatte vi att njuta- nu av god
gemensam lunch på Skryllegården.

         

 

Mer ös blev det!

När vi tillsammans med Parkinsonföreningen i Lund anordnade allsång.
Musik, sång och övrig underhållning stod Lars Linder för, medan vi andra sjöng efter bästa förmåga!
Vi fick beröm av Lars som tyckte att vi redan var en fin kör, vilket resulterade i en limerick på tavlan:

" Det finns en parkinsonförening i Eslöv
där de blir sångglada av höstens gula löv.
För då kommer snart
Lars Linder och sätter fart
på sånger som hörs ända till Reslöv"

Förutom sång och musik stod glädjen högt i tak, vilket är mycket viktigt för att må bra.
Musik är glädje och gemensam glädje är ännu bättre. En gång är ingen gång, två gånger är tradition.
Vi ses igen nästa år och då hoppas vi det blir ännu fler som vill dela sångglädjen med oss!

  

 

Ös är det också på vår Parkinson-box!

Ös är det också på vår Parkinson-Box. Boxningsprogrammet Rock Steady Boxing, som startades i USA för Parkinsonsjuka, har nu nått Eslöv.
Kontakter med Studio Aktiv 24 och StudioRehab i Eslöv ledde till idéen att vi tillsammans kunde starta Parkinson-Box.
Vi tyckte det skulle vara intressant att veta om denna typ av träning har den effekt som vi hoppas på: nämligen att få må bättre både fysiskt och psykiskt.

För att få svar på våra frågor deltar alla i en studie där, där vi får svara på frågor innan träningens 1:a gång den 11 oktober och efter sista träningstillfället den 4 december.
Fysioterapeuterna på neurologmottagningarna, Kaoken Körm Cerenius i Lund och Beata Lindholm i Malmö har välvilligt bistått oss med att ta fram skattningsformulären.
Deltagarna är avidentifierade  och alla är med oavsett om man har Parkinson eller ej.16 deltagare tränar 2 gånger i veckan under 8 veckor.

Med boxningshandskar på händerna och garden uppe får deltagarna både köra boxning mot mitsar och skuggboxning. Träningen är tuff, men anpassas efter sjukdomen och givetvis läggs stort fokus på att deltagarna ska ha roligt.

Det kan inte framhållas nog hur positivt idéen har tagits emot av alla, främst alla glada deltagare, som inte tvekade en sekund med att anmäla sitt intresse. Vi vill gärna återkomma till tidningen med mer information resultatet av studien.
                                                                           

  


Nu finns riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om
diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och
rehabilitering. de vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

läs mer på Socialstyrelsens webbplats
Presentation av riktlinjerna: Powerpoint


 

 

 

Vår lokalförening är en liten förening med c:a 60 medlemmar. Vi träffas mellan 15 och 20 gånger per år. På våra träffar, där cirka hälften av våra medlemmar deltager, diskuteras nya rön om Parkinsons sjukdom och mediciner. Några gånger per termin delar vi upp oss i grupper, drabbade för sig och anhöriga för sig, och diskuterar för respektive grupp aktuella frågor. Vi gör studiebesök på olika intressanta platser och ser också på den sociala gemenskapen som en inte oviktig del i vår verksamhet.

Har Du några frågor om föreningen kan Du kontakta mig på telefon 0413-60938 eller maila mig på  ireneekdala2020@gmail.com


Kalendarium 

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!
Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!


Medlemstidning

Vår medlemstidning finns numera som webbtidning - 
https://aps.parkinsonskane.se/

I denna tidning kan du också komma med tips!
Har du ett tips om en intressant nyhet, person eller en händelse? 
Klicka i uppe till höger "Tipsa oss" och fyll i formuläret!


 


Styrelse 2020

Ordförande: Irène Ekdala tel.070-1429662, 0413-60938  ireneekdala2020@gmail.com

Vice ordförande: Karin Larsson  tel. 0413-543106, 0768-44 31 04  karinlarsson.sonarp@telia.com

Kassör: Elna Magnusson

Sekreterare: Ingrid Pettersson  tel. 0413-187 78  roland.ingridp@outlook.com

Ersättare: Ann-Christine Jeppsson tel: 0703-84 55 25