Välkommen till Parkinson Södra Älvsborg

 

Hej!

Välkommen till oss i Parkinsonföreningen Södra Älvsborg.

Vårt huvudsyfte är att stötta de, inom vårt område, som har Parkinsons sjukdom och deras anhöriga.

Ambitionen är att ha så mycket medlemsaktiviteter som möjligt, men vi har inte möjlighet att göra mer än vad vi hinner med och vad medlemmarna har intresse för. Därför är vi glada om just du vill engagera dig, antingen genom att arbeta aktivt i föreningen eller genom att komma som deltagare på våra möten och aktiviteter.
 


Styrelsen

Ordförande

Pehr-Olof Gunnarsson
0768-166909

pehrolofg@hotmail.com

 

Ledamot 

Börje Ståhl
0727-252560

iobstahl5@gmail.com

 

Sekreterare

Inga-Kersti Skarland
0708-308607

Ingakersti@gmail.com

 

Vice ordförande

Caarlo Skogster
0706-668668

caarlo@bahnhof.se

 

Suppleant

Gun Laveno
0708-775584

g.laveno@icloud.com

 

Kassör

Ingemar Byhlin
0731-444073

ingemar.byhlin@gmail.com

 

Studieorganisatör

Pehr-Olof Gunnarsson

 

Festkommitté

Inga-Lisa Jaselius och Ingrid Ståhl

 

Hemsidesansvarig

Pehr-Olof Gunnarsson

 

Medlemsansvariga

Gun Lavemo

 

Revisor

Leila Bark, 0703-693235

Årsmöte 2019

Här är protokoll från årsmötet, som hölls den 21 februari 2019.


Vi använder gärna e-post!

Det är dyrt och arbetsamt att skicka nyhetsbrev, inbjudningar mm. i vanliga brev. Därför är det bra om så många medlemmar som möjligt kan ta emot breven i datorn istället.

Om du som är medlem använder dator och har e-postadress, då vill vi gärna att du meddelar detta till oss. Meddela förbundskansliet elller prata med oss i länsföreningen.

Tack för hjälpen!