Parkinsonföreningen Norra Sörmland har sitt säte i Eskilstuna

Styrelse

Leif Linnskog, ordförande
e-post leif.linnskog@telia.com
tel 070-5602433

Ingrid Appelblom, sekreterare
e-post ingrid.appelblom@comhem.se
tel 070-6041916

Birgitta Hellfors, kassör

Åsa Hejneman, ledamot

Kerstin Rengman Holmström, ledamot

 

Ingrid Seijboldt,
revisor, tel 0762-544700

Sven Carlsson,
revisor, tel 070-5571798


Hej alla medlemmar i Parkinson Norra Sörmland!

Den 5 mars 2020 hade vi årsmöte i Parkinson Norra Sörmland. Vid mötet valdes en ny styrelse. Den nya styrelsen har redan från start uttalat en ambition att vitalisera föreningens verksamhet genom att stödja befintliga aktiviteter och få dem att blomstra, samtidigt som nya aktiviteter kommer till och utvecklas. Så sent som i början av vecka 11 var vi inne på att organisera ett medlemsmöte någon gång under maj månad innan sommaren infunnit sig på riktigt här i Mälardalen

Bara en vecka senare har bilden förändrats radikalt. I spåren av Coronavirusets framfart råder Folkhälsomyndigheten gamla människor, dvs människor som är 70 år och äldre, att stanna hemma och undvika social kontakt med andra människor för att undgå att smittas. Rekommendationen grundar sig i det faktum att äldre människor generellt har sämre motståndskraft och att dödstalen orsakade av Coronaviruset i själva verket visat sig vara avsevärt högre för äldre personer än för andra åldersgrupper. Frågan är då hur länge äldre skulle behöva vara isolerade för att undgå smitta? Olika förslag har förts fram men det verkar som om det skulle krävas åtminstone tre månader.

Mot denna bakgrund väljer vi i styrelsen att avstå från att organisera ett medlemsmöte under senvåren. I stället riktar vi in oss på att satsa för fullt till hösten med en rik palett av olika aktiviteter. Om ni har frågor eller andra funderingar i nuläget tveka inte att kontakta mig eller någon annan i styrelsen.

Vårhälsningar

Leif Linnskog

Ordf. Parkinson Norra Sörmland    LLG200318

Välkommen till Parkinson Norra Sörmland 

Aktiviteter - Aktuellt


Uppskattad danskurs för Parkinson-sjuka

Under ledning av Marie-Louise Andersson, vice ordförande i Rekarne Folkdansgille, dansar man enklare former av folkdans i ett trevligt gäng där alla kan vara med. Man växlar mellan pardans och dans i grupp och låter dansen bli den rehabiliterande kraft som bidrar till att förbättra deltagarnas balans och koordination.

Tid: torsdagar mellan 15.45 och 17.15.
Plats: Dansens Hus Rekarne Folkdansgille, Rinmansgatan 12, Eskilstuna.

Deltagande är kostnadsfritt.
Intresserad? Då kan du anmäla dig till Marie-Louise Andersson 073 – 063 27 95 eller via mail till andersson.harad@gmail.com

Obs! Återstående danstillfällen under vårterminen 2020 ställs in på grund av Coronavirusets framfart men dansen beräknas komma igång igen till hösten.

 

 


MjukisGympa för Parkinson-patienter och andra med nedsatt rörelsefunktion


Under hösten 2019 och fram tills idag har Ingrid Appelblom på tisdagarna lett ett gympapass som vänt sig till Parkinsonpatienter och andra med nedsatt rörelsefunktion. För tillfället, denna vår i Coronatider,  ligger verksamheten nere och kommer att återupptas vid ett senare tillfälle. Platsen är Korpens gymnastiksal, Vilsta raststuga, Eskilstuna. Då är du välkommen att prova på en gång för att se om det är något för dig!  Även anhöriga är välkomna att delta. Om du vill vara med eller har några frågor kontakta:

Ingrid Appelblom, e-post ingrid.appelblom@comhem.se ,

tel 070-604 19 16

 

 

"-Så upplever jag mjukisgympan" Ordföranden kåserar:  (klicka för att öppna)

 

 


MRR- Musikgympa Rörelse och Röst. Mer än sång och musik…. leder till livsglädje och livskvalité!

I MRR får du tillsammans med andra på ett motiverande och roligt sätt utveckla din rörelse, balans, kroppshållning, röst, munmotorik, andning, läppar, tunga och mimik

MRR-grupprehabilitering finns på:

 • Mäster Olofs vårdcentral, Strängnäs
 • Strängnäs vårdcentral
 • Mariefreds vårdcentral.

För tillfället är ingen MRR-grupp igång i Eskilstuna men anmäl ditt intresse till:

FMT-Behandlingscenter så startar de en grupp när minst 10 anmälningar har kommit in.

FMT-Funktionsinriktad musikterapi

FMT är en individuell behandling där man använder musiken som hjälpmedel för att på ett roligt och motiverande sätt utveckla bl.a samverkan, balans, kroppshållning, liksidighet, avläsningsförmåga, ögonrörelser, koordination, andningskoordination, helhetskoordination. 

FMT-behandling finns på:

 • FMT Behandlingscenter Västra Storgatan 18 i Eskilstuna
 • Mäster Olofs vårdcentral i Strängnäs
 • Mariefreds vårdcentral

FMT-Behandlingscenter har avtal med Region Sörmland gällande FMT och MRR.

Högkostnadsskyddet för sjukvård är 1 150 kronor. Det innebär att du betalar  högst 1 150 kr för sjukvårdsbesök under en 12-månadersperiod.  Patientavgift: 19 år - 85 år 200 kr,  Barn 0-19 år 0 kr, 85 år o uppåt – 0 kr

Kontakt FMT Behandlingscenter

Västra Storgatan 18, 63342 Eskilstuna
tel 016-13 34 00

Maggan Ericsson maggan@fmtbehandlingscenter.se      
Karina Larsson karina@fmtbehandlingscenter.se

OBS! Både MRR och FMT är pga Coronaviruset tills vidare inställda!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporter


Årsmöte

Årsmöte för Parkinsonföreningen Sörmland Norra hölls den 5 mars 2020 i Hällby församlingshem, Eskilstuna.  Vi började med trevligt samkväm med kaffe, te och goda smörgåsar.


Sven Karlsson valdes till ordförande för årsmötet. Sedan följde de sedvanliga punkterna på dagordningen. En ny styrelse valdes då hela den gamla styrelsen lämnade sina uppdrag av olika anledningar.

 

 • Leif Linnskog som ordinarie ledamot och ordförande (för en tid av 1 år).
 • Ingrid Appelblom som ordinarie ledamot (för en tid av 2 år).
 • Birgitta Hellfors som ordinarie ledamot (för en tid av 2 år).
 • Åsa Hejneman som ordinarie ledamot (för en tid av 1 år).
 • Kerstin Rengman Holmström som ordinarie ledamot (för en tid av 1 år).
 • Omval av Ingrid Seijboldt som revisor (för en tid av 1 år).
 • Omval av Sven Karlsson som revisor (för en tid av 1 år).

Efter årsmötet höll den nya styrelsen ett Konstituerande styrelsemöte.

Styrelsens sammansättning för 2020   

Leif Linnskog  Ordförande,  
Ingrid Appelblom   Sekreterare  
Birgitta Hellfors   Kassör  
Åsa Hejneman  Styrelseledamot och Webbredaktör
Kerstin Rengman Holmström  Styrelseledamot