Styrelsen för Parkinson Sörmland 2021

Ordförande Börje Arvidzon

telefon 070-589 33 87

e-post pettzon.49@gmail.com

 

Sekreterare Bertil Moberg

Kassör Haide Backman

Ledamot Vera Moberg

Ledamot Per-Olof Sohl

Suppleant Yvonne Arvidzon

 

Revisorer

Kjell Lindgren och Miroslawa Forsberg

 


 

Funktionsrätt Sörmland

En samarbetsorganisation för funktionshinderföreningar på länsnivå i Södermanland.

Parkinson Sörmland är medlem i Funktionsrätt Sörmland.

Aktiviteter som arrangeras av Funktionsrätt Sörmland

Välkommen till Parkinson Sörmland

Här hittar du information om föreningens verksamhet och kontaktuppgifter till styrelsen och till våra lokalföreningar.

Parkinson Norra Sörmland, Eskilstuna m.fl.

Parkinson Mellersta Sörmland, Katrineholm m.fl.

Parkinson Södra Sörmland, Nyköping m.fl.

 

Du är välkommen att bli medlem - klicka här!

 

Aktuellt

Sidan updaterad 2022-01-25

 

Kallelse till Årsmöte i Parkinson Sörmland

Medlemmarna i Parkinson Sörmland kallas härmed till Årsmöte.

Dag och tid: Den 16 februari 2022, klockan 17.30

Plats: Digitalt  (vi skickar inloggningsinformation innan mötet till de som anmält sig)

 

På grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner kommer årsmötet hållas digitalt.

Anmälan (namn samt e-postadress) måste vara Bertil Moberg tillhanda senast den 2 februari 2022 via e-post till sodrasormland@parkinsonforbundet.se eller via telefon på 070 22 77 924. Därefter får årsmötesdeltagarna alla möteshandlingar och information angående inloggning. Årsmötet kommer att ske med programmet Zoom.

Motioner sänds till sekreteraren för Parkinson Sörmland Bertil Moberg på Herrhagsvägen 29, 611 46 Nyköping. Inkomna motioner måste enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, det vill säga senast den 2 februari 2022.

Verksamhetsberättelse och förslag till budget samt inkomna motioner ska, enligt stadgarna, hållas tillgängliga för medlemmarna på lämplig plats senast tio dagar före årsmötet. I dessa Coronatider kommer istället de som anmält sig till årsmötet att få dessa handlingar utskickade.

Även övriga medlemmar som så önskar kan få årsmöteshandlilngarna genom att ta kontakt med sekreterare Bertil Moberg på telefon 070 22 77 924.

Dagordningen för årsmötet finns här.

Välkomna!

Styrelsen


Musikterapi FMT-modellen och MRR-musikgympa

Du som vill komma på individuell Musikterapi FMT eller grupp MRR-musikgympa rörelse o röst ring 016-13 34 00 för aktuell information.

Uppdaterad information kommer här i slutet av februari.


Styrelse 2021

På det digitala årsmötet för Parkinson Sörmland den 25 februari 2021 valdes en ny styrelse, till ordförande valdes Börje Arvidzon.

Hela den nya styrelsen presenteras under rubriken "Styrelsen 2021" på denna sida.  

Ordförande Börje Arvidzon

telefon 070-589 33 87 eller
e-post pettzon.49@gmail.com

 

PARKINSON SÖRMLAND


Föreningen har totalt 239 medlemmar (november 2021), varav 146 personer med Parkinsons sjukdom och 80 anhöriga samt 13 stödmedlemmar. Medlemmarna är fördelade på 129 kvinnor samt 110 män.

Vårt mål är att sprida information om Parkinsons sjukdom och stötta våra medlemmar med lokalföreningar i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping.

Välkommen till någon av dessa föreningar!Nyttiga länkar

Länk till formulär för medlemsansökan

Länk till Yngre Parkinson sida (Nätverk för yngrer och yrkesverksamma med Parkinson)

Länk till Swedmodis

Länk till Jagkanparkinson.se

Länk till EPDA (European Parkinson Disease Association)