Välkommen till Parkinson Båstad!

Medlemmar och övriga intresserade är välkomna till träffar och aktiviteter våren 2017!
 

Dag:  Måndagar ca en gång/månad
Tid:  kl.14.00 – 16.00  med kaffepaus  (kaffe o fralla 10:-)

Plats: se utskick i slutet av januari.

webbredaktör: Kerstin Phillips
senast ändrad:2017-08-11


 

 


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin@parkinsonskane.se så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer  fram!


Nu finns riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om
diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och
rehabilitering. de vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Presentation av riktlinjerna: Powerpoint


Höstens möten:

9 oktober
13 november
11 december
                              


Qi Gong. Information och anmälan:
Hedvig Olofsson tel. 0707-40 60 16


 

 

 

 

Parkinsonföreningen i Båstad har ett 40-tal medlemmar. Föreningen bildades 3 mars 2004 och har sedan dess varit en aktiv förening med 10-12 träffar/år. Vi samarbetar med Båstad kommun - anhörig- och frivilligverksamheten samt Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland.
Vi försöker att vid varje träff inbjuda extern medverkande och försöker på alla sätt nå ut med information om vår verksamhet.
ALLA intresserade är välkomna att delta i våra träffar ! Ring ordf. Hedvig Olofsson 0707-406016  för mer information !
 

Kalendarium  

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!
Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!

Styrelse 2017

Ordförande: Hedvig Olofsson, 0707 406016, hedvig.olofsson@gmail.com

Vice ordförande: . Göran Kjellerstedt  tel: 0431- 72935

Kassör:  Sture Fridén tel. 0431- 45 45 50 stubalg@tele2.se

Sekreterare och medlemsansvarig: .  Hedvig Olofsson, 
0707 406016, hedvig.olofsson@gmail.com