Parkinsonföreningen Norra Sörmland har sitt säte i Eskilstuna

Styrelse

Leif Linnskog, ordförande
e-post leif.linnskog@telia.com
tel 070-5602433

Ingrid Appelblom, sekreterare
Birgitta Hellfors, kassör

Åsa Hejneman, ledamot, webredaktör
norrasormland@parkinsonforbundet.se

Kerstin Rengman Holmström, ledamot

 

Ingrid Seijboldt,
revisor, tel 0762-544700

Sven Carlsson,
revisor, tel 070-5571798


Medlemsbrev 200915

Hej vänner i Parkinson Norra Sörmland!

Inför den annalkande hösten gör vi ett brevutskick till alla våra 101 medlemmar i föreningen Parkinson Norra Sörmland. Jodå, du läste rätt. Vi är faktiskt så många som 101 medlemmar – en ganska stor förening alltså. Med systerföreningarna Parkinson Mellersta och Parkinson Södra Sörmland är vi totalt 235 medlemmar i Sörmland, varav 125 är kvinnor och 110 är män. 142 av medlemmarna har Parkinsons sjukdom.

I vårt medlemsbrev för maj månad hoppades vi fortfarande på att kunna organisera ett antal intressanta aktiviteter till hösten. Så sent som i mitten av augusti levde hoppet ännu kvar. Ingrid Appelbloms MjukisGympa skulle gå igång i vecka 36 och Hjälpmedelscentralen sände positiva signaler för ett studiebesök någon gång i oktober.  Men vad hände sen? Jo, hotet från coronaviruset skrämde bort ”gymnasterna” och Hjälpmedelscentralen beslutade sig för att inte öppna dörren för studiebesök oavsett vem det var som knackade på.

Kristina Jaldesjö, uppskattad parkinsonsjuksköterska på neurologavdelningen vid MSE, går i pension efter 20 år på posten. Hon har i sin roll som specialistsjuksköterska ofta fungerat som kontaktperson mellan parkinsonföreningens medlemmar och personal på neurologen. Hennes efterträdare i rollen som parkinsonsjuksköterska, Linnéa Fransson, kommer närmast från strokeavdelningen. I början av september träffade jag dessa båda kvinnor i ett möte där vi bland annat diskuterade möjligheterna att utveckla samarbetet mellan neurologen och Parkinson Norra Sörmland. En viktig fråga i sammanhanget är huruvida läkare och annan personal vid neurologen är villiga att ställa upp som föredragshållare vid parkinsonmöten.

En aktivitet som coronaviruset inte lyckats störa är aktiviteten ”Månadens bild”. Nio jättefina foton på temat ”Speglingar” kom in före slutet av augusti. Bilderna återfinns utlagda på Parkinson Norra Sörmlands fotogalleri. Vinnare för augusti blev Sten Sandberg med en underbar solnedgång över en spegelblank vattenspegel. 

     
Sist men inte minst återkommer vi till temat JULFEST. Vi tror fortfarande att det ska vara möjligt att anordna en riktig julfest med god mat, sång och musik för våra medlemmar i Parkinson Norra Sörmland. Tanken är att föreningen ska kunna stå för en del av kostnaden för julbordet. En tillräckligt stor lokal och ett klokt beteende torde göra festen coronasäker.

Frågan är: Ska vi ordna med en JULFEST under den första halvan av december???

Låt oss veta vad du tycker! Ring eller maila någon av oss:

- Leif Linnskog 070 - 560 24 33, leif.linnskog@telia.com
- Birgitta Hellfors 070 - 626 16 56, goranhellfors@gmail.com

Bästa hälsningar
Styrelsen för Parkinson Norra Sörmland
gnm Leif Linnskog, ordf.

 

Välkommen till Parkinson Norra Sörmland 

Aktiviteter - Aktuellt hösten 2020


Mjukisgympan har fortsatt uppehåll tills vidare.

 

Vecka 37 , tisdag den 8 september 2020 var det tänkt att mjukisgympan skulle börja igen  men pga för få intresserade (eller rättare sagt för få som vågar sig ut och riskera att bli smittad av Covid-19) så avvaktar Ingrid även denna hösttermin tills vidare.

"Så upplever jag mjukisgympan" Ordföranden kåserar: (klicka för att öppna)


Månadens Bild,”Speglingar” Juli - Augusti

 

Foto: Sten Sandberg     

Klicka på bilden eller här för att komma till galleriet där resten av sommarens bilder finns.

Grattis Sten till månadens bild.

 

"Djur"

September månads tema är ”Djur” och kanske det blir DIN bild som kammar hem äran att publiceras här på 1:a sidan på vår hemsida i början på oktober. Då meddelas även nästa månads tema. 
• Om det finns människor med på bilden så kom ihåg att få ett godkännande från dem att bilden får publiceras på internet. (meddela det i mejlet när ni skickar in bilden.)
• Meddela även om det är OK att publicera fotografens namn på internet

Skicka bilden till: norrasormland@parkinsonforbundet.se


• Bilden/bilderna får inte vara större än 3 Mb.

Bilderna finns kvar tills det är dags att visa nästa månads tema.

Välkommen med ditt bidrag!


FMT behandling startar igen hösten 2020

Coronaanpassad lokal.

 • Alla instrument och trumstockar spritas efter användning.
 • Alla som kommer spritar händerna före och efter.
 • Blåsinstrument används ej.
 • Anhörig eller assistent ska ej vistas i lokalen under spelning.
 • Tråkigt, men inget fika serveras.
 • Det finns tider kvar för dig med NPF.
 • Rehabilitering för patienter med stroke eller Parkinsons sjukdom under 70 år och utan underliggande sjukdom.

  Tider finns.

Högkostnadsskydd gäller för ovanstående patientgrupper.


FMT-behandling finns på:


• FMT Behandlingscenter Västra Storgatan 18 i Eskilstuna
• Mäster Olofs vårdcentral i Strängnäs
• Mariefreds vårdcentral


FMT-Behandlingscenter har avtal med Region Sörmland gällande FMT .
Högkostnadsskyddet för sjukvård är 1 150 kronor. Det innebär att du betalar  högst 1 150 kr för sjukvårdsbesök under en 12-månadersperiod.  Patientavgift: 19 år - 85 år 200 kr,  Barn 0-19 år 0 kr, 85 år o uppåt – 0 kr

Kontakt FMT Behandlingscenter
Västra Storgatan 18, 63342 Eskilstuna
tel 016-13 34 00
Maggan Ericsson maggan@fmtbehandlingscenter.se     
Karina Larsson karina@fmtbehandlingscenter.se

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information


Inför läkarbesöket:

Här finns tips på olika checklistor att fylla i för de som önskar så att man kan förbereda sej inför läkarbesöket/samtalet

Till dokumenten: >


Årsmöte 5 mars 2020


Årsmöte för Parkinsonföreningen Sörmland Norra hölls den 5 mars 2020 i Hällby församlingshem, Eskilstuna.  Vi började med trevligt samkväm med kaffe, te och goda smörgåsar.


Sven Karlsson valdes till ordförande för årsmötet. Sedan följde de sedvanliga punkterna på dagordningen. En ny styrelse valdes då hela den gamla styrelsen lämnade sina uppdrag av olika anledningar.

 • Leif Linnskog som ordinarie ledamot och ordförande (för en tid av 1 år).
 • Ingrid Appelblom som ordinarie ledamot (för en tid av 2 år).
 • Birgitta Hellfors som ordinarie ledamot (för en tid av 2 år).
 • Åsa Hejneman som ordinarie ledamot (för en tid av 1 år).
 • Kerstin Rengman Holmström som ordinarie ledamot (för en tid av 1 år).

Omval av Ingrid Seijboldt som revisor (för en tid av 1 år).
Omval av Sven Karlsson som revisor (för en tid av 1 år).
Efter årsmötet höll den nya styrelsen ett Konstituerande styrelsemöte.