Välkommen till en glödande höst 2016 med intressanta program och en spännande gemenskap.

Styrelsen för 2016 är

Ulla-Karin Skoghag, ordförande Curt Nohrén, ordinarie ledamot
Hans Ahlin, kassör Jouko Ahlstrand, ordinarie ledamot
Viveca Kittredge, sekreterare Sigge Eriksson, ordinarie ledamot
Lars-Erik Norén, ordinarie ledamot Mai-Britt Deurell, suppleant

 

OBS!   Efterlysning från styrelsen   OBS!

Vi är glada över att vi fått nya medlemmar som nu arbetar i styrelsen. Det tackar vi för. Men vi behöver fler, eftersom några styrelseledamöter kommer att avgå av hälsoskäl i februari 2017. Vi kommer t ex att sakna en kassör.

 

Obs!   Nyheter från styrelsen   OBS!

Våra styrelsemöten är numera öppna. Du är välkommen att lyssna och ställa frågor men du har ingen rösträtt.

Din anmälan till våra program skall vara oss tillhanda senast 5 dagar före mötets datum. Se respektive program.
Du kan få protokoll, dagordning och informatonsmaterial. Ring Ulla-Karin, 070-534 89 87 eller Lara-Erik 0155-28 53 31.
Har vi inte din e-mailadress redan, så vill vi gärna få den snarast, så vi kan informera dig snabbare.
OBS! Kostnaden för "snällposten" är dessutom väldigt hög!

Cirkeln "Parkinson från A-Ö, vi fortsätter.

 

MRR - musikgympa, rörelse och röst

Grupprehabilitering som ett komplement till ordinarie rehabilitering.
Stödjande, stärkande och utvecklande för deltagarna.
Ledare: Margareta och Carina
Lokal: Korskyrkan. Brunnsg 5, 611 32 Nyköping

 

Halvdagsseminarium i Norrköping - Parkinsons sjukdom i komplikationsfas och olika behandlingsmöjligheter

Parkinsonförbundet arrangerar ett halvdagsseminarium i Norrköping för dem, vars rörlighet är som en berg- och dalbana och kanske olika från dag till dag.
Du som lider av svängningar mellan bra rörlighet (ON) och dålig rörlighet (OFF), med stelhet och/eller överrörlighet, har sammanhängande besvärande OFF-perioder (över 1-2 timmar/dag), har dosglapp dosglapp = luckor i effekten av läkemedel, från det att effekten av en dos upphör tills nästa dos börjar verka., tar tabletter många gånger om dagen och vill veta mer om varför det blir så och vad man kan göra åt det, är hjärtligt välkommen att anmäla dig. Tag gärna med en närstående, t ex partner, barn, syskon eller vän.

Onsdagen den 5 oktober kl 1300-1600 med korta föreläsningar och panelsamtal.
Seminariet är kostnadsfritt och Parkinsonförbundet bjuder på kaffe och kaka.
Vi träffas utanför Handikappalliansen kl 10.30 för att samåka till Norrköping i privatbilar.

Adress kommer senare.
Anmäl dig senast den 28 september till Lars-Erik tel 0155-28 53 31.

 

Föreläsning med Sven Pålhagen

Sven Pålhagen, neurolog och överläkare på Karolinska institutet, har som ledord att läkaren alltid skall stå på patientens sida och att det är viktigt med en helhetssyn i mötet med patienten. Sven Pålhagen har en förmåga att på ett engagerande och begripligt sätt ge information och tankar kring Parkinsons sjukdom, komplikationer och bemötanden inom sjukvården.

Föreläsningen är fredagen den 25 november kl 15.00 - 17.00 i Församlinghemmet i Hällby.
Anmäl dig senast den 13 november till Lars-Erik, 0155-2853 31

 

Anhörigutbildning

Denna utbildning är tänkt för anhöriga till personer med Parkinsons sjukdom.
Vi arbetar för närvarande med upplägget och kommer att återkomma med särskild inbjudan.

Föranmäl ditt intresse till oss så att vi får en aning om hur stort intresset är.
Anmäl dig preliminärt till Lars-Erik, te 0155-28 53 31.

 

Handikappalliansen 20 års jubileum

                             

Öppet hus i samtliga föreningsrum den 29/11 kl 10.00-15.00.

Lokal: Alliansenhuset.


Musikcafé med Tonsvalorna m.m. den 29/11 kl 18.00-21.00

Lokal: Alliansenhuset med Stora salen

 

Hösten lämnar oss och vintern kommer smygande

 

Traditionellt julbord

15/12 kl 1.700 - 20.00

Allsång, Lotteri, Frågesport, Julklappar, samtal m.m.
Lokal: Alliansen, Stora salen

 

                                       

                                                                 Önskar

                                                              Styrelsen

Verksamhetsplan för Parkinson Södra Sörmland


Vid årsmötet den 11 februari fastställdes verksamhetsplanen för 2016.

Verksamheten skall kännetecknas av:

• Stort engagemang
• Medmänsklighet
• Kunskapsförmedling
• Livslust och värme

 

Verksamhetsmål:

• Att verka för och med medlemmarna i föreningen
• Att ta vara på medlemmarnas intressen
• Att både parkinsonsjuka och deras anhöriga får en bra livssituation
• Att kontakta medlemmarna per e-post, brev och telefon
• Att sprida kunskap om Parkinsons sjukdom i vår närmaste omvärld
• Att visa att vi kan, och att vi gör, mycket själva för att leva ett aktivt liv trots Parkinson
• Att hitta nya kontakter och samarbetspartners
• Att fortsätta öka intresset för medlemskap i Parkinsonförbundet

 

 

Utbildning

• Att i anslutning till medlemsmöten öka kunskapen om villkoren vid Parkinsons sjukdomar och öka förståelsen för sjukdomarnas förlopp
• Att medverka vid de Parkinsonskolor som Rehabmottagningen eventuellt anordnar för nydiagnostiserade patienter
• Att aktivt påverka medlemmar med PS att delta i sjukgymnastik, vattengymnastik och andra former av motion
• Att genomföra datautbildning så att medlemmarna lättare skall nå dagens nyhetsflöde

 

Medlemsaktiviteter

• Studiecirkel i Parkinson A-Ö
• Studiebesök på Näsbyparks Parkinsonboende i Täby
• Besök av Bildgruppen i Nyköping
• Utflykt till Nynäs Slott
• Musikterapi i någon form. Röst och rörelse, Dans
• Julbord

Verksamhetsplanen bygger på att föreningen får tillräckligt ekonomiskt stöd och bidrag från myndigheter, organisationer, förbundet, sponsorer och privatpersoner.