Välkommen till Parkinson Södra Älvsborg

 

Hej!

Välkommen till oss i Parkinsonföreningen Södra Älvsborg.

Vi är en rätt liten förening, med härlig, god och varm stämning. Vårt huvudsyfte är att stötta de, inom vårt område, som har Parkinsons sjukdom eller deras anhöriga

Ambitionen är förstås att ha så mycket medlemsaktiviteter som möjligt, men vi har inte möjlighet att göra mer än vad vi hinner med och vad medlemmarna har intresse för. Därför är vi glada om just du vill engagera dig, antingen genom att arbeta aktivt i föreningen eller genom att komma som deltagare på våra möten och aktiviteter.
Hör gärna av dig om du vill eller kan bidra på något sätt.

Ha det gott, sköt om dig! Vi hörs och syns!

Styrelsen


Styrelsen

Ordförande

Pehr-Olof Gunnarsson
0768-166909

pehrolofg@hotmail.com

 

Ledamot 

Börje Ståhl
033-152505

iobstahl5@gmail.com

 

Sekreterare

Inga-Kersti Skarland
0708-308607

Ingakersti@gmail.com

 

Vice ordförande

Caarlo Skogster
0706-668668

caarlo@bahnhof.se

 

Suppleant

Gun Laveno
0708-775584

g.laveno@icloud.com

 

Kassör

Ingemar Byhlin
0731444073

ingemar.byhlin@telia.com

 

Studieorganisatör

Pehr-Olof Gunnarsson

 

Festkommitté

Inga-Lisa Jaselius och Ingrid Ståhl

 

Hemsidesansvarig

Pekka Soidinsalo

 

Medlemsansvariga

Gun Lavemo och Caarlo Skogster

 

Revisor

Leila Bark, 0703-693235

Årsmöte 2018

Här är protokoll från årsmötet, som hölls den 22 februari 2018.


Vi använder gärna e-post!

Det är dyrt och arbetsamt att skicka nyhetsbrev, inbjudningar mm. i vanliga brev. Därför är det bra om så många medlemmar som möjligt kan ta emot breven i datorn istället.

Om du som är medlem använder dator och har e-postadress, då vill vi gärna att du meddelar detta till oss. Meddela förbundskansliet elller prata med oss i länsföreningen.

Tack för hjälpen!