Välkommen till Parkinson Båstad!

Medlemmar och övriga intresserade är välkomna till träffar och aktiviteter 2018!

Dag:  Måndagar ca en gång/månad
Tid:  kl.14.00 – 16.00  med kaffepaus  (kaffe o fralla 10:-)

Plats: se utskick i slutet av januari.

webbredaktör: Kerstin Phillips
senast ändrad:2020-01-21


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin.phillips@telia.com så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer fram!


Nu finns riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om
diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och
rehabilitering. de vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Presentation av riktlinjerna: Powerpoint


http://www.svenskbordtennis.com/globalassets/svenska-bordtennisforbundet/dokument/tavlingsdokument/parkinson-sm/parkinson_sm2020_inbjudan.pdf


Vårens program 2020 plats: Församlingsgården

Träffarna är som vanligt öppna för medlemmar, anhöriga och alla övriga intresserade!


 

 

Parkinsonföreningen i Båstad har ett 40-tal medlemmar. Föreningen bildades 3 mars 2004 och har sedan dess varit en aktiv förening med 10-12 träffar/år. Vi samarbetar med Båstad kommun - anhörig- och frivilligverksamheten samt Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland.
Vi försöker att vid varje träff inbjuda extern medverkande och försöker på alla sätt nå ut med information om vår verksamhet.
ALLA intresserade är välkomna att delta i våra träffar!
 

Kalendarium  

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!
Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!

Styrelse 2019

Ordförande: Göran Kjellerstedt  tel: 0431-729 35,
                      mobil: 0706-50 88 51 kjellerstedt@bjarenet.com

Vice ordförande:  Bertil Paulsson tel: 0431- 36 60 44
                               mobil: 0705-19 06 32

Kassör:  Sture Fridén tel.0707- 40 60 17 stu.balg@tele2.se  eller stu.balgsf@gmail.com

Sekreterare : Lydia De Roy tel:0431-036 60 44
                       mobil: 0705- 19 06 32 aleidaderooy@telia.com

Medlemmar: Marianne Nilsson tel: 0431- 36 18 21
                      Gunilla och Jan Johnsson tel: 0431- 31 17 37
                      mobil:0703-79 34 81