Styrelse

Ordförande, Vakant

Calle Larsson, sekreterare, tel 070 - 551 28 96

Karin Neurath Larsson, kassör, tel 070 - 963 42 92

Beatrice West, ledamot, tel 072 - 507 66 77

Hans-Åke Kallström, ledamot, tel 070 - 548 14 34

 

Styrelsens mailadress: norrasormland@parkinsonforbundet.se

 

Ingrid Seijboldt, revisor, tel 0762 - 54 47 00

Sven Carlsson, revisor, tel 070 - 557 17 98

Välkommen till Parkinson Norra Sörmland 

Nu börjar det lacka mot jul!


Tisdag den 17 december, kl 16 är det dags för det årliga julbordet

Med god mat, underhållning och trevligt sällskap på Brunnsta Värdshus i Eskilstuna

Anmälan till julbordet gör ni senast den 9 december till: Karin, mobilnummer: 070 963 42 92 eller Beatrice, mobilnummer 072 507 66 77

Kostnaden är: 175 kronor per person efter subventionering från föreningen, som vi betalar vid julbordet.                                                                                                                             
Adressen är Bolindervägen, 631 85 Eskilstuna


Väl mött!

På grund av sjukdom har vi tyvärr inte kunnat boka föreläsningen av Dag Nyholm (Docent vid Instutionen för Neurovetenskap på Akademiska sjukhuset i Uppsala), vi återkommer när det blir aktuellt igen. Dag föreläser om terapier för Parkinson i komplikationsfas. Föreläsningen kommer att vara gratis


För er som vill ses över en kopp kaffe informellt, är det den sista onsdagen i varje månad klockan 14.00.          På följande caféer och orter:
Eskilstuna på Tingsgården
Strängnäs på Café Prinsen
Mariefred på Café Blå Katten

Det har kommit frågor om hur man ska veta vilka som tillhör Norra Sörmland Parkinson förening,  vi undrar om det finns frivilliga som brukar gå, som kan ta med en skylt eller reservera bord under 2020?

Aktiviteterna som drar i gång efter julledigheten igen är:


Specifik motion för Parkinsonpatienter, Ingrid Appelbom startar igen vecka 3 i Korpens lokaler i Vilsta på tisdagar klockan 10,30–11,30.
Naturligtvis är det prova på första gången. Terminsavgiften är 575 kronor för 14 pass.
Anmäl er direkt till Ingrid på ingrid.appelblom@comhem.se alternativt på mobilnummer 070 604 19 16
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Danskursen i Rekarne Folkdansgilles regi startar igen i Dansens Hus i Eskilstuna på torsdagar den 16 januari.
Anmälan görs till Marie-Louise Andersson på mobilnummer 073 063 27 95 eller via mail: andersson.harad@gmail.com

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Årsmötet för Norra Sörmland Parkinsonförbund planeras till februari, vi återkommer i början av året med datum och plats
Vi i styrelsen kommer att ställa våra platser till förfogande då samtliga av oss ledamöter avgår.
Vi efterlyser därför dig som har tid och lust att avsätta några timmar per månad för ett roligt och aktivt föreningsliv, anmäl ert intresse till Karin eller Beatrice.   
Om vi inte kan bilda en styrelse till nästa årsmöte kommer föreningen att läggas ned

--------------------------------------------------------------------------------

Under hösten hade vi planerat en föreläsning om terapier för Parkinson i komplikationsfas av Dag Nyholm, docent vid Institutionen för neurovetenskap på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Föreläsningen kommer att vara gratis. På grund av sjukdom får vi återkomma med plats och datum.

I enkäten från vårmötet tisdagen den 28 maj framkom att det finns ett intresse av att träffas informellt på något café eller konditori.
Vi ses över en kopp kaffe den sista onsdagen i varje månad klockan 14.00, på följande caféer och orter:
Eskilstuna på Tingsgården, (tidigare Jernbergska)
Strängnäs på Café Prinsen
Mariefred på Café Blå Katten

Aktiviteterna är i full gång under hösten:


Specifik motion för Parkinsonpatienter, Ingrid Appelbom startade igen vecka 38 i Korpens lokaler i Vilsta på tisdagar klockan 10,30–11,30.
Terminsavgiften är 575 kronor för 14 pass.
Vill ni ha mer information, vänd er till Ingrid på ingrid.appelblom@comhem.se alternativt på mobilnummer 070 604 19 16,Danskursen i Rekarne Folkdansgilles regi startade igen i Dansens Hus vecka 37
Om ni vill ha ner information, hör av er till Marie-Louise Andersson på mobilnummer 073 063 27 95 eller via mail: andersson.harad@gmail.comNästa år kommer vi i styrelsen att ställa våra platser till förfogande då samtliga ledamöter avgår.
Vi efterlyser därför dig som har tid och lust att avsätta några timmar per månad för ett roligt och aktivt föreningsliv. 
 

 

Tack till er alla som kom till vårt medlemsmöte den 28 maj i Hällby Församlingshem!


Det var en solig eftermiddag……


Mötet öppnades av Karin Neurath Larson som informerade om den nya strukturen i styrelsen, tillsvidare fortsätter vi utan en ordförande. Posten som ordförande kommer att var vakant fram tills nästa årsmöte 2020.

Vi i styrelsen tackade av Leif Linnskog som avgått som ordförande under våren

Under mötet fick vi information om olika aktiviteter som vi kan delta i under hösten.:

- Ingrid Appelblom presenterade sin funktionsinriktade gymnastik och fick oss alla att prova på några övningar
Ingrids gymnastik börjar vecka 37 på tisdagar och 15 ggr framåt
Kontakta Ingrid för anmälan och mer information på mobilnummer 070 604 19 16, alternativt via mail: Ingrid.appelblom@comhem.se


- Karina Larsson från FMT kom och talade om:
FMT som är en funktionsinriktad musikterapi som har stöd från Region Sörmland
MRR som är Musikgympa rörelse och röst på en nivåanpassad gruppterapi. Det kommer att starta grupper Strängnäs och Mariefred under hösten.
Mer information finns på www.fmtbehandlinscenter.se eller kontakta Carina på mobilnummer 070 597 70 85, eller via mail: karina@fmtbehandlinscenter.se

- Marie-Louise Andersson från Rekarne Folkdansgille, bjöd på 3 olika danser tillsammans med flera av våra medlemmar, det genomsyrades av glädje och gemenskap, åh vad roligt dom har tillsammans.
Kurserna startar igen under hösten, anmälan görs till Marie-Louise på mobilnummer 073 063 27 95 eller via mail: andersson.harad@gmail.com

- Beatrice West informerade om Medicinsk Yoga och Rock Steady boxing
Din Balans i Eskilstuna har Medicinsk yoga 3 dagar i veckan, med tider på kvällen på måndagar och tisdagar och på fredagar på förmiddagen. I Strängnäs finns Medicinsk yoga på Yoga Huset.
Rock Steady boxing som har visats sig ha positiva effekter på Parkinson sjukdom. Än så länge finns det ingen som erbjuder denna konceptträning i vårt område, men om intresse finns kan man undersöka möjligheten längre fram.

- Förra ordförande Kerstin Bokström informerade om anhöriggrupper, det finns 2 stycken idag, och vi pratade om att vi ska starta ytterligare en grupp eller att den existerande gruppen ska ta med nya anhöriga

Summeringen av enkäten som fylldes i av 21 personer på medlemsmötet:
Mest intresse fick önskan om att arrangera utflykter i närområdet, tex Gripsholms Slott, Birka eller liknade och ytterligare förslag kom in med bland annat: Taxinge, Trosa, eller en båtutflykt med en räkbåt på Mälaren.
Näst mest intresse fick att träffas informellt på ett café eller liknande, tex en gång i månaden, även att träffas på en picknick i det gröna eller att ha knytis var intressant. Alla de 3 aktiviteterna är sociala och kan lätt arrangeras.
De övriga aktiviteterna på enkäten var det jämnt intresse emellan.
Vi frågade även hur ofta vi ska arrangera medlemsmöte och övervägande tycker att 2 gånger per år räcker.

Aftonen avslutades med att Sunny afternoon spelade gamla godingar från 50, 60 och 70 talet, med ett musikquiz som kanske var lite svårt, men roligt!

Vi önskar er en Glad sommar!
 

Snart är det dags för vårmöte!

Tisdagen den 28 maj har vi i styrelsen reserverat till föreningens vårmöte.

Vi har tänkt att vi ska träffas, informera om aktiviteter som föreningen redan organiserar och planerar att göra, och självklart blir det fika!

Mer information om lokal och aktiviteter följer.

Kom gärna med förslag eller idéer om vad vi kan fylla vårt möte med!

 

Verksamhetsplanen för 2019, som fastställdes på årsmötet, ser ut så här:

Arbeta för att öka antalet medlemmar, både Parkinsonsjuka och anhöriga.

Arrangera medlemsmöten och träffar med aktiviteter och/eller information, t.ex dans/musik, utflykter, studiecirklar och studiebesök, föreläsningar samt forskar/läkarsamtal.

Tillsammans med medlemmarna ta fram lämpliga utflyktsmål och genomföra minst en utflykt om antalet anmälningar blir tillräckligt stort.

Fortsätta danskursen i Rekarne folkdansgilles regi, som en rehabiliteringsaktivitet.

Undersöka möjligheten att ordna ytterligare en kursomgång av studiecirkeln "Parkinson från A till Ö" för både Parkinsonsjuka och anhöriga, kurs i t.ex hjärt- lungräddning och användning av hjärtstartare samt eventuellt återuppta "Röst och rörelse" med logoped och fysioterapeut.  

Försöka utveckla och eventuellt starta nya Anhöriggrupper.

Aktiviteter 2019

Anhörigträffarna fortsätter

Nu är träffarna för deltagarna i den anhöriggrupp som startade hösten 2016 igång på det nya året. Några av de ursprungliga deltagarna har hoppat av men några nya har tillkommit. Den här säsongen hölls första träffen på Tingsgårdens café i Eskilstuna där deltagarna diskuterade, pratade, informerade och tipsade varandra om erfarenheter och stöd. 

 

Årsmötet den 7 februari

Nästan var fjärde medlem i Parkinson Norra Sörmland hade mött upp till årsmöte och fika den 7 februari i Hällby församlingshem i Eskilstuna.
Inger Lundgren, som är generalsekreterare i Parkinsonförbundet, besökte mötet och valdes helt frankt till årsmötesordförande.
Leif Linnskog, Eskilstuna, valdes till föreningens nye ordförande. Calle Larsson, Beatrice West och Hans-Åke Kallström - alla tre från Strängnäs - valdes till ordinarie ledamöter i styrelsen.
Karin Neurath Larsson, också från Strängnäs, kvarstår som kassör.
Ingrid Seijboldt, Strängnäs, och Sven Carlsson, Eskilstuna, omvaldes till revisorer.
Samtliga val skedde med acklamation.

 

Dansen igång igen

Torsdagen den 24 januari var det dags för danskursen i Rekarne Folkdansgilles regi i Eskilstuna igen. Tio personer kom till säsongstarten för att dansa, skratta, fika och prata. Kursen pågår i tio veckor.

 

Aktiviteter 2018

Härlig stämning på föreningens julbuffékväll

Parkinson Norra Sörmland smygstartade 2018 års julfirande med julbuffé för medlemmarna onsdagen den 5 december. Det blev en varm, glad och kul kväll i Hällby församlingshems julpyntade lokaler i Eskilstuna.

Glögg, pepparkakor och avprickarens pikanta tomteluva satte standarden för kvällen. L&Ö:s fantastiskt goda och vällagade julmat, trevliga serveringspersonal och Haderian Boys stämningshöjande sång, musik och drag samt den spontana dansuppvisningen gjorde att sorlet steg till höga nivåer, fick alla på gott humör och drog ned applåder.

Som sig bör avslutades tillställningen när stämningen var på topp. Mätta och belåtna önskade alla varandra och föreningens alla andra medlemmar God Jul och Gott Nytt År!

 

Höstträff med "knytis"

Tisdagen den 16 oktober samlades ett gäng glada medlemmar för att äta, dricka, fika, prata och lyssna på musik tillsammans. Föreningen ordnade höstträff i Handikappföreningarnas hus E18 i Eskilstuna. Många hade valt att ha sallad med sig, Parkinson Norra Sörmland bjöd på kaffe och tårta medan bandet Anniz spelade blandad musik - en hel del från 1970-talet men också äldre samt dansmusik. Ordförande informerade om vad som hänt och vad som är på gång i föreningen - bland annat den traditionella julbuffén i december.

 

Parkinson från A till Ö

Måndagen den 5 oktober avslutades höstens studiecirkel Parkinson från A till Ö. Cirkeln, som hölls i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Eskilstuna, riktade sig till både Parkinsonsjuka och anhöriga. 22 personer deltog och träffades ett par timmar vid fem olika tillfällen. Under ledning av Margareta Ericsson på FMT Behandlingscenter lärde sig deltagarna mycket om Parkinsons sjukdom. Cirkeln gav också insikter i andras problem och lösningar på dem. Träffarna bjöd på många skratt och diskussionens vågor gick både höga och låga. -Kursen gav en kick, sammanfattade flera av deltagarna.

 

Torsdagsdansen igång igen

Torsdagen den 13 september klockan 12.00 var det dags för föreningens danskurs i Rekarne Folkdansgilles regi i Dansens Hus i Eskilstuna. 12 danssugna personer knöt på sig dansskorna och anträdde dansgolvet efter sommaruppehållet. 

 

Anhöriggrupperna fortsätter träffas

Onsdagen den 12 september återupptogs träffarna och samtalen i den anhöriggrupp som startade i Eskilstuna i våras. Den anhöriggrupp som träffats kontinuerligt sedan hösten 2016 har sitt första möte, efter sommaren, i oktober.

 
 
Parkinson från A till Ö

På eftermiddagen måndagen den 3 september trotsade 22 personer det soliga sensommar-vädret och samlades i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Eskilstuna för att lära sig lite mer om Parkinsons sjukdom. Det var studiecirkeln Parkinson från A till Ö som drog i gång med Maggan Ericsson från FMT Behandlingscenter som ledare.

 

Kul sommarträff med "knytis"

Parkinson Norra Sörmland samlade sina medlemmar till Sommarträff med "knytis" i Eskilstuna tisdagen den 12 juni.

Det blev en glad och skolavslutningsliknande träff med sommarklädda och solbrända medlemmar, midsommarstänger på borden, medhavda grillade kycklinglår och räksallader bland annat. Efter maten bjöd föreningen på kaffe och läcker sommartårta med jordgubbar och vit choklad.


Anna Axberg från Anhörigcentrum informerade om den hjälp och det stöd anhöriga till sjuka kan få. Bandet Sméstans Ukulele spelade och sjöng iförda både hemmastickade smäckar och tjusiga hattar. Haderian Boys drog någon fräckis och framförde Cornelis Wreeswijk- samt Evert Taube-låtar.

Det var ett gäng nöjda, mätta, glada och sjungande medlemmar som sedan önskade varandra trevlig sommar och gick ut i den ljumma sommarnatten.

 

Nyttigt om it-säkerhet

Det var 14 vetgiriga medlemmar som träffades i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Eskilstuna onsdagen den 9 maj för att lära sig mer om hur man kan försöka undvika att bli drabbad av nätbedrägerier. Kjell Wilhelmsson och Tom Wigh lärde bl.a ut hur man byter lösenord och koder på mobiltelefoner, håller i sär olika koder, hur man sparar filer, scannar och lägger upp viktiga handlingar i en ordning liknande den i en vanlig pärm, hur man använder "molnet" att spara i osv. Eftersom bankerna inte längre har några bankvalv tipsade Wilhelmsson och Wigh om att lägga testamentet i "molnet" - förutom i en låda hemma förstås. Det blev många aha-upplevelser och vi får väl se om inte herrarna kommer tillbaka med en fortsättningskurs i höst........

 

Ny anhöriggrupp startad

Onsdagen den 25 april startade föreningen sin andra grupp där anhöriga till Parkinsonsjuka träffas, pratar, tipsar och utbyter erfarenheter med varandra. Det är fem deltagare i gruppen vilket är lagom så att alla får tillfälle att fråga och tipsa. Efter ytterligare en träff i maj tar gruppen sommaruppehåll och träffas i augusti igen.

 

Föreläsning och fika på Världsparkinsondagen

Parkinson Norra Sörmland och Studieförbundet Vuxenskolan uppmärksammade Världsparkinsondagen, onsdagen den 11 april, med föreläsning, produktvisning, information, kaffe och fikabröd på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna.

64 personer hade trotsat det vackra vårvädret och kom för att lyssna på Anna-Karin Wärme, överläkare och verksamhetsansvarig på neurologen på Mälarsjukhuset när hon föreläste om parkinsonvård, behandlingsmetoder och framtiden. Kristina Jaldesjö, neurologsjuksköterska, visade hur pumpar och pennor för dopamintillförsel fungerar. FMT Behandlingscenters Karina Larsson och Margareta Ericsson sjöng, spelade och berättade om vilka rehabiliteringsaktiviteter företaget kan erbjuda Parkinsonpatienter.

 

Årsmötet den 8 februari

Ett 30-tal personer hade mött upp till Parkinson Norra Sörmlands årsmöte torsdagen den 8 februari 2018 i Hällby församlingshem i Eskilstuna. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds på kaffe och stora hembredda smörgåsar. Deltagarna hade också möjlighet att fylla i ett frågeformulär om varför de tror att så få kommer till föreningens aktiviteter och vad de helst vill ha för aktiviteter. Den energiska och effektiva avgående ordföranden Lillemor Sjöberg avtackades. Kerstin Bokström valdes till ny ordförande och flera nya ledamöter valdes in i styrelsen. Efter mötet dröjde sig många kvar i lokalerna och pratade, diskuterade aktiviteter och utbytte erfarenheter om PS.

 

Försök inte lura mig!

Studiecirkeln om hur man kan skydda sig mot bedrägerier i hemmet, på gatan och på internet ställdes in på grund av för få anmälningar. Cirkeln skulle ha varit ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och startat tisdagen den 30 januari.

 

Ny säsong för dans-sugna

Torsdagen den 18 januari satte danskursen i Rekarne Folkdansgilles regi i gång igen efter juluppehållet. Kursen pågår en gång i veckan i tio veckor och är kostnadsfri för medlemmarna. Dans är ju en av de aktiviteter som forskarna har konstaterat är "mycket bra" för personer som har drabbats av Parkinsons sjukdom.

 

Aktiviteter 2017

Uppskattad julbuffé med vilt-tema

Över 30 personer kom till Finska föreningens lokaler i Torshälla onsdagen den 6 december när Parkinson Norra Sörmland bjöd till julbuffé och samkväm.

Efter glögg och pepparkakor i den julpyntade hallen högg alla in med stor aptit på julbuffén, jämförde sillrecept, berättade gamla julminnen, pratade, skrattade, drack kaffe och tävlade innan de bröt upp och gick ut i den julbelysningsupplysta och snöiga decemberkvällen.

 

Kan man få dopamin-nervtrådar att växa igen vid Parkinsons sjukdom?

-Ja, det kan man, sade Lundaprofessorn och Parkinsonforskaren Angela Cenci Nilsson när hon besökte Eskilstuna tisdagen den 7 november och höll en uppskattad föreläsning. Forskarna har sett att det finns dopamin-nervtrådar kvar längst in i hjärnan även om en person har haft PS länge. Efter försök på möss inleds inom kort en klinisk undersökning på 20 personer med nydiagnosticerad Parkinson. Ett femtiotal medlemmar och anhöriga hade mött upp till föreläsningen där det också serverades landgång, dricka och kaffe.

 

Danskurs hösten 2017

I början av september startade Parkinson Norra Sörmland en danskurs i Rekarne Folkdansgilles regi i Eskilstuna. Det var ett glatt och nyfiket gäng som träffades för en första lektion den 7 september. Kursen fortsätter en gång i veckan i tio veckor.

 

Utflykten till Nora den 27 juni

Den planerade resan till trästaden Nora tisdagen den 27 juni blev, tyvärr, inställd.

När anmälningstiden gick ut hade allt för få anmälningar kommit in.

Om intresse finns kanske ett nytt försök att besöka Nora görs senare i år eller nästa år.

 

Årsmötet den 2 februari

Årsmötet för Parkinson Norra Sörmland lockade 31 medlemmar och flera anhöriga.

Mötet hölls i Hällby församlingshem i Eskilstuna och bjöd på sedvanliga årsmötesförhandlingar, kaffe med hembredda smörgåsar, musikquiz och musik med trubaduren Göran Fagerholm som fick alla att nynna med.

 

Aktiviteter 2016

Julbuffén den 8 december

Höstens aktiviteter avslutades med Julbuffén i Hällby Församlingshem. 36 medlemmar lät sig väl smaka av maten sm styrelsen lagat och dukat upp. Det blev en mycket trevlig kväll med musikunderhållning av Kenth Lindell.

Föreläsning med Sven Pålhagen

Sven Pålhagen hade ett mycket uppskattat föredrag för 64 medlemmar från Parkinson Norra, Mellersta och Södra Sörmland.
 

Anhörigutbildning

Genom samarbete med Anhörigcentrum har vi kunnat starta en anhörigcirkel med 6 deltagare. Den första av fyra träffar var den 18 oktober.
 

Höstmarknaden på Nynäs Slott

Tyvärr fick vi ställa in resan till Höstmarknaden, på grund av för få anmälningar.
 

Dans för livet

Genom vårt samarbete med Vuxenskolan har vi kunnat genomföra danscirkeln, som började den 15 september och kommer att hålla på 10 gånger. Vi har fått mycket positiva reaktioner från deltagarna. Jätteroligt!
 

Rätt mat - mat vid rätt tid 27 april

Vi var ett drygt tjugotal medlemmar som lyssnade till dietisen Linn Persson, som är verksam på Mälarsjukhuset. Vi fick bra information, flera aha-upplevelser och goda råd. Av frågorna att döma vid den efterföljande frågestunden, fanns det en hel del funderingar som fick sitt svar.

En mycket lyckad kväll!

 

Årsmötet den 10 februari

Årsmötet hölls den 10 februari i Seniorcentrums lokaler. Vi var drygt 30 medlemmar som deltog, vilket är mycket glädjande!

Före årsmötesförhandlingarna blev vi underhållna med Kabare Gunnar och Gunnar.

 

 

Aktiviteter 2015

Julbuffé och underhållning den 8 december

Verksamhetsåret avslutades med julbuffé och underhållning.
Ett 30-tal medlemmar hade anmält sig och lät sig väl smaka av maten, som styrelsen lagat. Här fanns allt från inlagd sill till julskinka och rökt vildsvin.

Kenth Lindell från Studiefrämjandet underhöll oss med glad musik som lockade flera att börja dansa!

Och så lottades en tavla av Dan Jonsson, tidigare professor i Konstakademin, ut.

Det blev en så trevlig kväll, att vi glömde fotografera - Tyvärr!

 

Studiebesök på Hjälpmedelscentralen den 27 oktober

Under rubriken Hjälpmedel är inte bara kryckor, bjöd vi in till Hjälpmedelscentralen.
Tyvärr fick vi för få anmälningar för att kunna genomföra studiebesöket. Vi hoppas kunna komma igen med denna aktivitet under 2016.

 

FMT  Musikterapi

FMT - Funktionsbaserad MusikTerapi - genomfördes under hösten i Eskilstuna och Strängnäs. Det är en rolig och motiverande rehabilitering i grupp för personer med Parkinsons Sjukdom. Det var många deltagare på båda orterna som på ett motiverande och roligt sätt jobbade med rörelse, balans. kroppshållning, röst, munmotorik, läppar, tunga och mimik.

Det var en mycket uppskattad aktivitet.
 

Rörelsekunskap som hjälp i vardagen

 


Tisdagen den 8 september hade vi förmånen att lyssna på Helena Sunvisson, under rubriken Rörelsekunskap som hjälp i vardagen. Vi var ca 30 medlemmar och anhöriga närvarande på Seniorcentrum i Eskilstuna och vi var många som fick en aha-upplevelse av Helenas information och ibland dråpliga exempel på hur vardagen kan se ut för en person med Parkinson. I pausen blev det kaffe och smörgås. Det blev en mycket uppskattad kväll!

FMT-start
Vi har också startat upp FMT - Musikterapin - för hösten, den 9 september på Mariagården i Strängnäs och den 10 september i Vuxenskolans lokaler i Eskilstuna.
Det är mycket glädjande att det är så stor uppslutning på båda orterna!

Vårutflykt med Må-Bra-Tema


Vi var ett femtontal medlemmar och anhöriga som besökte Hornuddens Trädgård den 10 juni. Under trevliga former fick vi en intressant inblick i deras tankar från grönt och hälsa till ekologisk odling och jordens resurser. Vi åt en lättare lunch och handlade i gårdsbutiken för att därefter åka till Ellinor Fagerström Carlsson och hennes man på Aspö i deras underbara blomrika trädgård. Hos Ellinor och henne man blev vi också bjudna på kaffe och hembakat. Ett stort varmt tack till dem!

BrainBus - utställningen med hjärna
Den 3 och 4 juni deltog Christer, Lili-Ann, Thord och Lillemor i bussen, som stod på Fristadstorget. Dels provade vi själva på de olika stationerna för att sedan kunna hjälpa besökarna tillrätta! Det var en mycket intressant utställning och båda dagarna var mycket välbesökta!

Vårmarknad på Nynäs Slott


Söndagen den 17 maj besökte vi Nynäs Vårmarknad, som anordnas i maj varje år med tema Trädgård och Hantverk. Det var en kall, blåsig och tidvis regnig dag men humöret var soligt på de medlemmar och anhöriga som var med. Besöket gav mersmak och kanske kan vi göra om det nästa vår igen.

VärldsParkinsonDagen
Lördagen den 11 april stod Parkinson Norra Sörmland som värdar för VärldsParkinsonDagen på Lokomotivet i Eskilstuna. Dagen arrangerades i samarbete med länsföreningen Parkinson Sörmland. Inbjudan gick ut till alla medlemmar i Sörmland liksom i kringliggande länsföreningar. Det blev en intressant dag, med stor behållning av Sven Pålhagens fantastiska och begripliga föreläsning!