Parkinsonföreningen Norra Sörmland har sitt säte i Eskilstuna

Styrelse

Leif Linnskog, ordförande
e-post leif.linnskog@telia.com
tel 070-5602433

Ingrid Appelblom, sekreterare
Birgitta Hellfors, kassör

Åsa Hejneman, ledamot, webredaktör
norrasormland@parkinsonforbundet.se

Kerstin Rengman Holmström, ledamot
Maud Ovelius, ledamot

 

Ingrid Seijboldt,
revisor, tel 0762-544700

Sven Carlsson,
revisor, tel 070-5571798

 


 

 

Välkommen till Parkinson Norra Sörmland 

Aktiviteter


MRR-Musikgympa rörelse och röst våren 2021

Rehabilitering via zoom.

Vi träffas Måndagar kl 11.00-12.00 med start 1 mars.


Anmälan görs till maggan@fmtbehandlingscenter.se

För att delta, ladda ner appen zoom.us
Du får en inbjudan från maggan@fmtbehandlingscenter.se till din mailadress innan varje träff.

FMT Behandlingscenter AB är en privat vårdgivare och arbetar på uppdrag av Region Sörmland. Högkostnadsskyddet gäller för besök till musikterapi, FMT-funktionsinriktad Musikterapi individuell behandling och MRR-Musikgympa Rörelse och Röst, grupprehabilitering.
FMT och MRR gäller för följande diagnosgrupper:
Parkinsons sjukdom, Stroke, NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar alla åldrar. Ingen remiss behövs.

Hjärtligt välkomna
Margareta Eriksson Musikterapeut FMT 070-546 6010
Karina Larsson Musikterapeut FMT 070-597 7085


Månadens Bild i februari - "Kallt"

Foto Tom Arvidsson.    (Klicka här för att komma till februari månads galleri)

”Vårtecken”

Mars månads tema är ”vårtecken” och kanske det blir DIN bild som kammar hem äran att publiceras här på 1:a sidan på vår hemsida i början på april. Då meddelas även nästa månads tema. Skicka bilden/bilderna till:
norrasormland@parkinsonforbundet.se

  • Bilden/bilderna får inte vara större än 3 Mb men heller inte för små. 
  • Än så länge är det helt OK att bidra med två bilder.
  • Om det finns människor med på bilden så kom ihåg att få ett godkännande från dem att bilden får publiceras på internet. (meddela det i mejlet när ni skickar in bilden.)
  • Meddela även om det är OK att publicera fotografens namn på internet

Välkommen med ditt bidrag!

webredaktör Åsa Hejneman

 

Klicka här för mer information om hur du kan få hjälp med att handla och att hämta ut medicin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information


PARKINSON NORRA SÖRMLAND
Digitalt Årsmöte 15/2 2021 via Zoom
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokal Eskilstuna
.

Föreningens ordförande Leif Linnskog öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
17 personer varav 5 styrelseledamöter var närvarande på mötet. Styrelseledamöterna var alla fysiskt närvarande. Av 12 övriga medlemmar var 3 st fysiskt närvarande och 9 st deltog via zoom-länk. 

 


Inför läkarbesöket

Här finns tips på olika checklistor att fylla i för de som önskar så att man kan förbereda sej inför läkarbesöket/samtalet

Till dokumenten: >