Parkinsonföreningen Norra Sörmland har sitt säte i Eskilstuna

Styrelse

Leif Linnskog, ordförande
e-post leif.linnskog@telia.com
tel 070-5602433

Ingrid Appelblom, sekreterare
Birgitta Hellfors, kassör

Åsa Hejneman, ledamot, webredaktör
norrasormland@parkinsonforbundet.se

Kerstin Rengman Holmström, ledamot
Maud Ovelius, ledamot

 

Ingrid Seijboldt,
revisor, tel 0762-544700

Sven Carlsson,
revisor, tel 070-5571798

 


Hej Parkinsonvänner!

Nu måste vi tro att vintern är över för den här gången även om snöfallet i Eskilstunaområdet häromdagen pekade i en annan riktning. Men snön blev inte långvarig. Den smälte bort på en dag. När sedan solen tittade fram igen så värmde den riktigt gott. Så visst måste vi ändå tro att våren är på väg och vi vill gärna att Coronapandemin smälter bort likt vinterns sista snö. Vi vill bli befriade från det fängelse av regler och restriktioner som vi haft att leva efter under drygt ett års tid. Låt oss sjunga med Birger Sjöberg: ”Släpp fångarna loss det är vår.”


Men ack nej! Även om frestelsen är stor så ska vi inte låta lättsinnet ta över. Nyligen fyllda 75 år ska jag inom några dagar få min första dos Covid 19 vaccin. Vaccineringen har av olika orsaker blivit försenad fram till nu men framöver räknar man med att få upp farten ordentligt. Någon gång i mitten av augusti ska alla svenska medborgare som så önskar ha blivit vaccinerade. Först då kan vi andas ut och lätta en del på nuvarande begränsningar.

Utan att dra alltför stora växlar på ovanstående resonemang så laddar vi i styrelsen för Parkinson Norra Sörmland upp för en spännande höst med ett antal intressanta aktiviteter för våra medlemmar. Vi tror att behovet att umgås och att utbyta tankar och idéer är jättestort. Bara nu inte Corona spelar oss ännu ett spratt och lägger krokben för oss inför den förestående hösten.
 

Världsparkinsondagen den 11 april 2021.
Redan nu på söndag den 11 april uppmärksammas alltså den årligen återkommande Parkinsondagen och i år sänder programmet ’TV4 – Nyhetsmorgon’ en samtalsintervju med Per Svenningsson, överläkare och neurolog, specialiserad på Parkinsons sjukdom, samt Uje Brandelius, musiker och skapare av filmen ’Spring Uje spring’. Brandelius är även ambassadör för Parkinsonfonden.

Parkinsonförbundets poddcast
På Parkinsondagen släpps även ett avsnitt i Parkinsonförbundets poddcast. Det handlar om ’Parkinsonpodden på Världsparkinsondagen’ där Anders Stålhammar samtalar med ordförande i Parkinsonförbundet Eleonor Högström och Parkinsonförbundets nya generalsekreterare Jenny Lundström om förbundets verksamhet och vad som behöver göras framöver såväl för personer med Parkinson som deras anhöriga. Stålhammar samtalar även med Per Svenningson om viktiga frågor som rör forskningen på området och inte minst frågan om möjliga framtida bromsmediciner. Svenningson har tilldelats Arvid Carlssons fina pris för sin forskning om Parkinsons sjukdom.

Parkinsonpodden hittar du på länken www.parkinsonforbundet.se eller genom att söka direkt på Parkinsonpodden.
 

Årsmötet 2021

Den 15 februari genomförde Parkinson Norra Sörmland sitt Årsmöte för år 2021 digitalt. Antalet deltagare var lågt vilket vi tror till stor del berodde på den digitala umgängesformen. Samtliga styrelsemedlemmar från det gångna året kvarstår ännu ett år i styrelsen. En ny ledamot Maud Ovelius valdes in i styrelsen som numera består av sex ledamöter.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Parkinson Norra Sörmland
gnm Leif Linnskog, ordförande
                                                              

Medlemsbrev LLG210407

 

Välkommen till Parkinson Norra Sörmland 

Aktiviteter


MRR-Musikgympa rörelse och röst våren 2021

Rehabilitering via zoom.

Vi träffas Måndagar kl 11.00-12.00 med start 1 mars.


Anmälan görs till maggan@fmtbehandlingscenter.se

För att delta, ladda ner appen zoom.us
Du får en inbjudan från maggan@fmtbehandlingscenter.se till din mailadress innan varje träff.

FMT Behandlingscenter AB är en privat vårdgivare och arbetar på uppdrag av Region Sörmland. Högkostnadsskyddet gäller för besök till musikterapi, FMT-funktionsinriktad Musikterapi individuell behandling och MRR-Musikgympa Rörelse och Röst, grupprehabilitering.
FMT och MRR gäller för följande diagnosgrupper:
Parkinsons sjukdom, Stroke, NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar alla åldrar. Ingen remiss behövs.

Hjärtligt välkomna
Margareta Eriksson Musikterapeut FMT 070-546 6010
Karina Larsson Musikterapeut FMT 070-597 7085


Månadens sista Bilder  - "Vårljus"

Tom Arvidssons bilder med temat ”Vårljus” får bli de sista bilderna i utmaningen Månadens bild. Tom har varit en av de flitigaste deltagarna och vi tackar för alla fina bilder som han och övriga deltagare skickat in under årets som gått. Men nu avslutar vi tävlingen  med Toms bilder som har temat ”vårljus”.
Det passar bra, för visst känns det som tillvaron början ljusna?

 

 

Klicka här för mer information om hur du kan få hjälp med att handla och att hämta ut medicin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information


PARKINSON NORRA SÖRMLAND
Digitalt Årsmöte 15/2 2021 via Zoom
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokal Eskilstuna
.

Föreningens ordförande Leif Linnskog öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
17 personer varav 5 styrelseledamöter var närvarande på mötet. Styrelseledamöterna var alla fysiskt närvarande. Av 12 övriga medlemmar var 3 st fysiskt närvarande och 9 st deltog via zoom-länk. 

 


Inför läkarbesöket

Här finns tips på olika checklistor att fylla i för de som önskar så att man kan förbereda sej inför läkarbesöket/samtalet

Till dokumenten: >