Parkinson Ängelholm

Webbredaktör: Kerstin Phillips
Senast ändrad: 2017-10-05


 


Ny adress?
Ny mailadress eller telefonnummer?

Vänligen meddela kerstin@parkinsonskane.se så blir det rätt i vårt register och alla utskick kommer  fram!


Aktiviteter

Tid och plats är alltid Torgträffen Gasverksgatan 25 kl. 14 00


Nu finns riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagonstik, behandling av grundsjukdomen,
symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.
Här finns en presentation av riktlinjerna Powerpoint                                    


Medlemsmöten:

Vi har flyttat våra träffar till eftermiddagar för att det kanske skall underlätta för er.

14 oktober kl 18 00
Denna kväll har vi bjudit in neurolog Björn Tander som berättar om Parkinsons sjukdom. Efteråt serveras kaffe och
mackor till självkostnadspris.
 

15 november kl 18 00
Christer och Maud Eker gästar oss.
Vi hoppas att dessa underbara eldsjälar skall kunna inspirera andra Parkinsondrabbade
att komma till våra möten och hjälpa till att hålla igång våra föreningar och göra livet trevligt
för medlemmarna, trots de problem som sjukdomen orsakar.

Välkomna! 

 


 

 

Välkomna till Parkinson Ängelholm

Vår förening startade år 2000 med samtalsträffar och övergick därefter tillsammans med Båstad till en Parkinsonförening som sedermera delades upp var för sej. I  Ängelholms kommun har alla handicapföreningar en gemensam lokal som kallas Torgträffen och ligger på Gasverksgatan 25. Vår förening  består idag av 108 medlemmar  med Parkinson eller atypisk parkinsonism med  anhöriga som gemensam nämnare. Vi har medlemsmöte en gång i månaden  med ett sommaruppehåll. Vi bjuder in olika föreläsare som kan ge oss hjälp och information  och avslutar med gemensam  fika till självkostnadspris.  Vi har en vårfest då vi besöker någon trevlig restaurang tillsammans. Vi avslutar  med en julfest  där underhållning också har stått på programmet.

Vi hälsar nya och gamla parkinsondrabbade medlemmar från  Ängelholm med omnejd välkomna till vår förening. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare och  önskemål om program.
Gun Sjödin
sekreterare


Kalendarium 

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar
LÄS MER!
Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet


Vår styrelse består av:

Ordförande Nils Göran Nilsson     042-591 01  nils_goran-nilsson@tele2.se

Vice ordförande : Bertil Haara  0431-175 91    bertil.haara@gmail.com

Sekreterare Gun Sjödin  0431-129 82  hultefolket@outlook.com

Kassör Rune Bokelund 0431-195 99  rune@bokelund.eu

Medlemsansvarig och vice kassör  Rolf Fri  070-554 99 29  rolf.fri@outlock.com

Vice sekr. Gunilla Bokelund   0431-195 99  gunilla@bokelund.eu