Styrelsen för Parkinson Södra Älvsborg 


   

Ordförande:
Göran Jaselius
Skiftesgatan 9
50445 Borås
ps-jasse@hotmail.com
033-104879

Vice Ordförande:
Roland Parneving
Trävägen 17
51737 Bollebygd
parneving@gmail.com
033-284354

Kassör:
Ingemar Bylin
Rosengatan 4
50731 Brämhult
ingemar.byhlin@telia.com
033-230106

Ledamöter:
Caarlo Skogster
Tunnlandsgatan 9
50744 Borås
caarlo@bahnhof.se
0706-668668

Ebon Wallsin
Sjövägen 14
51840 Sjömarken
ebon@hotmail.com
033257436

Helena Lundén
Söderforsgatan 10 lgh 1404
50762 Borås
lundenhelena@yahoo.se
0704-447574

Inga-Lisa Jaselius
Skiftesgatan 9
50445 Borås
ps-jasse@hotmail.com
033-104879

Suppleant
Väinö Liimatainen
Solvarvsgatan 51
50740 Borås
vaino.liimatainen@hotmail.com
033-124798