Parkinsonföreningen Mellersta Sörmland

Har sitt säte i Katrineholm

E-postadressn info@lbf.se

Ordförande, Madeleine Tamm

Sekreterare, Lars-Eric Peterson
info@lbf.se
 

Kassör, Jörgen Ånfors