Styrelsen för Parkinson Sörmland

 

Vakant Ordförande
Inger Lundgren Vice ordförande och kassör
Kerstin Bokström Ledamot
Tom Wigh Ledamot
Yvonne Arvidzon Ledamot
Börje Arvidzon Ledamot
Madeleine Tamm Ledamot
Örjan Strand Suppleant

Revisorer

Kjell Lundgren och Alf Carlsson

 

Viktiga frågor just nu

  • likavård för alla var man än bor
  • anhörigas roll och villkor
  • fler neurologer på våra sjukhus

 

 

 


Välkommen till Parkinson Sörmland

Här hittar du information om föreningens verksamhet och kontaktuppgifter till styrelsen och till våra lokalföreningar.

Parkinson Norra Sörmland, Eskilstuna m.fl.

Parkinson Mellersta Sörmland, Katrineholm m.fl.

Parkinson Södra Sörmland, Nyköping m.fl.

Du är välkommen att bli medlem - klicka här!

 


 

 

 

 

 

              

PARKINSON SÖRMLAND


Föreningen har idag 240 medlemmar av olika kön och ålder, med och utan Parkinson.

Vårt mål är att sprida information om Parkinsons sjukdom och stötta våra medlemmar med lokalföreningar i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping.

Välkommen till någon av dessa föreningar!


Förslag till Verksamhetsplan för Parkinson Sörmland 2020

Föreningen Parkinson Sörmland är länsförening inom Svenska Parkinsonförbundet. Vi har för närvarande tre lokala föreningar, Parkinson Södra i Nyköping, Parkinson Mellersta i Katrineholm och Parkinson Norra i Eskilstuna.

Att öka kunskapen om Parksinsons sjukdom hos sjuka och anhöriga genom studiecirklar om ”Parkinson från A till Ö”.

Genomföra medlemsaktiviteter som tex utflykter i länet.

Aktivera våra medlemmar inom MRR Musikgympa Rörelse och Röst.

Sprida information om Parkinsons sjukdom genom att, om det är möjligt, dela broschyrer  på neuromottagningar i länet.

Utbilda styrelsen om föreningsarbete.

Bjuda in till medlemsmöten med aktivitet och information minst fyra gånger under året och ordna en julavslutning på respektive ort.

I samarbete med Narva boxningsklubb fortsätta med Boxningsträning för Parkinson i Nyköping.

Ansvara för ansökan om landstingsbidrag och fördelning till lokala föreningar. Ansvara för fördelning av medlemsavgifterna till lokalföreningarna.

Att fortsätta med Dans för livet som rehabiliteringsaktivitet.

Samverka med Funktionssätt Sverige.

 


Nyttiga länkar

Länk till formulär för medlemsansökan

Länk till Yngre Parkinson sida (Nätverk för yngrer och yrkesverksamma med Parkinson)

Länk till Swedmodis

Länk till Jagkanparkinson.se

Länk till EPDA (European Parkinson Disease Association)