Välkommen till Parkinson Båstad!

Medlemmar och övriga intresserade är välkomna till träffar och aktiviteter 2018!

Dag:  Måndagar ca en gång/månad
Tid:  kl.14.00 – 16.00  med kaffepaus  (kaffe o fralla 10:-)

Plats: se utskick i slutet av januari.

webbredaktör: Kerstin Phillips
senast ändrad:2018-12-13


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin.phillips@telia.com så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer fram!


Nu finns riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om
diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och
rehabilitering. de vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Presentation av riktlinjerna: Powerpoint


Vårens program 2019 plats: Församlingsgården

Träffarna är som vanligt öppna för medlemmar, anhöriga och alla övriga intresserade!

4 februari, Församlingsgården

Årsmöte
 


Qi Gong. Information och anmälan:
Information kommer senare.


ÅRSMÖTE 2018

Årsmötet, med sedvanliga förhandlingar, genomfördes i samband med vårstarten den 5 februari, då också några  från Laholmsföreningens styrelse hälsades särskilt välkomna.

Ordförande Hedvig Olofsson gav en kort tillbakablick på det gångna året, och vad  bortgångna medlemmar betytt för föreningens utveckling genom åren.

Föreningen hade det gångna året 31 medlemmar, något färre än föregående år.
Månadsträffarna har varit förhållandevis välbesökta med 13-18 deltagare/träff. Vid varje träff har extern medverkande inbjudits, ofta efter önskemål från medlemmarna.

Informationsprojektet som startade våren 2017 kommer att fortsätta och förhoppningsvis att, förutom öka kunskapen om Parkinsons sjukdom, även öka medlemsantalet i föreningen.

Till avslutningsträffen  Laholms och Ängelholms förening att inbjudas, med förhoppning att öka samarbetet närliggande föreningar emellan.
.
Efter "gofika"avslutades träffen med underhållning av Rose-Mari och John från Bjuv, som spelade, spexade och sjöng bland annat gamla kända operettmelodier.

Vid pennan/ Hedvig

 

Parkinsonföreningen i Båstad har ett 40-tal medlemmar. Föreningen bildades 3 mars 2004 och har sedan dess varit en aktiv förening med 10-12 träffar/år. Vi samarbetar med Båstad kommun - anhörig- och frivilligverksamheten samt Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland.
Vi försöker att vid varje träff inbjuda extern medverkande och försöker på alla sätt nå ut med information om vår verksamhet.
ALLA intresserade är välkomna att delta i våra träffar!
 

Kalendarium  

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!
Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!

Styrelse 2018

Ordförande: 

Vice ordförande: . Göran Kjellerstedt  tel: 0431- 72935

Kassör:  Sture Fridén tel. 0431- 45 45 50 stu.balg.sf@gmail.com

Sekreterare och medlemsansvarig: Ingen ansvarig för tillfllet

Bertil Pålsson
Lydia De Rooy
Jan Johnsson
Marianne Nilsson
Gunilla Johnsson