Parkinsonföreningen Norra Sörmland har sitt säte i Eskilstuna

Styrelse

Leif Linnskog, ordförande
e-post leif.linnskog@telia.com
tel 070-5602433

Ingrid Appelblom, sekreterare
Birgitta Hellfors, kassör

Åsa Hejneman, ledamot, webredaktör
norrasormland@parkinsonforbundet.se

Kerstin Rengman Holmström, ledamot

 

Ingrid Seijboldt,
revisor, tel 0762-544700

Sven Carlsson,
revisor, tel 070-5571798


Medlemsbrev 201113

Hej alla vänner i Parkinson Norra Sörmland!

Covid 19 och hopp om vaccin

För många människor har 2020 blivit ett prövningens år då viruset covid 19 drabbat Sveriges och resten av världens befolkning. Vi i styrelsen för den lokala Parkinsonföreningen Norra Sörmland har försökt arrangera en del föreningsaktiviteter under året men som en direkt följd av höga smittorisker har vi gång efter annan känt oss tvingade att ställa in aktiviteterna. Som lök på laxen har nu en andra våg av covid 19 fått fäste i stora delar av vårt land.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer har i dagarna skärpts ytterligare och det förväntas att man som boende i Sverige avstår från att ha nära kontakt med andra människor undantaget personer med vilka man delar hushåll. De nya strängare rekommendationerna inverkar hämmande på människors sociala liv och begränsar möjligheterna att mötas även i mindre grupper och sammanhang.

En positiv nyhet i allt elände är dock att tre läkemedelsföretag, bland dem AstraZeneca, i nuläget befinner sig i slutfasen av testning av corona-vacciner. Det rapporteras att vaccinerna ger ett gott skydd mot virusangrepp av covid 19. Redan i början av nästa år räknar man med att kunna påbörja vaccineringen, som sedan breddas och intensifieras under 2021.

Inställd julfest

I det förra medlemsbrevet ställde vi frågan om du som medlem i föreningen gärna såg att vi ordnade med en julfest i år. Glädjande nog svarade flera medlemmar positivt. Man tyckte att det skulle vara jättetrevligt att träffas över ett julbord, för, som någon uttryckte det, ”i spåren av corona-pandemin har tillvaron blivit både tristare och enformigare”. Den positiva responsen från medlemmarna gjorde att vi i styrelsen höll modet uppe. Länge hoppades vi att Sörmland skulle undgå att drabbas av skärpta restriktioner och att vi trots allt skulle kunna genomföra julfesten. Sörmland var länge markerat med vitt i en röd omgivning på Folkhälsomyndighetens karta över Sverige, men så en dag blev även Sörmland rödfärgat och vårt manöverutrymme krympte till noll. Det blev inte längre möjligt att bjuda in till julfest år 2020 hur gärna vi än ville. Covid 19 hade tagit ett fast grepp om oss alla. Det är bara att ”gilla läget” och spela med.

Häng med i fototävlingen ”Månadens bild”

En aktivitet som trots allt går att genomföra är Månadens bild. Där efterlyser vi mycket mer bilder! Läs mer om fototävlingen i mittenspalten här. 

Bästa hälsningar från
Styrelsen för Parkinson Norra Sörmland
genom Leif Linnskog ordf

 

Välkommen till Parkinson Norra Sörmland 

Aktiviteter - Aktuellt hösten 2020


Mjukisgympan har fortsatt uppehåll tills vidare.

 

Vecka 37 , tisdag den 8 september 2020 var det tänkt att mjukisgympan skulle börja igen  men pga för få intresserade (eller rättare sagt för få som vågar sig ut och riskera att bli smittad av Covid-19) så avvaktar Ingrid även denna hösttermin tills vidare.

"Så upplever jag mjukisgympan" Ordföranden kåserar: (klicka för att öppna)


Månadens Bild i november - Vatten

 

Foto: Margareta Linnskog

Klicka här för att komma till galleriet och se alla månadens bilder.

”Julmys”


December månads tema är ”julmys” och kanske det blir DIN bild som kammar hem äran att publiceras här på 1:a sidan på vår hemsida i början på januari. Då meddelas även nästa månads tema. Skicka bilden/bilderna till:
norrasormland@parkinsonforbundet.se

  • Bilden/bilderna får inte vara större än 3 Mb men heller inte för små. Den kortaste sidan bör vara ca1000 pixlar (minst 500pixlar)
  • Än så länge är det helt OK att bidra med två bilder.
  • Om det finns människor med på bilden så kom ihåg att få ett godkännande från dem att bilden får publiceras på internet. (meddela det i mejlet när ni skickar in bilden.)
  • Meddela även om det är OK att publicera fotografens namn på internet

Välkommen med ditt bidrag!

webredaktör Åsa Hejneman

Klicka här för mer information om hur du kan få hjälp med att handla och att hämta ut medicin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information


Inför läkarbesöket

Här finns tips på olika checklistor att fylla i för de som önskar så att man kan förbereda sej inför läkarbesöket/samtalet

Till dokumenten: >


Årsmöte 5 mars 2020


Årsmöte för Parkinsonföreningen Sörmland Norra hölls den 5 mars 2020 i Hällby församlingshem, Eskilstuna.  Vi började med trevligt samkväm med kaffe, te och goda smörgåsar.


Sven Karlsson valdes till ordförande för årsmötet. Sedan följde de sedvanliga punkterna på dagordningen. En ny styrelse valdes då hela den gamla styrelsen lämnade sina uppdrag av olika anledningar.

  • Leif Linnskog som ordinarie ledamot och ordförande (för en tid av 1 år).
  • Ingrid Appelblom som ordinarie ledamot (för en tid av 2 år).
  • Birgitta Hellfors som ordinarie ledamot (för en tid av 2 år).
  • Åsa Hejneman som ordinarie ledamot (för en tid av 1 år).
  • Kerstin Rengman Holmström som ordinarie ledamot (för en tid av 1 år).

Omval av Ingrid Seijboldt som revisor (för en tid av 1 år).
Omval av Sven Karlsson som revisor (för en tid av 1 år).
Efter årsmötet höll den nya styrelsen ett Konstituerande styrelsemöte.