Välkommen till Parkinson Södra Älvsborg

 

Hej!

Välkommen till oss i Parkinsonföreningen Södra Älvsborg.

Vårt huvudsyfte är att stötta de, inom vårt område, som har Parkinsons sjukdom och deras anhöriga.

Ambitionen är att ha så mycket medlemsaktiviteter som möjligt, men vi har inte möjlighet att göra mer än vad vi hinner med och vad medlemmarna har intresse för. Därför är vi glada om just du vill engagera dig, antingen genom att arbeta aktivt i föreningen eller genom att komma som deltagare på våra möten och aktiviteter.

På gång

Just nu under våren pågår Dans online med Ulrika Liljedahl med 10 deltagare.

Så fort vi kan tänker vi starta en digital samtalsgrupp som kallas "11 kaffe med Parkinson".
Kontakta Pehr-Olof Gunnarsson för anmälan och mer information.
tel. 0768-166909
e-post pehrolofg@hotmail.com


 


Styrelsen

Ordförande

Pehr-Olof Gunnarsson
0768-166909

pehrolofg@hotmail.com

 

 

 

Ledamot

Börje Ståhl
0727-252560

iobstahl5@gmail.com

Sekreterare

Inga-Kersti Skarland
0708-308607

ingakersti@gmail.com

 

Ledamot

Gun Laveno
0708-775584

g.laveno@icloud.com

 

Kassör

Ingemar Byhlin
0731-444073

ingemar.byhlin@gmail.com

 

Hemsidesansvarig

Pehr-Olof Gunnarsson

 

Medlemsregisteransvarig

Gun Laveno

 

 

 

 

 

 

 

Digitalt Årsmöte 2021

Här är protokoll från årsmötet, som hölls den 24 februari 2021.


Vi använder gärna e-post!

Det är dyrt och arbetsamt att skicka nyhetsbrev, inbjudningar mm. i vanliga brev. Därför är det bra om så många medlemmar som möjligt kan ta emot breven i datorn istället.

Om du som är medlem använder dator och har e-postadress, då vill vi gärna att du meddelar detta till oss. Meddela förbundskansliet elller prata med oss i länsföreningen.

Tack för hjälpen!