Parkinson Södra Sörmland

Föreningen har sitt säte i Nyköping


Antal medlemmar december 2020:
​83 stycken, bestående av 48 personer med Parkinsons sjukdom, 28 personer som är anhöriga och 7 personer som är stödmedlemmar

 

 

KONTAKT

E-postadress, sodrasormland@parkinsonforbundet.se

 

Styrelsen 2020

Ordförande
Börje Arvidzon

Kassör
Haide Backman

Sekreterare
Bertil Moberg

Ledamot
Vera Moberg

Ledamot
Per-Olof Sohl

Suppleant
Yvonne Arvidzon

Suppleant
Sigge Eriksson

Suppleant
Inga-Maj Eriksson

 

 

070-589 33 87

 

 

 

070-227 79 24 

 

 

 

 

 

 

Webmaster

Haide Backman

sodrasormland@parkinsonforbundet.se

Länkar

Funktionsrätt Sörmland

En samarbetsorganisation för funktionshinderföreningar på länsnivå i Södermanland

Aktuellt från Funktionsrätt Sörmland

 

Anhörigstöd

Anhörigstöd i Nyköping

Anhörigstöd i Oxelösund

Välkommen till Parkinson Södra Sörmland!

 

Aktuellt

Sidan uppdaterad 2021-01-11

 

Anhöriggrupp

I en anhöriggrupp kan du utbyta erfarenheter och få kontakt med andra som befinner sig i en liknande livssituation. Du kan få råd som underlättar din vardag. Vissa träffar har fokus på samtal och reflektion, andra träffar har fokus på information. Du som hjälper och stödjer någon som har Parkinsons sjukdom är välkommen att delta.

Vi återkommer med information när vi bedömer att det går att starta en Anhöriggrupp i Nyköping beroende på utvecklingen av Corona-pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mer information om Anhörigstöd finns tex här: Anhörigstsöd i Nyköpings kommun

För frågor ang anhöriggruppen kontakta gärna Haide Backman:

mobil: 072-248 80 56
e-post: haide.backman@gmail.com


Parkinsonboxning

Foton: Susann Wass

 

Boxning är en motionsform som ger kondition, styrka, koordination, förbättrad balans, ökat självförtroende och mycket glädje.

Flera studier visar på att boxningsträning har flera positiva effekter på dig som har diagnosen Parkinson. 

Det krävs inga förkunskaper eller tidigare erfarenheter, du tränar utifrån din förmåga och ork.

Med anledning av Corona-pandemin så sker träningen utifrån rådande hälsorekommendationer.

OBS! Kontakta tränarna för aktuell information om Parkinsonboxningen:

Susann Wass, mobil 073-201 52 75, e-post susann.w8@gmail.com, eller
Per Netterstedt, mobil 070-660 54 62, e-post per.netterstedt@comhem.se


Studiecirkeln ”Parkinson från A till Ö” 

Vår studiecirkel Parkinson från A till Ö blev snabbt fulltecknad för ett år sedan. Vi hann träffas vid två tillfällen med intresserade deltagare innan Corona-virusets intåg.

Vi hoppas kunna komma igång med studiecirkeln igen, men vi vet tyvärr inte när det kan bli. 

För frågor om studiecirkeln kontakta Yvonne Arvidzon på telefon 076-327 62 89.RAPPORTER

Medlemsträff den 14 oktober 2020

Vi var på medlemsträff onsdagen den 14 oktober på Sörmlands museum. Temat var utställningen ”Historiska ögonblick i Nyköping från 1850 till idag". Vi var ett 20-tal personer uppdelade i två grupper. Vår guide berättade med stor entusiasm och inlevelse om vissa delar av Nyköpings historia.

En detalj som hamnat på museet var en träbit från rivning av en fastighet med text som skrevs 1942. Textförfattaren hoppades att det skulle vara fred när den hittades. ”Gamla” nyköpingsbor kände igen mycket och kunde även berätta utifrån egna erfarenheter. Ett stort tack till vår guide!

Efter guidning var det dags för fika och en god smörgås.

Vi kunde gå stärkta från museet med nya intryck och ny kunskap.

För mer information om utställningen klicka på denna länk: Historiska ögonblick, utställning på Sörmlands museum


Årsmöte den 12 februari 2020

Årsmötet hölls den 12 februari 2020 på Handikappalliansen i Nyköping. Börje Arvidzon hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet med parentation. Sedan följde de sedvanliga punkterna på dagordningen. En delvis förändrad styrelse valdes. Mötet avslutades med trevligt samkväm med kaffe, te och mycket goda smörgåsar.

Direkt därefter samlades den nya styrelsen för att konstituera sig, se under rubriken "Styrelsen 2020" på annan plats på denna sida.