Välkommen till Parkinson Skåne 

Parkinson Skåne är en patient-organisation för personer med Parkinsons sjukdom, deras anhöriga och andra intresserade.

Vi är en av 24 länsföreningar inom ParkinsonFörbundet med nästan 1 200 medlemmar, den näst största länsföreningen i Sverige.

Länsföreningen är en aktiv förening med olika aktiviteter för våra medlemmarna i de 9 lokalföreningarna, läs mer i vårt Kalendarium.

Enligt ParkinsonFörbundets stadgar ska Parkinson Skåne upplysa och öka kunskapen om Parkinsons sjukdom, stödja aktiviteter som förbättrar livskvalitén för Parkinsonsjuka och deras anhöriga.

Vidare ska vi stödja och stimulera lokalföreningarnas utveckling och verksamhet, utöva intressepolitik i syfte att förbättra villkoren för Parkinsonsjuka i regionen, se till att gällande lagar rörande vård och omsorg tillförsäkras de Parkinsonsjuka och deras anhöriga och vara pådrivande i frågor som rör forskning och behandling av Parkinsons sjukdom.

Genom ParkinsonFonden stödjer vi forskning och utveckling rörande Parkinson sjukdom och samarbetar med andra handikapporganisationer att föra medlemmarnas talan i frågor som är gemensamma.

En viktigt samarbetspartner är Studieförbundet Vuxenskolan, som hjälper oss i vidareutvecklingen av föreningen. Samarbetet gäller även viss administration i samband med våra större arrangemang.
 


 

 

Ordförande har ordet

2021-04-10

Världsparkinsondagen 11 april

Parkinson Skåne uppmärksammar Världsparkinsondagen med föreläsningar av professor Per Odin ”Icke motoriska symtom motoriska symtom = symtom som är relaterade till kroppsrörelser” och dietist Anna Ottosson ”Kostens betydelse”. Dessutom ger Sandra Fridolf och Jan Reiderstad från Sparbanken Skåne information om hur de arbetar för att förhindra penningtvätt och om hur du löser dina bankaffärer på ett så bra och smidigt sätt som möjligt. Länken är tillgänglig från söndag 11 april.

https://aps.parkinsonskane.se/2021/01/11/varldsparkinsondagen-11-april-2021/

 

Håll utkik i TV4 Nyhetsmorgon kl. 09.15!

Världsparkinsondagen uppmärksammas också med en samtalsintervju i TV4 Nyhetsmorgon. Från Parkinsonförbundet deltar Uje Brandelius, musiker och skapare av filmen ”Spring Uje spring” samt ambassadör för Parkinsonfonden, och Per Svenningsson överläkare och neurolog – specialiserad på Parkinsons sjukdom.

Monica Vikingsson
Ordförande

Läs tidigare inlägg


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med styrelsen klicka här

Vill du komma i kontakt med lokalförening klicka här


Bra att veta!

Läs mer om

Nya regler för klagomål på vården

Florence påminner dig om medicinen

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående

Remiss och egenremiss

Tandvårdskort

Sök rehabilitering utomlands!

Parkinsonregister

Riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom


Yngre Parkinson

Hur är det att få Parkinson mitt i livet?
Läs mer på Yngre Parkingsons nationella sida

Lena och Inge lever med Parkinsons sjukdom #UniteForParkinsons

Se filmen om Lena och Inge som producerats av AbbVie Sverige Youtube


 

Hemsidans senaste uppdatering: 2021-03-01

Webbredaktör Monica Vikingsson 
monica@parkinsonskane.se

 

Kalendarium   

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar

Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!


Aktuellt

Här kan du läsa den senaste information om våra aktiviteter, ny forskning och tips om artiklar och filmer.


Medlemstidning

Vår medlemstidning finns numera som webbtidning - Läs mer ...

Läs det senaste tryckta numret - aug 2020

Läs tidigare nummer


I Parkinsonpodden pratar vi om det mesta som rör Parkinsons sjukdom. Du kommer att få höra olika patientberättelser, hur det är att leva med Parkinson, om Parkinsonförbundets verksamhet och om aktuell forskning.

 Lyssna här!


Referat från tidigare arrangemang och föredrag i regionen

Läs referat från våra arrangemang och ett flertal intressanta föredrag av olika experter Läs mer


Du följer väl oss på facebook?

ParkinsonFörbundet

Parkinson Skåne

Parkinson Helsingborg med omnejd

Atypisk Parkinsonism

Yngre Parkinson

Yngre Parkinson -  anhörig