Parkinson Södra Sörmland

Föreningen har sitt säte i Nyköping


Antal medlemmar december 2020:
​83 stycken, bestående av 48 personer med Parkinsons sjukdom, 28 personer som är anhöriga och 7 personer som är stödmedlemmar

 

 

KONTAKT

E-postadress, sodrasormland@parkinsonforbundet.se

 

Styrelsen 2021

Ordförande

Börje Arvidzon

 

070-589 33 87

Kassör

Haide Backman

 

Sekreterare

Bertil Moberg

 

070-227 79 24

Ledamot

Vera Moberg

 

Ledamot

Per-Olof Sohl

 

Suppleant 

Yvonne Arvidzon

 
   

Revisor

Kjell Lindgren

 

Revisor

Miroslawa Forsberg

 

 

Webmaster

Haide Backman

sodrasormland@parkinsonforbundet.se

Länkar

Funktionsrätt Sörmland

En samarbetsorganisation för funktionshinderföreningar på länsnivå i Södermanland

Aktuellt från Funktionsrätt Sörmland

 

Anhörigstöd

Anhörigstöd i Nyköping

Anhörigstöd i Oxelösund

Välkommen till Parkinson Södra Sörmland!

 

Femörehuvud, mars 2021  Foto: Haide Backman

Aktuellt

Sidan uppdaterad 2021-04-20

Inbjudan från Funktionsrätt Sörmland

Friluftsdag vid Fältstationen Rördrommen
Torsdag den 13 maj 2021 kl 11-15

Ströva runt och upplev området. Fiskeplattform och fågeltorn som är anpassade för rullstol. Utställningar utomhus om traktens djur och natur.

För mer information läs hela inbjudan här.


Världsparkinsondagen den 11 april 2021

Internationella Världsparkinsondagen firas varje år den 11 april, på James Parkinsons födelsedag. Han var en brittisk läkare som var först med att beskriva det neurologiska tillstånd som senare fick namnet Parkinsons sjukdom.

Mer information finns bland annat på hemsidan för Parkinson Sörmland.


MRR-Musikgympa rörelse och röst

Rehabilitering via zoom.

 

Vi träffas Måndagar kl 11.00 – 12.00 med start 1 mars

FMT Behandlingscenter AB är en privat vårdgivare och arbetar på uppdrag av Region Sörmland.
Högkostnadsskyddet gäller för besök till Musikterapi, FMT-funktionsinriktad musikterapi individuell behandling och
MRR-musikgympa rörelse och röst, grupprehabilitering.
FMT och MRR gäller för följande diagnosgrupper:
Parkinsons sjukdom, Stroke, NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar alla åldrar.
Ingen remiss behövs.

För att delta ladda ned appen: zoom.us


Anmälan görs till:
Maila till maggan@fmtbehandlingscenter.se

Du får en inbjudan från maggan@fmtbehandlingscenter.se till din mailadress innan varje träff.
 

Hjärtligt Välkomna
Maggan och Karina

Margareta Eriksson Musikterapeut FMT 070-546 6010
Karina Larsson Musikterapeut FMT 070-597 7085

 


Anhöriggrupp

I en anhöriggrupp kan du utbyta erfarenheter och få kontakt med andra som befinner sig i en liknande livssituation. Du kan få råd som underlättar din vardag. Vissa träffar har fokus på samtal och reflektion, andra träffar har fokus på information. Du som hjälper och stödjer någon som har Parkinsons sjukdom är välkommen att delta.

Vi återkommer med information när vi bedömer att det går att starta en Anhöriggrupp i Nyköping beroende på utvecklingen av Corona-pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mer information om Anhörigstöd finns tex här: Anhörigstsöd i Nyköpings kommun

För frågor ang anhöriggruppen kontakta gärna Haide Backman:

mobil: 072-248 80 56
e-post: haide.backman@gmail.com


Parkinsonboxning

Foton: Susann Wass

 

Boxning är en motionsform som ger kondition, styrka, koordination, förbättrad balans, ökat självförtroende och mycket glädje.

Flera studier visar på att boxningsträning har flera positiva effekter på dig som har diagnosen Parkinson. 

Det krävs inga förkunskaper eller tidigare erfarenheter, du tränar utifrån din förmåga och ork.

Med anledning av Corona-pandemin så sker träningen utifrån rådande hälsorekommendationer.

OBS! Kontakta tränarna för aktuell information om Parkinsonboxningen:

Susann Wass, mobil 073-201 52 75, e-post susann.w8@gmail.com, eller
Per Netterstedt, mobil 070-660 54 62, e-post per.netterstedt@comhem.se


Studiecirkeln ”Parkinson från A till Ö” 

Vår studiecirkel Parkinson från A till Ö blev snabbt fulltecknad för ett år sedan. Vi hann träffas vid två tillfällen med intresserade deltagare innan Corona-virusets intåg.

Vi hoppas kunna komma igång med studiecirkeln igen, men vi vet tyvärr inte när det kan bli. 

För frågor om studiecirkeln kontakta Yvonne Arvidzon på telefon 076-327 62 89.RAPPORTER

Årsmöte den 10 februari 2021

I år när allt är annorlunda hade vi ett digitalt årsmöte den 10 februari. Börje Arvidzon hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet. Sedan följde de sedvanliga punkterna på dagordningen. En något förändrad styrelse valdes. Följande i styrelsen avgick: Ersättarna Sigvard Eriksson och Inga-Maj Eriksson samt revisorn Alf Carlsson (de blev avtackade med blommor efter årsmötet).

Mötet avslutades med parentation.

Direkt efter årsmötet hade den nya styrelsen ett konstituerande möte (även det digitalt), se under rubriken "Styrelsen 2021" på annan plats på denna sida.

 

Medlemsträff den 14 oktober 2020

Vi var på medlemsträff onsdagen den 14 oktober på Sörmlands museum. Temat var utställningen ”Historiska ögonblick i Nyköping från 1850 till idag". Vi var ett 20-tal personer uppdelade i två grupper. Vår guide berättade med stor entusiasm och inlevelse om vissa delar av Nyköpings historia.

En detalj som hamnat på museet var en träbit från rivning av en fastighet med text som skrevs 1942. Textförfattaren hoppades att det skulle vara fred när den hittades. ”Gamla” nyköpingsbor kände igen mycket och kunde även berätta utifrån egna erfarenheter. Ett stort tack till vår guide!

Efter guidning var det dags för fika och en god smörgås.

Vi kunde gå stärkta från museet med nya intryck och ny kunskap.

För mer information om utställningen klicka på denna länk: Historiska ögonblick, utställning på Sörmlands museum